3
Paŋmuwukbi dakon kɨla amɨn aŋpak tagɨsi baŋ ani
+Gen on bamɨsi: amɨn kɨnda paŋmuwukbi dakon kɨla amɨn kɨnda egɨpdosi nandɨsak kaŋ, uŋun pi tagɨsi kɨnda naŋ abɨdok do nandɨsak. +Kɨla amɨn uŋun aŋpak kɨlegɨsi gɨn aŋakwan amɨn da gulusuŋni kɨnda dɨma koni, ae mɨŋat kaloŋɨ dakon eni egɨpjak, ae iyɨ dakon kɨla tagɨsi asak, ae nandaŋ kokwin tagɨsi aŋek aŋpak tagɨsi baŋgɨn asak, ae amɨn yutnikon kwa kɨlani tagɨ asak, ae yoyɨŋdet agakni uŋun tagɨsi. Uŋun pakbi teban naŋek but upbal dɨma asak, ae emat pɨdokyo dɨma asak, yaworɨ egɨsak, ae gen emat dɨma asak, ae moneŋ tɨmɨt do tek kɨndap dɨma asak. Uŋun iyɨ dakon gwakni kɨla tagɨsi aŋakwan monjɨ gwayoni da gawat gawaron da geni tagɨsi guramɨkgaŋ. Amɨn kɨnda iyɨ dakon gwakni kɨla tagɨ dɨma asak kaŋ, Piŋkop dakon paŋmuwukbi kabɨ dakon kɨla arɨpmɨ dɨma asak. Amɨn kɨnda Yesukon kaluk saŋbesak uŋun da kɨla amɨn pi dɨma asak. Uŋun iyɨ do nak amɨn madep kɨnda yaŋ nandaŋek kwen wɨgɨk aban Piŋkop da Sunduk gen pikon yɨpgut, yaŋ gɨn gen pikon dɨ yɨpban. +Amɨn uŋun paŋmuwukbikon dɨma saŋbewit amɨn da kaŋba amɨn tagɨsi asak uŋuden da kɨla amɨn man tagɨ abɨdosak. Kaŋba yokwi asak kaŋ, man yokwi paŋek Sunduk da paron yokwaldɨsak.
Paŋmuwukbi dakon pi amɨn aŋpak tagɨsi baŋ yolek ani
Paŋmuwukbi dakon pi amɨn uŋunyo kɨsi amɨn da kaŋba amɨn tagɨsi asak, ae gen bamɨ gɨn yosok, ae pakbi teban naŋek but upbal dɨma asak, ae amɨn dakon yo morapni tɨmɨt do but kɨndap dɨma pasak. Uŋun butnogwan yo mɨni yaŋ nandaŋek nandaŋ gadat amaŋ dakon gen bamɨ morap Piŋkop da nolɨgɨt uŋun tebaisi tɨmɨkdak. 10 Mibɨltok pini do paŋkɨlɨk pɨndatni. Pɨndakba pi tagɨ ani kaŋ, yopba paŋmuwukbi dakon pi amɨn tagɨ egɨpni.
11  +Mɨŋatniyo kɨsi amɨn da kaŋba mɨŋat tagɨsi asak, ae amɨn do yaŋba yokwi tok dɨma asak. Uŋun iyɨ dakon kɨla tagɨsi aŋek yo morap asak uŋun kɨlegɨsi gɨn asak.
12 Paŋmuwukbi dakon pi amɨn uŋun mɨŋat kaloŋɨ dakon eni egɨpjak, ae iyɨ dakon gwakni kɨla tagɨsi asak. 13 Pi amɨn uŋun pi tagɨsi asak uŋun amɨn dɨwarɨ da nandaba wukwan ɨmdaŋ, ae Yesu Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmgwit uŋun do pasolɨ mɨni yaŋ teŋteŋok akdaŋ.
Piŋkop da gen bamɨ nomansi nolɨgɨt
14 Nak tepmɨsi abɨŋ dandak do nandɨsat, mani papiakon gen on ji do mandakeŋ kaŋ tagɨsi yaŋ nandɨsat. 15 Tepmɨ dɨma apbeŋ kaŋ, ji gen on kaŋek Piŋkop dakon amɨn kabɨ nin aŋpak niaŋ baŋ aŋek egɨpneŋ uŋun nandani. Piŋkop dakon amɨn kabɨ nin Piŋkop egɨp egɨpmɨ toŋ dakon paŋmuwukbi kabɨni ekwamaŋ. Paŋmuwukbi uŋun gen bamɨ joŋɨkban tebai tosak dakon gwak teban egɨsak. 16  +Nin pakyaŋsi nandamaŋ, nandaŋ gadatnin dakon mibɨlɨ uŋun yo madepsi kɨnda. Uŋun kalɨp pasɨlɨ tagɨt mani Piŋkop da aŋnoman agɨt. Gen bamɨ nolɨgɨt uŋun yaŋ: Uŋun amɨn gɨptɨmsi paban amɨn da kawit, ae Telagɨ Wup da uŋun amɨn kɨlegɨsi yaŋ nolɨgɨt, ae aŋelo da kawit, ae amɨn da mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ kɨŋ geni yaŋ teŋteŋok awit, ae mɨktɨm amɨn da nandaŋ gadaŋ ɨmgwit, ae uŋun Piŋkop da abɨdaŋ Kwen Kokup awɨgɨgɨt.
+ 3:1 Ya 20.28 + 3:2 Tit 1.6-9 + 3:7 2Ko 8.21 + 3:11 Tit 2.3 + 3:16 Mk 16.19; Jn 1.14; Kol 1.23