14
Kɨla amɨn da Yesu aŋakba kɨmotjak do yawit
(Mt 26.1-5 ae Lk 22.1-2 ae Jn 11.45-53)
Gɨldat bamorɨ egek don Yapyap Bɨlak ae Bret Yisni Mɨni Dakon Jap Noknok Bɨsap Madep altok do aŋakwan mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ ae gen teban yoyɨŋdet amɨn da muwugek yaŋ yawit, “Niaŋ aŋek Yesu aŋkewalek abɨdaŋ aŋatno kɨmotjak?” Yaŋ yaŋek yawit, “Telagɨ bɨsap madepmon dɨma abɨdoneŋ. Yaŋ aneŋ kaŋ, mɨŋat amɨnyokon pɨdok pɨdok noman tokdɨsak.”
Mɨŋat kɨnda da pakbi kɨbaŋɨ toŋ tagɨsinaŋ Yesu soŋ ɨmgut
(Mt 26.6-13 ae Jn 12.1-8)
+Yesu Betani kokupmon amɨn kɨnda mani Saimon uŋun da yutnon yɨkgɨt. (Saimon uŋun kalɨp wuda tebani toŋ egɨpgut.) Yesu jap noknok tamokon yɨgakwan mɨŋat kɨnda pakbi kɨbaŋɨ toŋ tagɨsi kɨnamɨ kɨnda abɨdaŋek wɨgɨgɨt. Awɨŋ gapmɨ jokgalek Yesu da busuŋon tagalgɨt. (Uŋun pakbi dakon yumaŋ nogɨ madepsi ae tɨbɨrɨ uŋun tɨpnaŋ wasaŋbi.)
Yaŋ aban amɨn dɨwarɨ da kaŋek burɨ yokwi taŋba notni yoyɨŋ yoyɨŋ aŋek yaŋ yawit, “Nidosi pakbi kɨbaŋɨ toŋ tagɨsi uŋun yumsi tagaldak? Amɨn da yubam tam, moneŋ madepsi tɨmɨk yoni mɨni amɨn do yomnom.” Yaŋ yaŋek mɨŋat uŋun gen tebai iyɨwit.
Iyɨŋba Yesu da nandaŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Ji mɨŋat on yum koni. Nido jɨgɨ ɨmaŋ? Mɨŋat on nak do yo tagɨsi asak. +Yoni mɨni amɨn ji gat bɨsapmɨ bɨsapmɨ egɨpdaŋ, do tagɨ paŋpulugoni. Mani nak ji gat bɨsapmɨ bɨsapmɨ dɨma egɨpdamaŋ. +Yo mɨŋat da agagɨ kɨlɨ aban dagak. Nak kɨmokgo gapmakon nepni do uŋun mɨŋat da pakbi kɨbaŋɨ toŋ naŋ kɨlɨ soŋ namɨk. Nak asisi dayɨsat, mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ amɨn da Gen Bin Tagɨsi yoyɨŋek mɨŋat on da yo ak uŋun dakon gen bin kɨsi yoyɨŋakwa nandakdaŋ. Aŋek uŋun mɨŋat dakon man bini dɨma pasɨldɨsak.”
Judas da Yesu kɨla amɨn da kɨsiron yɨp do yaŋ teban tagɨt
(Mt 26.14-16 ae Lk 22.3-6)
10 Uŋun bɨsapmon paŋdetni 12 kabɨkon kɨnda egɨpgut mani Judas Iskariot. Uŋun da mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨkon kɨŋek Yesu kɨsitnikon yɨpjak do yoyɨgɨt. 11 Yoyɨŋban but galak nandaŋek moneŋ ɨmni do yaŋ teban tawit. Judas uŋun nandaŋek Yesu kɨsitnikon yɨpjak dakon kosit wɨsɨgɨt.
Yesu gat paŋdetni gat jap nawit
(Mt 26.17-25 ae Lk 22.7-14 ae 22.21-23 ae Jn 13.21-30)
12  +Aŋakwan Bret Yisni Mɨni Dakon Jap Noknok Bɨsap Madep altagɨt. Uŋun bɨsapmon Israel amɨn da Yapyap Bɨlak do nandaŋek sipsip monɨŋ dapmaŋ soŋ noŋ. Uŋun bɨsapmon paŋdetni da Yesu yaŋ iyɨwit, “Nin kɨŋ dukwan Yapyap Bɨlak dakon jap paŋkosit aneŋ do nandɨsal?”
