10
Mɨŋat paŋkwɨnɨt dakon gen
(Mt 19.1-12 ae Lk 16.18)
Yesu uŋun kokup yɨpmaŋek Judia mɨktɨmon ae Jodan Pakbi terɨ kɨnda uŋudon kɨgɨt. Uŋudon egakwan mɨŋat amɨn madepsi apgwit. Apba Yesu iyɨ aŋ aŋ agɨt uŋudeŋ ae Piŋkop gen yoyɨgɨt.
Yoyɨŋakwan Parisi amɨn dɨwarɨ da abɨŋ Yesu gen yokwi kɨnda yaŋban kaŋek gen pikon yɨpneŋ yaŋ nandaŋek yaŋ iyɨwit, “Gen tebanin da amɨn kɨnda mɨŋatni tagɨ kwɨnɨtjak do yosok bo dɨma?”
Yaŋba yoyɨgɨt, “Moses da ni gen teban naŋ damgut?”
+Yaŋban iyɨwit, “Moses da yaŋ mandagɨt: Amɨn kɨnda mɨŋatni kwɨnɨt do kaŋ, mɨŋat paŋkwɨnɨt papia kɨnda mandaŋ ɨmɨŋek kwɨnɨtjak.”
Yaŋ yaŋba Yesu da yagɨt, “Moses uŋun but tebanji do aŋek gen teban uŋun mandagɨt. +Mani wasok wasogɨkon Piŋkop da amɨn wasaŋek
‘mɨŋat ae wɨliyo kɨsi wasagɨt.’
+ ‘Uŋun do aŋek wɨli da meŋi datniyo yopmaŋek mɨŋatni gat muwukbal gɨptɨm kaloŋɨ anjil.’
Gen yaŋ tosok, do amɨn wam da bamorɨ dɨma, gɨptɨm kaloŋɨ amal. Uŋun do Piŋkop da mɨŋat wɨli kɨlɨ paŋmuwukgɨt, do amɨn da dɨma paŋwasekdo.”
10 Yaŋ yaŋban yutnon wɨgek paŋdetni da uŋun gen dakon mibɨlɨ nandak do iyɨwit. 11  + IIyɨŋba yaŋ yoyɨgɨt, “Amɨn kɨnda da mɨŋatni yɨpmaŋek kɨŋ mɨŋat kalugɨ pasak kaŋ, uŋun amɨn yumabi asak. 12 Ae mɨŋat kɨnda da eni yɨpmaŋek kɨŋ wɨli kalugɨ pasak kaŋ, uŋun mɨŋat yumabi asak.”
Yesu da mɨŋat monjɨyo gɨsam yomgut
(Mt 19.13-15 ae Lk 18.15-17)
13 Amɨn da mɨŋat monjɨyoni Yesukon tɨmɨk paŋopgwit. Paŋobɨŋ Yesu da kɨsirɨ kwenikon wɨtjɨsak do iyɨwit. Mani paŋdetni da yaŋ yoyɨwit, “Dɨma paŋopni. Paŋkɨt!” 14 Yaŋba Yesu da burɨ yokwi taŋban yaŋ yoyɨgɨt, “Mɨŋat monjɨ yopba nagon apgut. Dɨma kɨrɨŋɨk yomni. Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak uŋun amɨn mɨŋat monjɨyo da tɨlagon ekwaŋ uŋuden amɨn dakon. 15  +Nak asisi dayɨsat, amɨn kɨnda da mɨŋat monjɨyo da Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak abɨdoŋ uŋun da tɨlak dɨma abɨdoni kaŋ, uŋungwan arɨpmɨ dɨma pɨgɨkdaŋ.” 16 Yaŋ yaŋek Yesu da mɨŋat monjɨyo tɨmɨgek kɨsirɨ kwenikon wɨtjɨŋek gɨsam yomgut.
