2
Yesu da amɨn kɨsirɨ kandapmɨyo kɨmakbi kɨnda aŋmɨlɨp agɨt
(Mt 9.1-8 ae Lk 5.17-26)
Yesu gɨldat dɨ egɨ aeni Kapaneam kokupmon kɨŋek yutnikon wɨgakwan kokup amɨn da abapni dakon gen nandawit. Nandaŋek morapmɨsi da yutnon muwuk tugaŋek dɨwarɨ yomakon yɨk tugaŋba Piŋkop dakon gen yoyɨgɨt. Yoyɨŋakwan amɨn kabɨ kɨnda apgwiron da amɨn 4 kabɨ da amɨn kɨsirɨ kandapmɨyo kɨmakbi kɨnda wamaŋ uŋudon aŋapgwit. Aŋek yutnon awɨgɨ Yesu da buron yɨpdo aŋek amɨnon kwa tɨdaŋba yut kwenon awɨgɨwit. Awɨgek Yesu da si yɨkgɨt da kwenon yut tuwɨlba kosit pɨsaŋakwan uŋudon da amɨn uŋun wayɨgon pagakwan nap aŋyawot aŋakwa pɨgɨgɨt. Yaŋ aŋakwa Yesu da nandaŋ gadatni kaŋek amɨn kɨsirɨ kandapmɨyo kɨmakbi yaŋ iyɨgɨt, “Monjɨ, dɨwarɨgo yopmaŋ gamɨsat.”
Yaŋ yaŋban gen teban yoyɨŋdet amɨn dɨwarɨ uŋudon yɨkgwit uŋun da burɨ da yaŋ nandawit, “Ma, amɨn on ni gen naŋ yosok? On Piŋkop kulabɨsak on! Namɨn amɨn da dɨwarɨ wɨrɨrɨt pi asak? Uŋun pi Piŋkop dagɨn agagɨ!”
Yaŋ nandaŋakwa Yesu uŋun burɨkon da pɨndak nandaŋ yomɨŋ mudaŋek yoyɨgɨt, “Ji nido butjikon da nandak nandak uŋun nandaŋ namaŋ? Jit da tagapmɨ, amɨn kɨsirɨ kandapmɨyo kɨmakbi yaŋ iyɨkdo, ‘Dɨwarɨgo wɨrɨrɨk gamɨsat’, bo uŋudeŋ iyɨkdo, ‘Pɨdaŋ yalɨŋ potgo tɨmɨgek pɨlɨk bamok aki’? 10 Amɨn Dakon Monji uŋun mɨktɨmon dɨwarɨ wɨrɨrɨt dakon pi asak do yaŋ mudaŋ ɨbi yaŋ nandaba pɨsosak do on amɨn aŋmɨlɨp abeŋ.” Yaŋ yaŋek amɨn kɨsirɨ kandapmɨyo kɨmakbi yaŋ iyɨgɨt, 11 “Nak gayɨsat, pɨdaŋ yalɨŋ potgo tɨmɨgek yutgokon kɨ.” 12 Yaŋban uŋudon gɨn amɨn morapmɨ da dabɨlon yalɨŋ potni tɨmɨgek abɨgɨgɨt. Yaŋ aŋakwan amɨn kawit uŋun da tamtam yaŋek Piŋkop aŋkɨsiŋek yawit, “Yo kalugɨsi altaŋban komaŋ!”
Yesu da Liwai (Matyu) yaŋ ɨmgut
(Mt 9.9-13 ae Lk 5.27-32)
13 Yesu yaŋ aŋek aeni pakbi ɨdap ɨleŋɨkon pɨgɨgɨt. Pɨgakwan amɨn morapmɨ yol aŋaŋ uŋudon kwa Piŋkop gen yoyɨgɨt. 14 Aŋek uŋudon da kɨŋek Liwai, Alpius dakon monji, takis tɨmɨt tɨmɨt yutnikon yɨgakwan kagɨt. Kaŋek yaŋ iyɨgɨt, “Abɨŋ nak nol.” Yaŋban Liwai pɨdaŋek Yesu yolgɨt.
15 Aŋakwan Yesu Liwai da yutnon kwan yɨgek jap nawit. Moneŋ tɨmɨt tɨmɨt amɨn ae yokwi pakpak amɨn morapmɨ Yesu gat paŋdetni gat jap nawit. (Uŋuden amɨn morapmɨsi da Yesu yolgwit.) 16  +Uŋudon Parisi amɨn dɨwarɨ yɨkgwit uŋun gen teban yoyɨŋdet amɨn. Uŋun da Yesu moneŋ tɨmɨt tɨmɨt amɨn gat ae yokwi pakpak amɨn gat kɨsi yɨgek jap naŋba kaŋek paŋdetni yaŋ yoyɨwit, “Ma, uŋun nido takis tɨmɨt tɨmɨt amɨn gat ae yokwi pakpak amɨn gat kɨsi yɨgek jap noŋ? Uŋun tagɨ dɨma.”
