9
+Yesu da saŋbeŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Nak asisi dayɨsat, on akgaŋ kabɨkon dɨ dɨma kɨmagek Piŋkop dakon Amɨn Kɨla Agakni tapmɨmɨ toŋsi apban kokdaŋ.”
Yesu dakon gɨptɨm kulabɨk agɨt
(Mt 17.1-13 ae Lk 9.28-36)
+Gɨldat 6 mudaŋakwa Yesu da Pita, Jems, ae Jon yoyɨŋban buŋon yolba ɨleŋ dubagɨ kɨndakon wɨgɨwit. Ɨleŋon iyɨ gɨn egek kaŋakwa Yesu dakon gɨptɨm kulabɨk aŋek ŋwakŋwarɨsi agɨt. Aŋakwan Yesu dakon ɨmalni kwakwagɨsi teŋteŋagɨt. Uŋun mɨktɨm amɨn kɨnda da arɨpmɨ dɨma agagɨ, kwakwagɨsi agɨt. Yaŋ aban kaŋakwa Elaija gat Moses gat altaŋbal Yesu gat gen yaŋ nandat aba pɨndakgwit.
Yaŋ aba Pita da Yesu yaŋ iyɨgɨt, “Yoyɨŋdet, nin ɨdon egɨp do tagɨsi nandamaŋ. Nin yut kabeŋ kapbɨ aneŋ. Kɨnda gak do, kɨnda Moses do, ae kɨnda Elaija do aneŋ.” (Pita gat notni gat madepsi pasalgwit, ae ni gen baŋ yoneŋ yaŋ kɨnda dɨma nandawit, do Pita gen uŋun yumsi yagɨt.)
Yaŋ yaŋban gɨkwem da pɨŋ ɨlɨmɨk yomaŋakwan gen kɨnda uŋungwan da yaŋ altagɨt, “Uŋun Monjɨno, nak uŋun do but dasi galak taŋ ɨmɨsat. Ji geni nandani.”
Gen uŋun nandaŋek uŋudon gɨn terɨ terɨ sɨŋtaŋek amɨn bamot ae dɨma pɨndakgwit. Yesu iyɨ gɨn kawit.
Ɨleŋon da tobɨl pɨŋek Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Yo uŋun pɨndakgaŋ uŋun dakon gen amɨn kɨnda dɨmasi iyɨni. Aŋakwa Amɨn Dakon Monji kɨmoron da pɨdosak, uŋun bɨsapmon amɨn tagɨ yoyɨni.”
10 Yoyɨŋban paŋdetni da gen uŋun iyɨ gɨn yaŋ nandaŋek yaŋ yawit, “Kɨmoron da pɨdot pɨdot uŋun yo kɨnda nido nandaŋek yosok.”
11  +Aŋek Yesu yaŋ iyɨwit, “Gen teban yoyɨŋdet amɨn da gen kɨnda yaŋ yoŋ ‘Elaija mibɨltok abɨŋakwan Kristo buŋon apjak.’ Gen uŋun nido yoŋ?”
12-13  +Iyɨŋba Yesu da gen kobogɨ yaŋ yoyɨgɨt, “Gen uŋun bamɨ yoŋ. Elaija kɨlɨ abɨŋ yo morap paŋmɨlɨp agɨt. Aŋakwan amɨn da galaktokni yolek yo mibɨlɨ mibɨlɨ Piŋkop da papiakon gen tosok uŋun da tɨlagon aŋ ɨmgwit. Mani Piŋkop da papiakon gen kɨnda mandabi uŋun yaŋ: ‘Amɨn da Amɨn Dakon Monji manji ɨmɨŋek yo yokwi madepsi aŋ ɨmdaŋ.’ Uŋun gen mibɨlɨ nido tosok?”
Yesu da monjɨ kɨnda koŋni yol ɨmgut
(Mt 17.14-21 ae Lk 9.37-43)
14 Yesu paŋdetni kapbɨ gat kɨŋ notni kabɨkon altawit. Kɨŋ altaŋek mɨŋat amɨn kabɨ madep notni paŋgwasɨŋba pɨndakgwit. Ae gen teban yoyɨŋdet amɨn dɨwarɨ da apba notni gat gen emat aba pɨndakgwit. 15 Aŋakwa mɨŋat amɨn kabɨ madep Yesu kaŋek but galak nandaŋek uŋudon gɨn Yesukon kɨŋek “Gɨldat tagɨ!” yaŋ iyɨwit.
16 Yaŋba Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Ji gen emat nido aŋ?”
17 Yaŋban uŋun mɨŋat amɨn kabɨkon da amɨn kɨnda da gen kobogɨ yaŋ iyɨgɨt, “Yoyɨŋdet, monjɨno koŋ da burɨkon yɨgek gen yogok kositni sopmaŋdak, do gagon aŋobɨsat. 18 Koŋ da bɨsap morapmɨ yaŋ asak. Monjɨno tebai abɨdaŋek maban mɨktɨmon maŋ pagek tarak kwakwagɨ da gen kaganikon pawɨŋ tɨmɨkdak, aŋakwan geni wamtɨmsisak, ae gɨptɨmɨ kɨsisi kɨtɨraŋ kɨsak. Nak paŋdetgoni koŋ yolni do yoyɨko aŋtɨdok aŋ, uŋun da arɨpmɨ dɨmasi yolyolɨ.”
