3
Yesu da Sabat bɨsapmon amɨn kɨnda aŋmɨlɨp agɨt
(Mt 12.9-14 ae Lk 6.6-11)
Yesu aeni bɨsap kɨnda gat Juda amɨn da muwut muwut yutnon wɨgek amɨn kɨnda kɨsirɨ gɨreŋɨkbi kɨnda yɨkban kagɨt. Uŋun da Sabat bɨsapmon amɨn paŋmɨlɨp aban kaŋek gen pikon yɨpneŋ yaŋon da amɨn dɨwarɨ Yesu tebai kaŋek yɨkgwit. Aŋakwa Yesu da amɨn kɨsirɨ gɨreŋɨkbi yaŋ iyɨgɨt, “Amɨn da ɨŋamon pɨdaŋ at.”
+Pɨdaŋ agakwan mɨŋat amɨnyo yaŋ yoyɨgɨt, “Sabat bɨsap dakon gen teban da yokwi aneŋ do yosok? Bo tagɨ aneŋ do yosok? Amɨn paŋmɨlɨp aneŋ do yosok, bo dapba kɨmotni do yosok?” Yaŋban gen tamoni dɨma iyɨwit.
Yaŋ aŋakwa but tebani do butjap nandagɨt. Aŋek butni yokwi taŋban kobok tobɨl tobɨl aŋek pɨndagek amɨn kɨsirɨ gɨreŋɨkbi yaŋ iyɨgɨt, “Kɨsitgo aŋnɨŋnɨŋ a.” Yaŋban amɨn uŋun kɨsirɨ aŋnɨŋnɨŋ aban kɨlek tagɨt. +Aŋakwan uŋudon gɨn Parisi amɨn kɨŋek Erot dakon amɨn kabɨ uŋun gat muwugek “Niaŋ aŋek aŋatneŋ?” yaŋ do gen paŋkosit awit.
Yesu da tapmɨmni yolɨŋban kokup ɨsalni da dɨma nandaŋ gadaŋ ɨmgwit
(Kɨlapmɨ 3.7–6.6)
Mɨŋat amɨn kabɨ madep da Yesu yolgwit
(Lk 6.17-19)
Yaŋ aŋakwa Yesu da paŋdetni tɨmɨkban pakbi ɨdapmon kɨwit. Kɨŋakwa Galili amɨn morapmɨsi da yolgwit. Ae uŋun gɨn dɨma, Judia mɨktɨmon da, ae Jerusalem kokup papmon da, ae Idumea mɨktɨmon da, ae Jodan Pakbi usugap tet amɨn, ae Tair ae Saidon kokup tetgɨn do amɨn morapmɨ da Yesu dakon wasok agakni dakon gen bin nandaŋek apgwit. Amɨn madepsi apgwit do Yesu da paŋdetni yaŋ yoyɨgɨt, “Amɨn morapmɨsi do gɨtni gɨtni aba kaŋ bot kɨnda aŋnoman aba nak uŋudon mɨlkaŋ wɨgɨkeŋ.”
10  +Yesu da sot wudani toŋ morapmɨ paŋmɨlɨp agɨt, uŋun do aŋek sot wudani toŋ amɨn Yesu ɨgayɨk do aŋek ukwayɨt ukwayɨt aŋek Yesu da buron kɨwit. 11  +Kɨŋakwa koŋ uŋun Yesu kaŋek mɨktɨmon gawagek madepsi yaŋ tɨdaŋek yawit, “Gak Piŋkop dakon Monji.” 12  +Mani Yesu da mibɨlni dɨma yaŋ teŋteŋoni do yaŋsop tebaisi aŋyomgut.
Yesu da paŋdetni 12 tɨmɨkgɨt
(Mt 10.1-4 ae Lk 6.12-16)
13 Kɨlɨ Yesu pakbi ɨdap yɨpmaŋek ɨleŋ kɨndakon wɨgɨgɨt. Wɨgek yabekbini dagoni do nandagɨt amɨn yoyɨŋban iyɨkon abɨŋ muwukgwit. 14-15 Amɨn 12 uŋun gat egɨpni do yabekbi kabɨni tɨmɨkgɨt. Aŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Ji yabekgo kɨŋ Piŋkop gen amɨn yoyɨni, ae koŋ yolni do yaŋ mudaŋ dabo koŋ yolni.” 16  +Yabekbini 12 uŋun dakon mani yaŋ:
Saimon (mani kalugɨ Pita yaŋ iyɨgɨt),
17  +ae Jems, Sebedi dakon monji,
ae Jems dakon padɨge Jon (uŋun bamot mani Boanages yaŋ yoyɨgɨt, uŋun dakon mibɨlɨ Kɨrɨrɨŋ Amɨn),
18 ae Andru,
Pilip,
Batolomiu,
Matyu,
Tomas,
Jems Alpius dakon monji,
Tadius,
Saimon Selot,
19 ae Judas Iskariot (uŋun egɨ don Yesu uwalni da kɨsiron yɨpgut).
