Gen Bin Tagɨsi Luk da Mandagɨt
But pɨso gen
Luk uŋun Juda amɨn kɨnda dɨma. Uŋun Grik amɨn kɨnda. Ae nandak nandak amɨn madep kɨnda, ae wuda wamakyo kɨsi egɨpgut.
Gen Bin Tagɨsi Luk da mandagɨt uŋun da Yesu uŋun Israel amɨn gat ae Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ kɨsi yokwikon baŋ tɨmɨt tɨmɨt amɨn yaŋ nolɨŋban komaŋ. Yesu pini wasaŋek ak do agɨt bɨsapmon mɨŋat amɨnyo yaŋ yoyɨgɨt, “Telagɨ Wup da aŋtagap aban Piŋkop dakon geni tagɨsi bupmɨ amɨn do yoyɨŋ teŋteŋagɨt.” (4.18 do koki) Asi, mɨŋat amɨnyo jɨgɨ mibɨlɨ mibɨlɨ pawit uŋun Yesu da yo tagɨsi aŋyomgut dakon geni morapmɨ Luk da mandagɨt.
Yesu dakon egɨp egɨpni morapmɨ do Luk kaloŋ dagɨn yosok. Uŋun dakon geni papia dɨwarɨkon dɨma mandabi. Luk kaloŋ dagɨn Yesu mɨktɨmon altagɨt bɨsapmon yo noman tawit uŋun do morapmɨ yosok. Ae Luk da Yesu da tɨlak gen kɨnda yagɨt uŋun Samaria amɨn kɨnda da kosiron kɨŋ uwal da kɨsiron jɨgɨ pagɨt uŋun do mandagɨt. Ae Yesu da tɨlak gen kɨnda yagɨt uŋun monjɨ kɨnda da datni yɨpmaŋ dek kɨgɨt uŋun do mandagɨt. Ae Luk dagɨn Sakius takis tɨmɨt tɨmɨt amɨn dakon geni mandagɨt.
Luk da yo dɨwarɨ do morapmɨ yosok uŋun bɨsit pi tebaisi agak gat, ae Telagɨ Wup dakon pi gat, ae Piŋkop da mɨŋat amɨn dakon yokwini wɨrɨrɨk yomɨsak uŋun do yosok. Ae Luk da mɨŋat da yo awit uŋun do morapmɨ yosok.
Luk papia on kaloŋ naŋ gɨn dɨma mandagɨt. Yabekbi Papia yo kɨsi mandagɨt. Uŋun papiagwan Yesu Kwen Kokup wɨgakwan uŋun da kwenon yabekbi da pi awit uŋun dakon geni mandagɨt.
1
Gen on Luk da Tiopilas do mandagɨt
1-3  +Kɨla amɨn madep Tiopilas, amɨn morapmɨ da Piŋkop da yo morap nin da binapmon agɨt uŋun dakon geni papiakon mandak do awit. Yo morap wasaŋek altaŋakwa dabɨl da si pɨndagek yaŋ teŋteŋok awit amɨn dakon gen yolek mandawit. Uŋun amɨn Piŋkop gen do pi awit. Ae nak uŋun yo morap si wasaŋek noman taŋ aŋaŋ opgwit uŋun dakon mibɨlɨ pakyaŋsi nandak do pini madepsi agɨm. Do gen morap on papiakon kɨlegɨsi mandaŋ yɨpbo gagon opjak kaŋ nandabo tagɨsi asak. Papia on manjɨŋek amɨn da gen morap gayɨwit uŋun nandabɨ bamɨsi asak.
Elisabet da Jon aŋalagɨt, ae Maria da Yesu aŋalagɨt gat dakon gen
(Kɨlapmɨ 1.5–2.52)
Jon dakon altok altok dakon but pɨso gen
Erot da Judia mɨktɨm dakon kɨla amɨn madep yɨkgɨt bɨsapmon mukwa sogok amɨn kɨnda egɨpgut mani Sekaraia. Sekaraia uŋun mukwa sogok amɨn Abiya da kabɨkon nani kɨnda. Mɨŋatni Elisabet uŋun Aron da kabɨkon nani. Piŋkop da dabɨlon kɨlegɨsi egek Amɨn Tagɨ dakon gen teban madep ae monɨŋɨ kɨsi guramɨkgɨmal. Mani Elisabet monjɨ suŋ egɨpgut, do ɨsal egek mɨŋat amɨn pelaŋyo agɨmal.
