8
Yesu da amɨn 4 tausen do jap yomgut
(Mt 15.32-39)
+Uŋun bɨsapmon mɨŋat amɨn kabɨ madep aeni abɨŋ muwukgwit. Jap mɨni do Yesu da paŋdetni yoyɨŋban apba yaŋ yoyɨgɨt, “On mɨŋat amɨn kabɨyo nin gat gɨldat kapbɨ ekwamaŋ. Kɨlɨ japni kɨsi naŋ mudaŋ, do bupmɨ nandaŋ yomɨsat. Dɨwarɨ da kokup dubagɨkon da apgwit, do yabekgo kɨni kaŋ, kosiron jap do aŋek dabɨlɨ upbal taŋba maŋ potdaŋ.”
Yaŋ yaŋban paŋdetni da yaŋ iyɨwit, “On ekwamaŋon amɨn dɨma ekwaŋ, do jap dukon baŋ paŋabɨŋ on mɨŋat amɨn madep yomneŋ?”
Yaŋba Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Jikon bret niaŋ da toŋ?”
Yaŋban iyɨwit, “7 kabɨ.”
Yaŋba Yesu da mɨŋat amɨn kabɨ madep yoyɨŋban mɨktɨmon yɨkgwit. Yɨgakwa bret 7 kabɨ tɨmɨgek Piŋkop ya yaŋ iyɨŋek paŋdetni da kokwinɨk yomni do yomgut. Yoban mɨŋat amɨnyo do yomgwit. Tap kɨlap monɨŋ monɨŋ kaloŋ kaloŋ kɨsi taŋ yomgwit. Uŋun kɨsi gɨsamɨgek paŋdetni da kokwinɨk yomni do yomgut. Mɨŋat amɨn jap naŋba arɨpmɨ aŋakwa jap dɨwat tawit uŋun paŋdetni da yɨk madepsi 7 yaŋ sɨmɨlba tugawit. (Amɨn jap nawit uŋun 4 tausen yaŋ da nawit.) Yaŋ aŋek Yesu da mɨŋat amɨn kabɨ madep yabekban kɨŋakwa, 10 paŋdetni gat boron wɨgek mɨktɨm Dalmanuta tetgɨn do kɨwit.
Parisi amɨn da Yesu wasok tapmɨmɨ toŋ asak do iyɨwit
(Mt 16.1-4)
11 Uŋun bɨsapmon Parisi amɨn da abɨŋ Yesu aŋkewal do aŋek yaŋ iyɨwit, “Gak da wasok tapmɨmɨ toŋ kɨnda abɨ kaŋek nin da gandano Piŋkop da gak yabekban pɨl da pini asal yaŋ gandaneŋ.” 12  +Yaŋ yaŋba burɨ yokwi taŋban yaŋba kɨk aŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Apmiap amɨn ekwaŋ nido wasok tapmɨmɨ toŋ kɨnda kok do yoŋ? Nak asisi dayɨsat, wasok tapmɨmɨ toŋ kɨnda dɨma koni, dɨmasi.” 13 Yaŋ yoyɨŋek boron wɨgek pakbi ɨdap terɨ kɨnda kɨwit.
Parisi amɨn gat ae Erot gat dakon yis dakon tɨlak gen
(Mt 16.5-12)
14 Kɨŋek paŋdet kabɨni ɨŋtaŋek bret dɨwarɨ dɨma paŋkɨwit, bret kaloŋɨ kɨnda da gɨn boron tagɨt. 15  +Yaŋ aba Yesu da nawa gen yaŋ yoyɨgɨt, “Ji Parisi amɨn gat ae Erot gat uŋun dakon yis do pasalek kaŋ kɨmotni.”
16 Yaŋban notni yoyɨŋ yoyɨŋ aŋek yaŋ yawit, “Ninon bret mɨni uŋun do bo yosok?”
17  +Gen uŋun yaŋba nandaŋek Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Ji nido ‘ninon bret mɨni’ yaŋ yoŋ? Gen dayɨsat uŋun dɨma nandaba pɨsosok, ma? Nandak nandak kositji sopgwit? 18 Dabɨlji toŋ mani yo dɨma kaŋba pɨsosok? Mɨrakji toŋ mani dɨma nandaŋ? Kɨlɨ ɨŋtaŋ mudaŋ, ma? 19  +Nak amɨn 5 tausen do bret 5 kabɨ pɨdaŋ yomgum bɨsapmon, ji jap dɨwat yɨk madepsi niaŋ da sɨmɨlba tugawit?”
Yaŋban yaŋ iyɨwit, “Yɨk madepsi 12 kabɨ.”
20 Yaŋba yagɨt, “Nak amɨn 4 tausen do bret 7 kabɨ pɨdaŋ yomgum bɨsapmon, ji jap dɨwat yɨk madepsi niaŋ da sɨmɨlba tugawit?”
Yaŋban yaŋ iyɨwit, “Yɨk madepsi 7 kabɨ.”
21 Yaŋ yaŋba yoyɨgɨt, “Ji sigɨn dɨma nandaba pɨsosok, ma?”
Yesu da paŋdetni yoyɨŋ dekgɨt
(Kɨlapmɨ 8.22–10.52)
Yesu da Betsaida Kokupmon dabɨlɨ mɨni kɨnda aŋmɨlɨp agɨt
22 Betsaida kokupmon kɨŋ altaŋba amɨn dɨ da amɨn dabɨlɨ mɨni kɨnda aŋaŋ opgwit. Aŋobɨŋek Yesu da kɨsitni da wɨtjɨsak do bɨsit tebai iyɨwit. 23 Amɨn uŋun kɨsirɨkon da abɨdaŋek yaŋban kokup yɨpmaŋek waŋga pɨgɨgɨmal. Pɨgɨ dabɨlɨkon ɨlɨp sulek kɨsit da wɨtjɨŋ yɨpmaŋek iyɨgɨt, “Yo dɨ pɨndakdal, bo dɨma?”
