6
Sipsip Monɨŋ da kendol baŋ papia soŋ aŋteban awit uŋun pakdekgɨt
+Nak kaŋapbo Sipsip Monɨŋ da papia gɨroŋɨkbi abɨdaŋek kendol pakbi baŋ kosirɨ 7 kabɨ paŋteban abi uŋun mibɨltok nani pakdekgɨt. Pakdegakwan yo egɨp egɨpmɨ toŋ 4 kabɨkon da kɨnda gen yagɨt. Geni uŋun kɨrɨrɨŋ da yaŋ yagɨt, “Gak op.” +Aeno kaŋek os kwakwagɨ kɨnda kagɨm. Uŋun da kwenon amɨn kɨnda obipni abɨdaŋek yɨkgɨt. Uŋun amɨn do kɨla amɨn madep dakon pelɨt kɨnda ɨmgwit. Ɨba emaron teban tagɨt da tɨlagon kɨgɨt. Kɨŋek emat morapmɨ sigɨn aŋek teban tokeŋ yaŋon da nandaŋek kɨgɨt.
Sipsip Monɨŋ da kendol pakbi baŋ papia aŋteban abi 2 uŋun pakdekgɨt. Pakdegakwan yo egɨp egɨpmɨ toŋ 2 uŋun da yagɨt, “Gak op.” Yaŋakwan os gami kɨnda apban kagɨm. Uŋun da kwenon amɨn yɨkgɨt uŋun do tapmɨm ɨbi. Uŋun tapmɨm uŋun on mɨktɨmon yaworɨ tosok uŋun paŋdagosak dakon tapmɨm. Paŋdagaŋban amɨn da notni dapmaŋ dapmaŋ aŋek kɨmotdaŋ. Uŋun pi asak do emat agak sɨba madepsi kɨnda ɨmgwit.
Kɨlɨ ae Sipsip Monɨŋ da kendol pakbi baŋ papia aŋteban abi 3 uŋun pakdekgɨt. Pakdegakwan yo egɨp egɨpmɨ toŋ 3 uŋun da yagɨt, “Gak op.” Yaŋakwan os pɨlisi kɨnda kagɨm. Uŋun da kwenon amɨn kɨnda yɨkgɨt, uŋun jap kokwin agak yo kɨnda kɨsirɨkon abɨdagɨt. Aŋakwan amɨn dakon tek yombem kɨnda nandaŋapbo yo egɨp egɨpmɨ toŋ 4 kabɨkon da yaŋ yagɨt, “Amɨn kɨnda gɨldat daman kɨnda dakon pi asak dakon tomni tɨmɨtjak uŋun wit yɨgɨ monɨŋɨsok kɨnda gɨn abɨdosak, bo bali kwoba kapbɨ gɨn tɨmɨtjak. Mani gak olip nelak gat ae wain gat dɨma paŋtasɨk abi.”
Sipsip Monɨŋ da kendol pakbi baŋ papia aŋteban abi 4 uŋun pakdekgɨt. Pakdegakwan nandaŋapbo yo egɨp egɨpmɨ toŋ 4 da yaŋ yagɨt, “Gak op.” +Yaŋakwan os kɨloŋkɨloŋɨ kɨnda kagɨm. Uŋun da kwenon amɨn kɨnda yɨkgɨt uŋun mani Kɨmot. Amɨn Kɨlɨ Kɨmakgwit Dakon Kokupni uŋun kapmatjok da yolgɨt. Amɨn mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ ekwaŋ kokwin 4 kabɨ aŋek kabɨ kɨnda dapbal kɨmotni do tapmɨm yobi. Dɨwarɨ emat agak sɨba baŋ dapbal kɨmotni, ae dɨwarɨ jap do madepsi aŋek kɨmotni, ae dɨwarɨ sot yokwisi da tɨmɨtjak, ae dɨwarɨ joŋ bɨt kɨlapyo da dapmaŋ noni.
