4
Jap yet tɨŋtɨŋok dakon tɨlak gen
(Mt 13.1-9 ae Lk 8.4-8)
+Bɨsap kɨndakon pakbi ɨdap ɨleŋɨkon mɨŋat amɨnyo aeni yoyɨŋ dekgɨt. Amɨn madepsi da abɨŋ uŋudon muwugakwa Yesu boron wɨgɨgɨt. Boron yɨgakwan amɨn morap ɨleŋɨkon yɨkgwit.
+Yɨgakwa Yesu da tɨlak gen morapmɨ yoyɨŋek kɨnda yaŋ yagɨt, “Nandani! Amɨn kɨnda da jap yet tɨŋtɨŋok do pigaga kɨgɨt. Jap yet tɨŋtɨŋaŋakwan dɨwarɨ da kosiron maŋba mɨnam da abɨŋ nawit. 5-6 Yerɨ dɨwarɨ da mɨktɨm tɨpmɨ toŋ tɨmon mawit. Uŋun kwenjok tawit, do tepmɨ kwawit, mani tɨp kwenon mɨktɨm morapmɨ dɨma, do gelɨ tagɨ dɨma yopba kɨwit. Do gɨldat da wɨŋ pɨndakban alek tawit. Ae jap yet dɨwarɨ da joŋ kelɨ toŋ tɨmgwan mawit. Uŋun joŋ kelɨ toŋ gat kɨsi kwaŋek wutjɨŋba kɨmak mudawit. Ae jap yet dɨwarɨ mɨktɨm nelagɨ toŋ uŋudon maŋ kwawit. Dɨwarɨ bamɨ 100, ae dɨwarɨ bamɨ 60, ae dɨwarɨ bamɨ 30 tawit.” Gen uŋun yaŋek aeni saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Gen on nandak do galak toŋ amɨn ji pakyaŋsi nandaŋek mibɨlɨ nandaŋ pɨsoni.”
Tɨlak gen yogok dakon mibɨlɨ yoyɨgɨt
(Mt 13.10-17 ae Lk 8.9-10)
10 Amɨn kabɨ madep kɨŋakwa iyɨ dakon paŋdetni 12 kabɨ gat ae amɨn dɨwarɨ gat da tɨlak gen dakon mibɨlɨ nandak do iyɨwit. 11 Iyɨŋba yagɨt, “Piŋkop dakon Amɨn Kɨla Agakni dakon gen pasɨlɨ uŋun dakon mibɨlɨ ji baŋ dayɨŋ teŋteŋosot. Mani Piŋkop dɨma nandaŋ ɨmɨŋek waŋga ekwaŋ amɨn tɨlak gen gɨn nandaŋ.
12  + ‘Uŋun dabɨl da yo asat uŋun pɨndakgaŋ mani mibɨlɨ dɨma nandaŋ,
ae geno nandaŋ, mani mibɨlɨ dɨma nandaŋ pɨsoŋ.
Do Piŋkop da dɨwarɨni wɨrɨrɨk yomjak do but tobɨl ak do dɨma nandaŋ.’ ”
Jap yet tɨŋtɨŋok dakon mibɨlɨ yoyɨgɨt
(Mt 13.18-23 ae Lk 8.11-15)
13 Yaŋ yaŋek yagɨt, “Tɨlak gen yat dakon mibɨlɨ dɨma nandaŋ kaŋ, tɨlak gen dɨwarɨ yoko niaŋ aŋek nandaŋ pɨsoni? 14 Amɨn jap yet tɨŋtɨŋosok uŋun Piŋkop gen tɨŋtɨŋosok. 15 Amɨn Piŋkop gen nandaŋek butni dɨma pɨsoŋ uŋun jap yet kosiron mawit uŋuden. Sunduk da abɨŋ gen tagɨ butnikon toŋ uŋun gwayeŋ paŋkɨsak. 16 Amɨn dɨwarɨ mɨktɨm tɨpmɨ toŋ tɨm yombem, uŋun amɨn Piŋkop gen nandaŋek but galagon da abɨdoŋ. 17 Mani butnikon gelɨ tagɨ dɨma yɨpban kɨgɨt do bɨsap pɨsɨpmɨsok akgaŋ. Jɨgɨ mibɨlɨ mibɨlɨ ae Piŋkop dakon gen dakon uwal apni bɨsapmon nandaŋ gadatni yopba wɨtdal kɨkdaŋ. 18 Ae amɨn dɨwarɨ mɨktɨm nap kelɨ toŋ tɨm yombem. Uŋun Piŋkop gen nandaŋ, 19  +mani nandak nandakni mɨktɨm dakon yo morap do nandaŋ, ae moneŋ paŋmuwut dakon galaktok da Piŋkop gen wɨtjɨŋba bamɨ dɨma tosok. 20 Ae amɨn dɨwarɨ mɨktɨm nelagɨ toŋ tɨm yombem, uŋun amɨn Piŋkop gen nandaŋek abɨdoŋ. Uŋun amɨn bamɨ 100, ae kɨnda bamɨ 60, ae kɨnda bamɨ 30, yaŋ taŋ taŋ aŋ.”