Monjɨ gɨmoŋ kɨnda yoni morapmɨ da Yesu yol do yagɨt
(Mt 19.16-30 ae Lk 18.18-30)
17 Yesu pɨdaŋ kɨk do aŋakwan amɨn kɨnda tɨmtɨm yaŋek abɨŋ gawak ɨmɨŋek yaŋ iyɨgɨt, “Yoyɨŋdet gɨman, niaŋsi aŋek egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni abɨdokeŋ?”
18 Yaŋban Yesu da yaŋ iyɨgɨt, “Gak nido nak do amɨn tagɨsi yaŋ nayɨsal? Piŋkop kaloŋɨ gɨn uŋun amɨn tagɨsi. 19  +Gak gen teban nandaŋ mudosol, uŋun yaŋ:
‘Amɨn dɨma dapba kɨmotni;
mɨŋat eyo kɨlɨ abi ji yumabi dɨma ani;
yo kabo dɨma noni;
top dɨma yoni;
top gen yaŋek amɨn notji yum dogɨn gen pikon dɨma yopni;
amɨn dakon yo kabɨ paŋkɨlɨgek dɨma tɨmɨtni;
meŋ dat do nandaba wukwanek geni guramɨtni.’ ”
20 Yaŋban amɨn uŋun yaŋ yagɨt, “Yoyɨŋdet, nak monɨŋɨsogon da gen teban morap guramɨk aŋ aŋ opgum da obɨsat.”
21 Yaŋban Yesu da kaŋ galak taŋek yaŋ iyɨgɨt, “Yo kaloŋɨ tosok uŋun dɨma asal. Gak kɨŋ yo morapgo yumaŋ naŋek uŋun dakon moneŋ baŋ yoni mɨni amɨn do yobi. Yaŋ aŋaki yo tagɨsi Kwen Kokupmon taŋ gamdɨsak. Yaŋ aŋek abɨŋ nak nol.”
22 Amɨn uŋun yoni morapmɨ taŋ ɨmgwit, do gen uŋun nandaŋ but yokwi nandaŋek si kɨgɨt.
23 Kɨŋakwan Yesu da paŋdetni pɨndagek yaŋ yoyɨgɨt, “Yoni morapmɨ amɨn uŋun Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak da kagagwan pɨgɨk do aŋtɨdok aŋ.”
24 Gen uŋun nandaŋek nandaba ŋwakŋwarɨsi agɨt. Mani Yesu da saŋbeŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Monjɨnoni, amɨn Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak da kagagwan pɨgɨk do aŋtɨdok aŋ. 25 Asisi, bɨt madepsi kamel uŋun da ɨmal bupbup da kosit gwagagon arɨpmɨ dɨma pɨgɨgɨ asak. Mani uŋun yapmaŋek yoni morapmɨ amɨn uŋun Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak uŋun da kagagwan arɨpmɨ dɨmasi pɨgɨgɨ asak.”
26 Yaŋban paŋdetni nandaba ŋwakŋwarɨsi aban notni yoyɨŋ yoyɨŋ aŋek yaŋ yawit, “Yaŋ kaŋ namɨn da egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni abɨdosak?”
27 Yaŋba Yesu da paŋdet kabɨni pɨndagek yaŋ yoyɨgɨt, “Amɨn iyɨ arɨpmɨ dɨma ani, mani Piŋkop da arɨpmɨ tagɨ asak. Piŋkop da yo morap ak do tagɨ asak.”
