7
Israel amɨn 144 tausen da Piŋkop dakon tɨlak abɨdawit
+Uŋun da kwenon aŋelo 4 kabɨ mɨktɨm dakon kodɨgɨ 4 kabɨkon akba pɨndakgɨm. Mɨrɨm da mɨktɨm gat ae tap gat ae kɨndap gat dɨma pɨsoni yaŋ do mɨrɨm 4 kabɨ uŋun tebaisi tɨmɨkgwit. Yaŋ aŋakwa aŋelo kɨnda gɨldat wɨsak tetgɨn da apban kagɨm. Uŋun da Piŋkop egɨp egɨpmɨ toŋ dakon tɨlak amɨnon yop do yo kɨnda abɨdaŋek apgut. Abɨŋek aŋelo 4 kabɨ Piŋkop da mɨktɨm gat tap gat paŋtasɨk ani do tapmɨm yomgut uŋun do madepsi yaŋ tɨdagɨt. +Yaŋ tɨdaŋek yaŋ yagɨt, “Ji mɨktɨm ae tap ae kɨndap tepmɨsi paŋtasɨk ak do dɨma nandani. Mibɨltok Piŋkopnin dakon tɨlak pi monjɨni da ɨŋamon yopdamaŋ. Yaŋ aŋapno don yo morap tagɨ paŋtasɨk ani.” +Ae nandaŋapbo amɨn tɨlak tɨmɨkgwit dakon tɨlak yaŋba nandagɨm. Israel amɨn kabɨ morap da binapmon amɨn 144 tausen da tɨlak uŋun tɨmɨkgwit.
Juda amɨn kabɨkon amɨn 12 tausen da tɨmɨkgwit.
Ae Ruben da kabɨkon 12 tausen
ae Gat da kabɨkon 12 tausen
ae Ase da kabɨkon 12 tausen
ae Naptali da kabɨkon 12 tausen
ae Manase da kabɨkon 12 tausen
ae Simeon da kabɨkon 12 tausen
ae Liwai da kabɨkon 12 tausen
ae Isaka da kabɨkon 12 tausen
ae Sebulan da kabɨkon 12 tausen
ae Josep da kabɨkon 12 tausen
ae Benjamin da kabɨkon 12 tausen.
Uŋun amɨn da Piŋkop dakon tɨlak tɨmɨkgwit.
Mɨŋat amɨn morapmɨ da Piŋkop gawak ɨmgwit
Ae uŋun da kwenon amɨn morapmɨsi pɨndakgɨm, uŋun manjɨrɨ mɨni. Amɨn uŋun amɨn kabi kabi egɨ egɨ aŋ uŋun morap kɨsi dakon. Ae mɨktɨm morap kɨsi, ae gɨptɨm mibɨlɨ mibɨlɨ, ae gen mibɨlɨ mibɨlɨ uŋun kɨsi kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamo, ae Sipsip Monjɨ da ɨŋamon akgwit. Uŋun ɨlɨkba pɨgɨk kwakwagɨsi ae dubagɨ baŋ pawit. Ae kɨsirɨkon jopbaŋ tam baŋ tɨmɨkgwit. 10  +Uŋun amɨn kabɨ madep tebaisi yaŋ tɨdaŋek yaŋ yawit,
“Piŋkopnin kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamonikon yɨkdak, ae Sipsip Monɨŋ kɨsi uŋun dagɨn nin yokwikon baŋ tɨmɨkbal tagɨsi ekwamaŋ.”
11 Aŋakwa aŋelo morap kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamo, ae kɨla amɨn, ae yo 4 kabɨ egɨp egɨpmɨ toŋ uŋun paŋgwasɨŋek akgwit. Agek kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamo kaŋek maŋ pagek tomno dabɨlni mɨktɨmgwan yopmaŋek Piŋkop gawak ɨmgwit. 12  +Aŋek yaŋ yawit,
“Uŋun asi! Nin dagok dagogɨ mɨni Piŋkopnin do ya yaŋ iyɨŋek kɨsɨk kɨsɨk madepsi aŋek man madepni do yaŋ teŋteŋoneŋ.
Dagok dagogɨ mɨni nandaŋ kokwini tagɨsi, ae tapmɨm madepni taŋ ɨmdɨsak. Uŋun asi!”
Uŋun amɨn kabɨ dakon tepmɨ kɨlɨ uŋun mudosok
13 Kɨla amɨn kabɨkon da kɨnda da yaŋ nayɨgɨt, “On amɨn ɨlɨkba pɨgɨk dubak kwakwagɨ payɨŋ uŋun namɨn? Ae dukwan da abeŋ?”
14  +Yaŋban iyɨgɨm, “Amɨn tagɨ, gaga nandɨsal.”
Yaŋapbo yaŋ nayɨgɨt, “On amɨn uwal da kɨsiron jɨgɨ tepmɨyo madepsi pawit da abɨsok tagɨ ekwaŋ. Ɨmalni Sipsip Monɨŋ dakon yawi baŋ sugaŋba kwakwagɨsi awit. 15 Yaŋ awit do aŋek Piŋkop dakon kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamokon noman akgaŋ. Gɨldarɨ ae kalbiyo Telagɨ Yut Madepnikon egek omani aŋ ɨmaŋ. Piŋkop kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamokon yɨkdak, iyɨ uŋun gat egek paŋkutnosak. 16  +Jap do ae dɨma akdaŋ, ae pakbi do dɨma akdaŋ. Gɨldat da gɨptɨmni tebai dɨma pɨndatjak, ae yo kɨnda da gɨptɨmɨkon pɨndakban tedepmɨ dɨma nandakdaŋ. 17  +Nido, Sipsip Monɨŋ kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamo da binap yɨkdak, uŋun da kɨla amɨni egɨpdɨsak. Aŋek pakbi egɨp egɨpmɨ toŋ da dabɨlɨkon uŋudon paŋkɨkdɨsak. Aŋakwan Piŋkop da dabɨl pakbini kɨsisi wɨrɨrɨkban kunam saŋbeŋek dɨma tatdaŋ.”
+ 7:1 Jer 49.36; Dan 7.2 + 7:3 Esi 9.4,6; PA 9.4 + 7:4 PA 14.1,3 + 7:10 PA 5.6-7 + 7:12 PA 5.12 + 7:14 Dan 12.1; Mt 24.21 + 7:16 Ais 49.10 + 7:17 Kap 23.2; Ais 25.8; PA 21.4