19 Gen uŋun nandaŋek Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Ji nandaŋ gadatji mɨni amɨn nak bɨsap niaŋ da ji gat egɨpbeŋ? Ae bɨsap niaŋ da ji dakon jɨgɨ guramɨkgeŋ? Monjɨ uŋun nagon aŋopgut.” 20 Yaŋ yaŋban monjɨ uŋun Yesukon aŋopgwit. Aŋopba koŋ da Yesu kaŋek uŋudon gɨn monjɨ maban mɨktɨmon pagek tobɨl tobɨl aŋek tarak kwakwagɨ da gen kaganikon pawɨŋ tɨmɨkgɨt.
21 Yaŋ aban Yesu da datni iyɨgɨt, “Bɨsap niaŋ da yaŋ agɨt?”
Yaŋban datni da yagɨt, “Ŋakŋagɨkon da altaŋ ɨmgut da tosok. 22 Bɨsap morapmɨ koŋ da aŋakgo kɨmotjak yaŋ nandaŋek maban kɨndapmon ae pakbikon pɨgɨgɨt. Tapmɨm taŋ gamɨsak kaŋ, nit do bupmɨ nandaŋek paŋpulugoki.”
23  +Yaŋban Yesu da yaŋ iyɨgɨt, “Tapmɨm taŋ namɨsak bo dɨma nido but bamot aŋ namɨsal? Amɨn nandaŋ gadatni toŋ uŋun yo morap tagɨ aŋ mudoni.”
24 Iyɨŋban uŋudon gɨn monjɨ dakon datni da madepsi yaŋ yagɨt, “Nak nandaŋ gadasat, mani nandaŋ gadatno uŋun madep dɨma, do nak aŋpuluga!”
25 Yaŋban Yesu da mɨŋat amɨn kabɨ madep tɨmtɨm yaŋek apba pɨndagek koŋ tebai yaŋ iyɨgɨt, “Koŋ, gen kaga ae mɨrak sopsop amɨn, gak monjɨ on yɨpmaŋdet! Wagɨl kɨŋek buŋon on monjɨgwan dɨmasi pɨgɨki!”
26  +Yaŋban koŋ da madepsi yaŋ tɨdaŋek monjɨ uŋun maban bumjot yombem pagakwan koŋ yɨpmaŋek wɨŋ kɨgɨt. Kɨŋakwan amɨn morapmɨ da monjɨ kaŋek yaŋ yawit, “Kuŋwakni.” 27 Mani Yesu da kɨsirɨkon abɨdaŋek aban pɨdaŋ akgɨt.
28 Yaŋ aŋek Yesu yut kɨndakon wɨgakwan paŋdetni da iyɨ gɨn egek yaŋ iyɨwit, “Nido koŋ uŋun nin da yol do aŋtɨdok amaŋ?”
29 Yaŋba yoyɨgɨt, “Koŋ uŋuden uŋun yum yolyolɨ dɨma. Bɨsiron da tagɨ yolyolɨ.”
Yesu uŋun kɨmotjak do yoyɨŋban kosirɨ bamorɨ agɨt
(Mt 17.22-23 ae Lk 9.43-45)
30-31  +Yesu gat paŋdetni gat mɨktɨm uŋun yɨpmaŋek Galili mɨktɨm da binapgwan kɨwit. Kɨŋakwa Yesu paŋdetni yoyɨŋdet ak do nandagɨt, do gen bini amɨn da dɨma nandani do si pasɨlek kɨwit. Aŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Amɨn Dakon Monji don amɨn da kɨsiron yɨpba aŋakba kɨmotdɨsak. Kɨmak gɨldat kapbɨ aŋakwan kɨmoron da pɨdokdɨsak.” 32  +Yaŋ yoyɨŋban gen uŋun dakon mibɨlɨ dɨma nandaba pɨsagɨt ae iyɨk do si pasalgwit.
Mibɨltok amɨn egɨp egɨp dakon gen
(Mt 18.1-5 ae Lk 9.46-48)
33 Yesu gat paŋdetni gat Kapaneam kokupmon kɨŋ pɨsaŋek yutnon wɨgek Yesu da paŋdetni yaŋ yoyɨgɨt, “Kosiron ji ni gen naŋ yaŋ?” 34 Kosiron gen emat aŋek yaŋ yawit, “Nin kabɨkon namɨn da mibɨltok amɨn asak?” Yaŋ yawit, do gen kobogɨ iyɨk do mayak tawit.
