13
Xcwent bén rtieꞌch bin
(Mr. 4:1‑9; Lc. 8:4‑8)
Dxejzii brii Jesús yu lod zojbaman, bisobaman roꞌ nijs Galilea. Abiꞌ guial dád zien ree bejn bidoꞌp yagaj, beenan naguiejn wëꞌp Jesús loj tijb barcw dxel gurejman lojn, guiáad ree bén guin zaꞌ reeman roꞌ nijs guin. Zien ree ni guzuloj culüüman laa reeman, per con ganax ziꞌc cwent ree, rëbaman loj reeman:
―Tijb bejn, briiman bigtieꞌchaman bin loj xguiniaaman. Chi catieꞌchaman bin guin, taꞌnan biajb loj nejz, abiꞌ biꞌt ree biguijn gudaw reeb laan. Staꞌnan biajb loj ree guiaj lod ad rigaꞌt zien yuj, cari gulejnan guial ad zient yuj rigaꞌ. Per chi brii gubijdx, bazeꞌcan laan, abiꞌ guial ad yuꞌt liujn gubidxan. Dxel staꞌnan biajb loj ree yaquiëjch, chi guniꞌs ree yaquiëjch guin banidloj reen laan. Per staꞌnan biajb loj yuj zaꞌc, abiꞌ dád gojcan. Yuꞌn cwa tibgayuu bin loj, yuꞌn cwa gayojn yuꞌ tëën cwa gajlbichii. Bén rën gucaagdiajg, gol bacaagdiajg.
Chexc zeel rulüü Jesús con ni na̱j ree ziꞌc cwent
(Mr. 4:10‑12; Lc. 8:9‑10)
10 Dxel gubig ree xbejn Jesús lojman rëb reeman:
―¿Chexquiza zeel rulüül bejn ree con ganax ziꞌc cwent ree?
11 Badxiꞌ Jesús laan rëbaman:
―Lëjt, Dios ma basaꞌn lëjt din chigniaꞌdi xhienaag na̱j xguialrniabeeman, per bén guin ree ad basaꞌnt Dios laa reeman chigniaꞌ reeman laan. 12 Din Bén ma rigniaꞌ, gusnuu chigniaꞌman mazri, abiꞌ zigniaꞌ daꞌtaman. Per bén ad rigniaꞌzaꞌct ad rüjn tëëtaman naguiejn chigniaꞌman mazri, xt taꞌn ni rigniaꞌman zayanladxaman. 13 Zeel rnienëꞌn laa reeman con ganaxzi ziꞌc cwent ree. Din majsi rani loj reeman per rüjn reeman ziꞌc bén ad ruguiaat, abiꞌ majsi riguiejn reeman per rüjn reeman ziꞌc bén ad riguiejnt, bén ad rigniaꞌ tëët. 14 Zian rzojb xtiidx Isaías, bén badëë xtiidx Dios loj ree bejn, chi rëbaman:
Majsi riguiejn reeman, per achetczi chigniaꞌ reeman.
Abiꞌ majsi rani loj reeman, per ad ruguiaat reeman.
15 Din ma been luxdoo reeman gojl,
nayaaw guidiajg reeman,
nayaaw tëë guiaaloj reeman.
Chitëë guguiaa reeman,
guiguiejn reeman,
chigniaꞌ tëë reeman.
Din ad rënt reeman guiꞌt reeman lon din günan laa reeman perdon.
16 ’Per xiquilbaadi cuguiaadi caguiejn tëëdi. 17 Din naj rni lojdi guial dád zien ree bén badëë xtiidx Dios loj ree bejn, në ree bén guban ziꞌc rayal, guyën reeman nuguiaa reeman ni cuguiaadi per ad baguiaat reeman laan. Guyën reeman niguiejn reeman ni caguiejndi per ad biguiejnt reeman laan.
