Pol da Timoti do Papia 1 Mandagɨt
But pɨso gen
Timoti uŋun Yesu yolyol amɨn bulagɨ kɨnda. Uŋun Lista kokup pap Galesia Provinskon amɨn kɨnda. Meŋi uŋun Juda mɨŋat kɨnda, aŋakwan datni uŋun Grik amɨn kɨnda. Pol da Timoti abɨdaŋban kɨsi agek Piŋkop gen yaŋ teŋteŋok do pi agɨmal (Yabekbi kɨlapmɨ 16–20 uŋudon koki). Timoti Epesas kokup papgwan paŋmuwukbi egɨpgwit dakon kɨla amɨn dagaŋakwan Pol da papia on mandaŋ ɨmgut.
Papia on da mibɨltok yosok uŋun yaŋ: Amɨn dɨwarɨ da mɨŋat amɨnyo dakon nandaŋ gadatni paŋupbal ani yaŋ do Timoti kaŋ kɨmotjak do iyɨgɨt. Uŋun amɨn dakon nandak nandakni ŋwakŋwarɨ tawit uŋun yaŋ: On mɨktɨm dakon yo morap uŋun tagɨ dɨma, do mɨŋat amɨnyo egɨp egɨp abɨdok do nandaŋ uŋun jap dɨwarɨ dɨma nok do gen teban yopgwit, ae mɨŋat yo kɨsi dɨma pani do yaŋsop aŋ yomgwit.
Gen madepsi kɨnda gat mandagɨt. Piŋkop gawak ɨmɨm sɨlɨp uŋun kɨla tagɨsi ani, ae paŋmuwukbikon pi tagɨsi ani do mandagɨt. Ae niaŋen amɨn da paŋmuwukbi dakon kɨla amɨni egɨpni ae pi amɨni egɨpni uŋun do mandagɨt.
Mibɨ do Pol da Timoti Yesu Kristo dakon pi amɨn tagɨsi egɨpjak, aŋek Yesu yolyol amɨn kaloŋ kaloŋ do ni aŋpak tagɨsi baŋ aŋyomjak uŋun do mandagɨt.
1
Timoti iyɨ gat ae paŋmuwukbi gat kɨsi dakon aŋpak kɨlani tagɨsi asak
(Kɨlapmɨ 1–6)
Nak Pol, Yesu Kristo dakon yabekbi kɨnda da on papia mandɨsat. Piŋkopnin yokwikon baŋ tɨmɨt tɨmɨt amɨnin gat ae Yesu Kristo uŋun nandaŋ teban taŋek jomjom aŋek ekwamaŋ uŋun bamot da nak yabekbi pi abeŋ dosi nayɨgɨmal. + Timoti, gak nandaŋ gadat asal do nak da gandabo gak monjɨnosi asal. On papia gak do mandaŋ gamɨsat. Piŋkop Dat ae Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo dakon bupmɨni gat ae but yawotni gat gagon tosak.
Top gen morap do kaŋ kɨmotneŋ
Nak Masadonia mɨktɨmon kɨŋek gen gayɨgɨm uŋudeŋ aeno sigɨn gayɨsat. Gak Epesas kokupmon sigɨn egek mɨŋat amɨnyo Piŋkop gen yoyɨŋ dekgaŋ amɨn dɨ yoyɨŋdet ani bɨsapmon top gen dɨma yoni do gen tebaisi yoyɨki. + Ae babɨkni dakon binap gen gat ae babɨkni dakon mibɨlɨ gat do dɨma yoni do tebaisi yoyɨki. Gen uŋudeŋ da gen emat paŋalon asak. Uŋun da Piŋkop dakon pi dɨma joŋɨkdak. Nandaŋ gadat aŋek Piŋkop dakon pi arɨpmɨ tagɨ aneŋ. Amɨn da notni do but dasi galak taŋ yomɨŋek egɨpni, mibɨlɨ yaŋ do gen teban on yɨpmaŋdat. Amɨn nandaŋ gadat bamɨsi aŋek, ae burɨkon gwaljɨgɨ mɨni egek, ae butnikon da yokwi tagɨyo dakon kokwin tagɨsi asak kaŋ, amɨn do but dasi galak taŋ yomyom aŋpak tagɨsi tosak. Amɨn dɨwarɨ da uŋun aŋpak yopmaŋek gen ɨsalɨ baŋgɨn yaŋek ekwaŋ. Uŋun amɨn Piŋkop dakon gen teban yoyɨŋdet ak do tagɨsi nandaŋ. Aŋek nin da bamɨsi yomaŋ yaŋ nandaŋ, mani gen yoŋ dakon mibɨlɨ dɨma nandaŋ pɨsaŋek yoŋ.
