15
Yesu Pailaron aŋaŋ kɨwit
(Mt 27.1-2 ae 27.11-14 ae Lk 23.1-5 ae Jn 18.28-38)
+Wɨsawɨsa do mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ ae kɨla amɨn ae gen teban yoyɨŋdet amɨn ae gen kokwin amɨn kabɨ morap gat da muwugek gen kɨnda aŋteban awit. Aŋek Yesu nap teban naŋ wamaŋ ɨlɨk aŋaŋ Pailat da kɨsiron aŋkɨ yɨpgwit.
Yɨpba Pailat da Yesu yaŋ iyɨgɨt, “Gak Juda amɨn dakon kɨla amɨn madep, ma?”
Yaŋban Yesu da gen kobogɨ yaŋ yagɨt, “Yosol uŋun mani.”
Yaŋ yaŋban mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ da gen morapmɨ yaŋ ɨmgwit. Yaŋba Pailat da aeni Yesu yaŋ iyɨgɨt, “Gak gen kobogɨ kɨnda dɨma yoyɨki? Amɨn on da yokwi agɨl do gen morapmɨ yaŋ gamaŋ.”
+Yaŋ yaŋban Yesu da gen kobogɨ kɨnda dɨma yagɨt. Yaŋ aban kaŋek Pailat nandaban ŋwakŋwarɨsi agɨt.
Pailat da Yesu tɨlak kɨndapmon aŋatni do yagɨt
(Mt 27.15-26 ae Lk 23.13-25 ae Jn 18.38–19.16)
Bɨlagɨ bɨlagɨ Yapyap Bɨlak bɨsapmon wasok kɨnda yaŋ awit: Juda mɨŋat amɨnyo da dam tebanon yɨkdak amɨn kɨnda dakon man yaŋakwa, Pailat da yopban kɨŋ kɨŋ awit. Yesu gen pikon yɨpgwit bɨsapmon amɨn kɨnda mani Barabas uŋun gat notni gat dam tebanon yɨkgwit. Uŋun amɨn kabɨ Rom gapman do japmɨ nandaŋek emat wamaŋek amɨn kɨnda aŋakba kɨmakgɨt. Uŋun do dam tebanon yopgwit. Kɨlɨ amɨn morapmɨ da Pailaron kɨŋ altaŋek yaŋ iyɨwit, “Bɨlagɨ bɨlagɨ asal, uŋudeŋ gɨn dam tebanon yɨkdak kɨnda pulugaŋ yɨpbɨ kɨsak.”
Yaŋba Pailat da yaŋ yoyɨgɨt, “Juda amɨn dakon kɨla amɨn madep naŋ yɨpbo kɨsak do nandaŋ?” 10 Pailat yaŋ yagɨt nido iyɨ nandagɨt: mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ Yesu do nandaba yokwi taŋban top yaŋek gen pikon yɨpgwit. 11  +Mani mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ da mɨŋat amɨn kabɨ madep burɨ sugaŋek yaŋ yoyɨwit, “Ji Pailat da Barabas naŋ yɨpban kɨsak do iyɨni.” Yaŋ yoyɨŋba amɨn da yaŋ gɨn iyɨwit.
12 Yaŋba Pailat da aeni yoyɨgɨt, “On amɨn ji da ‘Juda amɨn dakon kɨla amɨn madep’ yaŋ iyaŋ, niaŋ aŋ ɨbeŋ do nandaŋ?”
13 Yaŋban yaŋ tɨdaŋek yawit, “Tɨlak kɨndapmon aŋakbɨ kɨmotjak!”
14 Yaŋba yoyɨgɨt, “Mibɨlɨ nido? Ni gulusuŋ naŋ agɨt?”
Yaŋban mibɨltok yawit si yapmaŋek madepsi yaŋ tɨdaŋek yawit, “Tɨlak kɨndapmon aŋakbɨ kɨmotjak!”
15 Yaŋba Pailat da amɨn dakon burɨ moni do Barabas pulugaŋ yɨpban mɨŋat amɨn kabɨyokon kɨgɨt. Kɨŋakwan emat amɨn yoyɨŋban Yesu baljawit. Aba don tɨlak kɨndapmon aŋakba kɨmotjak do yoyɨgɨt.
