4
Bazuj reeman Bëd con Waj loj ree guxtis
Sta canee ree Bëd con Waj loj ree bejn, chi bidxin ree xbixhioz ree bén Israel në suldad rniabee suldad rniaj ree roꞌ yadooroꞌ Jerusalén, nëtëë ree bénsaducew. Dád ralen reeman guial culüü ree Bëd con Waj bejn ree, rëb reeman guial yaban ree bejn loj ree bengüt, din laan ma baguiaa reeman chi baban Jesucrist. Zeel gunaaz reeman laa reeman, per guial ma gudxe, zeel badxeꞌ reeman laa reeman ladxguiib laꞌtgaj rareguiaal. Per dád zien ree bén bacaagdiajg ni rëb ree Bëd con Waj bililadx xtiidx Dios, gojc reeman cost gaay mil xinguiaaw xcwentqui ree béngunaa.
Chi bareguiaal, guxtis Jerusalén në ree bengol në ree mextr rulüü ley, badoꞌp reeman loj ciuda guin. Në Anás bidxin yagaj, bén na̱j bixhioz mazri zojbloj rniabee graczi ree bixhioz, bidxin tëë bixhioz la Caifás në Waj në Lejandr, nëtëë gra ree bén na̱j lasaꞌ ree bixhioz rniabee guin. Gunabee reeman bicaꞌ reeman Bëd con Waj, abiꞌ bazuj reeman laa reeman galay lod rigaꞌ reeman, dxel gunabdiidx reeman loj reeman, rëb reeman:
―¿Chu banee diidxbee o chu por rüjndi ni guin?
Per guial yuꞌ xSprijt Dios luxdoo Bëd dád gognëman laaman, zeel rëbaman:
―Gol bacaagdiajg ni ganin lëjt bengol në lëjt guxtis, rniabdiidxidi dunujn xhienaag baguieenan béngogxuu guin yudar, xhie tëë naag gojc zeel bayajcaman. 10 Yanan lojdi din gagbeedi gagbee tëë gra bén Israel xhienaag bayajc bén zaꞌ lojdi. Bayajcaman por xguialrniabee Jesucrist bén Nazaret, bén bacaadi loj crüjz abiꞌ basban Dios laaman stijb. 11 Beennëdi laaman ziꞌc rüjn ree bén rüjn yu chi rbëëgoꞌn reeman tijb guiaj, dxel qui ragbeeri reeman guial guiaj guin na̱j ni mazri lasajc par gacnë yu guin. 12 Achut ben ren rüjn dux tol ree perdon, tijbzi Jesús, din achut mazri guxhaal Dios loj guidxliuj din güünman dunuj ree perdon.
13 Chi baguiaa ree guxtis guin ad rdxebt ree Bëd con Waj guial rniee reeman, abiꞌ gogbee reeman ad bén basiidt ree mazran achu tëët na̱j reeman, badxa loj reeman bayünbee tëë reeman laa reeman guial bén binal ree Jesúsan. 14 Abiꞌ yagaj gajc zaꞌ bén bayajc guin, zeel ad bileꞌtri xhie niëjb reeman contr laa reeman. 15 Dxel gunabee ree guxtis guin barii ree Bëd con Waj din yayaꞌn laaz reeman din gü reeman diidx. 16 Rëb reeman:
―¿Xhienaag yaguieennëꞌ ree xin guin ree? Graczi ree bén Jerusalén ma ragbee milagr been reex. Abiꞌ ad zajct yarexuu ree. 17 Per chitëë guireꞌch xtiidx Jesús, yachejb reex din diizd yan achutcziri loj guzaꞌt reex laax.
18 Dxel gurejdx reeman laa reeman gunabee reeman chitëë churi loj guzaꞌt reeman Jesús, ad gulüü tëëri reeman xtiidxaman. 19 Per badxiꞌ Bëd con Waj laan, rëb reeman:
―Lëjt gajc gol been xgab: ¿Zagdxe na̱j yazooban xtiidxidi luar yazooban xtiidx Dios ya? 20 Per ad zajct yacwëëz yaguieꞌchan gra ni baguiaan baguiejn tëën.
