12
Wain pi kɨla amɨn yokwi dakon tɨlak gen
(Mt 21.33-46 ae Lk 20.9-19)
+Ae Yesu da tɨlak gen kɨnda yaŋ yoyɨgɨt, “Amɨn kɨnda da wain pini aŋek nagal agɨt. Aŋek uŋun nagalon wain sop bamaŋ tɨl do gapma kɨnda wayɨkgɨt. Aŋek kɨla amɨn da kabo noknok pɨndat do yut dubak kɨnda wɨtjɨŋban wɨgɨgɨt. Yut wɨtjɨŋek kɨla amɨn da pini aŋek bamɨ pakpak bɨsapmon bamɨ dɨ namni yaŋ nandaŋek wain pi uŋun da kɨsiron yɨpmaŋek mɨktɨm dubagɨkon kɨgɨt.
“Wain sop pakpak bɨsap kwaŋ taŋakwan oman monjɨ kɨnda yabekban wain bamɨ tɨmɨk paŋopjak do kɨgɨt. Kɨŋ altaŋban wain pi dakon kɨla amɨn da uŋun pi monjɨ abɨdaŋ aŋagek bamɨ kɨnda dɨma ɨmɨŋek yɨpba kɨgɨt. Yaŋ aba pi ami da aeni oman monjɨ kɨnda yabekdak. Uŋun pi monjɨ busuŋɨkon aŋagek yo yokwisi aŋɨmgwit. Yaŋ aba kɨnda gat yabekban kwan aŋakba kɨmakgɨt. Yaŋ aba pi monjɨ morapmɨ yabekgɨt. Dɨwarɨ si baljaŋek dɨwarɨ dapba kɨmakgwit.
“Dapmaŋakwa kaloŋɨ kɨnda egɨpgut uŋun iyɨ dakon monji. Monji uŋun do galagɨsi nandagɨt. Buŋon iyɨ dakon monji yabegek yaŋ nandagɨt, ‘Monjɨno kwan kɨla amɨn da uŋun do nandaba wukwanek geni nandaŋek bamɨ dɨ ɨmni.’
“Mani kɨla amɨn da monjɨ kaŋek notni yoyɨŋ yoyɨŋ aŋek yaŋ yawit, ‘Amɨn on da egɨ don datni dakon yo morap tɨmɨtdɨsak, do nin amɨn on aŋagek wain pini nin do aŋawatneŋ.’ +Yaŋ yaŋek monjɨ uŋun aŋakba kɨmakgɨt. Kɨmakban bumjotni pigaga naŋ maba waŋga kɨgɨt.
“Ji niaŋ nandaŋ? Don pi ami da abɨŋ pi kɨla amɨn niaŋ aŋyomjak? Pi ami da abɨŋ uŋun kɨla amɨn dapban kɨmotdaŋ. Dapban kɨmagakwa wain pi uŋun amɨn ŋwakŋwarɨ da kɨsiron yɨpdɨsak. 10  +Ji Piŋkop da papiakon gen tosok uŋun dɨma manjɨŋ nandawit? Gen uŋun yaŋ:
‘Yut agak amɨn da gwak yokwi yaŋ yaŋek maba kɨgɨt, uŋun gwak amɨn da yut kodɨgɨkon tɨp kɨnda naŋ tɨdawit da akdak.
11 Yo uŋun Amɨn Tagɨ da agɨt, aŋakwan nin da kono yo masɨ masɨmɨsi asak.’ ”
12 Yaŋ yoyɨŋban mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ, ae gen teban yoyɨŋdet amɨn ae kɨla amɨn da “Tɨlak gen uŋun nin do yosok” yaŋ nandaŋek Yesu abɨdok do nandawit. Mani mɨŋat amɨn do pasalek yɨpba si kɨgɨt.
Rom dakon kɨla amɨn madep Sisa do moneŋ ɨmɨmɨ bo dɨma?
(Mt 22.15-22 ae Lk 20.20-26)
13  +Parisi amɨn dɨwarɨ gat ae Erot da kabɨkon amɨn dɨwarɨ gat da Yesu dakon gen nandaŋek suŋ kɨnda yaŋban abɨdoni do kɨla amɨn da yabekgwit. 14 Yesukon kɨŋ altaŋek yaŋ iyɨwit, “Yoyɨŋdet, gak gen bamɨ yogok amɨn yaŋ nandamaŋ. Gak amɨn do dɨma pasoldol. Amɨn mani toŋ ae amɨn mani mɨni uŋun kɨsi Piŋkop dakon aŋpak yoyɨŋ dek mudosol. Gak niaŋ nandɨsal? Sisa do moneŋ ɨmno tagɨ asak bo dɨma? Ɨmneŋ bo dɨma?”
15 Mani Yesu da uŋun jamba but amɨn yaŋ nandaŋ yomɨŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Ji nido nak aŋkewalgaŋ? Moneŋ tabɨlɨ kɨnda aŋabɨŋ naba koko.” 16 Moneŋ tabɨlɨ kɨnda aŋobɨŋ ɨba abɨdaŋek yaŋ yoyɨgɨt, “On wup gat ae man mandabi gat uŋun namɨn dakon?”
