4
Top gen da mɨŋat amɨn dakon nandak nandakni paŋupbal akdɨsak
Telagɨ Wup da yaŋsi yosok, bɨsap kɨnda don apdɨsak, uŋun bɨsapmon amɨn dɨwarɨ nandaŋ gadatni wɨtdal kɨkdaŋ, nido uŋun wup yokwi amɨn paŋkewalgaŋ uŋun dakon geni guramɨtdaŋ, ae koŋ dakon geni yoldaŋ. Jamba but amɨn da top gen baŋ mɨŋat amɨnyo yoyɨŋdetdaŋ. Uŋun amɨn aŋpak yokwi aŋek mayagɨ dɨmasi nandaŋ. +Uŋun amɨn da mɨŋat amɨnyo mɨŋat eyo dɨma ani, ae jap dɨwarɨ dɨma noni do gen teban yopmaŋ yomdaŋ. Mani Piŋkop nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋek geni bamɨ nandaŋ amɨn da uŋun jap morap tɨmɨgek ya yaŋ iyɨŋek tagɨ noni do wasagɨt. Yo morap Piŋkop da wasagɨt uŋun tagɨsi gɨn, do Piŋkop do ya yaŋ iyɨŋek tɨmɨtneŋ kaŋ, pɨndatno yokwi dɨma ani. Piŋkop dakon gen gat ae bɨsitnin gat da uŋun jap morap paŋtelak asak.
Timoti uŋun Kristo dakon oman amɨn tagɨsi egɨpjak
Gak gen on Yesu yolyol amɨn notgoni do yobi kaŋ, gak Yesu Kristo dakon oman amɨn tagɨsi egɨpdɨsal. Ae gen bamɨ nandaŋ gadamaŋ ae nandak nandak tagɨsi tɨmɨgek yolgamaŋ uŋun da gak tapmɨm madepsi gamdɨsak. +Mani babɨk dakon morap gen Piŋkopmon da dɨma noman tawit, do uŋun gat ae gen morap amɨn da ɨsal yoŋ uŋun gat manji yobi. Aŋek Piŋkop dakon aŋpak tagɨsi yolek egɨp do tagap tok madepsi abi. Gɨptɨm aŋtagap ak amaŋ uŋun da paŋpulugok madep dɨma asak, mani wupnin aŋtagap amaŋ uŋun da paŋpulugok madepsi kɨnda asak, nido abɨsok ekwamaŋ ae don egɨp egɨp teban abɨdokdamaŋ uŋun kɨsi do paŋpulugok akdɨsak. Gen uŋun bamɨsi amɨn kɨsi da nandaŋek nandaŋ gadat tagɨ ani. 10  +Nin pi madepsi amaŋ nido Piŋkop egɨp egɨpmɨ toŋ da nin paŋpulugokdɨsak yaŋ nandaŋ teban taŋek jomjom aŋek ekwamaŋ. Piŋkop uŋun amɨn kɨsi yokwikon tɨmɨt tɨmɨt amɨni, ae nandaŋ gadaŋ ɨmaŋ amɨn uŋun baŋsi tɨmɨtdɨsak.
11 Gak gen on mɨŋat amɨnyo yoyɨŋ degek guramɨtni dosi yoyɨki. 12  +Yum pɨndagaki amɨn da gak monjɨ bɨlagɨ yaŋ gandaŋek dɨma nandaba pɨŋban gamni. Aŋpak tagɨsi aŋaki nandaŋ gadat amɨn da aŋpakgo baŋ pɨndagek yaŋ gɨn ani. Gen tagɨsi baŋ yoki, ae kɨlegɨsi egɨpbi, ae amɨn do but dasi galak taŋ yobi, ae nandaŋ gadat bamɨsi abi, ae Piŋkop da dabɨlon gwaljɨgɨ mɨnisi egɨpbi. 13 Egɨ wɨgɨ si apbeŋ bɨsapmon gak pi madepsi aŋek Piŋkop gen mɨŋat amɨnyo morapmɨ muwutnikon manjɨŋ yobi, ae mibɨlɨ yaŋ teŋteŋaŋ yobi, ae Piŋkop dakon aŋpak do yoyɨŋ dekgi. 14  +Paŋmuwukbi dakon kɨla amɨn da kɨsitni kwengokon wɨtjɨŋakwa amɨn kɨnda da gak do kombɨ gen yagɨt bɨsapmon Telagɨ Wup da but galak do tapmɨm gamgut uŋun yɨpbɨ dɨma yawotjak. 15 Bɨsapmɨ bɨsapmɨ pi morapgo do kɨla tagɨsi abi. Pi madepsi aŋaki mɨŋat amɨn morap da pi agakgo si madep tosok yaŋ koni. 16 Gaga dakon aŋpak ae yoyɨŋdet agakgo do kɨla tagɨsi abi. Si teban taŋek sigɨn abi kaŋ, Piŋkop da gaga gat ae gengo nandaŋ amɨn gat kɨsi yokwikon baŋ tɨmɨtdɨsak.
+ 4:3 WW 9.3; Ro 14.6; 1Ko 10.30-31 + 4:7 1Ti 1.4 + 4:10 1Ti 2.3-4 + 4:12 Tit 2.15 + 4:14 2Ti 1.6