11
Guyu xSprijt Dios luxdoo ree bén ad najt bén Israel
Bén na̱j ree xi apóstoles Jesús con ree bén Judea, bén rliladx ree laaman, gogbee reeman guial në ree bén ad najt bén Israel bililadx xtiidx Dios. Abiꞌ chi badxin Bëd Jerusalén, bén Israel ma rliladx ree Jesucrist, bén sta zinal ree ley, gudilë reeman Bëd. Rëb reeman lojman:
―¿Chexc zeel bichuꞌl lidx ree bén ad najt bén Israel abiꞌ gudawnël laa reeman?
Dxel guzuloj cayü Bëd diidx diizd guiaꞌxchej xhienaag gojc zeel wejman lidx ree bén guin abiꞌ rëbaman loj reeman:
―Chi zaꞌn luguiedx Jope, laꞌtgaj cabedx canaaban Dios, guzaꞌcan ziꞌc rulüü caneꞌxhchalan. Baguian ziꞌc tijb lajd naroob naxii guidap xquinan caguiajtan diizd xanyabaa xt lod zaꞌn. Chi baguian zagdxe xhie yuꞌ loj lajd guin, baguian bedoxh ree në ree be yuꞌ tajp guiaꞌ në ree bëël con ree be rzuj. Dxel biguiejnan chaꞌ bejn, naman: “Bëd, guzuli, bagüjt be gawil.” Per badxiꞌnan rën: “Yajqui, Dad, din ad goctczi wayawan nidxuudx, ni ad rayalt gaw bejn.” Abiꞌ guneeman diizd xanyabaa stijb, naman: “Ni ma basia Dios, ad rnieelan nidxuudx.” 10 Choon volt gojc zian, dxel bayëꞌp gra ni guin xanyabaa. 11 Loj hor zii gajc biꞌt choon ree xinguiaaw lod guren, zëëd reex diizd Cesarea, cayguiil reex naj. 12 Abiꞌ na xSprijt Dios lon guial chinëꞌn laa reex, ad chuꞌ luxdon tioꞌp. Në guixoꞌp ree bén guie bén na̱j dux compniar ree binëꞌn. Abiꞌ dugraczan badxuꞌ lidx bén guin. 13 Dxel beman diidx du lojn xhienaag balüüloj tijb xi anjl Dios lojman lidxaman, rëb anjl guin lojman: “Guxhaal ree bén che luguiedx Jope din chicaꞌ reeman Simón, bén la gajc Bëd, 14 laaman na xhienaag gac ree xtolil perdon, con gra ree bén zojb lidxil.” 15 Chi guzuloj canenëꞌn laa reeman, guyu xSprijt Dios luxdoo reeman ziꞌcgajc guyuman du luxdoo ree yaloj. 16 Dxel basaaladxan xtiidx Dad Jesucrist chi naman: “Walican baroobnijs Waj con nijs, per lëjt chuꞌ xSprijt Dios luxdoodi.” 17 Abiꞌ yan bal ma guxhaal Dios xSprijtaman par laa reeman ziꞌcgajc guxhaalaman laaman du loj ree chi baliladx ree Dad Jesucrist, ¿chu najn din gudxonan ni rüjn Dios?
18 Chi biguiejn ree bén guin ni rëb Bëd, dxel achetri rëb reeman lojman abiꞌ bazaꞌt reeman Dios zagdxe, rëb reeman:
―¡Ma rayagbee ree yan guial në ree bén ad najt bén Israel ma balüü Dios guial rayal yayüjn xgab por xtol reeman yadxiꞌ tëë loj reeman lojman din gap reeman guialnaban tiblayaa delant lojman!
Bililadx ree bén Antioquía Jesucrist
19 Chi mal bagüjt ree bejn Esteban, dxel guzuloj rzunal reeman bén rliladx ree Jesucrist persi bireꞌch gra ree bén rliladx guin niz Fenicia, niz Chipre në Antioquía. Abiꞌ gutieꞌch reeman xtiidxzaꞌc Jesucrist, per ganaxzi loj ree bén Israel. 20 Per loj reeman noꞌch bëlzi ree bén Chipre në ree bén Cirene. Laa reeman we luguiedx Antioquía abiꞌ gutieꞌch reeman xtiidx Dad Jesucrist loj ree bén ad najt bén Israel. 21 Gognë Dios laa reeman, dád zien ree bejn bililadx ni rëb reeman abiꞌ bililadx reeman Jesucrist.
22 Chi gogbee ree bén Jerusalén rliladx Jesucrist ni goc, guxhaal reeman Bernabé xt guiedx Antioquía. 23 Chi bidxinman ni, dád babaaman chi baguiaaman xhienaag cayagnë Dios bén guin ree. Dxel guneenëman gra reeman din con guidib luxdoo reeman gusnuu chinal reeman xtiidx Jesucrist. 24 Benzaꞌc gojc Bernabé, dád gognë xSprijt Dios laaman abiꞌ bililadxaman Jesucrist con guidib luxdooman. Zeel dád zien ree bejn bililadx Jesucrist.
25 Dxelri wej Bernabé guiedx Tarso bigdiilaman Saulo. 26 Chi badxejlaman laaman, dxel binëman laaman xt Antioquía. Ni guzunë reeman bén rliladx ree Jesucrist tibijz, dád zien ree bejn balüü reeman. Abiꞌ luguiedx Antioquía na̱j lod gulëëlaj reeman bén rliladx ree Jesucrist, cristian.
27 Lën ree dxej zii bëlzi ree bén badëë xtiidx Dios loj ree bejn, guza Jerusalén wej reeman Antioquía. 28 Tijb reeman la Agabo, laaman guzuli loj ree bejn abiꞌ por xSprijt Dios bagojnman guial chuꞌ gubijn guidibczi guidxliuj. Laan gojc loj tiamp gunabee rey Claudio. 29 Abiꞌ ree bén rliladx Jesucrist luguiedx Antioquía, bayaꞌn reeman diidx din guidoꞌp reeman ziꞌctzi ni galguzuj gudëëd tijb gaj reeman, din gagnë lasaꞌ reeman, bén rliladx ree Jesucrist, bén zojb ree niz Judea. 30 Abiꞌ zian been reeman. Dxel guxhaalnë reeman laan Saulo con Bernabé din gudëëd reeman laan loj ree bén rniabee ree bén rliladx Jesucrist niz Judea.