6
Oman monjɨ aŋpak tagɨsi baŋgɨn ani
+Yesu yolyol amɨn morap amɨn dɨwarɨ dakon oman amɨni ekwaŋ, madepni man madep yomɨŋek pɨŋbini egɨpni. Yaŋ aba amɨn da Piŋkop dakon man ae paŋmuwukbi nin dakon nandaŋ gadat do yaŋba yokwi tok dɨma ani. +Ae oman amɨn kɨnda dakon madepni uŋun nandaŋ gadat amɨn kɨnda kaŋ, oman amɨn uŋun “notno gɨn do geni tagɨ abɨŋ yɨpbeŋ” yaŋ dɨ nandaban. Dɨma, uŋun yaŋsi nandɨsak, “Amɨn uŋun Yesu yolyol amɨn kɨnda, do pini aŋ ɨmɨŋek but dasi galak taŋ ɨbeŋ” yaŋ nandɨsak. Aŋakwan nandak nandak uŋuden da aŋtagap aban pi tagɨsi akdɨsak.
Moneŋ dakon galagɨ uŋun yokwi dakon mibɨlɨ
Gak bɨsapmɨ bɨsapmɨ mɨŋat amɨnyo aŋpak kɨlegɨ baŋ ani do yoyɨŋ dekgi, aŋek aŋpak gayɨgɨm uŋun ani dosi yoyɨki. +Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo dakon gen da Piŋkop dakon aŋpak do niyɨŋ dekdak. Amɨn kɨnda gen uŋun yɨpmaŋek mɨŋat amɨnyo gen ŋwakŋwarɨ Yesu dakon geni kɨlegɨ yombem kɨnda naŋ dɨma yoyɨŋdetjak kaŋ, yaŋ nandaneŋ, uŋun amɨn kwen wɨgɨk asak, ae nandak nandakni mɨnisi. Uŋun gen emat aŋek gen dakon mibɨlɨ do notni pabɨŋ yop do pi asak. Yaŋ aŋek yo yaŋ paŋalon asak: tagɨsi ekwaŋ amɨn do nandaba yokwi tok, ae emat, ae yaŋba yokwi tok, ae amɨn dɨwarɨ do but gɨman nandaŋek nandaba yokwi tok. +Ae bɨsapmɨ bɨsapmɨ gen emat aŋekwaŋ. Amɨn aŋpak uŋuden aŋ uŋun nandak nandakni wagɨlsi upbal tawit, ae gen bamɨsok kɨnda dɨma nandaŋ. Uŋun Piŋkop dakon aŋpak do yo morap tɨmɨt tɨmɨt kosit kɨnda yaŋ nandaŋ.
+Mani, amɨn kɨnda Piŋkop yolek yo kabɨni do nandaban arɨpmɨ taŋ namaŋ yaŋ nandɨsak kaŋ, uŋun amɨn yo bamɨsi tɨmɨkdak. +Nin nandamaŋ, meŋ da paŋalaŋban mɨktɨmon altagɨmaŋ bɨsapmon yo kɨnda dɨma abɨdaŋek apgumaŋ. Ae mɨktɨm yɨpmaŋ detneŋ bɨsapmon yo dɨ dɨma tɨmɨgek kɨkdamaŋ. Yaŋdo, jap ɨmalyonin dɨ taŋ nimni kaŋ, “uŋun arɨpninon” yaŋ yoneŋ. Mani, moneŋ morapmɨ tɨmɨt do nandaŋ amɨn, kɨlap da paron yokwalgaŋ da arɨp, paŋkewal da altaŋ yomɨŋek tɨmɨtdɨsak. Uŋun nandaŋ kokwini tagɨ dɨma amɨn da but sulugɨk morapmɨ aŋek uŋun da obɨsi paŋɨŋtok akdɨsak. Yaŋ aŋek wagɨlsi tasɨk taŋ mudokdaŋ. 10  +Moneŋ do galagɨ nandak nandak uŋun yokwi morap dakon mibɨlɨ. Amɨn dɨwarɨ moneŋ do galak tawit, uŋun da ɨlɨkban nandaŋ gadatni yɨpmaŋ dekgwit aŋek jɨgɨ morapmɨ paŋek bupmɨsi nandaŋ.
