7
Piŋkop dakon gen teban da babɨk dakon gen yapmaŋdak
(Mt 15.1-9)
Parisi amɨn gat gen teban yoyɨŋdet amɨn gat Jerusalem kokup papmon da obɨŋ Yesu aŋgwasɨŋek muwukgwit. +Muwugek paŋdet kabɨnikon da dɨwarɨ kɨsitni dɨma sugaŋek jap ɨsal tɨmɨk naŋyo aba pɨndakgwit. Parisi amɨn ae Juda amɨn kɨsisi babɨkni dakon gen teban yolek kɨsirɨ sugaŋek gɨn jap naŋ naŋ aŋ. +Ae maket tamokon da tobɨlek obɨŋ yaŋ gɨn kɨsirɨ sugaŋek jap noŋ. Uŋun gɨn dɨma, gen teban morapmɨ yolek kap, kwoba, ɨdapyo kɨsi sugoŋ.
Yaŋdo, Parisi amɨn ae gen teban yoyɨŋdet amɨn da Yesu yaŋ iyɨwit, “Nido paŋdetgoni uŋun babɨk dakon gen teban yapmaŋek kɨsirɨ dɨma sugaŋek jap noŋ?”
+Yaŋba aŋtobɨlek yoyɨgɨt, “Piŋkop da kombɨ amɨn Aisaia dakon nandak nandakni aŋtagap aban jamba but amɨn ji do gen yaŋ mandagɨt:
‘Uŋun amɨn kabɨ gen kaga dagɨn nak man madep namaŋ,
mani but dasi nak dɨma nandaŋ namaŋ.
Iyɨ dakon gen teban do, “On uŋun Piŋkop dakon gen” yaŋ yaŋek amɨn yoyɨŋ dekgaŋ.
Nak gawak namaŋ uŋun koko yo ɨsalɨ asak.’
Ji Piŋkop dakon gen teban yɨpmaŋek babɨkji dakon gen paŋteban aŋek paŋ ekwaŋ.”
Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Ji Piŋkop dakon gen teban yum pɨndagek dɨsi dakon yaŋ teban tok gen guramɨkgaŋ. 10  +Moses da kalɨp yaŋ mandagɨt:
‘Ji meŋ datyo dakon pɨŋbi egek geni guramɨtni’,
ae ‘Amɨn kɨnda da meŋ datyo do gen yokwi kɨnda yosak kaŋ, uŋun amɨn si aŋakba kɨmotjak.’
11 Mani dɨsi Moses dakon gen maba kwanek yaŋ yoŋ, ‘Amɨn kɨnda da meŋi bo datni yaŋ iyɨsak, “Nak yo on kɨlɨ Piŋkop do manjɨgɨm. Dɨma tam tagɨ paŋpulugokom.” ’ 12 Yaŋ yaŋek meŋi ae datni dɨma paŋpulugosok. Aŋek ji da uŋun amɨn do yaŋ yoŋ, ‘Uŋun amɨn tagɨ asak nido yo uŋun Piŋkop do kɨlɨ manjɨgɨt.’ 13 Ji yaŋ aŋek babɨkji dakon yaŋ teban tok gen guramɨgek Piŋkop dakon gen maba kɨsak. Ae uŋun gɨn dɨma, yo morap dɨwarɨ kɨsi yaŋ gɨn aŋ.”
Yo noknogɨ da amɨn dakon but dɨma paŋupbal asak
(Mt 15.10-20)
14 Yesu da aeni amɨn yaŋ ɨlɨkban apba yoyɨgɨt, “Gen dayɨko ji morap kɨsi da mɨrak yopmaŋek nandaba pɨsosak. 15-16  +Yo kɨnda amɨn kwasopgwan pɨgɨsak uŋun da amɨn dakon but arɨpmɨ dɨma aŋupbal asak. Yo kɨnda amɨn butgwan da wɨŋ waŋga kɨsak uŋun da amɨn dakon but aŋupbal asak.”
17 Yaŋ yaŋek amɨn kabɨ madep yopmaŋek yutnon wɨgakwan paŋdetni da tɨlak gen dakon mibɨlɨ nandak do iyɨwit. 18 Iyɨŋba Yesu yaŋ yagɨt, “Jiyo kɨsi nandak nandakji mɨni aŋakwan uŋun dakon mibɨlɨ dɨma nandaŋ, ma? Yo kɨnda amɨn kwasopgwan pɨgɨsak uŋun da amɨn dakon but arɨpmɨ dɨma aŋupbal asak. 19 Nido but nandak nandak nikon dɨma pɨgɨsak, ɨsal kwasopnikon pɨgakwan uŋun da aŋkosit aŋakwan kosirɨ naŋ abɨgɨsak.” (Yesu yaŋ yagɨt, do jap kɨsisi Piŋkop da dabɨlon kɨlegɨ gɨn.)