13 Yaŋ yaŋba Yesu da paŋdetni bamorɨ yabegek yaŋ yoyɨgɨt, “Kokupmon kɨŋ kaŋbal amɨn kɨnda pakbi kwoba kɨnda guramɨk apban jil gat domdom akdaŋ. Jil uŋun amɨn naŋ yol aŋkɨnjil. 14 Kaŋbal yut kɨndakon wɨkwan kaŋ, uŋun yut dakon ami yaŋ iyɨnjil, ‘Yoyɨŋdetnit da yosok, “Nak gat paŋdetnoni gat da Yapyap Bɨlak dakon jap noneŋ dakon yut burɨ dukwan tosok?” ’ 15 Yaŋ iyɨŋbal uŋun amɨn da yut madep kɨnda kwen nani do dolɨsak. Uŋun yutnon jap noknok tamo ae amɨn yɨyɨt tamo kɨlɨ paŋnoman abi da toŋ. Uŋudon japnin paŋkosit anjil.”
16 Yoyɨŋban kokupmon kɨŋ Yesu da yo morap do yoyɨgɨt uŋudeŋsi pɨndakgɨmal. Yaŋ pɨndagek Yapyap Bɨlak dakon jap paŋkosit agɨmal.
17 Pɨlɨn pɨlɨndo Yesu gat paŋdetni 12 kabɨ gat uŋun yutnon opgwit. 18  +Obɨŋ jap noknok tamokon jap naŋ yɨgek Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Nak asisi dayɨsat, jikon da kɨnda da nak uwalno da kɨsiron nepdɨsak. Uŋun amɨn nin gat yɨgek jap nomaŋ.”
19 Yaŋ yaŋban paŋdetni burɨ yokwi taŋba kaloŋ kaloŋ yaŋ yawit, “Nak dɨma, ma?”
20 Yaŋ yaŋba Yesu da yoyɨgɨt, “12 kabɨ jikon kɨnda nak gat bret ɨdapmon sɨbɨŋek nomak uŋun. 21 Asi, Piŋkop da papiakon gen mandabi uŋun da arɨpmon Amɨn Dakon Monji kɨmot akdɨsak. Mani Amɨn Dakon Monji uwal da kɨsiron yɨpjak amɨn, awa! Uŋun amɨn meŋi da dɨma aŋalagɨt tam tagɨ.”
Yesu da paŋdetni jap yomgut
(Mt 26.26-30 ae Lk 22.15-20 ae 1Ko 11.23-25)
22 Jap naŋ yɨgakwa Yesu da bret kɨnda abɨdaŋ, Piŋkop ya yaŋ iyɨŋek, pudaŋ paŋdetni do yomgut. Yomɨŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Tɨmɨgek noni, on nak dakon gɨptɨm tɨmno.”
23 Yaŋ yaŋek aeni wain kɨnam abɨdaŋek, Piŋkop ya yaŋ iyɨŋek, yoban kɨsi da nawit. 24  +Naŋakwa Yesu da saŋbeŋek yaŋ yoyɨgɨt, “On yawino. Amɨn morapmɨ gat saŋbek saŋbek ak do parekdat. 25 Nak asisi dayɨsat, nak wain ae dɨma naŋek egɨ wɨgɨ Piŋkop da Amɨn Kɨla Agak kokupmon don wain kalugɨ nokeŋ.”
26 Yaŋ yaŋban kap kɨnda yaŋek yomakon pɨgek Ɨleŋ Olipmon wɨgɨwit.
Pita da manji ɨmjak do Yesu da yagɨt
(Mt 26.31-35 ae Lk 22.31-34 ae Jn 13.36-38)
27  +Ɨleŋ Olipmon wɨgakwa Yesu da paŋdetni yaŋ yoyɨgɨt, “Piŋkop da papiakon gen kɨnda tosok uŋun da arɨpmon ji manji namdaŋ. Gen uŋun yaŋ:
‘Sipsip dakon kɨla amɨn aŋakgo kɨmagakwan sipsip waseŋ kɨ iyɨ iyɨ kɨkdaŋ.’
28  +Mani kɨmoron da pɨdaŋek nak da kalɨp Galili mɨktɨmon mibɨltaŋ damɨŋek kɨkeŋ.”