35  +Aŋakwa pabɨŋ yɨgek paŋdetni 12 kabɨ yoyɨŋban apba yaŋ yoyɨgɨt, “Amɨn kɨnda mibɨltok amɨn ak do nandɨsak kaŋ, buŋonsi agek amɨn morap dakon oman amɨn egɨpjak.”
36 Yaŋ yaŋek amɨn monɨŋ kɨnda abɨdaŋ aŋobɨŋ bɨkbɨknikon yɨpban agakwan kɨsirɨ da abɨdaŋek yaŋ yoyɨgɨt, 37  + “Amɨn kɨnda nak do nandaŋek amɨn monɨŋ oden kɨnda but da abɨdosak kaŋ, uŋun nak naŋ abɨdosok. Ae amɨn kɨnda nak abɨdosak kaŋ, uŋun nak naŋ gɨn dɨma abɨdosok, Datno nak yabekban pɨgɨm uŋun naŋ abɨdosok.”
Amɨn kɨnda uwal dɨma aŋnimjak uŋun notnin
(Lk 9.49-50)
38 Yaŋban Jon da yaŋ iyɨgɨt, “Yoyɨŋdet, nin kaŋapno amɨn kɨnda da gak da manon koŋ yolban kamaŋ. Mani nin da kabɨkon nani kɨnda dɨma, do yaŋsop aŋ ɨmɨmaŋ.”
39 Yaŋban Yesu da yaŋ yagɨt, “Dɨma kɨrɨŋɨk ɨmni. Amɨn kɨnda nak dakon man yaŋek wasok tapmɨmɨ toŋ asak uŋun amɨn nikon da nak do yaŋba yokwi tok asak? Uŋun arɨpmɨ dɨma. 40  +Amɨn kɨnda uwal dɨma aŋ nimjak amɨn uŋun notnin. 41  +Nak asisi dayɨsat, amɨn kɨnda nak do nandaŋek ji do Kristo dakon amɨn kabɨ yaŋ nandaŋek pakbi koleŋ damjak kaŋ, uŋun amɨn dakon yumaŋ nogɨ dɨma pasɨl ɨmjak.”
Aŋpak yokwi da nandaŋ gadat aŋupbal asak
(Mt 18.6-9 ae Lk 17.1-2)
42 Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Amɨn kɨnda da amɨn monɨŋ kɨnda nak nandaŋ gadaŋ namɨŋakwan yokwi asak do yabekban yokwi asak kaŋ, yabet asak amɨn wit mɨsɨŋɨt tɨp madep kɨnda tegɨkon amɨn da wamaŋ maba tap ɨlarɨsigwan pɨgek tagɨ kɨmotjak.
43-44  + “Kɨsitgo da yokwi aki do gayɨŋban kaŋ, kɨsitgo mandaŋ dagoki. Gwɨnɨmbɨl egek Tɨpdomon kɨndap tebanon pɨgɨki yaŋ do kɨsitgo mandaŋ dagaŋek tagapmɨ egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni do amɨn aki. 45-46 Ae kandapgo da yokwi aki do gayɨŋban kaŋ, kandapgo mandaŋ dagoki. Gwɨnɨmbɨl egek Tɨpdomon kɨndap tebanon pɨgɨki yaŋ do kandapgo mandaŋ dagaŋek tagapmɨ egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni do amɨn aki. 47  +Ae dabɨlgo da yokwi aki do gayɨŋban kaŋ, dabɨlgo pɨlɨkgi. Gwɨnɨmbɨl egek Tɨpdomon kɨndap tebanon pɨgɨki yaŋ do dabɨlgo kɨnda pɨlɨgek tagapmɨ Piŋkop da Amɨn Kɨla Asagon tagɨ wɨgɨki.
48  + ‘Tɨpdomon namat dɨma kɨmokgoŋ, ae kɨndap dɨma kɨmokdok.’ 49 Tap gat kɨndap gat amɨn kɨsikon altosak. 50  +Tap uŋun yo galagɨsi. Mani tap dakon galagɨ pasɨljak kaŋ, niaŋsi aŋek galagɨni aŋkaluk aneŋ? Ji tap yombem egek notji gat but kaloŋsi egɨpni.”
+ 9:1 Mk 13.30 + 9:2 Ya 3.22; 2Pi 1.17-18 + 9:11 Mal 3.1 + 9:12-13 Kap 22.1-18; Ais 53.3; Mal 4.5-6; Mt 11.14 + 9:23 Mt 21.21; Mk 11.23 + 9:26 Mk 1.26 + 9:30-31 Mk 8.31; 10.32-34; Jn 7.1 + 9:32 Lk 9.45 + 9:35 Mt 20.25-27; Mk 10.43-44; Lk 22.24-26 + 9:37 Mt 10.40 + 9:40 Mt 12.30; Lk 11.23 + 9:41 Mt 10.42 + 9:43-44 Mt 5.30 + 9:47 Mt 5.29 + 9:48 Ais 66.24 + 9:50 Mt 5.13; Lk 14.34