Telagɨ egɨp egɨp dakon gen
(Lk 8.16-18)
21  +Gen kɨnda saŋbeŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Namɨn da lam koleŋek kwoba naŋ gap asak, bo pɨgat kagagwan yɨpjak? Dɨmasi, tamonikon yɨpno teŋteŋosok. 22  +Yo pasɨlɨ toŋ ae yo wɨtjɨŋbi da toŋ uŋun kɨsi teŋteŋɨkon tokdaŋ. 23 Gen on nandak do galak toŋ amɨn ji pakyaŋsi nandaŋek mibɨlɨ nandaŋ pɨsoni.”
24  +Yaŋ yaŋek yagɨt, “Ji gen uŋun nandaŋ uŋun pakyaŋsi nandani. Ji Piŋkop dakon gen nandaŋek guramɨtni kaŋ, Piŋkop da saŋbeŋek damdɨsak. Mani geni dɨma nandani kaŋ, saŋbeŋek dɨma damdɨsak. 25  +Nak dakon gen nandaŋek burɨkon yɨpmaŋdak uŋun amɨn Piŋkop da saŋbeŋek nandak nandak ɨmdɨsak. Mani geno nandaŋek burɨkon dɨma yɨpmaŋdak uŋun amɨn geno dɨwarɨ nandagɨt uŋun pasɨl ɨmdaŋ.”
Jap yet kwoŋ uŋun dakon tɨlak gen
26 Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak uŋun dakon mibɨlɨ nandani do tɨlak gen kɨnda gat dayɨko nandani. Amɨn kɨnda jap yet pigaga tɨŋtɨŋosok. 27 Kalbi dɨpmɨn pokdok ae gɨldat kalba waŋga waŋga agakwan jap yet kwoŋ. Mani niaŋsi aŋek kwoŋ uŋun dakon mibɨlɨ dɨma nandɨsak. 28 Mɨktɨm da iyɨ upmagakwan gɨgɨ wɨŋ tamɨ yopmaŋek bamɨ toŋ. 29  +Bamɨ taŋakwa pi ami da bamɨ pasak.”
Mastat yet dakon tɨlak gen
(Mt 13.31-32 ae Lk 13.18-19)
30 Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak uŋun dakon mibɨlɨ yo nikon tɨlak ako nandani? 31 Uŋun mastat yet yombem. Mastat dakon yerɨ uŋun jap yet kɨsi morap dakon pɨŋbi, monɨŋɨsisok. 32 Mani mɨktɨmon kwaotno madepsi kwosok. Jap dɨwarɨ dakon tagok tagokni uŋun yapmaŋ mudosok. Kɨlɨŋɨ madep yopban kɨŋakwa mɨnam morapmɨ da paŋabɨŋ uŋun da yoŋgamgwan yɨkgaŋ.”
Yesu tɨlak genon da gɨn gen yagɨt
(Mt 13.34-35)
33 Yesu da nandak nandakni da arɨpmon Piŋkop dakon gen yoyɨŋek tɨlak gen uŋuden morapmɨ yoyɨgɨt. 34 Amɨn madep kabɨkon Piŋkop gen tɨlak genon dagɨn yoyɨgɨt. Mani paŋdetni gat egek tɨlak gen dakon mibɨlɨ yoyɨŋ teŋteŋagɨt.
Yesu da yaŋban mɨrɨm madep yawokgɨt
(Mt 8.23-27 ae Lk 8.22-25)
35 Uŋun gɨldat da pɨlɨn pɨlɨndo Yesu boron yɨgek paŋdetni yaŋ yoyɨgɨt, “Pakbi ɨdap terɨ kɨnda do kɨno.” 36 Yaŋ yaŋban paŋdetni amɨn kabɨ madep yopmaŋ degek boron wɨkwa paŋdetni gat kɨsi kɨwit. Ae bot dɨwarɨ gat kɨsi kɨwit. 37 Kɨŋakwa mɨrɨm madep aŋek pakbi tamalɨgakwan boron pɨgɨwit. Pɨgɨ tugaŋban bot pakbigwan pɨgɨk do agɨt. 38 Aŋakwan Yesu bot buŋɨkon busuŋ kɨdɨŋ kɨndakon wɨtjɨŋek dɨpmɨn pagakwan paŋdetni da aŋyolek iyɨwit, “Yoyɨŋdet, nin pakbi naŋ kɨmotneŋ do nandabɨ yo ɨsalɨ asak?”
39 Yaŋ iyɨŋba Yesu da pɨdaŋ agek mɨrɨm gat ae pakbi gat tebai yoyɨŋek yagɨt, “Yawokgɨl!” Yaŋban mɨrɨm yawogakwan pakbi wayɨŋ dɨmasi agɨt.
40 Aŋek paŋdetni yaŋ yoyɨgɨt, “Ji nido pasolgoŋ? Sigɨn dɨma nandaŋ gadaŋ namaŋ, ma?”
41 Yaŋban paŋdetni si pasalek iyɨ gɨn yawit, “On niaŋen amɨn kɨnda da mɨrɨm ae pakbiyo yoyɨŋban geni guramɨkgamal?”
+ 4:1 Mk 3.7-9; Lk 5.1-3 + 4:2 Mt 13.34; Mk 4.33-34 + 4:12 Ais 6.9-10; Ya 28.26-27 + 4:19 Mt 19.23-24 + 4:21 Mt 5.15; Lk 11.33 + 4:22 Mt 10.26; Lk 12.2 + 4:24 Mt 7.2 + 4:25 Mt 13.12; 25.29; Lk 19.26 + 4:29 Jol 3.13; PA 14.15