20 Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Yo amɨn but nandak nandagon da wɨŋ waŋga kwaŋ uŋun da amɨn dakon but paŋupbal aŋ. 21 Yo amɨn but nandak nandagon da wɨsak uŋun yaŋ: nandak nandak yokwi, yumabi aŋpak mibɨlɨ mibɨlɨ, yo kabo, amɨn dapdap, 22 amɨn wam kɨlɨ abi da yumabi aŋpak, pɨndak galaktok, aŋpak yokwi mibɨlɨ mibɨlɨ, top gen yogok, kwen wɨgɨk, tagɨsi ekwaŋ amɨn do nandaba yokwi tok nandak nandak, ae not do yokwi yogok, gen kɨrɨŋɨt, ae ŋugɨgɨ aŋpak. 23 Uŋun yokwi morap amɨn buron da wɨŋ waŋga kwaŋ uŋun da amɨn paŋupbal aŋ.”
Ponisia mɨktɨm mɨŋat kɨnda Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmgut
(Mt 15.21-28)
24 Yesu da uŋun kokup yɨpmaŋek Tair kokupmon kɨgɨt. Kɨŋ yut kɨndakon wɨgek pasɨlɨ egek yɨk yawot akeŋ yaŋ nandagɨt, mani pasɨlɨ egɨp do aŋtɨdok agɨt. 25 Uŋun bɨsapmon mɨŋat kɨnda gwi koŋni toŋ uŋun da Yesu dakon gen bini nandaŋek abɨŋ Yesu da kandap mibɨlon gawak ɨmgut. 26 Uŋun mɨŋat Israel mɨŋat kɨnda dɨma, uŋun Grik mɨŋat kɨnda Ponisia tetgɨn Siria mɨktɨmon altagɨt. Yesu da gwi dakon koŋ yol ɨmjak do bɨsit tebai iyɨgɨt.
27 Iyɨŋban Yesu da yaŋ iyɨgɨt, “Mibɨltok Juda amɨn paŋpulugaŋek ae don mɨktɨm dɨwarɨkon amɨn paŋpulugokeŋ. Yosol uŋudeŋ abeŋ kaŋ, mɨŋat monjɨyo dakon jap pɨŋan do yomdɨsat. Uŋun tagɨ dɨma.”
28 Yaŋban mɨŋat da kobogɨ yaŋ iyɨgɨt, “Amɨn Tagɨ, asi yosol, mani mɨŋat monjɨyo da jap naŋakwa jɨmjɨmɨ mibɨlɨkon moŋ uŋun pɨŋan da si noŋ.”
29 Yaŋban Yesu da yaŋ iyɨgɨt, “Gak gen kobogɨ tagɨsi yosol, do koŋ gwago kɨlɨ yɨpmaŋ dek, do tobɨlek yutgokon kɨŋek koki.”
30 Yaŋ iyɨŋban mɨŋat uŋun yutnikon kɨŋ kaŋban gwi koŋni mɨni da tamokon pakban kagɨt.
Yesu da wasok aban amɨn kadɨm kɨnda kɨlek tagɨt
31 Kɨlɨ Yesu Tair kokup yɨpmaŋek Saidon kokup kɨŋ yapmaŋek Dekapolis mɨktɨm uŋun kɨsi yapmaŋek Galili Pakbi Ɨdap uŋudon kɨgɨt. 32 Kɨŋ altaŋakwan amɨn kabɨ kɨnda da amɨn kadɨm mɨragɨ mɨni kɨnda aŋaŋ opgwit. Aŋobɨŋ Yesu da kɨsitni gɨptɨmɨkon wɨtjɨsak do bɨsit tebai iyɨwit.
33 Iyɨŋba nandaŋek Yesu da amɨn kadɨm uŋun abɨdaŋban amɨn kabɨ madep yopmaŋek ɨleŋɨkon kɨgɨmal. Kɨŋ Yesu da kɨsitni amɨn uŋun da mɨragon yɨpban pɨgɨgɨt. Aŋek kɨsitnikon ɨlɨp sulek melɨkon wɨtjɨgɨt. 34 Yaŋ aŋek Kwen Kokup sɨŋtaŋek yaŋba kɨk aŋek iyɨgɨt, “Epata!” (Uŋun dakon mibɨlɨ “Pɨsoki!”) 35 Yaŋ iyɨŋban uŋudon gɨn mɨragɨ pɨsagɨt, ae melɨ tagap taŋek gen kɨlegɨsi yagɨt. 36  +Aban Yesu da wasok agɨt uŋun dakon gen bin amɨn dɨma yoyɨni do yaŋsop aŋyomgut. Mani amɨn da geni dɨma nandaŋek yaŋba madepsi ɨreŋ tagɨt. 37  +Mɨŋat amɨnyo da tamtam yaŋek yaŋ yawit, “Yo morap asak uŋun wagɨl tagɨsi asak. Wasok aban mɨragɨ mɨni uŋun da gen nandaŋ, ae amɨn kadɨm da gen yoŋ.”
+ 7:2 Lk 11.38 + 7:4 Mt 23.25 + 7:6 Ais 29.13 + 7:10 TP 20.12; 21.17; GT 5.16 + 7:15-16 Ya 10.14-15 + 7:36 Mk 1.43-45 + 7:37 Ais 35.5