Yaŋban yaŋ yawit, “Sisa dakon.”
17  +Yaŋba yaŋ yoyɨgɨt, “Sisa dakon yo uŋun Sisa iyɨ do ɨmni, ae Piŋkop dakon yo uŋun Piŋkop iyɨ do ɨmni.” Gen uŋun yaŋban nandaŋek Yesu do nandaba ŋwakŋwarɨsi agɨt.
Amɨn kɨmakbi da pɨdoni do Yesu iyɨwit
(Mt 22.23-33 ae Lk 20.27-40)
18  +Yaŋ aŋakwa Sadyusi amɨn dɨwarɨ da Yesukon apgwit. (Uŋun amɨn kabɨ amɨn kɨmakbi arɨpmɨ dɨma pɨdoni yaŋ nandaŋ.) Abɨŋek yaŋ iyɨwit, 19  + “Yoyɨŋdet, Moses da gen kɨnda yaŋ mandagɨt, ‘Amɨn kɨnda monjɨ mɨni da kɨmagakwan mɨŋatni ɨsal egɨpjak kaŋ, padɨge da paŋakwan monjɨ paŋalasak.’ 20 Bɨsap kɨndakon peni padɨge 7 kabɨ egɨpgwit. Mibɨltok nani uŋun mɨŋat paŋek monji mɨni egek kɨmakgɨt. 21 Kɨmakban uŋun da buŋon nani da sakwabat paŋek yaŋ gɨn monji mɨni egɨ kɨmakgɨt. Ae uŋun da buŋon nani yaŋ gɨn agɨt. 22 Uŋuden gɨn notni dɨwarɨ kɨsi mɨŋat uŋun paŋek monji mɨni da kɨmakgwit. Kɨmagakwa mɨŋat uŋun don kɨmakgɨt. 23 Wɨli 7 kabɨ kɨsi da pawit, do amɨn da kɨmoron da pɨdoni bɨsap madepmon namɨn dakon mɨŋatni asak?”
24 Yaŋba Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Ji Piŋkop da papiakon gen tosok uŋun dɨma kaŋ nandaŋyo aŋ. Ae Piŋkop dakon teban tok tosok uŋun kɨsi dɨma kaŋ nandaŋyo aŋ. Uŋun do aŋek ji gen gulusuŋ yoŋ. 25 Kɨmakbi da pɨdoni bɨsapmon mɨŋat eyo agak dɨma tokdɨsak. Aŋelo Kwen Kokup ɨsal ekwaŋ uŋun da tɨlagon egɨpdaŋ. 26  +Nak amɨn da kɨmoron da pɨdot pɨdot uŋun dakon mibɨlɨ dayɨkeŋ. Moses da gen kɨnda mandagɨt ji manjɨŋ nandaŋ bo dɨma? Moses da kɨndap kɨnda soŋban kaŋakwan Piŋkop da gen yaŋ iyɨgɨt:
‘Nak Abraham, Aisak, ae Jekop dakon Piŋkop.’
27 Uŋun do nak yaŋ dayɨsat, Piŋkop uŋun amɨn kɨmakbi dakon Piŋkop dɨma, amɨn egɨp egɨpmɨ toŋ uŋun dakon Piŋkop.”
Ni gen teban da mibɨltok asak?
(Mt 22.34-40 ae Lk 10.25-28)
28  +Aŋakwan gen teban yoyɨŋdet amɨn kɨnda da abɨŋ pɨndakban Yesu gat Sadyusi amɨn gat gen emat awit. Yesu da gen kobogɨ tagɨsi yoyɨŋban nandaŋek Yesu yaŋ iyɨgɨt, “Ni gen teban da gen teban morap yapmaŋ mudaŋek mibɨltok asak?”
29  +Yaŋban Yesu da gen kobogɨ yaŋ iyɨgɨt, “Gen teban mibɨltok asak uŋun yaŋ:
‘Israel amɨn kabɨ, gen uŋun nandani. Amɨn Tagɨ kaloŋ gɨn uŋun Piŋkopnin.
30 Ji Amɨn Tagɨ Piŋkopji uŋun but gat, ae wup gat, ae tapmɨmgo gat, ae nandak nandakgo gat kɨsi but dasi galak taŋ ɨbi.’
31  +Ae uŋun da buŋon yaŋ tosok:
‘Gaga do but dasi niaŋ galak tosol, uŋudeŋ gɨn amɨn do but dasi galak taŋ yobi.’
Uŋun gen teban bamot da gen teban morap yapmaŋ mudomal.”
