2
Piŋkop da amɨn morap kɨsi paŋpulugosak do bɨsit iyɨneŋ
Yo madepsi abi do nandɨsat uŋun yaŋ: gak da mɨŋat amɨn morap yoyɨŋbɨ bɨsit mibɨlɨ mibɨlɨ aŋek Piŋkop ya yaŋ iyɨŋek amɨn morap kɨsi paŋpulugosak do bɨsit iyɨni. Kɨlɨ amɨn madep gat ae kɨla amɨn morap dɨwarɨ kɨsi paŋpulugosak do bɨsit ani. Yaŋ aŋek kaŋdo tayaŋgok egek butnin yaworɨ taŋakwa Piŋkop dakon galaktok morap yolek telagɨsi egɨpneŋ. Bɨsit yaŋ aneŋ kaŋ uŋun tagɨsi. Piŋkop Yokwikon Baŋ Tɨmɨt Tɨmɨt Amɨnin uŋun da yaŋ aneŋ do tagɨsi nandɨsak. Uŋun amɨn morap kɨsi yokwikon baŋ tɨmɨkban gen bamɨ nandaba pɨsoni do nandɨsak. Nin nandamaŋ, Piŋkop kaloŋɨ dagɨn egɨsak, ae Piŋkop ae mɨŋat amɨnyo dakon binap amɨn kaloŋɨ dagɨn egɨsak, uŋun amɨn Yesu Kristo. +Kristo mɨŋat amɨn morap yumaŋ nok do egɨp egɨpni parekgɨt. Yaŋ aŋakwan Piŋkop da bɨsap yɨpguronsi mɨŋat amɨn morap yokwikon baŋ tɨmɨt do si nandɨsak yaŋsi nolɨgɨt. +Piŋkop da nak iyɨ dakon geni yaŋ teŋteŋok abeŋ do yabekbi pi namgut. Top dɨma yosot, bamɨsi yosot. Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨkon kɨŋ yoyɨŋdet abo Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋek gen bamɨ nandani do aŋek pi uŋun namgut.
Nak wɨli kokupmɨ kokupmɨ ekwaŋ uŋun telagɨ kɨsitni paŋenagek bɨsit ani do nandɨsat. Butjap ae gen emarɨ mɨni egek bɨsit ani do nandɨsat.
Pi tagɨsi da mɨŋat dakon tɨlɨmni asak
+Ae gen kɨnda uŋun yaŋ: Mɨŋat ɨmal pak do kaŋ, gɨptɨmni tagɨ wɨtjɨni uŋun da arɨpmon gɨn pani, wɨli da pɨndak galaktok ani yaŋon da ɨmal yumaŋ nogɨ wukwi baŋ dɨma pani. Busuŋ daŋgwani dɨma paŋtɨlɨm ani, ae gol kɨndɨrɨŋyo baŋ gɨptɨmji dɨma paŋtɨlɨm ani. 10  +Piŋkop yolek gawak ɨmɨsat yaŋ yoŋ mɨŋat pi tagɨsi mibɨlɨ mibɨlɨ ani. Uŋun da tɨlɨmni bamɨsi asak.
11 Mɨŋat iyɨ do nandaba pɨŋakwa gen dɨma yaŋek tayaŋgok egek Piŋkop dakon gen tɨmɨt do pi ani. 12  +Nak mɨŋat yopbo wɨli dakon mibɨltok amɨn egek Piŋkop dakon gen do yoyɨŋdet ani do dɨmasi nandɨsat. Mɨrak gɨn yopmaŋek egɨpni. 13  +Nido, Piŋkop Adam naŋ mibɨltok wasaŋek buŋon Ip wasagɨt. 14  +Ae Adam top gen do dɨma nandaŋ gadagɨt. Mɨŋat da top gen nandaŋ gadaŋek yokwi agɨt. 15 Mani mɨŋat uŋun monjɨ tagɨ paŋalani. Yaŋ aŋek nandaŋ gadat aŋek amɨn do but dasi galak taŋ yomɨŋek ae telagɨ egek aŋpak tagɨsi aŋek egɨpni. Uŋun aŋpak morap yɨpmaŋ derɨ mɨni ani kaŋ, Piŋkop da yokwikon baŋ tɨmɨtdɨsak.
+ 2:6 Ro 3.29-30; Gal 1.4 + 2:7 Ya 9.15; Gal 2.7-8; 2Ti 1.11 + 2:9 1Pi 3.3-5 + 2:10 1Ti 5.10 + 2:12 1Ko 14.34 + 2:13 WW 2.7,21-22; 1Ko 11.8-9 + 2:14 2Ko 11.3; Gal 3.1-6