6
Nasaret amɨn da Yesu do kuraktaŋ ɨmgwit
(Mt 13.53-58 ae Lk 4.16-30)
Aŋakwa Yesu uŋun kokup yɨpmaŋek, kokupnikon kɨŋakwan paŋdetni yolgwit. +Paŋkɨ egek Sabat bɨsapmon Juda amɨn da muwut muwut yutnon wɨgɨ Piŋkop gen yoyɨgɨt. Aŋakwan amɨn morapmɨ Piŋkop dakon gen nandaŋek yɨkgwit amɨn uŋun tamtam yaŋek yaŋ yawit, “Yo uŋun dukon tɨmɨkgɨt? Nandaŋ kokwin tagɨsi gat ae wasok tapmɨmɨ toŋ agak uŋun namɨnon tɨmɨkgɨt? Uŋun kɨsit kɨlda kɨnda, Maria dakon monji. Padɨk padɨkni uŋun Jems, Josep, Judas ae Saimon. Ae samɨni binapninon ekwaŋ.” Yaŋ yaŋek ɨŋtaŋ ɨmɨŋek nandaba pɨŋban ɨmgwit.
+Yaŋ nandaŋek egakwa Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Kombɨ amɨn kɨnda man bini mɨktɨm dɨwarɨkon toŋ, mani iyɨ da kokupmon yawi dɨwatni gat ae yutnikon amɨn gat da mani dɨma aŋenokgoŋ.” Uŋudon wasok tapmɨmɨ toŋ ak do aŋtɨdok agɨt. Uŋun yum amɨn sotni toŋ kaloŋɨsok dɨ baŋ kɨsitni kwenikon wɨtjɨŋek paŋmɨlɨp agɨt. Aŋek nandaŋ gadatni mɨni do, uŋun do nandaban ŋwakŋwarɨsi agɨt. Yaŋ nandaŋek kokup taŋ aŋaŋ kɨwit uŋudon kɨŋ Piŋkop dakon gen yoyɨŋ dekgɨt.
Yesu tapmɨmni yolɨŋban paŋdet kabɨni da dɨma kaŋba pɨsagɨt
(Kɨlapmɨ 6.7–8.21)
Paŋdetni 12 kabɨ yabekgɨt
(Mt 10.5-15 ae Lk 9.1-6)
Yesu paŋdetni 12 kabɨ yaŋ yoban opba, bamot bamot Piŋkop dakon gen yoni do yabekgɨt. Yabegek koŋ yolni do yaŋ mudaŋ yomɨŋek yaŋ yoyɨgɨt, + “Ji yo dɨwarɨ dɨ dɨma paŋek kɨni, wɨn kɨrɨŋ baŋgɨn pabɨdaŋek kɨni. Jap bo yɨk bo moneŋyo dɨma paŋek kɨni. Kandap gwɨl paŋek agɨpni, aŋek paba pɨgɨk kaloŋɨ gɨn ɨlɨkba pɨgɨsak. 10 Kokup kɨndakon kɨŋ yut kɨndakon gɨn yɨgek pɨŋ kɨni. 11  +Kokup kɨndakon kɨŋ altaŋba not dɨma aŋdamɨŋek genji dɨma nandaŋek manji damni kaŋ, kandapjikon kɨmbabaŋ toŋ uŋun kokup yɨp do aŋek tɨdaŋba kɨni. Yaŋ aŋakwa uŋun kokup amɨn da ‘Geni dɨma nandamaŋ, uŋun do aŋ’ yaŋ nandani.”
12 Yaŋ yaŋban paŋdetni da kɨŋek amɨn but tobɨl ani do yoyɨwit. 13  +Yaŋ yoyɨŋek koŋ morapmɨ yol yomɨŋek sot amɨn morapmɨ bɨt nelak soŋ yoba kɨlek tawit.
