4
Kwen Kokupmon Piŋkop gawak ɨmaŋ
+Uŋun da kwenon aeno kaŋapbo Kwen Kokupmon yoma kɨnda wɨtdal kɨgɨt da taŋban kagɨm. Kaŋapbo amɨn uŋun kalɨp nak do kweŋ da yaŋ tebaisi yaŋ tɨdaŋek yaŋ namgut uŋun da yaŋ yagɨt, “Ɨdon wɨŋaki yo morap don altokdaŋ golɨko.” +Nayɨŋban uŋudon gɨn Telagɨ Wup da butnokon pɨgɨ madepsi tugagɨt. Aŋakwan Kwen Kokup kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamo kɨnda taŋban kagɨm. Uŋun tamokon amɨn kɨnda yɨkban kagɨm. +Uŋun amɨn tɨp jaspa ae tɨp gami konilian da yaŋ teŋteŋagɨt. Kɨlap baŋ kɨnda da kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamo uŋun aŋgwasɨgɨt. Kɨlap baŋ kɨldani uŋun tɨp kalɨkalɨgɨ emeral yaŋ. +Kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamo 24 kabɨ da kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamo uŋun aŋgwasɨŋek taŋba pɨndakgɨm. Uŋun tamokon kɨla amɨn 24 kabɨ da yɨkgwit.* Uŋun kɨla amɨn ɨmalni kwakwagɨ baŋ pawit, ae busuŋɨkon pelɨt kɨldani toŋ gol baŋ wasaŋbi baŋ pawit. +Kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamokon da mal dakon teŋteŋɨ da yamgwit. Aŋakwa nandaŋapbo wuwɨk madepsi noman taŋakwa kɨrɨrɨŋ agɨt. Kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamo noman da kalɨŋ 7 kabɨ sowit. Kalɨŋ uŋun Piŋkop dakon wupni 7 kabɨ. +Kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamo noman da yo kɨnda tagɨt, uŋun tap ɨdap daman glas baŋ wasaŋbi yombem, ae wagɨl kwakwagɨsi.
Yo 4 kabɨ egɨp egɨpmɨ toŋ uŋun kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamo dakon ɨleŋɨ 4 kabɨkon akgwit. Yo 4 kabɨ uŋun burɨkon ae manjikon kɨsi dabɨl morapmɨ da gɨptɨmɨ kɨsi ɨlɨmɨkgwit. Yo egɨp egɨpmɨ toŋ kɨnda uŋun laion yombem. Ae kɨnda uŋun bulmakau wɨli yombem. Ae kɨnda uŋun tomno dabɨlni amɨn dakon yombem. Ae kɨnda uŋun sɨŋgɨŋ madep kwen agegɨsak yombem. +Yo 4 kabɨ egɨp egɨpmɨ toŋ kaloŋ kaloŋ uŋun kɨsi pɨrɨ 6 kabɨ taŋ yomɨŋ yomɨŋ awit. Aŋakwa gɨptɨmɨ kaloŋ dabɨl morapmɨ da ɨlɨmɨkgwit. Ae pɨrɨ da mibɨlgwan kɨsi tawit. Gɨldarɨ ae kalbi kɨsi ak nandarɨ mɨni yaŋ yoŋ,
“Telagɨ, telagɨ, telagɨ.
Amɨn Tagɨ Piŋkop Tapmɨm Ami kalɨpsi egɨpgut,
ae abɨsok egɨsak,
ae don apdɨsak,
uŋun telagɨsi” yaŋ yoŋ.
Yo egɨp egɨpmɨ toŋ kabɨ uŋun da Amɨn uŋun kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamonikon yɨkdak ae egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni egɨsak uŋun do kɨsɨk kɨsɨk madepsi aŋek mani awɨgek ya yaŋ iyaŋ. Bɨsapmɨ bɨsapmɨ yo 4 kabɨ egɨp egɨpmɨ toŋ uŋun yaŋ aŋakwa 10  +kɨla amɨn 24 kabɨ da Amɨn uŋun kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamokon yɨkdak uŋun da buron maŋ pokgoŋ. Maŋ pagek egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni egɨsak Amɨn uŋun gawak ɨmaŋ. Ae pelɨtni kɨldani toŋ gol baŋ wasaŋbi uŋun kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamo tosok uŋudon noman ɨlɨk yopmaŋek kap yaŋ yoŋ,
11 “Amɨn Tagɨ Piŋkopnin,
gak da yo morap galaktokgokon wasagɨl da abɨsok toŋ.
Yaŋ agɨl do mɨŋat amɨn morap kɨsi da gak do kɨsɨk kɨsɨk madepsi aŋek mango awɨgɨni,
ae tapmɨmgo madepsi da yoŋgamgwan pɨŋbi egɨpni kaŋ tagɨsi.”
+ 4:1 PA 1.1,10 + 4:2 Ais 6.1 + 4:3 Esi 1.28 + 4:4 PA 3.18 * 4:4 Uŋun kɨla amɨn uŋun aŋelo man madepni toŋ kabi kɨnda do yosok. + 4:5 Esi 1.13; Sek 4.2; PA 1.4; 8.5; 11.19; 16.18 + 4:6 Esi 1.5-10,22; 10.14 + 4:8 Ais 6.2-3; Esi 1.18; 10.12 + 4:10 PA 19.4