29 Yaŋban Pita da yaŋ iyɨgɨt, “Amɨn dɨwarɨ dakon nandaŋ gadat wɨtdal kɨsak kaŋ, nak yaŋ arɨpmɨ dɨma abeŋ.”
30 Yaŋ yaŋban Yesu da iyɨgɨt, “Nak asisi gayɨsat, abɨsok kalbi pup kosit bamot dɨma yaŋakwan gak da nak do wasɨp kosit kapbɨ yokdɨsal.”
31  +Yaŋban Pita da yaŋ iyɨgɨt, “Uwal da gɨgek nakyo kɨsi nɨt do ani kaŋ, gak do wasɨp dɨma yokeŋ.” Yaŋ yaŋban notni kabɨ kɨsi yaŋ gɨn yawit.
Yesu Getsemani Pigaga bɨsit agɨt
(Mt 26.36-46 ae Lk 22.39-46)
32  +Yesu gat paŋdetni gat mɨktɨm kɨnda mani Getsemani uŋudon kɨwit. Kɨŋ altaŋek Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Ji ɨdon yɨgakwa nak bɨsit akeŋ.” 33 Yaŋ yaŋek Pita, Jems, ae Jon kɨsi tɨmɨkban kɨwit. Kɨŋ burɨkon jɨgɨ madepsi nandaŋek 34  +yaŋ yoyɨgɨt, “Butno jɨk taŋakwan kɨmot kɨmotno noman taŋ naban nandɨsat. Do ji ɨdon Piŋkop do nandaŋek egɨpni.”
35 Yaŋ yaŋek aŋgwikon kɨŋ mɨktɨmon maŋ pagek bɨsit agɨt. Kosit kɨnda tosagon uŋun bɨsap yokwi yapjak yaŋ nandaŋek bɨsit yaŋ yagɨt, 36  + “Aba, Dat, gak da yo morap tagɨ aki. Do nak da kwenon jɨgɨ apdɨsak uŋun kukwoki do nandɨsat. Mani nak dakon galaktok dɨma yolgi, gaga dakon galaktok uŋun gɨn yolgi.”
37 Yaŋ yaŋek tobɨl paŋdetni kapbɨ egɨpgwiron kɨŋ pɨndakban dɨpmɨn pakgwit. Pɨndagek Pita yaŋ iyɨgɨt, “Saimon, gak dɨpmɨn pokdol, ma? Bɨsap awa kaloŋɨ da arɨpmon gɨn nak gat Piŋkop do nandaŋek dɨma egɨpneŋ? 38 Ji teban taŋek bɨsit aŋek egɨpni. Yaŋ aŋek egɨpni kaŋ, paŋkewalon arɨpmɨ dɨma moni. But da nak nol do galak tosok mani gɨp dakon teban tokni mɨni.”
39 Yaŋ yaŋek aeni tobɨlek kɨŋ bɨsit mibɨltok agɨt uŋudeŋ gɨn agɨt. 40 Bɨsit aŋek abɨŋ pɨndakban paŋdetni dɨpmɨn do yokwisi aŋek aeni dɨpmɨn sigɨn pakgwit. Paŋyolban pɨdaŋ ni gen naŋ iyɨneŋ yaŋ do ɨŋtaŋek ɨsal yɨkgwit.
41 Aeni kɨŋ bɨsit aŋ tobɨl abɨŋ paŋdetni yaŋ yoyɨgɨt, “Ji dɨpmɨn sigɨn pagek tapmɨm paŋ, ma? Dɨpmɨn arɨpmɨ kwayɨŋ. Bɨsap kɨlɨ abɨk. Amɨn Dakon Monji yokwi pakpak da kɨsiron kɨlɨ uŋun yɨpmaŋgaŋ. 42 Pɨdaŋba kɨno! Kabɨt, uwal da kɨsiron nepjak amɨn kɨlɨ abɨk.”
Uwal da Yesu abɨdawit
(Mt 26.47-56 ae Lk 22.47-53 ae Jn 18.3-12)
43 Yesu gen yaŋakwan uŋudon gɨn paŋdetni 12 kabɨkon da kɨnda mani Judas altaŋ yomgut. Amɨn kabɨ madep emat agak sɨbani ae kɨndap kɨrɨŋni tɨmɨgek buŋon yolgwit. Mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ ae gen teban yoyɨŋdet amɨn ae kɨla amɨn uŋun da yabekba apgwit.
