13
Yesu da Telagɨ Yut Madep tuwɨlni do yagɨt
(Mt 24.1-2 ae Lk 21.5-6)
Yesu gat paŋdetni gat telagɨ yut madep dakon nagal yɨpmaŋ waŋga pɨŋakwa monjɨ kɨnda da yaŋ iyɨgɨt, “Yoyɨŋdet, tɨp madepsi baŋ yut tagɨsisi dɨ awit do dɨgo pɨndat!”
+Yaŋban Yesu da gen kobogɨ yaŋ iyɨgɨt, “On yut madep pɨndakdal, uŋun dakon tɨp notni da kwenon dɨma taŋ taŋ akdaŋ. Tuwɨlba kɨsisi maŋ mudokdaŋ.”
Yesu da jɨgɨ morapmɨ altoni do yagɨt
(Mt 24.3-14 ae Lk 21.7-19)
Yesu Ɨleŋ Olipmon yɨgakwan Telagɨ Yut Madep ason tet tagɨt. Aŋakwan Pita, Jems, Jon ae Andru da iyɨ gɨn Yesu yaŋ iyɨwit, “Gak da gen uŋun yal, uŋun ni bɨsapmon altokdaŋ? Ni yo da mibɨltok altaŋban kaŋek uŋun yo morap altosak dakon bɨsap kwaŋ tosok yaŋ nandaneŋ?”
Yaŋ yaŋba Yesu da yoyɨgɨt, “Amɨn da paŋkewalni do kaŋ kɨmotni. Amɨn morapmɨ da abɨŋ nak dakon man yaŋek yaŋ yokdaŋ, ‘Nak naga Kristo.’ Yaŋ yaŋek amɨn morapmɨ paŋkewaldaŋ. Uŋun bɨsapmon emat wuwɨk gat ae dubagɨkon emat aŋ uŋun dakon gen bin apba nandaŋek butji dɨma pasolni. Uŋun yo morap altokdaŋ, mani mɨktɨm da mudosak bɨsap madep kɨlɨ uŋun yaŋ dɨma nandani. Mɨktɨm kɨnda dakon amɨn da pɨdaŋba mɨktɨm kɨnda dakon amɨn gat emat wamdaŋ. Ae kɨla amɨn madep kɨnda dakon amɨn da pɨdaŋba kɨla amɨn madep kɨnda dakon amɨn gat emat wamdaŋ. Aŋakwa mɨktɨm dɨwarɨkon wudɨp akdɨsak, ae mɨktɨm dɨwarɨkon amɨn da jap do madepsi aŋek dɨwarɨ da kɨmotdaŋ. Mɨŋat monjɨ kwapmɨ toŋ da monjɨ altok do aŋek sugaŋba tepmɨ nandaŋ, uŋudeŋ gɨn uŋun yo morap altoni bɨsapmon, bɨsap madep kwaŋ tosok yaŋ nandani.
+ “Uŋun bɨsapmon ji dɨsi do kɨla ani. Amɨn da gen pikon depdaŋ ae Juda amɨn da muwut muwut yutnon pawɨgɨ nap kɨrɨŋbaŋ baljokdaŋ. Ji nak nandaŋ namaŋ do amɨn da ji paŋkɨ mɨktɨm dakon kɨla amɨn madep da ɨŋamon depba atdaŋ. Uŋun bɨsapmon nak dakon gen yoyɨni. 10 Mɨktɨm da mudosak bɨsap madep tepmɨ dɨma apdɨsak. Mibɨltok amɨn mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ ekwaŋ uŋun da Gen Bin Tagɨsi nandani. 11  +Amɨn da ji tɨmɨk paŋpaŋ gen pikon depni bɨsapmon dɨma pasolni. Ni gen baŋ yoyɨneŋ yaŋ dɨma nandani. Uŋun bɨsapmon Piŋkop da ni gen dayɨsak uŋun baŋ yoyɨni. Yaŋ aŋakwa ji dakon gen dɨma asak, uŋun Telagɨ Wup dakon gen asak.
