3
Sadis paŋmuwukbi do gen yɨpgut
+Uŋun da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Gak paŋmuwukbi Sadis kokup papmon ekwaŋ uŋun dakon aŋeloni do gen yaŋ mandaki:
Nak Piŋkop dakon wup 7 kabɨ tɨmɨkdat, ae gɨk 7 kabɨ kɨsi tɨmɨkdat. Gen on yɨpbo gagon obɨsak. Aŋpak morap asal uŋun kɨsi nandaŋ mudosot. Amɨn da gak do yaŋ yoŋ, ‘Sadis paŋmuwukbi kabɨ uŋun egɨp egɨpmɨ toŋsi.’ Mani kɨlɨ kɨmakgɨl. Dɨpmɨngo yopbɨ kɨt! Aŋpakgo dɨwarɨ dɨma kɨmakgwit uŋun paŋteban abi. Nido aŋpakgo kɨnda Piŋkopno da dabɨlon kɨlegɨsi yaŋ kɨnda dɨmasi kat. +Gen bamɨ kalɨp nandaŋek abɨdagɨl, uŋun do aego nandabi. Nandaŋek guramɨgek but tobɨl abi. Dɨpmɨn dɨma yɨpbɨ kɨsak kaŋ, kabo noknok da tɨlagon apdɨsat. Abɨŋapbo gagon opdɨsat dakon bɨsap dɨma nandakdɨsal.
+Mani amɨn kabisok kɨnda Sadis ekwaŋ uŋun ɨmalni dakon kɨla aŋek garak dɨma awit. Uŋun amɨn kabɨ dakon aŋpakni kɨlegɨsi, do ɨmal kwakwagɨ paba nak gat tagɨ agɨpneŋ.
+Amɨn kɨnda emaron teban tosak kaŋ, uŋun do kɨsi ɨmal kwakwagɨ paŋ ɨbeŋ. Ae egɨp egɨp papiakon mani dɨma wɨrɨrɨkgeŋ. Datno da ɨŋamon ae aŋeloni da ɨŋamon mani yaŋ teŋteŋokeŋ. Amɨn mɨrakni toŋ da Telagɨ Wup da paŋmuwukbi do gen yosok uŋun pakyaŋsi nandani.”
Piladelpia paŋmuwukbi do gen yɨpgut
+Uŋun da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Gak paŋmuwukbi Piladelpia kokup papmon ekwaŋ dakon aŋeloni do gen yaŋ mandaki:
Nak telagɨsi, ae aŋpak bamɨsi dakon ami. Nak da Dewit dakon yoma wɨtdal abɨdosot. Nak da yoma wɨtdaldat, amɨn kɨnda da arɨpmɨ dɨma sop sopmɨ. Ae nak da yoma sopmaŋdat, amɨn kɨnda da arɨpmɨ dɨma wɨtdalɨ. Gen on yɨpbo gagon obɨsak. +Aŋpak morap asal uŋun kɨlɨ nandaŋ mudagɨm. Koki! Ɨŋamgokon yoma kɨnda wɨtdalbo pɨsosok. Ae amɨn kɨnda da arɨpmɨ dɨma sopjak. Nak nandɨsat, tapmɨmgo madep dɨma, mani nak dakon gen guramɨgek nak dakon man do wasɨp dɨma yagɨl. +Sunduk dakon amɨn kabɨ uŋun da iyɨ do nin Juda amɨn yaŋ yoŋ, mani uŋun Piŋkop dakon amɨn dɨma, uŋun top amɨn. Nak da uŋun amɨn yabekgo abɨŋ gak da kandap mibɨlon ŋwakbeŋ aŋek nak da ji but dasi galak taŋ damɨsat yaŋsi nandani. 10  +Nak dakon gen guramɨgek jɨgɨ altaŋ gamgwit bɨsapmon butgo yaworɨ taŋakwan tebaisi akgɨl. Yaŋ agɨl do jɨgɨ madep mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ amɨn paŋkewal do noman tokdɨsak bɨsapmon kɨlago aŋapbo jɨgɨ uŋun dɨma altaŋ gamjak. 11 Gagon tepmɨsi apdɨsat. Yo abɨdosol uŋun tebaisi abɨdoki. Amɨn kɨnda da tomnigo uŋun dɨ gwayeŋban.
12  +Amɨn kɨnda emaron teban tosak kaŋ, nak da gwak yaŋ moko agek Piŋkopno dakon telagɨ yut aŋteban asak. Aŋek Piŋkop dakon yut yɨpmaŋek aeni waŋga dɨma pɨgɨsak. Uŋun amɨnon Piŋkopno dakon man, ae Piŋkopno dakon kokup pap dakon man mandakeŋ. Kokup pap uŋun Jerusalem kalugɨ, uŋun Kwen Kokup yɨpmaŋek Piŋkopnokon da pɨkdɨsak. Ae naga dakon mano kalugɨ kɨsi uŋun amɨnon mandakdɨsat. 13 Amɨn mɨrakni toŋ da Telagɨ Wup da paŋmuwukbi do gen yosok uŋun pakyaŋsi nandani.”
