10
Wej Bëd lidx Cornel
Luguiedx Cesarea gurej tijb bén brii laj Cornel. Laaman goc suldad gunabee tibcwaa ree suldad brii laj Italiano. Gojcaman benzaꞌc, laaman në gra ree bén zojb lidxaman guyën reeman Dios, abiꞌ dád beenman yudar bén Israel ree, bén na̱j ree bénprob, në zianczi rbejdx rniabaman Dios. Tijb dxej cost raca choon wadxe, guzajcaman ziꞌc rulüü caneꞌxhchaalaman. Zagdxeczi baguiaaman guyu tijb xi anjl Dios lënü lod zaꞌman, abiꞌ rëb anjl guin lojman:
―¡Cornel!
Baguiaaman loj anjl guin, abiꞌ dád bidxebaman, rëbaman:
―¿Xhienin, Dad?
Abiꞌ rëb anjl guin:
―Ma biguiejn Dios xtiidxil ma baguiaa tëëman xhienaag rüjnl yudar bénprob ree. Guxhaal ree bén che luguiedx Jope din chicaꞌ reeman Simón, bén la gajc Bëd. Zojbaman lidx tijb bén la gajc Simón, bén rüjnchaaw guid, bén zojb gajxh roꞌ nijsdoo. Bëd guin na ni rayal güünl.
Chi zia anjl gunee Cornel, gurejdxaman tioꞌp ree xmojsaman, zatijb suldad rajpaman confians rliladx tëëman Dios. Gulox beman diidx loj reeman ni guzacaman, dxel guxhaalaman laa reeman Jope.
Chi bareguiaal, laꞌtgaj cadxin reeman gajxh Jope, cost garol dxej wëꞌp Bëd guijc yu lod zojbaman din cwedx guiniabaman Dios. 10 Dád gulaanman, guyënman niajwaman, per laꞌtgaj cayüjn reeman ni gawaman guzajcaman ziꞌc rulüü caneꞌxhchaalaman. 11 Baguiaaman bixal xanyabaa abiꞌ caguiajt ziꞌc tijb lajd naroob xt lod zaꞌman, naxii guidap xquinan. 12 Loj lajd guin yuꞌ gra loj ree be yuꞌ tajp guiaꞌ, në ree bëël, nëtëë ree be rzuj. 13 Dxel biguiejnman chaꞌ bén rëb:
―Bëd, bisu, bagüjt be gawil.
14 Per badxiꞌ Bëd laan rëbaman:
―Yajqui, Dad. Ad wayawtczan nidxuudx ni ad rayalt gaw bejn.
15 Abiꞌ rëb chaꞌ bén guin zatijb:
―Ni ma basia Dios ad rnieelan nidxuudx.
16 Choon volt gojc zian, dxel bayëꞌp lajd guin xanyabaa stijb. 17 Laꞌtgaj cayüjn Bëd xgab xhie rën guiëb ni baguiaaman, loj hor zii gajc bidxin ree bén guxhaal Cornel rulidx Simón, guial ma gunabdiidx reeman banguin na̱j lidxaman. 18 Chi bidxin reeman, gunabdiidx reeman bal ni zojb Simón bén la gajc Bëd.
19 Guiáad Bëd sta cayüjnman xgab ni baguiaaman, chi rëb xSprijt Dios lojman:
―Laa choon ree xinguiaaw raguiil lüj. 20 Bisu, biguiajt binë reex, ad chuꞌ luxdool tioꞌp, din naj guxhal laa reex.
21 Dxel baguiajt Bëd lod zaꞌ ree bén guxhaal Cornel, abiꞌ rëbaman loj reeman:
―Naj na̱j bén raguiilidi, ¿chexquiza zeel raguiilidi naj?
22 Dxel badxiꞌ reeman laan rëb reeman:
―Guxhaal bén la Cornel dunujn, bén rniabee tibcwaa ree suldad, najman benzaꞌc, rdxebaman Dios, abiꞌ graczi ree bén Israel rën laaman. Tijb xi anjl Dios rëb lojman, guial rayal guixhiaalaman dunujn yudcaꞌn lüj din yoꞌ ree lidxaman, din gucaagdiajgaman ni rayal guiëbil.
23 Dxel badxeꞌ Bëd laa reeman lënü, ni gudëd reeman guiaal. Chi bareguiaal, binëman laa reeman. Në bëlzi ree bén zojb Jope bén rliladx ree Jesucrist binë laaman.
24 Chi bareguiaal bidxin reeman Cesarea lod zojb Cornel. Abiꞌ batoꞌp Cornel gra ree lasaꞌman në ree xmiwaman, din cwëz reeman guidxin reeman. 25 Chi bidxin Bëd lidx Cornel, laa brii gajc Cornel bigchaaglojman laaman, dxel bazuxibaman loj Bëd persi gojpaman laaman respejt. 26 Per bazuli Bëd laaman, rëbaman:
―Guzuli, din lasaꞌ bejn gajcan lüj.