Emat amɨn da Yesu toptopmon da man madep ɨmgwit
(Mt 27.27-31 ae Jn 19.2-3)
16 Emat amɨn da Yesu abɨdaŋ aŋaŋ gapman yut madep da nagalgwan pɨgɨwit. Pɨgek emat amɨn notni dɨwarɨ kɨsisi yaŋ yoba abɨŋ mudawit. 17 Muwugek Yesu do paba pɨgɨk gami kɨnda paŋ ɨmgwit. Yaŋ aŋek nap kelɨ toŋ kɨnda naŋ kɨla amɨn madep dakon pelɨt yombem kɨnda wasaŋek busuŋɨkon wamaŋ ɨmgwit. 18 Wamaŋ ɨmɨŋek top iyɨŋek yaŋ yawit, “Gɨldat tagɨ, Juda amɨn dakon kɨla amɨn madep!” 19 Yaŋ yaŋek kɨndap kɨrɨŋ naŋ busuŋɨkon aŋagek ɨlɨp sul ɨmgwit. Yaŋ aŋek gawak ɨmɨŋek toptopmon da man madep ɨmgwit. 20 Aŋek topmon da man madep ɨmɨŋ mudaŋek ɨmal gami ɨlɨgek iyɨ dakon pabɨ pɨgɨk paŋ ɨmgwit. Paŋ ɨmɨŋek tɨlak kɨndapmon aŋakba kɨmotjak do ɨlɨk aŋaŋ kɨwit.
Yesu tɨlak kɨndapmon aŋakgwit
(Mt 27.32-44 ae Lk 23.26-43 ae Jn 19.17-27)
21  +Kosiron kɨŋ amɨn kɨnda kokup pap kɨk do apban kawit, mani Saimon. Uŋun Sairini kokupmon nani kɨnda, Aleksanda gat Rupas gat dakon datni. Emat amɨn da Saimon gen tebai iyɨŋba Yesu dakon tɨlak kɨndapni guramɨkban kɨwit. 22 Kɨŋ mɨktɨm tɨm kɨnda mani Golgata uŋudon altawit. (Golgata uŋun dakon mibɨlɨ uŋun Busuŋ Kɨdat Ɨleŋ.) 23 Kɨŋ altaŋek wain gat pakbi ɨsipmɨ kɨnda mani mea gat ɨktagɨlek ɨmɨŋba nok do kurak tagɨt. 24  +Aŋek tɨlak kɨndapmon aŋakgwit. Aŋagek ɨmalni tɨmɨt do satu wasok awit.
25 Wɨsa dagokdo 9 kilok aŋakwan aŋakgwit. 26 Aŋagek mibɨlɨ yaŋ do aŋakgamaŋ uŋun dakon but pɨso gen yaŋ mandawit, JUDA AMƗN DAKON KƗLA AMƗN MADEP. 27 Yesu da ɨleŋ bamoron kabo noknok bamorɨ kɨsi dapgwit. 28  +Dapba Piŋkop da papiakon gen tosok uŋun bamɨ noman tagɨt. Gen uŋun yaŋ: “Yokwi pakpak amɨn uŋun kabɨkon aŋakbi.” 29  +Amɨn kɨŋ ap awit uŋun da yaŋba yokwi tok aŋ ɨmɨŋek wunda kwalkwal aŋek yaŋ iyɨwit, “Ae! Gak Telagɨ Yut Madep tuwɨlek gɨldat kapbɨ da butgwan kaluk ak do yagɨl, 30 do gɨptɨmgo aŋkutnaŋek tɨlak kɨndapmon da pɨ!”
31 Yaŋ yaŋba mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ ae gen teban yoyɨŋdet amɨn kɨsi yaŋ gɨn notni yoyɨŋ yoyɨŋ aŋek aŋsolat aŋek yaŋ yawit, “Amɨn dɨwarɨ paŋpulugagɨt da nido iyɨ dakon gɨptɨm aŋpulugok do aŋtɨdok asak? 32 On amɨn Kristo, asi Juda amɨn dakon Kɨla Amɨn Madepni kaŋ, tɨlak kɨndapmon da pɨŋban kaŋek nandaŋ gadaŋ ɨmneŋ.” Uŋudeŋ gɨn kabo noknok bamot terɨ terɨ dapbi uŋunyo kɨsi yaŋba yokwi tok aŋ ɨmgumal.
Yesu kɨmakgɨt
(Mt 27.45-56 ae Lk 23.44-49 ae Jn 19.28-30)
33 Gɨldat binap 12 kilok aŋakwan mɨktɨm kɨsi pɨlɨn tuk aŋakwan kɨŋ pɨlɨndo 3 kilok agɨt. 34  +Kɨŋ 3 kilok aŋakwan Yesu da yaŋ tɨdaŋek yaŋ yagɨt, “Eloi, eloi lama sabaktani?” Gen uŋun dakon mibɨlɨ yaŋ:
“Piŋkopno, Piŋkopno, nido nepmaŋ dekdal?”