24 Amɨn uŋun sɨŋtaŋek yaŋ iyɨgɨt, “Nak amɨn pɨndakdat. Mani pɨndakgo kɨndap yombem da obɨgɨ abɨgɨyo yaŋ aŋ.”
25 Yaŋ yaŋban Yesu da aeni dabɨlɨkon kɨsirɨ wɨtjɨgɨt. Yaŋ aban dabɨlɨ wagɨl kɨlek taŋban yo morap tagɨ pɨndakgɨt. 26 Dabɨlɨ kɨlek taŋban Yesu da yabegek yaŋ iyɨgɨt, “Gak kokupmon dɨma kɨki, yutgokon kɨki.”
Pita da Yesu dakon mibɨlɨ yaŋ teŋteŋagɨt
(Mt 16.13-20 ae Lk 9.18-21)
27 Yesu gat paŋdetni gat Sisaria Pilipai kokup pap uŋun dakon kokup monɨŋ monɨŋ tawit uŋudon kɨwit. Kɨŋek paŋdetni kosiron yaŋ yoyɨgɨt, “Mɨŋat amɨn da nak do namɨn yaŋ yoŋ?”
28  +Yaŋban yaŋ iyɨwit, “Dɨwarɨ da gak do Jon Telagɨ Pakbi Sogok Amɨn yaŋ yoŋ, ae dɨ da Elaija yaŋ yoŋ, ae dɨ da kombɨ amɨn kɨnda kalɨp egɨpgut uŋun da pɨdak da egɨsak yaŋ yoŋ.”
29  +Yaŋ yaŋba Yesu da yoyɨgɨt, “Ae dɨsi nak do namɨn yaŋ yoŋ?”
Yaŋban Pita da gen kobogɨ yaŋ iyɨgɨt, “Gak Kristo.”
30  +Yaŋban Yesu da mibɨlni amɨn dɨmasi yoyɨni do yoyɨgɨt.
Yesu kɨmotjak do yoyɨgɨt
(Mt 16.21-28 ae Lk 9.22-27)
31 Uŋun bɨsapmon Yesu da wasaŋek paŋdetni yoyɨŋ degek yaŋ yoyɨgɨt, “Amɨn Dakon Monji da tepmɨ madepsi pakdɨsak. Aŋakwan kɨla amɨn, ae mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn, ae gen teban yoyɨŋdet amɨn gat da manji ɨmɨŋek aŋakba kɨmotdɨsak. Kɨmagek gɨldat kapbɨ aŋakwan kɨmoron da pɨdokdɨsak.” 32 Gen uŋun yaŋ teŋteŋaŋban Pita da Yesu abɨdaŋ aŋkɨ ɨleŋɨkon agek tebai iyɨgɨt.
33 Mani Yesu da tobɨl paŋdetni pɨndagek Pita gen tebai yaŋ iyɨgɨt, “Sunduk, gak nepmaŋ det. Gak Piŋkop dakon nandak nandak dɨma yoldal, amɨn dakon nandak nandak yoldal.”
34-35  +Yaŋ iyɨŋek amɨn kabɨ madep gat paŋdetni gat yoyɨŋban iyɨ akgɨron apgwit. Apba yaŋ yoyɨgɨt, “Amɨn kɨnda iyɨ dakon yɨyɨtni tagɨsi tosak do nandaŋek pi madep asak kaŋ, egɨp egɨpni pasɨl ɨmjak. Mani amɨn kɨnda nak do nandaŋek, ae Piŋkop dakon Gen Bin Tagɨsi do nandaŋek, egɨp egɨpni do nandaban yo madep dɨma asak kaŋ, uŋun amɨn egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni do amɨn asak. Amɨn kɨnda nak nol do nandɨsak kaŋ, iyɨ dakon galaktok manji yomɨŋek tɨlak kɨndapni guramɨgek noljak. 36-37 Amɨn kɨnda mɨktɨm dakon yo morap kɨsi paŋ egakwan egɨp egɨpni pasɨl ɨmjak kaŋ, uŋun yo morap da arɨpmɨ dɨma aŋpulugoni. Egɨp egɨpni uŋun yo kɨnda naŋ arɨpmɨ dɨma yumjak, wagɨlsi pasɨl ɨmjak. 38  +Abɨsok mɨŋat amɨnyo ekwaŋ uŋun Piŋkop manji ɨmɨŋek yo yokwi mibɨlɨ mibɨlɨ aŋ. Uŋun kabɨkon da amɨn kɨnda nak ae geno do mayagɨ nandɨsak kaŋ, Datni dakon tɨlɨmni paŋek telagɨ aŋelo kabɨ gat apni bɨsapmon, Amɨn Dakon Monji da uŋun amɨn do mayagɨ yaŋ gɨn nandakdɨsak.”
+ 8:1 Mk 6.35-44 + 8:12 Mt 12.39; Lk 11.29 + 8:15 Lk 12.1 + 8:17 Mk 6.52 + 8:19 Mk 6.41-44 + 8:28 Mk 6.15 + 8:29 Jn 6.68-69 + 8:30 Mk 9.9 + 8:34-35 Mt 10.38-39; Lk 14.27 + 8:38 Mt 10.33