5
Timoti mɨŋat amɨnyo naga dakon yawi dɨwat yaŋsi pɨndatjak
Gak amɨn pelaŋ gen tebai dɨma yoyɨki. Datgo gen yaworɨkon da yoyɨŋ paŋmɨlɨp asal, yaŋ gɨn gen yaworɨkon da yoyɨŋ paŋmɨlɨp abi. Ae gaga dakon padɨk padɨkgo do aŋpak niaŋ asal, monjɨ bulagɨ do yaŋ gɨn abi. Ae meŋgo do aŋpak niaŋ aŋ yomɨsal, mɨŋat pelaŋ do yaŋ gɨn abi. Ae samɨngoni do aŋpak yokwi dɨma aŋ yomɨsal, mɨŋatjok bulagɨ do yaŋ gɨn aŋpak yokwi dɨma aŋyobi.
Namɨn da sakwabat kɨlani asak?
Sakwabat morap paŋpulugokni mɨnisi ekwaŋ uŋun baŋ paŋpulugoni.
Mani sakwabat uŋun monjɨni dɨ toŋ bo ae uwani dɨ toŋ kaŋ, paŋpulugaŋbɨ Piŋkop da dabɨlon aŋpak madepsi kɨnda uŋun nandaŋ pɨsoni. Uŋun meŋi kɨlani tagɨsi aŋek meŋ datyo da kalɨp pi madep awit uŋun dakon gomani tagɨ sopni. Piŋkop da aŋpak uŋuden do tagɨsi nandɨsak.
Mɨŋat kɨnda sakwabat egek paŋpulugokni mɨnisi egɨsak kaŋ, uŋun mɨŋat Piŋkop nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋ kɨmagek Piŋkop da yo tagɨsi aŋ ɨmjak do nandaŋek jomjom asak. Aŋek gɨldarɨ ae kalbi Piŋkop da aŋpulugosak do bɨsit asak. Mani sakwabat kɨnda uŋun gɨptɨm dakon galaktok yoldak kaŋ, mɨŋat uŋun amɨn kɨmakbi yombem. Do mɨŋat uŋun yoyɨŋbɨ aŋpak tagɨsi baŋgɨn aŋakwa amɨn da yaŋba yokwi tok dɨma aŋyomni. Amɨn kɨnda iyɨ dakon yawi dɨwatni dɨma paŋpulugosak kaŋ, uŋun amɨn tagɨ dɨma. Mani amɨn kɨnda iyɨ dakon gwakni kɨsi kɨlani tagɨ dɨma asak kaŋ, uŋun amɨn nandaŋ gadatni kɨlɨ yɨpmaŋ dekgɨt, do amɨn yokwisi. Piŋkop dɨma nandaŋ ɨmaŋ amɨn yapmaŋek uŋun wagɨl yokwisi.
Sakwabat dakon man sɨlɨpmon, mɨŋat oden dakon man baŋgɨn mandaki: Mɨŋat bɨlak 60 yapmaŋdak, ae eni kaloŋɨ dakon mɨŋatni egɨpgut uŋun dakon man baŋgɨn mandaki. 10 Ae pi tagɨsi mibɨlɨ mibɨlɨ agɨt dakon man bini taŋ yomaŋ uŋun dakon man baŋgɨn mandaki. Nak pi tagɨsi oden do yosot: Gwakni kɨla tagɨsi agɨt, ae amɨn kokup ŋwakŋwarɨkon da apba kɨlani aŋek paŋpulugagɨt, ae paŋmuwukbi dakon kandap pakbi baŋ sugagɨt, ae jɨgɨkon ekwaŋ amɨn paŋpulugagɨt, ae pi tagɨsi dɨwarɨ agɨt. Gak mɨŋat uŋuden dakon man baŋgɨn mandaki.