12  + “Uŋun bɨsapmon amɨn da yaŋ akdaŋ: peni kɨnda da padɨge uwal da kɨsiron yɨpban aŋakba kɨmotdɨsak, ae amɨn kɨnda da mɨŋat monjɨyoni uwal da kɨsiron yopban dapba kɨmotdaŋ, ae mɨŋat monjɨyo da meŋi datniyo do yaŋ gɨn akdaŋ. 13  +Yaŋ aba ji nak nolgaŋ do aŋek amɨn kɨsi morap da ji do butjap nandakdaŋ. Mani tebai agek egɨ wɨgakwa bɨsap madepmon wɨgɨsak amɨn uŋun Piŋkop da yokwikon baŋ tɨmɨtdɨsak.”
Yo yokwisi kɨnda da altokdɨsak
(Mt 24.15-28 ae Lk 21.20-24)
14  +Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Yo yokwisi amɨn paŋupbal ak kɨnda don dɨma toktogɨ tamokon akban kokdaŋ.” (On gen manjɨsak amɨn da pakyaŋsi nandɨsak.) “Uŋun bɨsapmon amɨn Judia mɨktɨmon egɨpni uŋun pasal kabapgwan tepmɨsi wɨgɨni. 15  +Amɨn kɨnda yut kwenon egɨpjak kaŋ, yo kabɨni tɨmɨt do yutgwan dɨma pɨgɨsak.
16 “Ae amɨn kɨnda pigaga egɨpjak kaŋ, yutnon ɨlɨkba pɨgɨkni kɨŋ abɨdok do dɨmasi kɨsak. 17  +Uŋun bɨsapmon mɨŋat monjɨ kwapni toŋ, ae mɨŋat monjɨ mum noŋ uŋun bupmɨsi. 18 Ji da Piŋkop bɨsit iyɨŋba nandaŋakwan yo uŋun ais bɨsapmon dɨma altoni. 19  +Uŋun bɨsapmon yo jɨgɨsi altokdaŋ. Piŋkop da yo morap wasagɨron da egɨ abɨsok ekwamaŋon yo jɨgɨsi uŋuden kɨnda dɨma altagɨt. Ae buŋon yo jɨgɨ uŋuden aeni dɨma altokdaŋ. 20 Amɨn Tagɨ da uŋun bɨsap dɨma aŋpɨsɨp asak tam mɨŋat amɨn morap kɨsi pasɨlnom. Mani mɨŋat amɨn kabɨ iyɨ do kɨlɨ manjɨgɨt uŋun do bupmɨ nandaŋek bɨsap aŋpɨsɨp akdɨsak.
21 “Uŋun bɨsapmon amɨn kɨnda da ‘Kristo oni!’ bo ‘Asoni!’ yaŋ yaŋban kaŋ, geni dɨma nandaŋ gadani. 22  +Amɨn dɨwarɨ da abɨŋ ‘Nak Kristo’ yaŋ yokdaŋ. Ae dɨwarɨ da ‘Nak kombɨ amɨn kɨnda’ yaŋ yokdaŋ. Yaŋ yaŋek wasok tapmɨmɨ toŋ mibɨlɨ mibɨlɨ akdaŋ. Aŋek mɨŋat amɨn kabɨ Piŋkop da iyɨ do kɨlɨ manjɨkbi uŋun paŋkɨlɨkba kosit kɨlegɨ yɨpmaŋ detni do pini madep akdaŋ. Mani arɨpmɨ dɨma akdaŋ. 23 Yo jɨgɨsi morap uŋun dɨma altaŋakwa wagɨl dayɨsat, do dɨsi kaŋ kɨmotni.”