Erot da yaŋban Jon aŋakgwit
(Mt 14.1-12 ae Lk 3.19-20 ae 9.7-9)
14  +Yesu dakon man bin ɨreŋ taŋban kɨla amɨn madep Erot uŋun kɨsi da nandagɨt. Amɨn dɨwarɨ da Yesu do yaŋ yawit, “Jon Telagɨ Pakbi Sogok Amɨn uŋun kɨmoron da pɨdagɨt, aŋek wasok tapmɨmɨ toŋ agak dakon tapmɨm taŋ ɨmɨsak” yaŋ yawit. 15 Yaŋ yaŋakwa amɨn dɨwarɨ da yawit, “Uŋun Elaija.” Ae dɨwarɨ da yawit, “Uŋun kombɨ amɨn kɨnda, kombɨ amɨn kalɨp egɨpgwit uŋuden amɨn kɨnda.”
16 Mani Erot uŋun nandaŋek yagɨt, “Kalɨp nak da Jon dakon tegɨ mandaŋ dagagɨm, uŋun amɨn dasi kɨmoron da pɨdagɨt.” 17-18  +Kalɨp Erot da padɨge Pilip dakon mɨŋatni Erodias tuwɨl pagɨt. Aban Jon da Erot yaŋ iyɨgɨt, “Gak gen teban yapmaŋek padɨgɨgo dakon mɨŋatni tuwɨl pal. Uŋun tagɨ dɨma.” Gen uŋun nandaŋek Erot da obip amɨni yabekban kɨŋ Jon abɨdaŋek nap teban naŋ wamaŋ dam tebanon yɨpgwit.
19 Jon da gen yaŋ yaŋban Erodias da Jon do nandaban yokwi taŋban aŋakba kɨmotjak do si nandagɨt. Mani arɨpmɨ dɨma, 20 nido Erot da Jon do pasalek yaŋ nandagɨt, “Jon uŋun amɨn kɨlegɨ ae telagɨsi.” Yaŋ nandaŋek si aŋkutnagɨt. Erot da Jon dakon gen nandaŋek but morap agɨt, mani geni nandak do galak tagɨt.
21 Buŋon Erodias da Jon aŋakba kɨmotjak uŋun dakon kosit kagɨt. Altok altok bɨsapnikon Erot da jap noknok ak do amɨn madep paŋmuwukgɨt. Gapman dakon pi amɨn madep ae emat amɨn dakon mibɨltok amɨni ae Galili mɨktɨm dakon kɨla amɨn kɨsi paŋmuwukgɨt. 22 Jap naŋ yɨgakwa Erodias dakon gwi da paŋabɨŋ ɨŋamnikon kap agɨt. Aban Erot ae amɨn jap nawit uŋun kɨsi da kaŋ galak tawit. Kaŋ galak taŋ Erot da mɨŋat gɨmoŋ yaŋ iyɨgɨt, “Ni yo do galak tosol uŋun nayɨŋbɨ tagɨ gabeŋ.” 23 Yaŋ yaŋek yaŋ teban tok gen kɨnda yaŋ yagɨt, “Yo nido nayɨki, tagɨ gabeŋ. Mɨktɨmno terɨ kɨnda pɨdaŋ gak do tagɨ gabeŋ.”
24 Yaŋban mɨŋat gɨmoŋ uŋun da waŋga kɨŋ meŋi yaŋ iyɨgɨt, “Ni yo naŋ namjak do iyɨkeŋ?”
Yaŋban iyɨgɨt, “Kɨŋ Jon Telagɨ Pakbi Sogok Amɨn uŋun dakon busuŋɨ uŋun do iyɨki.”
25 Meŋi yaŋ yaŋban mɨŋat gɨmoŋ uŋun tepmɨ wɨgek Erot yaŋ iyɨgɨt, “Jon Telagɨ Pakbi Sogok Amɨn dakon busuŋɨ abɨsok gɨn ɨdapmon yɨpmaŋ nabi.”