Bɨsap kɨndakon Sekaraia gat mukwa sogok amɨn notni gat Piŋkop da dabɨlon mukwa sogok pi awit. +Aŋek namɨn dasi Amɨn Tagɨ da telagɨ tamogwan wɨgɨ yo kɨbaŋɨ tagɨsi sosak yaŋ do aŋpakni yolek satu wasok awit. Yaŋ aba Sekaraia dakon man da noman taŋban mukwa sok do wɨgɨgɨt. 10 Wɨgɨ mukwa soŋakwan yomakon mɨŋat amɨn morap muwuk egek bɨsit pi awit.
11 Aŋakwa Amɨn Tagɨ dakon aŋelo kɨnda Sekaraia altaŋ ɨmgut. Uŋun alta mukwa kɨbaŋɨ tagɨsi sosoŋ da tosok uŋun da amɨnsi tet do akgɨt. 12 Akban kaŋek Sekaraia wurɨpdagek pasalgɨt. 13 Mani aŋelo da yaŋ iyɨgɨt, “Sekaraia, Piŋkop da bɨsitgo kɨlɨ nandagɨt, do dɨma pasolgi. Mɨŋatgo Elisabet da monji wɨli kɨnda aŋalakdɨsak. Mani Jon yaŋ iyɨki. 14-15  +Amɨn Tagɨ da ɨŋamon mani wukwisi tokdɨsak, do gak butgo tagɨsi aŋakwan kɨsɨk kɨsɨk akdɨsal. Ae amɨn morapmɨ da monjɨ uŋun altosak bɨsapmon kɨsɨk kɨsɨk akdaŋ. Meŋ da butgwan yɨtjagon da Telagɨ Wup da tugaŋ ɨban egɨ aŋaŋ kɨkdɨsak. Wain ae pakbi tebanyo dɨmasi nosak. 16 Uŋun da Israel amɨn morapmɨ paŋtobɨlban aeni Amɨn Tagɨni Piŋkopmon kɨkdaŋ. 17  +Elaija dakon aŋpak tapmɨmyo paŋek Amɨn Tagɨ mibɨltaŋ ɨmɨŋek kɨkdɨsak. Uŋun da mɨŋat monjɨyo gat datni gat dakon but paŋkɨlek aban but kaloŋ akdaŋ. Ae gen kɨrɨŋɨt amɨn dakon nandak nandak paŋmɨlɨp aban amɨn kɨlegɨ dakon nandaŋ kokwin tagɨsi yombem akdaŋ. Aŋek amɨn paŋtagap aban tagap taŋakwa Amɨn Tagɨ apdɨsak.”
18 Yaŋ yaŋban Sekaraia da aŋelo iyɨgɨt, “Nit mɨŋat amɨn pelaŋyo kɨlɨ agɨmak. Do gen yaŋaki but bamot asat. Gen uŋun niaŋon da bamɨ yosol yaŋ nandakeŋ?”
19  +Yaŋban aŋelo da yagɨt, “Nak Gebriel, nak Piŋkop da ɨŋamon akdat da yabekban gak do gen tagɨsi on gayɨk do abɨsat. 20 Gen gayɨsat uŋun asi Piŋkop da bɨsap yɨpgut uŋun bɨsapmon noman tokdɨsak, mani nandabɨ bamɨ dɨma asak, do gen yogok kositgo sopmaŋakwan gen dɨmasi yaŋek egɨ wɨgaki gen gayɨsat uŋun bamɨ noman tokdɨsak.”
21 Yaŋ nandat aŋek egakwal amɨn jomjom aŋegek Sekaraia nido bɨsap dubak Telagɨ Yut Madepmon egɨsak yaŋ nandaŋek but morap awit. 22 Yaŋ nandaŋek egakwa Sekaraia yomakon pɨŋ gen yok do aŋtɨdok aŋek kɨsit dagɨn tɨlak aŋyomgut. Yaŋ aŋakwan kaŋek Telagɨ Yut Madepmon dɨpmɨn yombem kɨnda bo kak yaŋ nandawit.
23 Sekaraia Telagɨ Yut Madepmon pi agak bɨsapni mudaŋakwan tobɨl kokupnikon kɨgɨt. 24 Paŋkɨ egakwan don mɨŋatni Elisabet monjɨ kwap awɨlek yutnon pasɨlɨ egakwan kanek 5 mudawit. 25 Aŋakwan yaŋ yagɨt, “Amɨn Tagɨ da nak aŋpulugaŋban monjɨ kwap awɨldat. Kalɨp monjɨ mɨni egek amɨn da dabɨlon mayagɨsi nandagɨm, mani abɨsok kɨlɨ uŋun mayagɨno mudosok.”
