16
Yesu kɨmoron da pɨdagɨt
(Mt 28.1-8 ae Lk 24.1-12 ae Jn 20.1-10)
Sabat bɨsap mudaŋakwan pɨlɨn pɨlɨndo Maria Makdala kokupmon nani, ae Maria Jems dakon meŋi, ae Salome, uŋun mɨŋat kapbɨ da bɨt nelak, ae yo mibɨlɨ mibɨlɨ kɨbaŋɨ tagɨsi, Yesu dakon bumjotni soŋ ɨm do yumaŋ paŋkosit awit. Yaŋ aŋek pakgwit da Sonda wɨsa dagokdo tɨp kɨnamon kɨk do kɨŋakwa gɨldat wɨgɨt. Kɨŋek kosiron yaŋ nandat aŋek yaŋ yawit, “Namɨn da tɨp kɨnam dakon tɨp madep aŋtobɨlban pɨsosak?” Yaŋ yaŋek kɨŋ kaŋba tɨp madep kɨlɨ aŋtobɨlbi kawit. Yaŋ kaŋek tɨp kɨnamgwan pɨgɨ wɨli gɨmoŋɨ kɨnda kawit. Uŋun ɨlɨkba pɨgɨk kwakwagɨ dubagɨ kɨnda pabi da amɨnsi tet do yɨkban kawit. Kaŋek wurɨpdagek pasalgwit.
Yaŋ nandaŋakwa yoyɨgɨt, “Ji wurɨpdagek dɨma pasolni. Yesu Nasaret kokupmon nani tɨlak kɨndapmon aŋakbi uŋun kok do abeŋ. Uŋun kɨlɨ pɨdaŋ kɨk, ɨdon mɨni. Tamoni oni kabɨt. +Kɨŋ paŋdetni gat Pita gat yaŋ yoyɨni, ‘Uŋun da kalɨp Galili mɨktɨmon mibɨltaŋ damɨŋek kɨk do kɨlɨ dayɨgɨt, do uŋudon kɨŋ koni.’ ”
Yaŋ yoyɨŋban mɨŋat kapbɨ uŋun pasal nɨmnɨmɨgek tɨp kɨnamon da wɨŋ tɨmtɨm yaŋek kɨwit. Kɨŋ pasol pasol aŋek amɨn dɨ dɨma yoyɨwit.
Maria Makdala kokupmon nani da Yesu kagɨt
(Mt 28.9-10 ae Jn 20.11-18)
Yesu Sonda wɨsa dagokdo kɨmoron da pɨdaŋek mibɨltok Maria Makdala kokupmon nani altaŋ ɨmgut. (Uŋun mɨŋat Yesu da kalɨp koŋ 7 kabɨ burɨgwan egɨpgwit baŋ yol ɨmgut.) 10 Altaŋ ɨban kɨŋ Yesu dakon paŋdet kabɨni kunam takba pɨndagek yaŋ yoyɨgɨt, 11 “Yesu kalugɨ egakwan kat.” Yaŋ yaŋban gen uŋun do nandaba bamɨ dɨma agɨt.
Paŋdetni bamorɨ da Yesu kosiron kagɨmal
(Lk 24.13-35)
12 Buŋon paŋdetni bamorɨ da kokup kɨndakon kɨk do kɨŋakwal Yesu da gɨptɨmɨ kulabɨk aŋek altaŋ yoban amɨn ŋwakŋwarɨ kɨnda yaŋ kagɨmal. 13 Altaŋ yoban tobɨl kɨŋ notni dɨwarɨ yoyɨŋbal nandaba bamɨ dɨma agɨt.
Yesu da paŋdetni pi ani do yoyɨgɨt
(Mt 28.16-20 ae Lk 24.36-49 ae Jn 20.19-23)
14  +Aeni don paŋdetni 11 kabɨ muwuk yɨgek jap naŋakwa altaŋ yomgut. Altaŋ yomɨŋek gen tebaisi yaŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Ji amɨn da ‘pɨdak da egɨsak’ yaŋ dayɨŋba nido nandaba bamɨ dɨma ak? Nandaŋ gadatji mɨni?”
15  +Aeni saŋbeŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Ji mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ kɨŋ Gen Bin Tagɨsi amɨn kɨsisi yoyɨŋ mudoni. 16  +Amɨn kɨnda nak nandaŋ gadaŋ namɨŋek telagɨ pakbi sosak kaŋ, uŋun amɨn Kwen Kokup do amɨn asak. Ae amɨn kɨnda nak dɨma nandaŋ gadaŋ namjak kaŋ, uŋun amɨn Tɨpdom do amɨn asak. 17  +Nak nandaŋ gadaŋ namni amɨn tapmɨm yobo wasok tapmɨmɨ toŋ yaŋ baŋ akdaŋ: nak dakon man yaŋek koŋ yoldaŋ, ae gen ŋwakŋwarɨ yokdaŋ. 18  +Ae uŋun amɨn da tuŋon amɨn emarɨ toŋ abɨdokdaŋ, ae pakbi emarɨ toŋ naŋba uŋun da dɨma paŋupbal akdaŋ. Uŋun amɨn da sot amɨn kɨsirɨ kwenikon wɨtjɨŋba sotni mudokdaŋ.”
Yesu Kwen Kokup wɨgɨgɨt
(Lk 24.50-53 ae Ya 1.9-11)
19  +Amɨn Tagɨ Yesu gen uŋun yoyɨŋ mudaŋakwan Piŋkop da aŋenakban Kwen Kokup wɨgɨgɨt da Piŋkop da amɨnsi tet do yɨkdak. 20  +Aŋakwan paŋdetni mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ kɨŋ Piŋkop dakon geni yoyɨŋ aŋaŋ kɨwit. Kɨŋakwa Amɨn Tagɨ uŋun gat egek paŋpulugaŋakwan wasok tapmɨmɨ toŋ aŋek geni joŋɨk paŋteban agɨt.
+ 16:7 Mt 26.32; Mk 14.28 + 16:14 1Ko 15.5 + 16:15 Ya 1.8 + 16:16 Ya 2.38 + 16:17 Ya 2.4; 8.7 + 16:18 Lk 10.19; Ya 28.3-6 + 16:19 Ya 1.9-11; 2.33-34 + 16:20 Ya 14.3; Ibr 2.3-4