Don Amɨn Dakon Monji apdɨsak
(Mt 24.29-31 ae Lk 21.25-28)
24  +Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Yo jɨgɨ dakon bɨsap mudaŋakwan
‘gɨldat dabɨl pɨlɨn tuk akdɨsak, ae kanek dɨma teŋteŋokdɨsak.
25 Ae gɨk kundu yɨpmaŋek mokdaŋ, aŋakwa kwen kundukon yo tebai toŋ uŋun da kwakwalɨtdaŋ.’
26  + “Uŋun bɨsapmon amɨn da Amɨn Dakon Monji kaŋba tapmɨmni ae tɨlɨmni gat gɨkwemon da apban kokdaŋ. 27  +Uŋun da aŋelo kabɨni yabekban kɨŋ amɨn iyɨ do manjɨkbi kabɨ mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ ekwaŋ uŋun paŋmuwutdaŋ.”
Pik kɨndap kaŋek butji pɨsosak
(Mt 24.32-35 ae Lk 21.29-33)
28 Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Ji pik kɨndap kaŋek butji pɨsosak. Kɨlɨŋɨ pakbini toŋ ae tamɨ kaluk yopmaŋdak, uŋun bɨsapmon gɨldat bɨsap kwaŋ tosok yaŋ nandaŋ. 29 Uŋudeŋ gɨn yo morap dayɨt uŋun da altaŋakwa mɨktɨm da mudosak bɨsap madep kɨlɨ uŋunjok kwaŋ tosok yaŋ nandani. 30 Nak asisi dayɨsat, amɨn uŋun bɨsapmon nani dɨma kɨmagakwa yo morap uŋun kɨsi altaŋ mudokdaŋ. 31 Kundu gat mɨktɨm gat pasɨldamal, mani nak dakon gen uŋun dɨmasi pasɨldɨsak.”
Yo morap altosak uŋun dakon bɨsap Piŋkop Dat dagɨn nandɨsak
(Mt 24.36-44)
32 Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Yo morap altokdɨsak uŋun dakon bɨsap amɨn kɨnda da dɨma nandɨsak. Kwen Kokup aŋeloyo dɨma nandaŋ, ae Monjɨyo kɨsi dɨma nandɨsak. Dat da iyɨ gɨn nandɨsak. 33 Yo morap altokdaŋ dakon bɨsap ji dɨma nandaŋ, do kaŋ kɨmagek egɨpni.”
34 Yaŋ yaŋek tɨlak gen kɨnda yaŋ yoyɨgɨt, “Amɨn kɨnda kokup kɨndakon kɨk do aŋek oman amɨni do pi kokwinɨk yomɨŋek yut dakon kɨla ani do yoyɨsak. Aŋek yoma sopsop dakon kɨla amɨn yoma kɨlani tebai asak do iyɨsak.
35  + “Uŋun do aŋek ji kaŋ kɨmotni. Ji yut dakon ami ni bɨsapmon apjak uŋun dɨma nandaŋ. Apjak bɨsap uŋun pɨlɨndo bo kalbi binap bo pup da gen yosok bɨsapmon bo wɨsa dagokdo uŋun ji dɨma nandaŋ. 36 Tepmɨ abɨŋ dandaban dɨpmɨn potni kaŋ, uŋun tagɨ dɨma. 37 Gen dayɨsat uŋun amɨn morap kɨsi do yosot. Kaŋ kɨmotni.”
+ 13:2 Lk 19.44 + 13:9 Mt 10.17-20 + 13:11 Lk 12.11-12 + 13:12 Mt 10.21 + 13:13 Mt 10.22; Jn 15.21 + 13:14 Dan 9.27; 11.31; 12.11 + 13:15 Lk 17.31 + 13:17 Lk 23.29 + 13:19 Dan 12.1; PA 7.14 + 13:22 PA 13.13 + 13:24 Ais 13.10; Jol 2.10,31; 3.15; PA 6.12-13 + 13:26 PA 1.7 + 13:27 Mt 13.41 + 13:35 Lk 12.38