11
Yesu Jerusalem Kokupmon pɨgɨgɨt
(Mt 21.1-11 ae Lk 19.28-40 ae Jon 12.12-19)
Yesu gat paŋdetni gat Jerusalem kokup pap aŋkapmat aŋek Betpage ae Betani kokupmon kɨŋ altawit. (Kokup bamot uŋun Ɨleŋ Olipmon tomal.) Altaŋek Yesu da paŋdetni bamorɨ yabegek, yaŋ yoyɨgɨt, “Jil ason kokup komaŋ uŋudon kɨŋ altaŋek uŋudon gɨn donki bɨlagɨ kɨnda napmon akban konjil. Uŋun donki amɨn da kwenikon dɨma yɨkbi. Napmɨ wɨtdalek aŋopjil. Amɨn kɨnda da ‘Nido yaŋ amal’ yaŋ dayɨŋban kaŋ yaŋ iyɨnjil, ‘Amɨn Tagɨ da pi kɨnda ak do aŋek yosok. Donjok yɨpban opdɨsak.’ ”
Uŋun amɨn bamot kɨŋ donki bɨlagɨ uŋun kosiron kagɨmal. Uŋun amɨn kɨnda da yoma kagakon gwɨlɨkba akgɨt. Napmɨ wɨtdalbal, amɨn akgwit en da pɨndagek yawit, “Nibaŋ ak do aŋek on donki bɨlagɨ wɨtdalgamal?” Yaŋba Yesu da gen yoyɨgɨt uŋudeŋ gɨn yoyɨgɨmal. Abal nandaŋ yomɨŋakwa donki aŋkɨgɨmal. Yesukon altaŋek ɨmalni ɨlɨk donki bɨlagɨ da kwenon yopmaŋakwal Yesu pawɨgɨ uŋudon yɨkgɨt. Yaŋ aŋakwan amɨn morapmɨ da kosiron ɨmalni yalɨwit. Aŋakwa amɨn dɨwarɨ da kɨŋ kɨndap kɨlɨŋ mandaŋ paŋobɨŋ kosiron yalɨwit
+Amɨn mibɨltok kɨwit ae buŋon yolgwit kɨsi da yaŋ tɨdaŋek yaŋ yawit, “Osana! Piŋkop aŋkɨsino!
‘Piŋkop dakon gɨsamɨ toŋ amɨn uŋun Amɨn Tagɨ da manon abɨsak.’
10 Osana! Babɨknin Dewit da amɨn kɨla agɨt uŋudeŋ gɨn on amɨn kɨla amɨn madepnin egɨp do abɨsak, uŋun do Piŋkop Wɨkwisi Kwen Kokup Amɨn aŋkɨsino!”
11 Yesu Jerusalem kɨŋ altaŋek Telagɨ Yut Madep uŋun da nagalgwan pɨgɨgɨt. Pɨgɨ yo morap pɨndak aŋ aŋ kɨgɨt, mani gɨldat pɨgɨk do aŋakwan paŋdetni 12 kabɨ gat tobɨlek Betani kokupmon kɨwit.
Yesu da yaŋban pik kɨndap kɨnda kɨbɨdagɨt
(Mt 21.18-19)
12 Wɨsa dagaŋakwan Betani kokup yɨpmaŋ dek obɨŋ kosiron Yesu jap do agɨt. 13  +Yaŋ aŋek pik kɨndap kɨnda dubagɨkon da tam dɨrɨm kagɨt. Yaŋ kaŋek bamɨ dɨ toŋ bo dɨma yaŋ do kapmatjok da kɨŋ wɨsɨgɨt. Mani bamɨ dɨ dɨma pɨndakgɨt. Tamɨ gɨn pɨndakgɨt, nido pik kɨndap dakon bamɨ toktok bɨsap dɨma. 14 Yesu da kɨndap uŋun yaŋ kaŋek yagɨt, “Buŋon bamɨ dɨmasi toki, aŋaki amɨn da dɨmasi paŋ noni dosi nandɨsat.” Gen yagɨt uŋun paŋdetni da nandawit.
Yesu da amɨn Telagɨ Yut Madepmon moneŋ ɨlɨt pi awit uŋun yolgɨt
(Mt 21.12-17 ae Lk 19.45-48 ae Jn 2.13-22)
15 Yesu gat paŋdetni gat Jerusalem kɨŋ altawit. Kɨŋ altaŋek Yesu Telagɨ Yut Madep da nagalgwan pɨgɨ pɨndakban amɨn moneŋ ɨlɨt pi awit. Uŋun wasaŋek amɨn yolban waŋga abɨgɨwit. Yaŋ aŋek moneŋ kulabɨk awit amɨn dakon tamo, ae mɨnam baŋ moneŋ ɨlɨt awit amɨn dakon tamo uŋun kɨsi paŋtobɨlban tagal kɨwit. 16 Yaŋ aŋek amɨn Telagɨ Yut Madep da nagalgwan yoni tɨmɨgek kɨŋ ap dɨma ani do yaŋsop aŋyomgut. 17  +Yaŋsop aŋyomɨŋek yaŋ yoyɨŋ dekgɨt, “Piŋkop da papiakon gen yaŋ mandabi:
‘Nak dakon yut uŋun amɨn mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ ekwaŋ uŋun da abɨŋ bɨsit aŋnamni do tosak.’