28 Yaŋban Pita da Yesu gen kɨnda yaŋ iyɨgɨt, “Nin yo morap yopmaŋek gak naŋ gɨn gol awɨlgamaŋ.”
29 Yaŋban Yesu da yaŋ yagɨt, “Nak asisi dayɨsat, amɨn kɨnda da nak do ae Gen Bin Tagɨsi do nandaŋek yutni, peni padɨk padɨkyo, sami, meŋi, datni, mɨŋat monjɨyoni, ae mɨktɨmni yopmaŋ detjak kaŋ, 30 tamoni do Piŋkop da yo madepsi ɨmdɨsak. Mɨktɨmon egɨpjak bɨsapmon yo morap kalɨp yopmaŋ dekgɨt uŋun dakon tɨlak yapmaŋek yo morapmɨ ɨmdɨsak. Uŋun amɨn da yutni, peni padɨk padɨkyo, sami, meŋi, mɨŋat monjɨyo ae mɨktɨm morapmɨsi tɨmɨtdɨsak. Mani uŋun gɨn dɨma, amɨn da yo yokwi aŋyomdaŋ. Yaŋ aŋakwa bɨsap madep apjak bɨsapmon egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni abɨdokdɨsak. 31  +Mani amɨn morapmɨ abɨsok mibɨltok ekwaŋ uŋun da buŋon amɨn akdaŋ. Aŋakwa amɨn morapmɨ abɨsok buŋon ekwaŋ uŋun da mibɨltok amɨn akdaŋ.”
Yesu uŋun kɨmotjak do gen bin yoyɨŋban kosit kapbɨ agɨt
(Mt 20.17-19 ae Lk 18.31-34)
32  +Yesu gat paŋdetni gat Jerusalem kokup papmon wɨgɨk do aŋek Yesu iyɨ mibɨltok aŋyoban kɨwit. Kɨŋakwa paŋdetni da nandak nandak morapmɨ aŋakwa amɨn buŋon yolgwit uŋun da but pasol awit. Yaŋ aŋakwa Yesu da paŋdetni 12 kabɨ aeni tɨmɨk paŋmuwugek yo altaŋ ɨmni uŋun dakon but pɨso yoyɨŋek 33 yaŋ yagɨt, “Nin abɨsok Jerusalem kɨŋapno amɨn da Amɨn Dakon Monji mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ ae gen teban yoyɨŋdet amɨn uŋun da kɨsiron yɨpdaŋ. Yaŋ aŋek gen pikon yɨpmaŋek kɨmotjak do yaŋ dagok akdaŋ. Yaŋ dagok aŋek Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ da kɨsiron yɨpdaŋ. 34 Uŋun amɨn kabɨ da aŋsolat aŋek, ɨlɨp sul ɨmɨŋek, baljaŋek aŋakba kɨmotjak. Gɨldat kapbɨ aŋakwan kɨmoron da pɨdokdɨsak.”
Jems gat Jon gat amɨn madep egɨp do yagɨmal
(Mt 20.20-28)
35 Jems gat Jon gat, Sebedi dakon monjɨ bamot, uŋun da Yesukon altaŋ ɨmɨŋek yaŋ iyɨgɨmal, “Yoyɨŋdet, nit yo kɨnda do gayɨkdamak, uŋun gak da abi do nandamak.”
36 Yaŋbal yaŋ yoyɨgɨt, “Niaŋ abeŋ do nandamal?”
37 Yaŋban yaŋ iyɨgɨmal, “Gak don tɨlɨmgo gat yɨkgi bɨsapmon nit kɨnda da gak da amɨn tetdo, ae kɨnda da gwandeŋ tet do yɨtdeŋ do nandamak.”
38  +Yaŋbal Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Jil gen uŋun yomal uŋun dɨma nandaŋ pɨsaŋek yomal. Nak da tepmɨ madep pakdɨsat uŋun tagɨ panjil?”
39  +Yaŋban iyɨgɨmal, “Tagɨ pandeŋ.”
Yaŋ yaŋbal Yesu da yoyɨgɨt, “Uŋun asi, tepmɨ pakdɨsat uŋun pakdamal. 40 Mani, namɨn da nak da amɨn tet do yɨtjak, ae namɨn da gwandeŋ tet do yɨtjak uŋun arɨpmɨ dɨma yaŋ dagokeŋ. Tamo uŋun Piŋkop da amɨn kɨlɨ manjɨŋ yopgut uŋun dakon gɨn.”