21 Dxel bachejb ree guxtis guin laa reeman stijb, dxelri baslaa reeman laa reeman zia reeman guial ad badxejlt xhienaag nudëëd reeman laa reeman casti, din graczi ree bejn ruzaꞌt Dios zagdxe por ni goc. 22 Nadëd tiuu ijz yuꞌ bén bayajc guin.
Rbejdx ree bén rliladx Jesús Dios
23 Chi baslaa ree guxtis guin Bëd con Waj, baguiaj reeman lod rigaꞌ xcompniar reeman bén rliladx ree Jesucrist, abiꞌ be reeman diidx ni rëb ree bixhioz rniabee ree bixhioz në ree bengol rniabee. 24 Chi gulox bacaagdiajg reeman diidx ni be reeman, graczi reeman guzuloj cabejdx canab Dios, rëb reeman:
―Dad lüj rniabee gra, lüj na̱j bén been xanyabaa në guidxliuj nëtëë nijsdoo con gra ni yuꞌ loj reen. 25 Por xSprijt tëël gunee rey Davi diidx guie ree, chi rëbaman:
¿Chexc zeel ridxeꞌchnë ree bénguidxliuj Dios?
¿Chexc zeel rüjn reeman xgab ni ad rüjnt wen?
26 Badoꞌp ree rey në gra ree guxtis
din su reeman contr dux Dad ree Dios në contr Cristo.
27 ’Abiꞌ zian ma gojc, Herodes con Poncio Pilato con ree bén Israel nëtëë ree bén ad najt bén Israel, badxajg lasaꞌ reeman luguiedx guie persi guzuj reeman contr xiꞌnl Jesús, bén naya nali, bén bacaabeel. 28 Zian gojc, been reeman ziꞌc ma beenl xgab diizd gocli. 29 Abiꞌ yan Dad, baguiaa yan ruchejb reeman dunujn. Gognë dunujn nayajcan xbejnl din gac yatieꞌchan xtiidxil sin guialrdxeb, 30 në con xguialrniabeel yasiajcan bénragxuu ree, yaguieen tëën milagr ree por xguialrniabee xiꞌnl Jesús, bén naya nali.
31 Chi gulox gurejdx gunab reeman Dios, guzuloj canij luar lod rigaꞌ reeman, dxel guyu xSprijt Dios luxdoo gra reeman, abiꞌ guzuloj catieꞌch reeman xtiidx Dios sin guialrdxeb.
Ragnë lasaꞌ ree bén rliladx Jesús
32 Graczi ree bén rliladx Jesucrist bidxajg gubajn reeman, rüjn reeman tijbzi xgab, niꞌqui tijb reeman ad rëbt guial xieenzi reeman na̱j ni rajp reeman, din najn par gra reeman. 33 Gognë Dios apóstoles guin ree persi basnuu be reeman diidxli guial baban Dad Jesús loj ree bengüt. Dád beenleꞌ Dios laa reeman. 34 Niꞌczi tijb reeman ad biaadxt xhienin, din graczi ree bén rajp guidxliuj o bén rajp yu ya rutoꞌ reeman laan, abiꞌ milia guin 35 rayü reeman loj ree apóstoles guin, persi laa reeman rguiꞌs laan loj gra reeman ziꞌctzi na̱j ni riaadx tijb gaj reeman. 36 Loj reeman noꞌch tijb bén brii laj Xiëb, najman xdiaa bén brii laj Leví, zëëdaman yuj la Chipre ni rigaꞌ loj nijsdoo. Gunee ree apóstoles guin laaman Bernabé, rën guiëban Bén raguꞌ luxdoo ree bejn zagdxe. 37 Gojpaman tijb guidxliuj, abiꞌ batoꞌman laan persi badëëman milia guin loj ree apóstoles guin din quiꞌs reeman laan.