Aŋelo da Maria altaŋ ɨmgut
26-27  +Elisabet monjɨ kwap awɨlgɨt uŋun dakon kanek 6 mudaŋakwan Piŋkop da aŋeloni Gebriel yabekban mɨŋatjok kɨnda mani Maria uŋun do kɨgɨt. Galili mɨktɨmon, kokup kɨnda mani Nasaret uŋudon egɨpgut. Maria uŋun amɨn kɨnda mani Josep, Dewit da kabɨkon nani uŋun pasak do manjɨkbi. 28 Gebriel Mariakon altaŋ ɨmɨŋek yaŋ iyɨgɨt, “Gɨldat tagɨ. Amɨn Tagɨ gak gat egɨsak. Piŋkop da mɨŋat dɨwarɨ yapmaŋek gak do yo madep yaŋ nandɨsak.”
29 Maria gen uŋun nandaŋek burɨgwan da jɨgɨsi nandaŋek yaŋ nandagɨt, “Ni gen kɨnda naŋ nayɨsak?” 30 Yaŋ nandaŋakwan iyɨgɨt, “Maria, dɨma pasolgi. Piŋkop da gak do nandaban tagɨsi asak. 31  +Nandaki, gak monjɨ kwap awɨlek monjɨ kɨnda aŋalakdɨsal. Monjɨ uŋun mani Yesu yaŋsi iyɨki. 32  +Uŋun da amɨn man madepni toŋ kɨnda egakwan amɨn da Piŋkop Wɨkwisi Dakon Monji yaŋ iyɨkdaŋ. Kalɨp babi Dewit da kɨla amɨn madep egɨpgut, uŋun da tɨlagon Amɨn Tagɨ Piŋkop da yɨpban kɨla amɨn madep kɨnda egɨpdɨsak. 33 Uŋun da Jekop dakon dɨwatni dakon kɨla amɨn madepni bɨsap dagok dagogɨ mɨni egɨ aŋaŋ kɨŋek kɨlani akdɨsak.”
34 Yaŋ yaŋban Maria da aŋelo yaŋ iyɨgɨt, “Yo yosol uŋun niaŋ aŋek altosak? Nak amɨn kɨnda pagɨm.”
35 Yaŋban aŋelo da gen kobogɨ yaŋ iyɨgɨt, “Telagɨ Wup da gagon obɨŋakwan Piŋkop Wɨkwisi uŋun dakon tapmɨm da gak kɨbɨtdɨsak. Uŋun do aŋek monjɨ aŋalaki uŋun telagɨ egakwan amɨn da Piŋkop dakon Monji yaŋ iyɨkdaŋ. 36 Nandaki, mamago Elisabet mɨŋat pelaŋ kɨlɨ agɨt, mani monjɨ kwapni toŋ, do monji wɨli kɨnda aŋalakdɨsak. Kalɨp amɨn da ‘Monjɨ arɨpmɨ dɨma paŋalasak’ yaŋ yawit, mani abɨsok monjɨ kwap kɨnda awɨlakwan kanek 6 mudosok. 37  +Piŋkop da yo kɨnda ak do nandɨsak kaŋ, arɨpmɨ dɨmasi aŋtɨdok asak.”
38 Yaŋban Maria da yaŋ iyɨgɨt, “Nak Amɨn Tagɨ dakon oman mɨŋat egɨsat, do uŋun yosol nagon yaŋ gɨn noman tosak dosi nandɨsat.” Yaŋ yaŋakwan aŋelo da yɨpmaŋ kɨgɨt.