17 Yaŋba Yesu da nandaŋek yoyɨgɨt, “Amɨn sotni mɨni uŋun wuda wamagon dɨma kwaŋ. Amɨn sotni toŋ uŋun dagɨn wuda wamagon kwaŋ. Nak amɨn kɨlegɨ yaŋ ɨlɨt do dɨma opgum, yokwi pakpak yaŋ ɨlɨt do opgum.”
Jap kelkel dakon gen
(Mt 9.14-17 ae Lk 5.33-39)
18 Jon dakon paŋdetni gat ae Parisi amɨn gat uŋun bɨsapmon Piŋkop do nandaŋek jap kelek egɨpgwit. Aŋakwa amɨn dɨwarɨ uŋun Yesukon kɨŋek yaŋ iyɨwit: “Jon dakon paŋdetni gat ae Parisi amɨn dakon paŋdetni gat uŋun Piŋkop do nandaŋek jap kelek egakwa gak dakon paŋdetgoni nido jap naŋek ekwaŋ?”
19 Iyɨŋba Yesu da yoyɨgɨt, “Monjɨsok mɨŋat pak do aŋ uŋun bɨsapmon notni gat jap kelek tagɨ egɨpni? Dɨma. Monjɨsok egakwan jap kelek arɨpmɨ dɨma egɨpmɨ. 20 Mani don monjɨ uŋun abɨdaŋ aŋaŋ kɨŋakwa notni uŋun bɨsapmon jap kelek ekwaŋ.
21 “Nin ɨlɨkba pɨgɨk garaŋɨ pudaŋkwikon ɨmal dɨwat kalugɨ pakbikon dɨma sugaŋbi kɨnda naŋ bupnom kaŋ, pakbikon sugono ɨmal dɨwat uŋun da garaŋɨ ɨlɨkban pudaŋ kɨ madepsi akdɨsak. 22 Ae amɨn kɨnda da wain kalugɨ tɨbɨrɨ meme gɨp baŋ wasaŋbi tɨbɨrɨ kalɨpmɨkon kolesak kaŋ uŋun tagɨ dɨma. Yaŋ asak kaŋ, wain da pukwa paptaŋ meme gɨp kɨrɨŋɨgakwa wain maŋ mudokdaŋ. Amɨn da wain kalugɨ meme gɨp kalugɨkon koleŋba wain gat meme gɨp gat kɨsi tagɨ tomal.”
Sabat bɨsap dakon gen
(Mt 12.1-8 ae Lk 6.1-5)
23 Sabat kɨndakon Yesu gat paŋdetni gat uŋun wit pi kaga kɨndakon kɨwit. Kɨŋek paŋdetni da wit bamɨ dɨwarɨ jɨmɨk dagawit. 24  +Aŋakwa Parisi amɨn da Yesu yaŋ iyɨwit, “Pɨndat, amɨn Sabat bɨsapmon nido gen teban yapmaŋek pi aŋ?”
25  +Yaŋba Yesu da yoyɨgɨt, “Dewit ae amɨn kabɨni jap do aŋek yo awit uŋun ji manjɨŋ nandaŋyo awit bo dɨma? 26  +Uŋun Abiata da mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn egɨpgut bɨsapmon yaŋ awit. Piŋkop da yutnon wɨgek bret Piŋkop do parekbi uŋun tɨmɨk naŋek amɨn kabɨni kɨsi do yoban nawit. Bret uŋun amɨn ɨsalɨ da dɨma nok nogɨ, mukwa sogok amɨn dagɨn tagɨ nawit.”
27  +Yaŋ yaŋek yagɨt, “Sabat bɨsap uŋun do nandaba yo madep aŋakwan amɨn kɨrɨŋɨk yomaŋ uŋun da tagɨ dɨma asak. Sabat bɨsap uŋun amɨn paŋpulugok do aŋek yɨpbi. 28 Yaŋdo, Amɨn Dakon Monji uŋun Sabat bɨsap uŋun dakon Amɨn Tagɨni egɨsak.”
+ 2:16 Mt 11.19 + 2:24 GT 23.25 + 2:25 1Sa 21.1-6 + 2:26 MS 24.5-9 + 2:27 GT 5.14