Sipsip Monɨŋ da kendol pakbi baŋ papia aŋteban abi 5 uŋun pakdekgɨt. Pakdegakwan amɨn kɨmakgwit dakon wupni alta da mibɨlgwan pɨndakgɨm. Kalɨp uŋun amɨn da Piŋkop dakon gen tebaisi abɨdaŋek uŋun dakon yaŋ teŋteŋok aŋakwa uwal da dapba kɨmakgwit. 10 Amɨn wup uŋun da tebaisi yaŋ tɨdaŋek yaŋ yawit, “Amɨn Tagɨ Tapmɨm Ami, gak telagɨsi egɨsal, ae aŋpakgo wagɨl bamɨsi gɨn. Nin bɨsap niaŋdasi gak do jomjom aŋapno mɨktɨm amɨn gen pikon yopmaŋek yawinin dakon kobogɨ yobi?” 11  +Yaŋba uŋun amɨn do paba pɨgɨk dubagɨ kwakwagɨsi kaloŋ kaloŋ yomɨŋek yaŋ yoyɨwit, “Ji jomjom pɨsɨpmɨsok ani. Uwal da oman amɨn pi ɨsalji gat, ae notji gat dapdaŋ. Ji dɨkba kɨmakgwit, yaŋ gɨn dapba kɨmotdaŋ. Amɨn niaŋ da dapdaŋ uŋun Piŋkop da kɨlɨ manjɨgɨt. Uwal da uŋun kɨsisi dapmaŋ mudaŋakwa don Piŋkop da yawisi dakon kobogɨ yomdɨsak.”
12  +Sipsip Monɨŋ da kendol pakbi 6 papia aŋteban awit uŋun pakdekgɨt. Pakdegakwan mɨktɨm wudɨp madepsi agɨt. Aŋakwan gɨldat dabɨl yɨk garaŋ yombem pɨlisi agɨt, ae kanek gɨmanisi yawi yombem agɨt. 13  +Aŋakwan gɨk kundukon toŋ mɨktɨmon mawit. Gɨk mawit uŋun pik kɨndap dakon sopmɨ dɨma pek taŋakwa mɨrɨm da pɨsoŋakwa moŋ uŋun da tɨlak mawit. 14  +Aŋakwa papia gɨroŋɨk yopmaŋgamaŋ, uŋun da tɨlagon kundu si kɨŋ pasɨlgɨt. Aŋakwan kabap gat ae tap binap mɨktɨm tɨm toŋ uŋun tamoni yopmaŋ degek duwalɨk kɨwit. 15  +Aŋakwa mɨktɨm dakon kɨla amɨn madep gat, ae amɨn man madepni toŋ gat, ae emat amɨn dakon mibɨltok amɨni gat, ae yoni morapmɨ amɨn gat, ae amɨn tapmɨmɨ toŋ gat, ae oman amɨn, ae amɨn morap ɨsal ekwaŋ, uŋun kɨsisi pasal kɨŋ tɨp gopbatgwan ae kabapgwan tɨp madep toŋ uŋun da mibɨlɨgwan pasɨl do kɨwit. 16  +Aŋek kabap gat ae tɨp gat do yaŋ tɨdaŋek yawit, “Ji nin da kwenon maŋ wɨtjɨŋ nimɨŋakwa pasɨlɨ egɨpneŋ. Pasɨlɨ egapno Amɨn uŋun kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamonikon yɨkdak uŋun dɨma nindasak, ae Sipsip Monɨŋ butjap damani nandaŋek kobogɨ yokwi dɨma nimjak. 17  +Amɨn do butjap madepsi nandaŋek kobogɨ yokwisi yomdamal dakon gɨldat madep kɨlɨ uŋun abɨk. Namɨn amɨn dasi tapmɨmni uŋun abɨŋ yɨpmaŋek tagɨ egɨpjak?”
+ 6:1 PA 4.6; 5.1 + 6:2 Sek 1.8; 6.1-6 + 6:8 Jer 15.1-3; Esi 5.12,17; 14.21 + 6:11 PA 7.9,13; 19.14 + 6:12 Mt 24.29; Ya 2.20; PA 8.12; 11.13; 16.18 + 6:13 Ais 34.4 + 6:14 PA 16.20 + 6:15 Ais 2.10,19,21 + 6:16 Lk 23.30 + 6:17 Jol 2.11; Mal 3.2