12
Guyu Bëd ladxguiib
Lën ree dxej zii guzuloj rey Herodes cusagziman bëlzi ree bén rliladx Jesucrist. Abiꞌ gunabeeman bagüjt reeman Jacob bijch Waj, con espad. Chi baguiaaman bayuladx ree bén Israel ni beenman, dxel gunabeeman gunaaz reeman Bëd. Ni ne goc lën ree dxej lanij pascw chi raw reeman guiadxtil ad yuꞌt levadur. Chi gunaaz reeman Bëd, badxeꞌ reeman laaman ladxguiib abiꞌ gunabee rey Herodes tajp cwaa ree suldad din guinia reeman roꞌ ladxguiib guin, tib cwaa gaj reeman na̱j tajp suldad. Din beenman xgab nuzujman Bëd loj ree bén guiedx guin chi nidëd pascw. Zian guyu Bëd ladxguiib, gojp daꞌt reeman laaman. Per gra ree bén rliladx Jesucrist ad rucwëëzt rbejdx rniab reeman Dios por laaman.
Babëë Dios Bëd ladxguiib
Guxhin zii gajc chi yareguiaal cwëë Herodes Bëd loj ree bén guiedx guin, nagaꞌyëjs Bëd galay tioꞌp ree suldad, naxiiman con tioꞌp ree caden, guiáad los demazri ree suldad guin cayajp roꞌ ladxguiib guin. Dxejczi bidxin tijb xi anjl Dios abiꞌ basni tijb guij lën ladxguiib guin, dxel baquiꞌ anjl guin cwëꞌlën Bëd persi bacwëënman laaman, rëbaman lojman:
―¡Cari bixche!
Loj hor zii gajc biajb ree caden naxii yaa Bëd, abiꞌ rëb anjl guin lojman:
―Guxhiidxiꞌch lënl balëë tëë xgurëchil.
Chi ma been Bëd zian dxel rëb anjl guin:
―¡Gojt xcajpil, tanal naj!
Laa barii gajc Bëd nalaman anjl guin, per ad ragbeetaman bal diidxli na̱j ni cayüjn anjl guin, gunaladxaman caneꞌxhchaalzaman. 10 Abiꞌ gudëd reeman loj tibcwaa ree suldad guin, dxel gudëd reeman loj stibcwaa reeman. Chi bidxin reeman roꞌ portguiib ni rarii runejz guin, dxel xtijbzan bixal abiꞌ barii reeman. Abiꞌ chi bidxin reeman tijb xquin, yagaj basaꞌn anjl guin Bëd. 11 Dxel gogbee Bëd guial ni diidxliqui na̱j ni cazajcaman, abiꞌ rëbaman:
―Yanri ma ragbeen guial guxhaal xi anjl Dios persi babëëman naj loj Herodes, con loj gra ni nüjnnë ree bén Israel naj.
12 Chi bayagbee Bëd ni guzacaman, dxel baguiajman lidx Li, xniaa Waj, bén la gajc Marcw, lod rigaꞌ zien ree bejn cabejdx canab reeman Dios. 13 Chi gulajw Bëd roꞌ port, dxel brii tijb biin la Rode ziquiaam chunin. 14 Per chi bayünbeem chaꞌ Bëd, dád babaam, dxel luar nixhialim roꞌ port guin, baxüünm bicojnm guial zaꞌ Bëd roꞌ port guin. 15 Abiꞌ rëb reeman lojm:
―¡Rajc guijquil!
Per zaꞌdxiꞌchczim guial waliqui ni rëbim. Dxel rëb reeman lojm:
―Ad laataman, wed xi anjlaman.
16 Per Bëd cabajwzi cabajwaman roꞌ port guin. Dxel chi guxhal reeman dád bidxeb reeman baguiaa reeman laaman. 17 Abiꞌ been Bëd sen loj reeman din yacwëëz roꞌ reeman, dxel beman diidx xhienaag babëë Dios laaman ladxguiib. Abiꞌ rëbaman loj reeman:
―Gol be ni guie loj Jacob në loj gra ree bén rliladx Jesucrist.
Dxelri briiman yagaj zëman lood ren.
18 Chi bareguiaal, ad radxejlt xhie güün ree suldad guin guial ad ragbeet reeman xhienaag barii Bëd ladxguiib guin. 19 Dxel gunabee Herodes chigdiil reeman Bëd, per ad badxejlt reeman laaman. Abiꞌ chi gulox gunabdiidx Herodes loj ree suldad guin xhienaag gojc, gunabeeman gugüjt reeman laa reeman. Dxel brii Herodes Judea abiꞌ bisobaman luguiedx Cesarea.
Güjt rey Herodes
20 Balen Herodes bén Tiro në ree bén Sidón, per bayaꞌn ree bén guin diidx din chigneenë reeman laaman. Chi been reeman gan guneenë reeman bén brii laj Blasto zagdxe, tijb bén na̱j xbejn rey Herodes, dxel gunee Blasto por laa reeman loj rey guin din lox til reeman, din guidibczi lod rniabee rey guin zëëd ni raw reeman. 21 Bazuj Herodes xhie dxej guinieenëman laa reeman abiꞌ dxej zii gojt xab zagdxeman, gurej loj xyagxhilaman lod rniabeeman, zianz guzuloj guneenëman laa reeman. 22 Dxel guzuloj gurixdiaj ree bén guin, rëb reeman:
―¡Ad bejntan canee, tijb diosan!
23 Loj hor zii gajc badëë tijb xi anjl Dios tijb guialguijdx loj Herodes. Gudaw bizog laaman abiꞌ güjtaman guial bayuladxaman bazaꞌt ree bejn laaman zagdxe luar nuzaꞌt reeman Dios zagdxe.
24 Per xtiidx Dios careꞌchzi careꞌchan gra ladczi abiꞌ gra ladczi cayajcxhiej ree bén rliladx laaman.
25 Chi ma badëëd ree Bernabé con Saulo ni guxhaal ree bén Antioquía, dxel baza reeman Jerusalén, binë reeman Waj, bén la gajc Marcw.