35 Yaŋ yaŋban amɨn dɨwarɨ kapmatjok akgwit uŋun nandaŋek yawit, “Nandaŋ, uŋun Elaija do yaŋ ɨmɨsak.”
36  +Yaŋba amɨn kɨnda tɨmtɨm yaŋek kɨŋ yo kɨnda gugɨdan yombem jol dɨwaron wamaŋ wain gat ae pakbi ɨsɨpmɨ gat uŋungwan sɨbɨŋek Yesu da nosak do aŋenakgɨt. Aŋenagek yaŋ yagɨt, “Ji yɨpba koneŋ. Elaija da asi abɨŋ tɨlak kɨndapmon naŋ abɨdaŋ abɨŋban koneŋ, bo dɨma.”
37 Yaŋ yaŋban Yesu madepsi yaŋ tɨdaŋek kɨmakgɨt.
38 Kɨmagakwan Telagɨ Yut Madep dakon yoma ɨmal uŋun kwen da sulugɨ pɨŋ mibɨlɨkon dagaŋ kɨ tɨmɨ bamorɨ agɨt. 39 Aŋakwan emat amɨn 100 dakon kɨla amɨn da Yesu ɨŋamɨkon kɨmakban kaŋek yagɨt, “On amɨn asisi Piŋkop dakon Monji egɨpgut.”
40  +Aŋakwan mɨŋat dɨwarɨ dubagɨsogon da agek pɨndak nandaŋyo awit. Uŋun mɨŋat kabɨkon kɨnda mani Maria, kokupni Makdala, ae Maria ŋwakŋwarɨ kɨnda uŋun Jems buŋon nani gat Josep gat dakon meŋi, ae Salome gat kɨsi akgwit. 41 Yesu Galili mɨktɨmon egɨpgut bɨsapmon uŋun mɨŋat kabɨ da yol awɨlek oman aŋ ɨmɨŋek egɨpgwit. Uŋun dagɨn dɨma, ae mɨŋat dɨwarɨ kɨsi Yesu gat Jerusalem kokup papmon kɨwit uŋun kɨsi kaŋakwa Yesu kɨmakgɨt.
Yesu dakon bumjotni tɨp kɨnamgwan yɨpgwit
(Mt 27.57-61 ae Lk 23.50-55 ae Jn 19.38-42)
42 Sabat dakon tagaptok bɨsap Neŋgo pɨlɨndo 43 Josep Arimatea kokupmon nani da apgut. Uŋun gen kokwin amɨn kabɨ dakon kɨla amɨn egɨpgut. Amɨn morapmɨ da nandaba wukwan ɨmgwit. Ae uŋun Piŋkop da Amɨn Kɨla Akdɨsak uŋun do jomjom aŋek egɨpgut. Josep uŋun pasol pasolɨ mɨni Pailaron kɨŋ Yesu dakon bumjotni abɨdok do iyɨgɨt. 44 Iyɨŋban Pailat da emat amɨn 100 dakon kɨla amɨn yaŋ ɨban opban iyɨgɨt, “Asi Yesu kuŋwak, bo dɨma?”
45 Iyɨŋban emat amɨn 100 dakon kɨla amɨn da yaŋ yagɨt, “Asi kuŋwak.” Yaŋ yaŋban nandaŋek Josep da bumjot aŋkɨsak do yaŋ mudaŋ ɨmgut. 46 Aban Josep da kɨŋ ɨmal kwakwagɨ kɨnda yumaŋ aŋabɨŋ Yesu dakon bumjot tɨlak kɨndapmon naŋ abɨŋ uŋun ɨmal naŋ wamgut. Wamaŋ aŋkɨ tɨp kɨnam kɨndakon yɨpmaŋek tɨp madepsi kɨnda aŋtobɨlban abɨŋ yoma sopgut. 47 Maria Makdala kokupmon nani gat ae Maria Josep dakon meŋi gat da kaŋakwal Yesu dakon bumjotni yɨpgut.
+ 15:1 Lk 22.66 + 15:5 Ais 53.7; Mk 14.61 + 15:11 Ya 3.13-14 + 15:21 Ro 16.13 + 15:24 Kap 22.18 + 15:28 Ais 53.12 + 15:29 Kap 22.7; 109.25; Mk 14.58 + 15:34 Kap 22.1 + 15:36 Kap 69.21 + 15:40 Lk 8.2-3