+ Nin nandamaŋ, gen teban Piŋkop da ni pi naŋ asak do nandagɨt uŋun asak kaŋ, gen teban uŋun yo tagɨsi kɨnda. Gen teban uŋun amɨn kɨlegɨ do dɨma tosok. Uŋun gen teban pabɨŋ yopmaŋgaŋ amɨn, ae kwen wɨgɨk aŋ amɨn uŋun do tosok. Uŋun Piŋkop manji ɨmɨŋek yokwi aŋ amɨn, ae Piŋkop gawak ɨm do dɨma galak taŋek Piŋkop dakon yo do yaŋba yokwi tok aŋ amɨn do tosok. Gen teban uŋun amɨn meŋ datni gat ae amɨn dɨwarɨ gat dapba kɨmokgoŋ amɨn do tosok. 10 Gen teban uŋun amɨn yumabi mibɨlɨ mibɨlɨ aŋ, ae wɨli da wɨli notni gat wam toŋ amɨn do tosok, ae amɨn kabo paŋkɨsɨbɨŋ paŋkɨ oman monjɨ egɨpni do moneŋ paŋ amɨn gat, ae top yoŋ amɨn gat, ae topmon da geni paŋteban aŋ amɨn gat uŋuden amɨn do tosok, ae Yesu yolyol dakon gen madep madep morap toŋ uŋun yapmaŋek aŋpak yokwi dɨwarɨ aŋ amɨn uŋun kɨsi do tosok. 11 Gen bamɨsi uŋun Piŋkop da Gen Bin Tagɨsi yaŋ teŋteŋok abeŋ do namgut uŋun. Piŋkop uŋun tɨlɨm madepnikon egɨsak. Uŋun aŋkɨsiŋ kɨmotneŋsi.
Piŋkop dakon bupmɨni do Pol da ya yaŋ iyɨgɨt
12  +Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo da tapmɨm namɨŋek nak pini uŋun arɨpmɨ tagɨ abeŋ yaŋ nandaŋek nak manjɨgɨt, do ya yaŋ iyɨsat. 13  +Asi, nak kalɨp uwalon da jɨgɨlak aŋ ɨmɨŋek manji gen yaŋ ɨmgum. Mani Piŋkop da bupmɨ nandaŋ namgut, nido yo nibaŋ agɨm uŋun dɨma nandaŋek Monji do dɨma nandaŋ gadaŋ ɨmgum. 14 Amɨn Tagɨnin da nak do nandaŋ yawot wagɨl madepsi aŋ namgut. Aŋek Yesu Kristokon saŋbegɨm do aŋek nandaŋ gadat aŋpak gat ae amɨn do but dasi galak taŋ yomyom aŋpak abeŋ do nak aŋtagap agɨt.
15  +Yesu Kristo yokwi pakpak amɨn tɨmɨt do mɨktɨmon pɨgɨt. Gen uŋun bamɨsi amɨn kɨsi da nandaŋek nandaŋ gadat tagɨ ani. Nak naga yokwi pakpak dakon mibɨltok amɨn egɨpgum. 16 Mibɨlɨ yaŋ do aŋek nak do bupmɨ nandagɨt. Mɨŋat amɨnyo nagon yo agɨt uŋun kaŋek yaŋsi nandani: Yesu Kristo da yokwi pakpak amɨn do nandaŋ yawok yomɨŋek but tobɨl ani do bɨkbɨk madepsi yomɨsak. Yaŋ nandaŋek nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋek egɨp egɨp teban abɨdoni, mibɨlɨ yaŋ do yokwi pakpak dakon mibɨltok amɨn nak do bupmɨ nandagɨt. 17 Piŋkop uŋun Kɨla Amɨn Madep toktok teban egɨsak. Uŋun arɨpmɨ dɨma kɨmorɨ, ae amɨn da arɨpmɨ dɨma kokogɨ. Uŋun kaloŋgɨn Piŋkop, do dagok dagogɨ mɨni man madepni gat ae tɨlɨm gulgwani gat taŋ aŋaŋ kɨkdɨsak. Uŋun asi.
Timoti, gak aŋpak yokwi pabɨŋ yop do pi tebaisi abi
18 Timoti, monjɨno, gak do kombɨ gen yawit, nak uŋun do nandaŋek gak da yo abi uŋun do gayɨkdɨsat. Kombɨ gen uŋun da gak aŋteban aŋakwan aŋpak yokwi pabɨŋ yop do emat abi. 19 Emat uŋudon Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋ kɨmagek butgokon da yokwi tagɨyo dakon kokwin tagɨsi aŋek egɨpbi. Amɨn dɨwarɨ yokwi amaŋ yaŋ nandaŋ mani yaŋkwok aba Piŋkop da paŋkɨlek asak do dɨma nandaŋ. Do nandaŋ gadatni tap wakga da yaŋ tɨpmon tɨdaŋek tuwɨl kwaŋ. 20  +Imenius gat Aleksanda gat da yaŋ abal nak da Sunduk da kɨsiron yopgum. Uŋun nandak nandak kɨlegɨ tɨmɨgek buŋon Piŋkop do gen yokwi dɨma yonjil do aŋek uŋun agɨm.
+ 1:2 Ya 16.1-3; Tit 1.4 + 1:4 1Ti 4.7; Tit 1.14 + 1:8 Ro 7.12,16 + 1:12 Ya 9.15; 1Ko 15.9-10; Gal 1.15-16 + 1:13 Ya 8.3; 9.1-5 + 1:15 Lk 19.10 + 1:20 1Ko 5.5; 2Ti 4.14-15