Maria da Elisabet kɨŋ kagɨt
39 Uŋun bɨsapmon Maria tepmɨ kɨŋek mɨktɨm ɨleŋɨ toŋ tɨmon Judia mɨktɨm dakon kokup pap kɨndakon kɨgɨt. 40 Kɨŋ Sekaraia da yutnon wɨgɨ Elisabet gɨldat tagɨ yaŋ iyɨgɨt. 41 Iyɨŋakwan uŋudon gɨn Elisabet monjɨ burɨgwan yɨkgɨt uŋun wɨgɨ mok agɨt. Aŋakwan Elisabet Telagɨ Wup da burɨkon pɨgɨ tugaŋban 42 madepsi yaŋ tɨdaŋek yagɨt, “Piŋkop da yo tagɨsi mɨŋat dɨwarɨ do yomɨsak uŋun si yapmaŋ mudaŋek gɨsamni madepsi gamɨsak. Ae monjɨ uŋun gak da buron yɨkdak uŋunyo kɨsi Piŋkop da gɨsamɨkdak! 43 Amɨn Tagɨno dakon meŋi nagon nido obɨsak? Nak mɨŋat tagɨ dɨma. 44 Gak da gɨldat tagɨ yaŋ nayɨŋaki uŋudon gɨn monjɨ butnogwan yɨkdak kɨsɨk kɨsɨk aŋek wɨgɨ mok ak. 45 Amɨn Tagɨ da gen gayɨgɨt uŋun nandabɨ bamɨ asisi noman tokdɨsak yaŋ nandagɨl, do kɨsɨk kɨsɨk tagɨ abi.”
Maria da kɨsɨk kɨsɨk kap kɨnda yagɨt
46-49  +Yaŋ yaŋban Maria da yagɨt, “Nak oman mɨŋatni gɨn, ae mano mɨnisi, mani nak do yo tagɨsi asak, do but dasi Amɨn Tagɨ aŋkɨsisat. Aŋakwan butno da Piŋkop Paŋpulugok Amɨno do kɨsɨk kɨsɨk asak. Piŋkop Tapmɨm Ami da nak do yo madepsi kɨnda asak, do abɨsok ae don kɨsi amɨn da Piŋkop da gɨsamni madepsi namɨsak uŋun do yokdaŋ. Mani uŋun telagɨsi tosok. 50  +Amɨn Piŋkop do pasolgoŋ uŋun amɨn bupmɨ nandaŋ yomɨsak. Abɨsok ae don mɨŋat amɨn morapyo yaŋ gɨnsi bupmɨ nandaŋ yomɨŋ aŋaŋ kɨkdɨsak. 51  +Iyɨ dakon kɨsit dasi pi tapmɨmɨ toŋ agɨt. Amɨn iyɨ do nandaba wɨgɨwit amɨn uŋun yolban waseŋ kɨwit. 52  +Kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamo madepmon yɨkgaŋ uŋun pabɨŋ yopmaŋek mani mɨni amɨn paŋenokdok. 53  +Amɨn jap do aŋ uŋun yo tagɨsi morapmɨ yomɨŋakwan burɨ tugoŋ. Aŋek amɨn yoni morapmɨ uŋun yolban yoni mɨni da kwaŋ. 54-55  +Iyɨ dakon oman monjɨni Israel paŋpulugaŋek yaŋ teban tok gen Abraham gat ae babɨkni gat do yoyɨgɨt uŋun dɨma ɨŋtagɨt. Yaŋ teban tok geni aŋteban aŋek uŋun yawi dɨwatni dagok dagogɨ mɨni bupmɨ nandaŋ yomɨŋ aŋaŋ kɨsak.”
56 Maria kanek kapbɨ Elisabet gat egek don kokupnikon tobɨl kɨgɨt.
Jon altagɨt
57 Elisabet da monjɨ aŋalasak dakon bɨsap abɨŋakwan monji wɨli aŋalagɨt. 58 Aŋalaŋek kɨsɨk kɨsɨk aŋakwan Amɨn Tagɨ da bupmɨ nandaŋ ɨmgut dakon gen nandaŋek kokup ɨsalni gat ae yawi dɨwatni gat kɨsi da but galaksi nandawit.
59  +Altaŋ gɨldatni 8 mudaŋakwan gɨptɨmni mandak do apgwit. Abɨŋek datni Sekaraia dakon man naŋ iyɨk do nandawit, 60 mani meŋi da yaŋ yagɨt, “Dɨma, mani Jon yaŋsi iyɨneŋ.”