27 Laꞌtgaj cadxin reeman ruyu guin cayü reeman diidx. Abiꞌ chi guyu reeman, baguiaa Bëd zien daꞌt ree bejn rigaꞌ ni. 28 Dxel rëb Bëd loj reeman:
―Ma qui ragbeedi xhienaag na̱j xley ree bén Israel, guial ad zajct goꞌch reeman loj ree bén ad najt bén Israel o chuꞌ reeman lidx reeman. Per ma balüü Dios naj guial achutczi rayal ganen bendxuudx, bén nabixhladx. 29 Zeel chi bidcaꞌ reeman naj, laa bial gajcan achet guijc badxiban. Yan rënan gagbeen, ¿chexquiza zeel gurejdxidi naj?
30 Badxiꞌ Cornelan rëbaman:
―Ma gojc tajp dxej cost hor guie gajc, chi zoob lidxan, raca choon wadxe, cabedx canaaban Dios, loj hor zii balüüloj tijb bejn lon najcwaman lajd nayni. 31 Abiꞌ naman lon: “Cornel, ma biguiejn Dios xtiidxil, yuꞌguijc tëëman xhienaag rüjnl yudar bénprob ree. 32 Zeel guxhaal ree xin che luguiedx la Jope din chicaꞌ reex Simón, bén la gajc Bëd. Zojbaman lidx tijb bén la gajc Simón, bén rüjnchaaw guid, bén zojb gajxh roꞌnijsdoo. Bëd guin na ni rayal güünl.” 33 Zianan zeel laa guxhal gajcan xin bidgadiil ree lüj. Zagdxe beenl biꞌtil. Abiꞌ yan dugraczan nadxuꞌ delant loj Dios yuꞌ xanyabaa, din yacaagdiajgan gra ni gunabee Dios lüj nal du lojn.
Ni gunee Bëd lidx Cornel
34 Dxel guzuloj canee Bëd, rëbaman:
―Ma ragbeen yan guial tiblojzi ruguiaa Dios bejn. 35 Din Dios, chutëëz bénguidxliuj ridxgaꞌ laaman rüjn tëëman ziꞌc rayal, nëgajc Dios ridxgaꞌ laaman. 36 Dios ma gunee bén Israel ree, ma bagojnman guial por Jesucrist rabedxe luxdoo bejn, bén na̱j Dad par gra ree bénguidxliuj. 37 Lëjt ragbee xhienaag bazaꞌt reeman Jesús diizd niz Galilea xt guidib niz Judea, chi gulox bagojn Waj bejn ree xcwent guialrirobnijs. 38 Ragbee tëëdi guial ma badëë Dios xSprijtaman con xguialrniabeeman loj Jesús bén Nazaret, abiꞌ bizaman biguieenman ni zagdxe, bayüjnman gra ree bén cazagdiaj por xindxab. Gojc beenman zian guial zaꞌnë Dios laaman. 39 Abiꞌ dunujn baguiaa gra ni been Jesús guidib niz Judea, në niz Jerusalén. Dxelri bagüjt reeman laaman, bacaa reeman laaman loj crüjz. 40 Per Dios basban laaman ni bayon dxej, abiꞌ cwëjb Dios bidgalüülojman du lojn. 41 Ad balüülojtaman loj gra ree bejn, tijbzi du lojn nayajcan bén gule Dios diizd yaloj din yaguiaan graczi ni beenman. Abiꞌ dunujn badaawnëꞌ laaman badüꞌnëꞌ tëën laaman chi babanman stijb. 42 Dxelri guxhaal Jesús dunujn din yatieꞌchan xtiidxaman loj ree bejn, guial Dios ma gulej laaman din güünman guialguxtis chi guidxin dxej yadëëd gra ree bejn cwent loj Dios, ziꞌc ree bén naban ziꞌc ree bén ma güjt. 43 Nëtëë diizd gocli graczi ree bén badëëd xtiidx Dios loj ree bejn, gunee reeman xcwent Jesús, rëb reeman guial graczi ree bén chililadx laaman, gac xtol reeman perdon.
Guyu xSprijt Dios luxdoo ree bén ad najt bén Israel
44 Sta canee Bëd, chi guyu xSprijt Dios luxdoo gra ree bén cucaagdiajg ni cayëbaman. 45 Dxel bén Israel rliladx ree Jesucrist, bén binë ree Bëd, dád badxa loj reeman guial në ree bén ad najt ree bén Israel guyu xSprijt Dios luxdoo, 46 guial riguiejn reeman ma rniee ree bén guin graloj ree diidx, abiꞌ ruzaꞌt reeman Dios zagdxe. 47 Dxel rëb Bëd loj reeman:
―¿Chu zajc gudxoon tiobnijs ree bén guie, bal ma yuꞌ xSprijt Dios luxdoo reeman ziꞌcgajc dunuj ree?
48 Abiꞌ gunabeeman tiobnijs reeman por Jesucrist. Dxelri guzajc reeman liaadx loj Bëd din sunëman laa reeman za tioꞌp choon dxej mazri.