26 Gen yaŋ yaŋban Erot burɨ wagɨl yokwi tagɨt. Mani amɨn jap nawit uŋun da ɨŋamon yaŋ teban tok gen yagɨt uŋun kɨrɨŋɨt do mayak taŋek gen yagɨt uŋun dɨma kɨrɨŋɨkgɨt. 27 Uŋudon gɨn emat amɨn kɨnda Jon dakon busuŋɨ aŋopjak do yabekgɨt. Yabekban uŋun da kɨŋ dam teban yutnon wɨgɨ Jon dakon tegɨ mandaŋ dagagɨt. 28 Mandaŋ dagaŋ ɨdapmon yɨpmaŋ aŋabɨŋ mɨŋatjok uŋun do ɨban aŋkɨ meŋi do ɨmgut. 29 Aŋakwan Jon dakon paŋdetni gen bini nandaŋek kɨŋ bumjotni abɨdaŋ aŋkɨ tɨp kɨnamon yɨpgwit.
Yesu da amɨn 5 tausen do jap yomgut
(Mt 14.13-21 ae Lk 9.10-17 ae Jn 6.1-13)
30  +Don yabekbi kabɨ da abɨŋ Yesu aŋgwasɨŋek yo awit ae Piŋkop gen yawit uŋun dakon geni iyɨwit. 31 Iyɨŋ mudaŋba amɨn morapmɨsi kɨŋ abɨŋ abɨŋ aŋakwa Yesu gat yabekbi kabɨni gat jap noknok dakon bɨkbɨk dɨma pɨsaŋ yomgut. Aban Yesu da yabekbi kabɨni yaŋ yoyɨgɨt, “Opba mɨktɨm amɨn dɨma ekwaŋ tɨmon kɨno. Uŋudon egek tapmɨm pani.”
32 Yaŋ yaŋek boron wɨgek mɨktɨm amɨn da dɨma ekwaŋ tɨmon kɨwit. 33 Mani amɨn morapmɨ da uŋudon kwaŋ yaŋ pɨndak nandaŋyo awit. Yaŋ nandaŋek kokup morapni yopmaŋ yopmaŋ aŋek amɨn morapmɨ mɨktɨm kosit tɨmtɨm yaŋek uŋun da kalɨp kɨŋ altawit. 34  +Kɨŋ altaŋakwa Yesu boron da ɨleŋɨkon obɨŋek amɨn morapmɨsi pɨndagek sipsip kɨla amɨni mɨni yombem da egɨpgwit, do bupmɨsi nandaŋ yomgut. Yaŋ nandaŋek uŋudon gɨn wasaŋek Piŋkop gen morapmɨ yoyɨgɨt. 35  +Piŋkop dakon gen yoyɨŋakwan pɨlɨn pɨlɨndo paŋdetni da abɨŋ Yesu yaŋ iyɨwit, “Mɨktɨm amɨn dɨma ekwaŋon ekwamaŋ, ae gɨldat kɨlɨ pɨgɨkdɨsak, 36 do yoyɨŋbɨ amɨn kabɨ madep kokup monɨŋ monɨŋ ae kokup terɨ dɨŋgwan kɨŋek jap yumaŋ noni.”
37 Iyɨŋba yagɨt, “Disi jap yoba noni.”
Yaŋban paŋdetni da yaŋ iyɨwit, “Amɨn morapmɨsi ekwaŋ, do moneŋ 200 danari baŋ jap yumneŋ kaŋ arɨpmɨ asak. Yaŋ aneŋ do yosol, ma?”
38 Yaŋba yoyɨgɨt, “Disikon bret niaŋ da toŋ. Kɨŋ pɨndakgɨt.”
Kɨŋ pɨndak abɨŋ yaŋ iyɨwit, “Bret kɨsit kɨnda, ae tap kɨlap bamorɨ yaŋ gɨn taŋ nimaŋ.”