Rusigniaꞌ Jesús xcwent bén rtieꞌch bin
(Mr. 4:13‑20; Lc. 8:11‑15)
18 ’Yan gol bacaagdiajg xhie rën guiëb ni rnin lojdi xcwent bén bigtieꞌch bin. 19 Bén riguiejn xtiidx Dios abiꞌ ad rigniaꞌtaman laan, laaman na̱j ziꞌc bin biajb loj nejz, guial laa riꞌt gajc xindxab rquiedix ni bacaagdiajgaman. 20 Guiáad bin biajb loj ree guiaj na̱j ziꞌc bén riguiejn xtiidx Dios, abiꞌ dád nix ru luxdooman riguiejnman laan, 21 per guial najman ziꞌc cwaan ni ad yuꞌt xliuj, ad rzudxiꞌchtaman. Chi rzagdiajman o rdxeꞌch ree bejn laaman por xtiidx Dios, laa rusaꞌn gajcaman ni rliladxaman. 22 Abiꞌ bin biajb loj ree yaquiëjch na̱j ziꞌc bén riguiejn xtiidx Dios, per guial mazri ruman xgab por ni yuꞌ loj guidxliuj guie, rusquiee guialnazaꞌc rigaꞌ loj guidxliuj guie laaman, abiꞌ zianzi rucwëëz rucaagdiajgaman xtiidx Dios achet sirv been ni bacaagdiajgaman. 23 Per bin biajb loj yuj zaꞌc na̱j ziꞌc bén riguiejn xtiidx Dios abiꞌ rigniaꞌman laan rüjn tëëman ziꞌc rën Dios, ziꞌc ni cwa tibgayuu bin loj o ziꞌc ni cwa gayojn o ni cwa gajlbichii.
Trigo con guiꞌxhguijdx
24 Be Jesús stijb ni na̱j ziꞌc cwent loj reeman, rëbaman:
―Xguialrniabee Dios na̱j ziꞌc tijb bén badxeꞌ ganax bin zagdxe loj xguiniaa. 25 Per laꞌtgaj nagaꞌyëjs gra reeman, bidxin bén rdxeꞌch laaman guxübinman guiꞌxhguijdx ree loj trigo guin dxel ziaman. 26 Abiꞌ chi gulen trigo guin brii tëë dojn lojn në ree guiꞌxh guin ma yuꞌ lojn. 27 Dxel bicojn ree xmojs bén naj xguiniaa laan laaman, rëb reeman: “Dad ¿nid ganax bin zagdxe badxeꞌ loj xguiniaal ya? yan, ¿banza guza guiꞌxh yuꞌ lojn?” 28 Badxiꞌman laan rëbaman: “Wed tijb bén rdxeꞌch naj bidgadxeꞌ laan.” Dxel gunabdiix ree mojs guin lojman rëb reeman: “¿Xhie nal zudojxhan guiꞌxh guin ree ya?” 29 Dxel rëbaman loj reeman: “Yajqui, chitëë guial gaxhidi guiꞌxh guin gaxhidi në trigo guin. 30 Zagdxeli gol basaꞌnan din niꞌsnën trigo guin xt chi ma gojcan. Abiꞌ chi guidxin dxej yadoꞌp trigo guin guiën loj ree bén gutoꞌp laan din yalojxgaj guiꞌxh guin yatoꞌp reeman din guixhii reeman lënan zianz cheꞌcan. Dxelri yatoꞌp reeman trigo guin din cuꞌchaaw reeman laa reen lod ruchaaw reen.”
Xcwent xhaj moxtajs
(Mr. 4:30‑32; Lc. 13:18‑19)
31 Be Jesús stijb ni na̱j ziꞌc cwent loj reeman, rëbaman:
―Xguialrniabee Dios na̱j ziꞌc xhaj moxtajs, ni rudxeꞌ tijb bejn loj xguiniaaman. 32 Abiꞌ bin guin na̱j mazri ni wit loj gra ree bin, per chi rniꞌsan laan rajc mazri ni naroob loj gra ree cwaan. Abiꞌ guial naroob daꞌt rajcan, xt rüjn xguixbitiaꞌs ree biguijn xidxan.
Xcwent levadur
(Lc. 13:20‑21)
33 Be tëë Jesús stijb ni na̱j ziꞌc cwent loj reeman, rëbaman:
―Xguialrniabee Dios na̱j ziꞌc levadur ni rugoꞌch tijb béngunaa choon midid harin, abiꞌ laan rusaaguij gra cob guin.
Chexc zeel rulüü Jesús con ni na̱j ree ziꞌc cwent
(Mr. 4:33‑34)
34 Gra ree ni balüü Jesús bejn ree, balüüman laa reeman con ganax ree ni na̱j ziꞌc cwent, achet balüüman laa reeman con ni ad najt ree ziꞌc cwent. 35 Zian gojc persi guzojb xtiidx bén badëë xtiidx Dios loj ree bejn, chi rëbaman:
Con ganaxzi ni na̱j ree ziꞌc cwent gulün bejn ree,
guiën loj reeman ni gad reeman gagbee diizd chi gocchaaw guidxliuj.
