10
Aŋelo da papia Jon do ɨban nagɨt
Ae kaŋapbo aŋelo tapmɨmɨ toŋ kɨnda Kwen Kokup da pɨgɨt. Uŋun gɨptɨmɨ gɨkwem naŋ wamgut, ae busuŋɨ da kwenon kɨlap baŋ kɨnda tagɨt. Tomno dabɨlni gɨldat da yaŋ teŋteŋagɨt. Aŋakwan kandap bamotni mɨleŋ asɨp yombem. Uŋun aŋelo papia gɨroŋɨkbi monɨŋ kɨnda kɨsirɨkon abɨdagɨt, ae papia uŋun wɨtdal kwi da tagɨt. Uŋun kandapmɨ amɨn tetgɨn do tap kwenon yɨpgut, aŋek kandapmɨ terɨ kɨnda mɨktɨmon bamagɨt. Aŋek laion da madepsi yaŋ tɨdoŋ, uŋudeŋ madepsi yaŋ tɨdaŋakwan kɨrɨrɨŋ 7 kabɨ da madepsi yawit. +Kɨrɨrɨŋ 7 kabɨ yaŋakwa gen yawit uŋun mandak do agɨm, mani Kwen Kokupgwan da tek kɨnda yaŋ noman tagɨt, “Kɨrɨrɨŋ 7 kabɨ dakon gen uŋun nandak nandakgokon gɨn toni. Dɨma mandabi.”
+Kaŋapbo aŋelo tap ɨdapmon ae mɨktɨmon bamaŋ akgɨt, uŋun kɨsirɨ amɨn tetni Kwen Kokup gɨn do aŋenakgɨt. Aŋenagek gen yaŋ aŋteban agɨt. Piŋkop egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni egɨsak, kundu gat ae yo morap kundukon toŋ, ae mɨktɨm gat ae yo morap mɨktɨmon toŋ, ae tap gat ae yo morap tap kagagwan toŋ uŋun wasagɨt Amɨn da manon gen yaŋ aŋteban aŋek yaŋ yagɨt, “Bɨsap kɨlɨ uŋun mudokdɨsak. Piŋkop ae saŋbeŋek jomjom dɨma akdɨsak. +Aŋelo 7 kweŋni pɨsoŋakwan Piŋkop da yo ak do yagɨt da pasɨlɨ toŋ, uŋun paŋalon aban bamɨ toŋ akdɨsak. Uŋun gen kalɨpsigwan kombɨ amɨn pi monjɨni do yomgut.”
Aŋelo yaŋ yaŋakwan tek uŋun Kwen Kokup da aeni noman taŋek nayɨgɨt, “Gak kɨŋ aŋelo uŋun tap ɨdapmon ae mɨktɨmon bamaŋ akdak da kɨsiron papia tosok uŋun abɨda.” +Nayɨŋban kɨŋ aŋelo yaŋ iyɨgɨm, “Papia monɨŋ uŋun nak do nam.” Iyɨko yaŋ nayɨgɨt, “Abɨdaŋek na. Gen kagagokon kabaŋ dakon pakbini yombem galagɨni tagɨsi akdɨsak, mani but kagagogwan emat akdɨsak.” 10 Yaŋakwan papia uŋun kɨsirɨkon naŋ abɨdaŋek nagɨm. Naŋek gen kaganokon kabaŋ pakbi yombem galagɨni tagɨsi nandagɨm, mani si naŋ mudaŋek butnogwan emat aban nandagɨm.
11 Ae yaŋ nayɨgɨt, “Gak aego mɨŋat amɨn morapmɨkon, ae mɨktɨm morapmɨkon, ae amɨn geni mibɨlɨ mibɨlɨ yoŋon, ae kɨla amɨn madep morapmɨkon yo noman tokdaŋ, uŋun do kombɨ gen yoki.”
+ 10:4 Dan 12.4,9 + 10:5 GT 32.40; Dan 12.7 + 10:7 Am 3.7 + 10:9 Esi 2.8–3.3