61 Yaŋban iyɨwit, “Yawi dɨwatjikon Jon man kɨnda dɨma tosok.”
62 Yaŋ yaŋek datni ni man naŋ yok do nandɨsak yaŋ do kɨsit tɨlak aŋ ɨmgwit. 63 Aba Sekaraia da yo kɨnda kaŋ ɨba kɨlda mandɨsak do tɨlak aŋ yoban ɨba yaŋ mandagɨt, “Mani uŋun Jon.” Yaŋ mandaban nandaba yo ŋwakŋwarɨsi agɨt. 64 Uŋudon gɨn gen yogokni pɨsaŋakwan gen wasaŋek yaŋek Piŋkop aŋkɨsigɨt. 65 Aŋakwan kokup ɨsalni da kaŋ pasalek uŋun dakon geni yaŋba Judia mɨktɨm ɨleŋɨ toŋ tɨmon kokup morap tawit amɨn kɨsisi da nandawit. 66 Aŋek uŋun do nandaŋ kokwin aŋek egɨpgwit. Amɨn Tagɨ dakon tapmɨm taŋ ɨmgut, do yaŋ yawit, “Uŋun monjɨ tagaŋek niaŋ amɨn kɨnda egɨpdɨsak?”
Sekaraia da kombɨ gen yagɨt
67 Jon dakon datni Sekaraia Telagɨ Wup da burɨkon pɨgɨ tugaŋban kombɨ gen yaŋek yaŋ yagɨt: 68  + “Israel dakon Piŋkop da abɨŋ amɨni yokwikon baŋ yumaŋ naŋ nipgut, do Amɨn Tagɨ aŋkɨsino. 69  + Oman monjɨni Dewit da kabɨkon da nin paŋpulugosak do amɨn tebaisi kɨnda aŋnoman agɨt. 70 Kalɨp kombɨ amɨn telagɨ da yaŋ yawit, 71  + ‘Piŋkop da uwalnin gat ae amɨn morap nin do nandaba yokwi tok aŋ nimaŋ amɨn da kɨsiron baŋ pulugaŋ nipdɨsak.’ 72  + Saŋbek saŋbek telagɨsi agɨt uŋun sigɨn nandaŋek babɨknin bupmɨ nandaŋ yom do yagɨt. 73-74  + Babɨknin Abraham yaŋ iyɨgɨt, ‘Nak asisi uwalji da kɨsiron baŋ pulugaŋ depbo pasol pasolɨ mɨni egek oman amɨno egɨpdaŋ. 75  + Gɨldarɨ gɨldarɨ nak da ɨŋamon telagɨsi ae kɨlegɨsi egɨ aŋaŋ kɨkdaŋ.’
76  + “Jon, monjɨno, gak don Piŋkop Wɨkwisi dakon kombɨ amɨn kɨnda yaŋ gayɨkdaŋ. Gak Amɨn Tagɨ mibɨltaŋ ɨmɨŋek kositni yuldɨsal. 77-78  + Aŋek mɨŋat amɨn kabɨyoni yoyɨŋ dekbɨ mibɨlni nandaba pɨsosak. Piŋkopnin uŋun bupmɨni madepsi, do dɨwarɨni wɨrɨrɨk yomɨŋek pulugaŋ tɨmɨtdɨsak yaŋ nandani. Uŋun da Kwen Kokup dakon teŋteŋɨ madep yɨpban 79 pɨlɨn tukgwan ekwaŋ amɨn da teŋteŋɨ kokdaŋ. Uŋun da kosit nolɨŋban kaŋek but yawot dakon kositnaŋ kɨneŋ.”
80 Uŋun monjɨ, wup gɨpyo kɨsi tapmɨmɨ toŋsi tagagɨt. Aŋakwan mɨktɨm amɨn dɨma ekwaŋ tɨmon egakwan don noman taŋban Israel amɨn da kawit.
+ 1:1-3 Ya 1.1-3 + 1:9 TP 30.7 + 1:14-15 IDT 6.2-3 + 1:17 Mal 3.1; 4.5-6; Mt 17.11-13 + 1:19 Dan 8.16; 9.21 + 1:26-27 Mt 1.16,18 + 1:31 Ais 7.14; Mt 1.21-23 + 1:32 2Sa 7.12-13,16; Ais 9.7 + 1:37 WW 18.14 + 1:46-49 1Sa 2.1-10 + 1:50 Kap 103.13,17 + 1:51 2Sa 22.28 + 1:52 Jop 12.19; 5.11; Kap 147.6 + 1:53 Kap 34.10 + 1:54-55 WW 17.7; Mai 7.20; Kap 98.3 + 1:59 WW 17.12; MS 12.3; Lk 2.21 + 1:68 Kap 72.18 + 1:69 Kap 18.2 + 1:71 Kap 106.10 + 1:72 WW 17.7; Kap 105.8-9 + 1:73-74 WW 22.16-17 + 1:75 Tit 2.12-14 + 1:76 Ais 40.3 + 1:77-78 Ais 60.1-2; Jer 31.34