Yesu Sunduk gat pi amal yaŋ yawit
(Mt 12.24-32 ae Lk 11.14-23 ae 12.10)
20 Aŋek Yesu yutnon wɨgakwan amɨn kabɨ madepsi aeni uŋudon muwukgwit. Muwugakwa Yesu gat paŋdetni gat jap noni dakon bɨkbɨk dɨma pɨsaŋ yomgut. 21 Aŋek dabɨni uŋun bini nandaŋek “Burɨ upbal tak” yaŋ yaŋek yutnikon iyɨŋ aŋaŋ kɨk do apgwit. 22  +Aŋakwa gen teban yoyɨŋdet amɨn Jerusalem kokup papmon da apgwit uŋun da Yesu do yaŋ yawit, “Koŋ dakon amɨn tagɨni Belsebul uŋun da burɨgwan egakwan uŋun dakon tapmɨmon da koŋ yoldak.”
23 Yaŋba Yesu da paŋmuwugek tɨlak gen kɨnda yaŋ yoyɨgɨt: “Sunduk da Sunduk notni arɨpmɨ dɨma yolyolɨ. 24 Mɨktɨm kɨnda dakon amɨn da pudaŋ kabɨ bamorɨ aŋek emat wamjil kaŋ, uŋun mɨktɨm tebai dɨma tokdɨsak. 25 Ae amɨn yurɨ kɨnda dakon amɨn da pudaŋ kɨ kabɨ bamot aŋek emat wamjil kaŋ, uŋun amɨn yut tebai dɨma egɨpdaŋ. 26 Uŋudeŋ gɨn Sunduk da pudaŋ kɨ kabi bamot aŋek iyɨ emat wamjil kaŋ, amɨn kabɨni tebai dɨma egɨpdaŋ. Yaŋ ani kaŋ pasɨl mudokdaŋ.
27 “Bo namɨn dasi amɨn tebai kɨnda yɨgakwan yutnikon wɨgɨ yo kabɨni gwayeŋ tɨmɨtjak? Uŋun arɨpmɨ dɨma. Mibɨltok tebai kendagek kɨsit kandapmɨyo wamaŋek yo kabɨni tagɨ gwayeni.
28 “Nak asisi dayɨsat, Piŋkop da yokwi mibɨlɨ mibɨlɨ gat ae Piŋkop abɨŋ yɨp do manji gen yogok gat dakon dɨwarɨ tagɨ wɨrɨrɨtjak. 29 Mani amɨn kɨnda da Telagɨ Wup abɨŋ yɨp do manji gen kɨnda yosak kaŋ, Piŋkop da dɨwarɨni dɨma wɨrɨrɨtjak. Uŋun dɨmasisi, uŋun dɨwarɨni mudok mudogɨ mɨni taŋ wɨgɨkdɨsak.”
30 Amɨn da Yesu burɨkon koŋ kɨnda egɨsak yaŋ yawit uŋun do aŋek gen uŋun yagɨt.
Yesu dakon meŋi padɨk padɨkyo
(Mt 12.46-50 ae Lk 8.19-21)
31  +Gen yaŋ yoyɨŋakwan meŋi padɨk padɨkni da abɨŋ yomakon agek Yesu yomakon pɨsak do gen yɨpba wɨgɨgɨt. 32 Wɨkwan amɨn Yesu gat yɨkgwit uŋun da yaŋ iyɨwit, “Meŋgo padɨk padɨkgo yomakon da gak do yoŋ.”
33 Yaŋba yaŋ yoyɨgɨt, “Meŋno padɨk padɨkno uŋun namɨn?” 34 Yaŋ yaŋek amɨn aŋgwasɨŋek yɨkgwit kabɨkon dabɨl sɨŋtaŋek yagɨt, “Nak dakon meŋno ae padɨk padɨkno oni. 35 Piŋkop dakon gen guramɨkgaŋ amɨn uŋun nak dakon meŋno ae padɨk padɨkno ae samɨno kabɨ.”
+ 3:4 Lk 14.3 + 3:6 Mt 22.15-16 + 3:10 Mt 14.36 + 3:11 Lk 4.41 + 3:12 Mk 1.34 + 3:16 Jn 1.42 + 3:17 Lk 9.54 + 3:22 Mt 9.34; 10.25 + 3:31 Mk 6.3; Jn 2.12; Ya 1.14