44 Uwal da kɨsiron yɨpyɨp amɨn da gen kɨnda kɨlɨ yaŋ yoyɨgɨt, “Amɨn kɨnda nak da mandaŋ noko kaŋ, uŋun amɨn naŋ abɨdoni. Abɨdaŋek kɨlani tebai aŋek aŋaŋ kɨni.” 45 Judas uŋudon gɨn Yesukon kɨŋ altaŋek yaŋ iyɨgɨt, “Yoyɨŋdet!” Yaŋ iyɨŋek mogɨmɨkon mandaŋ nagɨt. 46 Yaŋ aban kaŋek Yesu tebai abɨdawit. 47 Aba uŋun akgwit kabɨkon da kɨnda da emat agak sɨbani ɨlɨkgɨt. Ɨlɨgek mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn dakon oman monjɨ mɨragɨ mandaŋ dagagɨt.
48 Mandaŋ dagaŋban Yesu da obip amɨn yaŋ yoyɨgɨt, “Ji nak do kabo noknok kɨnda yaŋ nandaŋek emat agak sɨba ae kɨndap kɨrɨŋ tɨmɨgek nak abɨdok do abeŋ, ma? 49  +Nak gɨldarɨ gɨldarɨ Telagɨ Yut Madep da nagalgwan ji gat egek amɨn yoyɨŋ dekgɨm. Uŋun bɨsapmon nak abɨdok do dɨma nandawit? Mani Piŋkop da papiakon nak do gen mandabi uŋun da arɨpmon noman tosak.” 50  +Yaŋ yaŋban paŋdet morapni yɨpmaŋek pasal kɨŋ mudawit.
51 Kɨŋ mudaŋakwa monjɨsok kɨnda ɨmalni kwakwagɨ kɨndanaŋ gɨn ɨmegek Yesu yolgɨt. Emat amɨn da uŋun monjɨsok kɨsi abɨdok do awit, 52 mani ɨmalni naŋ kukwaŋek pasal molaŋ molaŋ kɨgɨt.
Yesu gen pikon aŋaŋ kɨwit
(Mt 26.57-68 ae Lk 22.54-55 ae 22.63-71 ae Jn 18.13-14 ae 18.19-24)
53 Yesu abɨdawit amɨn uŋun da Yesu abɨdaŋ aŋaŋ mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ da yutnon wɨgɨwit. Uŋun yutnon mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn ae gen teban yoyɨŋdet ae kɨla amɨn kɨsi muwuk egɨpgwit. 54 Pita kagɨ kagɨsok da Yesu yol aŋkɨŋek, mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn da nagalgwan pɨgɨgɨt. Pɨkwan obip amɨn gat kɨndapmon yɨgek kɨndapni alɨwit.
55 Aŋakwan mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ gat ae gen kokwin amɨn kɨsi morap gat da yaŋ nandawit, amɨn dɨ yaŋ yomno abɨŋ Yesu top gen yaŋ ɨmɨŋek gulusuŋ agɨt yaŋ yaŋakwa aŋatno kɨmotjak yaŋ nandawit, mani Yesu suŋ kɨnda dɨma agɨt yaŋ kawit. 56 Aŋakwa amɨn morapmɨ da Yesu do top sɨtnok genyo yaŋba geni dakon kosirɨ dɨma pɨsagɨt.
57 Aba amɨn dɨwarɨ da pɨdaŋ Yesu do top sɨtnok gen yaŋ yawit, 58  + “Nin da nandaŋapno Yesu da yaŋ yagɨt, ‘Nak da Telagɨ Yut Madep amɨn da awit uŋun tuwɨlek gɨldat kapbɨ da butgwan yut ŋwakŋwarɨ kɨnda abeŋ. Yut uŋun amɨn kɨsit da agagɨ dakon tɨlak dɨma abeŋ.’ ” 59 Mani gen uŋun yawit uŋun kɨsi upbal taŋek gen dakon kosirɨ dɨma pɨsagɨt.
60 Kɨlɨ mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn kɨla amɨn da ɨŋamon agek Yesu yaŋ iyɨgɨt, “Gak gen kobogɨ kɨnda dɨma yoyɨki? On amɨn morap gen yaŋ gaba niaŋ nandaŋ yomɨsal?” 61 Mani Yesu gen kagani sopmaŋek gen kobogɨ kɨnda dɨma iyɨgɨt. Yaŋ aban mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn da aeni iyɨgɨt, “Gak Kristo? Gak Piŋkop gawak ɨmamaŋ uŋun dakon Monji bo dɨma?”