32 Yaŋban uŋun gen teban yoyɨŋdet amɨn da Yesu yaŋ iyɨgɨt, “Yoyɨŋdet, tagɨsi yosol. Uŋun asisi, Piŋkop uŋun kaloŋ dagɨn egɨsak, ae Piŋkop kɨnda dɨma egɨsak. 33  +Notgo do galagɨ niaŋ nandɨsal uŋun si yapmaŋek Piŋkop do galagɨ madepsi nandaŋ ɨmni. Bɨsapmɨ bɨsapmɨ uŋun do nandaŋek ae oman aŋ ɨmɨŋek egɨpni. Yaŋ aŋek gaga do but dasi niaŋ galak tosol, uŋudeŋ gɨn amɨn do but dasi galak taŋ yobi. Uŋun gen bamot da mukwa sogok mibɨlɨ mibɨlɨ yapmaŋ mudomal.”
34 Yaŋban Yesu da amɨn nandaŋ kokwini toŋ kɨnda da yosok yaŋ nandaŋek iyɨgɨt, “Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak uŋun gak kɨlɨ aŋkwaŋ asal.”
Yaŋ yaŋban amɨn morap Yesu gen saŋbeŋek iyɨk do pasalgwit.
Kristo uŋun Dewit dakon Piŋkop
(Mt 22.41-46 ae Lk 20.41-44)
35 Yesu telagɨ yut nagalgwan egek amɨn yoyɨŋ degek yaŋ yoyɨgɨt, “Gen teban yoyɨŋdet amɨn da gen kɨnda yaŋ yoŋ, ‘Kristo uŋun Dewit dakon yawi dɨwatni.’ Mibɨlɨ nido yaŋ yoŋ? 36  +Dewit Telagɨ Wup da aŋpulugaŋban iyɨ yaŋ yagɨt:
‘Piŋkop da nak dakon Amɨn Tagɨ yaŋ iyɨgɨt, “Gak abɨŋ nak da amɨnsi tet do yɨkbɨ don uwalgo kandap gɨbaŋgogwan yopbo gengo guramɨtni.” ’
37 Dewit da uŋun amɨn do Amɨn Tagɨ yaŋ iyɨgɨt, do Kristo uŋun Dewit dakon yawi dɨwatni dɨma, uŋun Amɨn Tagɨni.” Yesu da gen uŋun yaŋakwan mɨŋat amɨn kabɨ madep da nandaŋ galak tawit.
Gen teban yoyɨŋdet amɨn dakon aŋpak yokwi
(Mt 23.1-36 ae Lk 11.37-54 ae 20.45-47)
38 Aŋakwa Yesu da yoyɨŋ degek yaŋ yoyɨgɨt, “Ji gen teban yoyɨŋdet amɨn da dayɨŋdet aŋ uŋun do pɨndak kɨmotni. Uŋun amɨn ɨlɨkba pɨgɨkni dubagɨ paŋek mɨŋat amɨnyo da makeron ‘gɨldat tagɨ’ yaŋ yoyɨni yaŋ do galak toŋ. 39 Muwut muwut yutnikon ae jap noknok bɨsap madepmon amɨn mani toŋ da yɨyɨt tamokon yɨt do galak toŋ. 40 Uŋun amɨn sakwabat paŋkewalek yutni tɨmɨkgaŋ. Ae amɨn da pɨndatni yaŋ do bɨsit dubagɨsi aŋ. Uŋuden amɨn gen kokwin bɨsap madepmon kobogɨ do yo jɨgɨsi pakdaŋ.”
Yoni mɨni mɨŋat kɨnda da Piŋkop do paret agɨt
(Lk 21.1-4)
41 Yesu Telagɨ Yut Madepmon wɨgek paret yopyop tamo da kapmatjok yɨkgɨt. Yɨgek pɨndagakwan amɨn morapmɨ da paret yopgwit. Moneŋ morapmɨ taŋ yomgwit amɨn uŋun da moneŋ madep yopgwit. 42 Aŋakwa sakwabat yoni mɨni kɨnda da abɨŋ moneŋ gɨmani tabɨlɨ bamorɨ monɨŋɨsisok paret yopyop tamokon yopgut.
43  +Yaŋ yopban kaŋek Yesu da paŋdetni yaŋ paŋmuwugek yaŋ yoyɨgɨt, “Nak asisi dayɨsat, on sakwabat uŋun da paret yopmaŋdak uŋun da amɨn morap da yopmaŋ si yapmaŋdak. 44 Amɨn morap uŋun moneŋni morapmɨ taŋ yomaŋakwa dɨwarɨ gɨn paret ɨdapmon yopmaŋ. Mani on mɨŋat wadak wadaksi aŋek moneŋni kɨsi yopmaŋdak. Kɨlɨ jap yumaŋ nosak moneŋni dɨ dɨma taŋ ɨmaŋ.”
+ 12:1 Ais 5.1-2 + 12:8 Ibr 13.12 + 12:10 Kap 118.22-23 + 12:13 Lk 11.53-54 + 12:17 Ro 13.7 + 12:18 Ya 23.8 + 12:19 GT 25.5 + 12:26 TP 3.2,6 + 12:28 Lk 10.25-28 + 12:29 GT 6.4-5 + 12:31 MS 19.18 + 12:33 1Sa 15.22; Os 6.6 + 12:36 Kap 110.1 + 12:43 2Ko 8.12