11 Mani mɨŋatjok sakwabat dakon man dɨma mandaki. Nido gɨptɨmni dakon galaktok yolek burɨkon da mɨŋat eyo kaluk aeni ak do nandaŋ bɨsapmon Kristo manji ɨmaŋ. 12 Aŋek yaŋ teban tok awit uŋun yapmaŋgaŋ, do gulusuŋni taŋ yomɨsak. 13  +Ae uŋun gɨn dɨma, kuraktok aŋpak tɨmɨgek yut dɨwarɨkon agɨ agɨ aŋ. Ae kuraktok aŋpak gɨn dɨma, amɨn dɨwarɨ da yo aŋ uŋun dakon geni nandak do galagɨ nandaŋ. Aŋek gen morapmɨ dɨma yogogɨ yoŋ. 14  +Do mɨŋatjok sakwabat egɨpni uŋun amɨn paŋek monjɨ paŋalaŋek yutni kɨla ani do nandɨsat. Yaŋ ani kaŋ, uwal da aŋpakni tagɨsi uŋun kaŋek gen yokwi arɨpmɨ dɨma yaŋ ɨmni. 15 Dɨsi nandaŋ, mɨŋatjok sakwabat dɨwarɨ kosit kɨlegɨ kɨlɨ yɨpmaŋ dekgwit da Sunduk yolgaŋ.
16 Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmɨsak mɨŋat kɨnda da yutgwan mɨŋat dɨwarɨ sakwabat ekwaŋ kaŋ, mɨŋat uŋun da iyɨ kɨlani asak. Yaŋ aŋakwan paŋmuwukbi mɨŋat amɨnyo dɨwarɨ da kɨlani ak do jɨgɨ dɨma pani, ae sakwabat morap paŋpulugokni mɨnisi ekwaŋ uŋun baŋ kɨlani tagɨ ani.
Kɨla amɨn pi tagɨ aŋ uŋun kɨlani tagɨsi ani
17 Ji kɨla amɨn pi tagɨsi aŋ amɨn man madep yomɨŋek tagɨsi yumaŋ noni. Mibɨltoksi yomni amɨn uŋun: Piŋkop gen yaŋ teŋteŋok aŋ amɨn gat, ae Piŋkop gen yoyɨŋdet aŋ amɨn. 18  +Yaŋsi ani, nido Piŋkop gen papia da yaŋ yosok.
“Ji bulmakau wit gɨp golek do bamaŋ mɨsɨŋɨkgaŋ bɨsapmon jap noni do gen kagani dɨma sopni.”
Ae kɨnda yaŋ yosok:
“Pi amɨn yumaŋ nogɨni arɨpmɨ tagɨ tɨmɨtjak.”
19  +Amɨn kɨnda da kɨla amɨn kɨnda do suŋ kɨnda ak yaŋ yosak kaŋ, geni do mɨrak dɨma yopbi. Mani bamorɨ bo kapbɨ da gen uŋuden yaŋba kaŋ, geni tagɨ nandaki. 20  +Ae kɨla amɨn kɨnda yokwi asak kaŋ, paŋmuwukbi morap da dabɨlon aŋmɨlɨp abi, aŋaki dɨwarɨ pasol pasol tɨmɨtni.
Timoti iyɨ dakon aŋpak kaŋ kɨmotjak
21 Piŋkop ae Yesu Kristo ae Piŋkop dakon aŋelo kabɨ da dabɨlon noman yaŋsi gayɨsat, gen morap on gayɨsat uŋun yol kɨmagek pi abi. Aŋek amɨn kɨsikon aŋpak tɨlak kaloŋɨkon da pi abi.
22 Piŋkop dakon pi asak do gak amɨn kɨnda da kwenon kɨsitgo tepmɨsi wutjɨk do dɨma nandaki. Amɨn dɨwarɨ dakon yokwi da gagon dɨ tegaŋbam. Gak gaga do kɨla tagɨsi aŋek Piŋkop da dabɨlon gwaljɨgɨ mɨnisi egɨpbi.
23 Gak pakbisigɨn dɨma noki. Butgo aŋpulugosak ae sot uŋun toktogɨ noman taŋ gamɨsak uŋun mudosak do wain dɨsok kɨsi noki.
24 Amɨn dɨwarɨ dakon yokwini uŋun nomansi toŋ. Ae amɨn da nandaŋ, Piŋkop da uŋun amɨn gen pikon yopmaŋek kobogɨ yokwi yomdɨsak. Mani amɨn dɨwarɨ yokwini pasɨlɨ toŋ, ae don noman tokdaŋ. 25 Uŋudeŋ gɨn, amɨn dɨwarɨ aŋpakni tagɨsi noman gɨn toŋ. Mani, amɨn dɨwarɨ aŋpakni tagɨsi uŋun noman dɨma toŋ, uŋun don noman tokdaŋ.
+ 5:13 2Tes 3.11 + 5:14 1Ko 7.9 + 5:18 GT 25.4; Mt 10.10; 1Ko 9.9 + 5:19 2Ko 13.1 + 5:20 Ep 5.11