41 Paŋdetni 10 kabɨ gen uŋun nandaŋek Jems gat Jon gat do butjap nandawit. 42  +Mani Yesu da yoyɨŋban opba yaŋ yoyɨgɨt, “Ji nandaŋ, Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ dakon amɨn tagɨ da iyɨ do nandaba wukwanek pi madepsi amɨn do yoba aŋ. Ae geni guramɨk kɨmotni do nandaŋ. 43  +Mani uŋun dakon aŋpak uŋun jikon dɨma tosak. Jikon da amɨn kɨnda amɨn tagɨ man pak do nandɨsak kaŋ, uŋun amɨn oman amɨnji egek amɨn tagɨ man pasak. 44 Amɨn kɨnda jikon da mibɨltok amɨn egɨp do nandɨsak kaŋ, uŋun amɨn mɨŋat amɨn morap dakon oman amɨni egek mibɨltok amɨn tagɨ egɨpjak. 45 Amɨn Dakon Monji uŋun yaŋ gɨn kɨlɨ agɨt. Amɨn da oman aŋɨmni do dɨma pɨgɨt. Iyɨ mɨŋat amɨn morap paŋpulugokdo, ae iyɨ dakon gɨptɨmnaŋ paregek yumaŋ naŋ yop do pɨgɨt.”
Yesu da amɨn dabɨlɨ mɨni kɨnda aŋmɨlɨp agɨt
(Mt 20.29-34 ae Lk 18.35-43)
46 Yesu gat paŋdetni gat Jeriko kokup papmon kɨŋ altawit. Yesu uŋun kokup yɨpmaŋ degakwan paŋdet kabɨni gat ae mɨŋat amɨn kabɨ madep gat kɨsi kɨwit. Kɨŋakwa kosit ɨleŋon amɨn dabɨlɨ mɨni kɨnda yɨkgɨt, mani Batimeus, uŋun Timeus dakon monji. Uŋun amɨn dabɨlɨ mɨni do amɨn da moneŋ ɨmni do bɨsit yoyɨŋek yɨkgɨt. 47 Yɨgakwan amɨn da “Yesu Nasaret amɨn obɨsak” yaŋ yaŋba nandaŋek gen madepsi yaŋ tɨdaŋek yagɨt, “Yesu, Dewit Dakon Monji, bupmɨ nandaŋ nam!”
48 Yaŋ tɨdaŋban amɨn morapmɨ da gen tebai iyɨŋek dɨma yaŋ tɨdosak do iyɨwit. Mani madepsi sigɨn yaŋ tɨdaŋek yagɨt, “Dewit Dakon Monji, bupmɨ nandaŋ nam!”
49 Yaŋ tɨdaŋban Yesu da nandaŋek kosiron agek yaŋ yagɨt, “Iyɨŋba apban.”
Yaŋban amɨn da dabɨlɨ mɨni amɨn yaŋ iyɨwit, “But galak nandaŋek pɨda. Opbi do yosok.” 50 Gen uŋun yaŋba nandaŋek ɨmalni kukwaŋ yɨpmaŋek Yesukon opgut.
51 Opban Yesu da yaŋ iyɨgɨt, “Nak ninaŋ aŋgabeŋ do nandɨsal?”
Yaŋban dabɨlɨ mɨni amɨn da yaŋ iyɨgɨt, “Yoyɨŋdet, nak sɨŋtok do nandɨsat.”
52  +Yaŋban Yesu da yaŋ iyɨgɨt, “Gak nandaŋ gadaŋ namɨsal, do kɨlek taŋek kɨki.” Yaŋ iyɨŋban uŋudon gɨn dabɨlɨ sɨŋtaŋek Yesu yolgɨt.
Yesu tepmɨ paŋek kɨmakgɨt da aeni pɨdagɨt
(Kɨlapmɨ 11.1–16.20)
+ 10:4 GT 24.1-4; Mt 5.31 + 10:6 WW 1.27; 5.2 + 10:7 WW 2.24; Ep 5.31-33 + 10:11 Mt 5.32 + 10:15 Mt 18.3 + 10:19 TP 20.12-17; GT 5.16-20 + 10:31 Mt 20.16; Lk 13.30 + 10:32 Mk 8.31; 9.31 + 10:38 Mk 14.36; Lk 12.50 + 10:39 Ya 12.2; PA 1.9 + 10:42 Lk 22.25-26 + 10:43 Mt 23.11; Mk 9.35 + 10:52 Mk 5.34