8
Sipsip Monɨŋ da kendol pakbi baŋ paŋteban abi 7 uŋun pakdekgɨt
Sipsip Monɨŋ da kendol pakbi 7 papia aŋteban awit uŋun pakdekgɨt. Pakdegakwan Kwen Kokupmon wayɨŋɨ mɨnisi tagɨt. Yaŋ taŋakwan wɨgɨ 30 minit da tɨlak agɨt. Ae koko aŋelo 7 kabɨ Piŋkop da ɨŋamon akgaŋ uŋun do kweŋ 7 yaŋ yoba tɨmɨkgwit.
+Aŋakwa ae aŋelo kɨnda alta da kapmatjok paŋkɨ akgɨt. Uŋun aŋelo gol ɨdap kɨnda yo kɨbaŋɨ tagɨsi uŋudon ɨdawɨk mukwa kɨbaŋɨ tagɨsi sok do abɨdagɨt. Aŋakwan yo kɨbaŋɨ tagɨsi morapmɨsi ɨmgwit. Ɨba Piŋkop dakon amɨn dakon bɨsit gat tɨmɨk kakwaŋek alta gol baŋ wasaŋbi Piŋkop dakon kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamokon noman tosok, uŋudon mukwa soŋ ɨmgut. Yaŋ aŋakwan mukwa kɨbaŋɨ tagɨsi gat, ae Piŋkop dakon amɨn dakon bɨsitni gat, aŋelo da kɨsiron da Piŋkop da ɨŋamon wɨgɨwit. +Aŋakwa aŋelo da kɨndap altakon tagɨt uŋun abɨdaŋ mukwa soksok ɨdapgwan yopban tugaŋba kɨndap maban mɨktɨmon mawit. Mɨktɨmon maŋakwa mal dakon teŋteŋɨ da yamgwit. Aŋakwa nandaŋapbo wuwɨk madepsi noman taŋakwa kɨrɨrɨŋ agɨt, ae mɨktɨm wudɨp agɨt.
Aŋelo 4 kabɨ da kweŋ pɨsowit
Aŋakwan aŋelo 7 kabɨ uŋun kweŋ 7 kabɨ tɨmɨkgwit uŋun pɨsok do tagap tawit.
+Aŋelo mibɨltok akgɨt uŋun da kweŋni pɨsoŋakwan ais ae kɨndap ae yawi gat paŋkolop abi gat kɨsi mɨktɨmon mawit. On mɨktɨm daman ae kɨndapyo kokwin aba kabi kapbɨ aŋakwa mɨktɨm kabi kɨnda sogɨt, ae kɨndap dakon kabi kɨnda sogɨt. Ae joŋ kaluk kalugɨ kɨsisi soŋ mudawit.
Ae aŋelo uŋun da buŋon nani kweŋni pɨsogɨt. Aŋakwan yo kɨnda kabap madepsi yombem si soŋakwan, maba tap kaga pɨgɨ magɨt. Uŋun tap kokwin aba kabi kapbɨ aŋakwa kabi kɨnda yawi dagagɨt. Ae yo egɨp egɨpmɨ toŋ tap kagagwan ekwaŋ uŋun kokwin aba kabi kapbɨ aŋakwa kabi kɨnda si kɨmakgwit. Ae tap wakga yo kɨsi kabi kapbɨ kokwin aŋakwa tap wakga kabi kɨnda wagɨlsi tuwɨl kɨ tasɨk tawit.
10 Ae aŋelo 3 kweŋni pɨsogɨt. Aŋakwan gɨk madepsi kɨnda kalɨŋ da yaŋ soŋek kundu yɨpmaŋ abɨŋ magɨt. Uŋun pakbi madep madep pokgoŋ uŋun kabi kapbɨ yaŋ kokwin awiron kabi kɨndakon magɨt. Ae pakbi dabɨlon magɨt. 11  +Gɨk uŋun dakon mani uŋun Yo Ɨsipmɨ ae Emarɨ Toŋ. Uŋun abɨŋ pakbi kabi kɨndakon maŋakwan pakbi uŋun ɨsipmɨsi agɨt, do amɨn morapmɨsi pakbi uŋun naŋek kɨmakgwit.
12  +Ae aŋelo 4 kweŋni pɨsogɨt. Aŋakwan gɨldat ae kanek ae gɨkyo uŋun kokwin aba kabi kapbɨ aŋakwa gɨldat kabi kɨnda ae kanek kabi kɨnda ae gɨk morap dakon kabi kɨnda paŋupbal aŋakwan pɨlɨn tuk awit. Yaŋ awit do gɨldarɨ dakon ae kalbi dakon teŋteŋɨ tagɨ dɨma teŋteŋawit.
13  +Uŋun da kwenon sɨŋgɨŋ madepsi kɨnda kwen binap akwan kagɨm. Sɨŋgɨŋ uŋun madepsi yaŋ tɨdaŋek yaŋ yagɨt, “Bupmɨsi, bupmɨsi, bupmɨ madepsi mɨktɨmon ekwaŋ amɨn. Aŋelo kapbɨ kweŋni pɨsokdaŋ, aŋakwa mɨktɨmon amɨn jɨgɨ madepsi pakdaŋ.”
+ 8:3 TP 30.1-3; PA 5.8 + 8:5 TP 19.16-19; MS 16.12; PA 11.19; 16.18 + 8:7 TP 9.23-26; Esi 38.22; Jol 2.30 + 8:11 Jer 9.15 + 8:12 Esi 32.7; PA 6.12-13 + 8:13 PA 9.12; 11.14