Mani ji da kulabɨk aba
‘kabo noknok dakon pasɨlɨ tamo asak.’ ”
18  +Yaŋ yaŋban mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ ae gen teban yoyɨŋdet amɨn gen uŋun nandaŋek Yesu aŋakba kɨmotjak do kosit wɨsɨwit. Uŋun Yesu do si pasalgwit, nido mɨŋat amɨnyo da Yesu dakon gen yogokni do tamtam yawit.
19 Yaŋ yaŋakwa pɨlɨn pɨlɨndo Yesu gat paŋdetni gat Jerusalem yɨpmaŋek kɨwit.
Nandaŋ gadaron da bɨsit ani
(Mt 21.20-22)
20 Wɨsa dagokdo Yesu gat paŋdetni gat kosiron kɨwit. Kɨŋek pik kɨndap uŋun kɨlɨ wagɨlsi kɨbɨdagɨt kawit. 21 Yaŋ kaŋek Pita da Yesu da gen yagɨt uŋun nandaŋek yaŋ iyɨgɨt, “Yoyɨŋdet, ka! Apma pik kɨndap yokwi tosak do yagɨl abɨsok oni kɨbɨdak!”
22 Yaŋban Yesu da gen kobogɨ yaŋ yagɨt, “Ji Piŋkop nandaŋ gadaŋ ɨmni. 23  +Nak asisi dayɨsat, amɨn kɨnda da ɨleŋ kɨnda yaŋ iyɨsak, ‘Gak pɨdaŋ tap kaga pɨgɨ’ yaŋ iyɨŋek but bamot dɨma asak kaŋ, uŋun iyɨsak uŋudeŋ gɨn altokdɨsak. 24  +Uŋun do nak yaŋ dayɨsat, ni yo kɨnda do Piŋkop bɨsit iyɨŋek yo uŋun tɨmɨtni do nandaŋ gadaŋ kɨmotni kaŋ, yaŋ gɨn tɨmɨtdaŋ. 25-26  +Ji bɨsit ani bɨsapmon amɨn kɨnda da yokwi aŋ damgut kaŋ, yokwini yopmaŋ ɨbi. Yaŋ ani kaŋ, Kwen Kokup Datji da yokwisi yaŋ gɨn yopdɨsak.”
Yesu tapmɨm taŋ ɨmgut uŋun do iyɨwit
(Mt 21.23-27 ae Lk 20.1-8)
27 Yesu gat paŋdetni gat aeni Jerusalem kɨŋ altawit. Aŋek Yesu Telagɨ Yut Madep da nagalgwan pɨgɨ agɨpgut. Agakwan mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ, ae gen teban dakon yoyɨŋdet amɨn, ae kɨla amɨn Yesukon opgwit. Obɨŋek yaŋ iyɨwit, 28 “Namɨn da pi uŋun abi do yaŋ mudaŋ gamgut da yo uŋun asal? Ae namɨn da man madep gamgut?”
29 Yaŋba Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Nak jibaŋ gen kɨnda dayɨkdɨsat. Dayɨko kobogɨ nayɨni kaŋ, nakyo kɨsi kobogɨ tagɨ dayɨkeŋ. 30 Jon telagɨ pakbi sogɨt bɨsapmon, Piŋkop da yabekban pi agɨt, bo amɨn da yabekba agɨt? Uŋun do nayɨni.”
31 Yaŋban iyɨ gɨn notni yoyɨŋ yoyɨŋ aŋek yaŋ yawit, “Kobogɨ ni gen kɨnda naŋ iyɨneŋ? ‘Piŋkop da yabekgɨt’ yaŋ iyɨneŋ kaŋ, gen tebai yaŋ niyɨsak, ‘Ji nido dɨma nandaŋ gadaŋ ɨmgwit?’ 32 Mani ‘Amɨn da yabekgɨt’ yaŋ iyɨneŋ kaŋ, uŋun kɨsi tagɨ dɨma asak, nido amɨn morapmɨ da Jon do kombɨ amɨn bamɨsi kɨnda yaŋ nandaŋ. Do Jon dakon man bin aŋupbal aneŋ kaŋ nindapdaŋ.” Yaŋ do si pasalek 33 Yesu do gen kobogɨ yaŋ iyɨwit, “Nin dɨma nandamaŋ.”
Yaŋba Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Nakyo kɨsi namɨn da pi uŋun abeŋ do yaŋ mudaŋ namgut da pi asat uŋun dɨma dayɨkeŋ.”
+ 11:9 Kap 118.25-26 + 11:13 Lk 13.6 + 11:17 Ais 56.7; Jer 7.11 + 11:18 Mk 14.1 + 11:23 Mt 17.20 + 11:24 Mt 7.7 + 11:25-26 Mt 6.14-15