Gak tebaisi kɨŋek egɨp egɨp teban abɨdoki
11  +Mani, gak Piŋkop dakon amɨn egɨsal, do aŋpak yokwi uŋuden morap yopmaŋ degek pasal kɨki. Pi tebai aŋek yo oden baŋ tɨmɨkgi: aŋpak kɨlegɨ, ae Piŋkop dakon aŋpak, ae nandaŋ gadat, ae amɨn do but dasi galak taŋ yomyom aŋpak, ae tebaisi agek jɨgɨ ɨmet ɨmet aŋpak, ae amɨn do yo yaworɨ aŋ yomyom aŋpak. 12  +Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmɨsak amɨn uŋun napbɨ gwapbokon kɨsak. Do gak napbɨ gwapbo tagɨsi uŋudon tebaisi kɨŋek egɨp egɨp teban abɨdoki. Tebai agek nandaŋ gadatgo amɨn morapmɨ da dabɨlon yaŋ teŋteŋagɨl bɨsapmon, Piŋkop da egɨp egɨp abɨdoki do kɨlɨ yaŋ gamgut. 13  +Piŋkop yo morap kɨsi do egɨp egɨp yomɨsak uŋun da dabɨlon, ae Yesu Kristo Pontias Pailat da ɨŋamon tebaisi agek gen bamɨ yagɨt uŋun da dabɨlon nak tebaisi yaŋ gayɨsat, 14 gak gen abɨdagɨl uŋun guramɨk kɨmagek amɨn da yaŋba yokwi tok aŋ gamni da arɨpmon yo kɨnda dɨma abi. Tebaisi guramɨk kɨmagaki wɨgɨ Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo da noman altosak bɨsapmon wugɨsak. 15  +Uŋun Piŋkop da bɨsap yɨpgut uŋudon altokdɨsak. Piŋkop uŋun aŋkɨsiŋ kɨmotneŋsi. Uŋun kaloŋ dagɨn yo morap kɨla asak. Uŋun kɨla amɨn madep morap dakon Kɨla Amɨn Madepni, ae amɨn tagɨ morap dakon Amɨn Tagɨni. 16 Uŋun kaloŋ dagɨn dɨma kɨmokdok, uŋun teŋteŋɨ madepmon egɨsak, ae nin uŋun da kapmatjok arɨpmɨ dɨma kɨkɨgɨ. Amɨn kɨnda da dɨma kagɨt, ae kɨnda da dɨma kokogɨ. Man madepni ae tapmɨm madepni uŋun bɨsap dagok dagogɨ mɨni taŋ ɨmdɨsak teban. Uŋun asi.
Yoni morapmɨ amɨn Piŋkop nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋek mɨŋat amɨnyo dɨwarɨ paŋpulugoni
17  +Yoni morapmɨ amɨn on mɨktɨmon ekwaŋ yoyɨŋbɨ iyɨ dakon man dɨma pawɨgɨni. Ae yo morapni tepmɨ bɨsal kɨgɨ do nandaŋ gadat dɨma ani. Uŋun Piŋkop dosi nandaŋ gadaŋ ɨmni. Uŋun Piŋkop da nin da kɨsɨk kɨsɨk aneŋ do yo tagɨsi morapmɨ nimɨsak. 18 Yoyɨŋbɨ aŋpak tagɨsi morapmɨ aŋek yo do wadak wadak aŋ amɨn do yo morapmɨ yomni. Yonin bamɨ uŋun amɨn do yo tagɨsi aŋ yomyom aŋpak uŋun yaŋ nandani. 19  +Yaŋ ani kaŋ, iyɨ don paŋpulugoni dakon yoni morapmɨ paŋmuwutdaŋ, ae uŋun yoni morapmɨ tebai tokdaŋ. Aŋek egɨp egɨp bamɨsi abɨdokdaŋ.
Timoti pini do kɨla tagɨsi asak
20 Timoti, Piŋkop da pi uŋun gamgut uŋun kɨla tagɨsi aŋ kɨmokgi. Gen mibɨlɨ mibɨlɨ Piŋkop dakon galaktok dɨma yolyolɨ yoŋ amɨn, uŋun amɨn gat dɨma egɨpbi. Ae amɨn nandak nandaknin toŋ yaŋ nandaŋek Piŋkop dakon gen bamɨ aŋupbal aŋek gen yoŋ amɨn, uŋun da dubagɨkon egɨpbi. 21  +Amɨn dɨwarɨ uŋuden nandak nandak yolek nandaŋ gadatni kɨlɨ yɨpmaŋ dekgwit.
Piŋkop dakon nandaŋ yawot jikon tosak do bɨsit asat.
+ 6:1 Ep 6.5 + 6:2 Plm 16 + 6:3 Gal 1.6-9 + 6:5 2Ti 3.8; 4.4; Tit 1.14 + 6:6 Pil 4.11-12; 1Ti 4.8; Ibr 13.5 + 6:7 Jop 1.21 + 6:10 Ep 5.5 + 6:11 2Ti 2.22 + 6:12 1Ko 9.25-26; 2Ti 4.7 + 6:13 Jn 18.36-37 + 6:15 PA 17.14 + 6:17 Lk 12.20-21 + 6:19 Mt 6.20 + 6:21 1Ti 1.6; 2Ti 2.18