Laodisia paŋmuwukbi do gen yɨpgut
14 Uŋun da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Gak paŋmuwukbi Laodisia kokup papmon ekwaŋ uŋun dakon aŋeloni do gen yaŋ mandaki:
Nak Piŋkop dakon geni gat ae yaŋ teban tok geni gat do gen uŋun asisi yaŋ yogok amɨn. Nak Piŋkop dakon gen bamɨsi yaŋ teŋteŋok amɨn. Bɨsapmɨ bɨsapmɨ geni bamɨsi gɨn yaŋ teŋteŋosot. Piŋkop da yo morap wasagɨt dakon mibɨlɨsi nak da gen on yɨpbo gagon obɨsak. 15  +Aŋpak morap asal uŋun kɨsi nandaŋ mudosot. Nak nandɨsat, gak mɨrɨmɨ dɨma, ae tedepmɨ dɨma. Gak da mɨrɨmɨ bo ae tedepmɨ egɨpbi do nandɨsat. 16 Mani dɨma. Gak tedepmɨ yaŋgok egɨsal. Gak tedepmɨsi dɨma ae mɨrɨmɨsi yo dɨma. Yaŋ do aŋek gen kaganokon da gak wandɨtdɨsat. 17  +Gak ‘Moneŋno morapmɨ ae yo kabɨno morapmɨ toŋ. Yo kɨnda do wadak wadak dɨma asat’ yaŋ yosol. Mani dɨma. Amɨn da bupmɨsi nandaŋ gamni da tɨlagon yokwisi egɨsal. Gak yogo mɨnisi da egɨsal, ae dabɨlgo mɨni, ae molaŋ molaŋ agɨsal. Aŋek gaga dɨma nandabɨ pɨsosok. 18  +Yaŋ do aŋek nawa gen on gamɨsat. Nak dakon golno kɨndapmon soŋba gwaljɨgɨ mɨnisi aŋ uŋun gol baŋ yubi kaŋ, moneŋgo morapmɨsi taŋ gamdaŋ. Ae gɨptɨmgo wam do ɨmal kwakwagɨ baŋ yubi kaŋ, amɨn da gandaba molaŋ dɨma agɨpbi, ae mayagɨgo mɨni. Ae dabɨl marasin dɨ yumaŋek dabɨlgokon yopbi kaŋ, tagɨsi sɨŋtokdɨsal. 19  +But dasi galak taŋ yomɨsat amɨn uŋun tebai yoyɨŋek aŋpakni paŋkɨlek ani do jɨgɨ yomɨsat. Do aŋpakgo paŋkɨlek ak do pi tebai aŋek but tobɨl abi.
20  +Nandaki! Nak yomakon agek yoma domon tɨdaŋek yaŋ yosot: Nak yutnon tagɨ wɨkeŋ? Amɨn kɨnda tekno nandaŋek yoma wɨtdaljak kaŋ, nak wɨgɨko uŋun gat egek jap nondeŋ.
21 Amɨn kɨnda emaron teban tosak kaŋ, uŋun amɨn do yaŋ dagaŋ ɨbo kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamonokon nak gat kɨsi yɨtdeŋ. Kalɨp nak da emaron teban taŋek Datno gat kɨsi kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamonikon yɨkgɨm uŋudeŋ yɨtdeŋ. 22 Amɨn mɨrakni toŋ da Telagɨ Wup da paŋmuwukbi do gen yosok uŋun pakyaŋsi nandani.”
Sipsip Monɨŋ da Kwen Kokupmon Papia Kɨnda Wɨtdalakwan Mɨktɨm Amɨnon Yo Yokwisi Noman Tokdaŋ
(Kɨlapmɨ 4–11)
+ 3:1 PA 1.4,16 + 3:3 Mt 24.43-44; 1Tes 5.2; PA 2.5; 16.15 + 3:4 Jut 23 + 3:5 TP 32.32-33; Mt 10.32; Lk 12.8 + 3:7 Ais 22.22 + 3:8 1Ko 16.9 + 3:9 Ais 45.14; 49.23; 60.14; PA 2.9 + 3:10 Lk 21.19; 2Ti 2.12 + 3:12 Ais 62.2; 65.15; PA 14.1; 21.2 + 3:15 Ro 12.11 + 3:17 Lk 12.21; 1Ko 4.8 + 3:18 Ais 55.1 + 3:19 1Ko 11.32; Ibr 12.6; PA 2.5 + 3:20 Jn 14.23