39 Yaŋ yaŋba Yesu da yoyɨŋban paŋdetni da amɨn kɨsisi kosirɨ kosirɨ joŋ tɨmon yɨtni do yoyɨwit. 40 Kosirɨ kɨnda 50 ae kosirɨ kɨnda 100 yaŋ yɨk aŋaŋ kɨwit. 41 Yɨk mudaŋba bret kɨsit kɨnda ae tap kɨlap bamot uŋun gat tɨmɨgek Kwen Kokup sɨŋtaŋek gɨsamɨkgɨt. Gɨsamɨgek bret jokgal paŋdetni do yoban uŋun da amɨn do kokwinɨk yomgwit. Ae tap kɨlap yaŋ gɨn kokwinɨk paŋdetni do yoban uŋun da amɨn do yomgwit. 42 Yoba tɨmɨgek amɨn kɨsisi jap arɨpmɨsi nawit. 43 Naŋba arɨpmɨ aŋakwan bret dɨwat ae tap kɨlap dɨwat tawit uŋun paŋdetni da yɨk madepsi 12 kabɨ sɨmɨlba tugawit. 44 Amɨn jap nawit uŋun 5 tausen yaŋ da nawit.
Yesu da pakbi kwenon bamaŋ bamaŋ kɨgɨt
(Mt 14.22-33 ae Jn 6.16-21)
45 Uŋudon gɨn Yesu da paŋdetni yoyɨŋban boron wɨgek Betsaida kokupmon mibɨl taŋ kɨŋakwa Yesu da amɨn kabɨ madep uŋun yoyɨŋban waseŋ kɨwit. 46  +Yoyɨŋban kɨŋakwa iyɨ bɨsit pi ak do kabapmon wɨgɨgɨt.
47 Pɨlɨn pɨlɨndo bot pakbi ɨdap binapmon taŋakwan Yesu iyɨ gɨn tap kɨdɨpmɨŋon egɨpgut. 48 Egakwan mɨrɨm madep aŋakwan paŋdetni pakbi wayɨt do aŋtɨdok aŋakwa pɨndakgɨt. Yaŋ pɨndagek wɨsa wɨsa do pakbi ɨdapmon bamaŋ bamaŋ kɨŋek kɨŋ paŋdetni yap do agɨt. 49  +Pakbi ɨdap kwenon kɨŋakwan kaŋek paŋdetni kɨsi da yaŋ nandawit, “Koŋ kɨnda da abɨsak!” 50 Yaŋ nandaŋek madepsi pasalek yaŋ tɨdawit.
Mani uŋudon gɨn Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Ji teban taŋek atni. Nak naga obɨsat. Dɨma pasolni.” 51  +Yaŋ yaŋek boron wɨgakwan mɨrɨm yawokgɨt. Yawogakwan paŋdetni da tamtamsi yawit. 52 Nido Yesu da mɨŋat amɨnyo do bret kokwinɨk yomgut uŋun dakon mibɨlɨ dɨma nandawit. But nandak nandakni dɨma pɨsaŋakwan egɨpgwit.
53 Pakbi ɨdap terɨ kɨnda Genesaret mɨktɨmon wɨgek bot ɨleŋɨkon aŋteban awit. 54 Aŋteban aŋek bot yɨpmaŋek pɨgakwa uŋudon gɨn mɨŋat amɨnyo da Yesu kaŋ nandaŋyo awit. 55 Yaŋ kaŋ nandaŋyo aŋek tɨmtɨm yaŋek kokupmɨ kokupmɨ kɨŋ yoyɨŋba sotni toŋ amɨn wayɨk wamaŋek Yesu dukwan dukwan egɨpgut uŋudon paŋkɨwit. 56 Aŋek kokup pap bo kokup monɨŋ ae dukwan dukwan kɨgɨt amɨn da sot amɨn muwut muwut tamokon uŋudon paŋabɨŋ yopgwit. Aŋek paba pɨgɨk dɨwatnikon ɨgayɨni do bɨsit tebai iyɨwit. Yaŋ ɨgayɨwit amɨn uŋun kɨlek taŋ mudawit.
+ 6:2 Jn 7.15 + 6:4 Jn 4.44 + 6:8 Lk 10.4-11 + 6:11 Ya 13.51 + 6:13 Jem 5.14 + 6:14 Mt 16.14; Mk 8.28; Lk 9.19-20 + 6:17-18 MS 18.16 + 6:30 Lk 10.17 + 6:34 IDT 27.17; Mt 9.36 + 6:35 Mk 8.1-9 + 6:46 Lk 5.16 + 6:49 Lk 24.37 + 6:51 Mk 4.39