9
Aŋelo 5 kweŋni pɨsogɨt
+Aŋelo 5 uŋun kweŋni pɨsoŋakwan gɨk kɨnda kundukon da abɨŋ mɨktɨmon kɨlɨ magɨt kagɨm. Gapma dubagɨsi ae kɨdagɨ mɨni uŋun dakon yoma wɨtdal uŋun gɨk do ɨmgwit. +Aŋakwa gɨk da gapma uŋun wɨtdalakwan uŋun gapmagwan da kɨndap madepsi sosok dakon mukwa da wɨgɨt. Mukwa gapmagwan da wɨgɨt uŋun da gɨldat dabɨl gat ae kundu gat dakon kosit sopmaŋakwan pɨlɨn tuk agɨt. Aŋakwan pɨlak pɨlak da mukwa kagagwan da mɨktɨmon mawit. Uŋun pɨlak pɨlak do skopion dakon tapmɨm yomgwit. +Pɨlak pɨlak uŋun yaŋ yoyɨwit, “Ji joŋ gat, ae yo mibɨlɨ mibɨlɨ mɨktɨmon kwoŋ gat, ae kɨndap gat uŋun dɨma paŋupbal ani. Ji amɨn Piŋkop dakon tɨlakni ɨŋamɨkon mɨni uŋun baŋ gɨn paŋupbal ani. Ji uŋun amɨn tepmɨ pi madepsi kanek 5 da butgwan tagɨ yomni, mani dɨma dapba kɨmotni.” Tepmɨ pi yomni uŋun skopion da amɨn ɨnjɨŋ yoba tepmɨ madepsi paŋ uŋun da tɨlagon yomdaŋ. +Uŋun bɨsapmon amɨn kɨmot do kosit wɨsɨk akdaŋ, mani kɨmot dɨma kokdaŋ. Kɨmot do tagɨsi nandakdaŋ, mani sigɨn egɨpdaŋ.
+Pɨlak pɨlak uŋun os amɨn da emat do paŋtagap aŋ yombem pɨndakgɨm. Busuŋɨkon pelɨt gol baŋ wasaŋbi yombem da taŋ yomgwit. Tomno dabɨlni uŋun amɨn dakon yombem. +Busuŋ daŋgwani uŋun dubagɨsi mɨŋat dakon yombem, ae geni uŋun laion dakon yombem. +Paba pɨgɨk ain yombem baŋ pɨbɨrɨ wɨtjɨwit. Pɨrɨ uŋun karis morapmɨ os da emaron kɨk do ɨlɨk pawɨlakwa wuwɨk madepsi noman toŋ uŋudeŋ awit. 10 Paljɨgɨ skopion dakon yombem, pakbi emarɨ toŋ amɨnon yopban pɨgɨni dakon kɨsɨkni paljɨgɨkon taŋ yomaŋ. Kanek 5 yaŋ amɨn tepmɨ madepsi yomyom dakon tapmɨm taŋ yomaŋ. 11 Gapma dubagɨsi kɨdagɨ mɨni dakon aŋeloni da kɨla amɨn madepni egɨ yomgut. Ibru genon da uŋun aŋelo do Abadon yaŋ yawit. Ae Grik genon da Apolyon yaŋ yawit. Uŋun gen dakon mibɨlɨ: Yo Morap Paŋtasɨk Ak Amɨn.
12 Jɨgɨ mibɨltok altogɨ, kɨlɨ uŋun altaŋ mudak. Nandabi. Jɨgɨ bamorɨ don noman tokdamal.
Aŋelo 6 kweŋni pɨsogɨt
13 Aŋelo 6 kweŋni pɨsoŋakwan gen kɨnda noman taŋban nandagɨm. Alta gol baŋ wasaŋbi, Piŋkop da ɨŋamon tosok, uŋun dakon kodɨgɨ 4 kabɨkon jom 4 kabɨ tawit uŋudon da yagɨt. 14 Gen uŋun altagɨt da aŋelo kweŋ abɨdagɨt uŋun yaŋ iyɨgɨt, “Aŋelo 4 kabɨ pakbi madep Yupretiskon paŋteban awit da ekwaŋ uŋun wɨtdal yopbɨ kɨni.” 15 Yaŋban aŋelo 4 kabɨ uŋun kɨŋ amɨn morap mɨktɨmon ekwaŋ uŋun kabi kapbɨ kokwinɨgek, kabi kɨnda si dapba kɨmotni do wɨtdal yopgut. Aŋelo kabɨ uŋun kɨlɨ noman tawit da pi uŋun ak do awa ae gɨldat, kanek, ae bɨlakyo dogɨn jomjom awit. 16 Ae nandaŋapbo emat amɨn oskon yɨkgwit dakon tɨlakni yawit, uŋun 200 milion yaŋ. Tɨlakni nandaŋapbo yawit. 17 Uŋun dɨpmɨn yombem kaŋek os gat ae amɨn os kwenon yɨkgwit, uŋun yaŋ pɨndakgɨm: amɨn uŋun emat dakon yɨk ɨmalyo pawit. Paba pɨgɨk uŋun gami, ae pɨli, ae kɨloŋkɨloŋɨ baŋ pawit. Os dakon busuŋɨ uŋun laion dakon busuŋɨ yombem. Aŋakwa os da gen kagagwan da mɨleŋ asɨp ae mukwa ae salfa tɨp si soŋek wɨwit. 18 Uŋun amɨn kokwin kabi kapbɨ aŋek, yo yokwi kapbɨ uŋun os da gen kagagwan da altawit da mɨŋat amɨnyo kabi kɨnda dapba kɨmakgwit. 19 Os uŋun dakon tapmɨmni gen kagani gat ae paljɨgɨ garon tawit. Paljɨgɨ uŋun tuŋon amɨn emarɨ toŋ yombem. Paljɨgɨ dɨwarɨkon tuŋon amɨn dakon busuŋɨ toŋ, do uŋun baŋ amɨn paŋupbal awit.
20  +Amɨn dɨwarɨ uŋun yo yokwisi kapbɨ da dɨma dapba kɨmakgwit amɨn but tobɨl dɨma awit. Koŋ gat ae kokup kɨdat iyɨ kɨsit da wasawit gat sigɨn gawak yomgwit. Kokup kɨdat uŋun gol ae silwa ae ain kɨnda mani bras ae tɨp ae kɨndap baŋ wasawit, uŋun dɨma sɨŋtoŋ ae gen dɨma nandaŋ ae kosit dɨma akwaŋ. 21 Uŋun amɨn da amɨn dɨwarɨ dapba kɨmakgwit, ae sot mawomyo aŋek yo tapmɨmɨ toŋ dɨwarɨ pawɨlgwit, ae yumabi awit, ae amɨn dɨwarɨ dakon yo kabɨ paŋkɨsɨbɨwit. Mani but tobɨl aŋek yo uŋun yop do dɨma nandawit.
+ 9:1 PA 20.1 + 9:2 WW 19.28; TP 10.12-15; Jol 2.2,10 + 9:4 PA 7.3 + 9:6 Jop 3.21; Jer 8.3 + 9:7 Jol 2.4 + 9:8 Jol 1.6 + 9:9 Jol 2.5 + 9:20 Kap 115.4-7; 135.15-18; Dan 5.23; PA 16.9,11