62 Yaŋban Yesu da yaŋ yagɨt, “Uŋun nak mani. Ji don kaŋakwa Amɨn Dakon Monji Tapmɨm Ami da amɨnsi tet do yɨkban kokdaŋ. Aŋek kaŋakwa Kwen Kokup dakon gɨkwemon da apban kokdaŋ.”
63 Yaŋ yaŋban nandaŋek mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn iyɨ dakon paba pɨgɨkni pudagɨt. Yaŋ aŋek yagɨt, “Mibɨlni nandak do amɨn nido saŋbeŋek yoyɨno apni? 64  +Iyɨ do ‘nak Piŋkop dakon Monji’ yaŋ yosok, do ji da niaŋ aŋ ɨmneŋ do nandaŋ?”
Yaŋban kɨsi morap da yawit, “Gulusuŋ asak, do si kɨmotjak.” 65 Yaŋ yaŋek dɨwarɨ da ɨlɨp sul ɨmgwit. Yaŋ aŋek dabɨlɨ ɨmal naŋ wamaŋ sopmaŋek kɨsit da aŋakgwit. Kɨsit da aŋagek yaŋ iyɨwit, “Namɨn da gɨkdak? Kombɨ gen ya!” Yaŋ iyɨŋakwa obip amɨn da abɨdaŋek aŋakgwit.
Pita da Yesu do wasɨp yagɨt
(Mt 26.69-75 ae Lk 22.56-62 ae Jn 18.15-18 ae 18.25-27)
66 Aŋakwa Pita uŋun yut da nagalgwan egakwan mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn dakon oman mɨŋatjok kɨnda da opgut. 67 Obɨŋ Pita kɨndap alɨŋek ekwan kagɨt. Mɨŋat uŋun da pakyaŋsi yɨpban kwan kaŋek yaŋ iyɨgɨt, “Gak Yesu Nasaret kokupmon nani gat kɨsi egɨpgumal.”
68 Yaŋban Pita da wasɨp yaŋek yagɨt, “Gak da gen uŋun yosol nak dɨma nandɨsat.” Yaŋ yaŋek nagalon da wigat mibɨlon pɨgɨgɨt.
69 Aŋakwan oman mɨŋatjok uŋun da Pita aeni kaŋek amɨn uŋudon akgwit yaŋ yoyɨgɨt, “On amɨn uŋun Yesu da kabɨkon nani kɨnda.” 70 Mani aeni wasɨp yaŋek yagɨt, “Dɨma.”
Tɨmɨsok dɨ egek amɨn kapmatjok akgwit uŋun da yaŋ iyɨwit, “Gak asi Yesu da kabɨkon nani kɨnda. Gak Galili amɨn kɨnda.”
71 Yaŋ yaŋba Pita da tebaisi yaŋek yagɨt, “Asisi dayɨsat, amɨn uŋun yoŋ nak dɨmasi nandaŋ ɨmɨsat. Top yosot kaŋ, jobɨt tagɨ tɨmɨkgeŋ.”
72 Yaŋ yaŋakwan uŋudon gɨn pup gen yaŋban kosit bamot agɨt. Yaŋban nandaŋek Pita Yesu da gen yagɨt uŋun do nandagɨt. Gen uŋun yaŋ yagɨt, “Nak dakon man kosit kapbɨ wasɨp yaŋaki pup da kosit bamot gen yosak.” Gen uŋun do nandaŋek burɨ yokwi taŋban kunam madepsi takgɨt.
+ 14:3 Lk 7.37-38 + 14:7 GT 15.11 + 14:8 Jn 19.40 + 14:12 TP 12.6 + 14:18 Kap 41.9 + 14:24 TP 24.8; Jer 31.31-34; Sek 9.11; 1Ko 10.16; Ibr 9.20 + 14:27 Sek 13.7 + 14:28 Mt 28.16; Mk 16.7 + 14:31 Jn 11.16 + 14:32 Jn 18.1 + 14:34 Jn 12.27 + 14:36 Mk 10.38; Jn 6.38 + 14:49 Lk 19.47; 21.37; Jn 18.20 + 14:50 Kap 31.11 + 14:58 Jn 2.19-21 + 14:64 MS 24.16; Jn 19.7