Rusigniaꞌ Jesús xcwent guiꞌxhguijdx
36 Chi ma bazaadiidxnë Jesús benzien guin ree, dxel bayuman lënü con ree xbejnman, abiꞌ gunabdiidx reeman lojman, rëb reeman:
―Basigniaꞌ dunujn xcwent guiꞌxhguijdx ni gulen loj guiniaa guin.
37 Badxiꞌ Jesúsan rëbaman:
―Bén rudxeꞌ bin zagdxe guin na̱j Bén guxhaal Dios, 38 abiꞌ guiniaa guin na̱j guidxliuj. Guiáad bin zagdxe guin na̱j ree bén na̱j par loj xguialrniabee Dios. Abiꞌ ree guiꞌxh guin na̱j bén na̱j ree par xindxab. 39 Guiáad bén rdxeꞌch, bén guxübin trigo guin na̱j xindxab. Abiꞌ guial radoꞌp guialnazaꞌc guin rën guiëb chi nit guidxliuj, guiáad ree bén yatoꞌp guialnazaꞌc guin na̱j ree xianjl Dios. 40 Zian ziꞌc radoꞌp ree guiꞌxhguijdx guin par cheꞌc reen, zian gac chi nit guidxliuj. 41 Bén guxhaal Dios guixhiaal ree xianjlaman din yabëë reeman bén rayal ree yarii loj xguialrniabeeman, bén ruzaalguiiw bejn ree din güün reeman dol në gra ree bén cayüjn dol. 42 Abiꞌ guzaal reeman laa reeman loj bajl lod goon reeman xt gaw lay reeman. 43 Dxel bén naban ree ziꞌc rën Dios, guidiin reeman bachaꞌ loj xguialrniabee xDad reeman Dios, ziꞌc rdiin gubijdx bachaꞌ. Bén rën gucaagdiajg, gol bacaagdiajg.
Xcwent ni lasajc
44 ’Xguialrniabee Dios na̱j ziꞌc tijb ni lasajc daꞌt, ni naguieꞌch loj tijb guidxliuj. Abiꞌ rdxejl tijb bejn laan zianz ruquieꞌchaman laan stijb, lod gulëëman laan. Abiꞌ dád rabaaman rutoꞌ gra ni rajpaman persi rsiiman guidxliuj guin.
Xcwent perl
45 ’Rni tëën lëjt: Xguialrniabee Dios na̱j ziꞌc tijb bén rguiil perl zagdxe din siiman laan. 46 Chi rdxejlaman tijb perl lasajc, rutoꞌ gra ni rajpaman abiꞌ rsiiman laan.
Xcwent guijxh rniaaz bëjl
47 ’Abiꞌ tëë xguialrniabee Dios na̱j ziꞌc tijb guijxh ni ruzaal reeman loj nijs abiꞌ rniaazan graloj bëjl. 48 Dxel chi ma gudxa guijxh guin rabëë reeman laan roꞌ nijs guin, abiꞌ rbej reeman rabe reeman loj bëjl guin, dxel raguꞌ reeman be zagdxe lën dxüm guiáad be ad najt zagdxe rusëëb reeman. 49 Zian gac dxej nit guidxliuj, guiꞌt ree xianjl Dios yabe reeman benmal loj ree benzaꞌc. 50 Abiꞌ guzaal reeman benmal guin ree loj bajl lod goon reeman abiꞌ xt gaw lay reeman.
Bén rbe nicüb në ni yojx
51 Dxel gunabdiidx Jesús loj ree xbejnman, rëbaman:
―¿Rigniaꞌdi gra ni canin lëjt ya?
Badxiꞌ reeman laan rëb reeman:
―Rayigniaꞌnan, Dad.
52 Dxel rëb Jesús loj reeman:
―Gra ree mextr ni rajc ley, abiꞌ cusiid reeman xhienaag na̱j xguialrniabee Dios, laa reeman na̱j ziꞌc tijb bén rbe nicüb në ni yojx loj gra ni rajpaman.
Badxin Jesús Nazaret
(Mr. 6:1‑6; Lc. 4:16‑30)
53 Chi gulox gunee Jesús loj reeman zian, zianz bazaman. 54 Dxel badxin ladxaman, ni guzuloj culüüman bejn ree lën xyadoo reeman. Abiꞌ dád badxaloj ree bén guin, rëb reeman:
―¿Ban guin basiidaman gra ree ni rajcaman? ¿Chexquiza zeel rajc rüjnman milagr ree? 55 ¿Nid laaman na̱j xiꞌn carpinter ya, abiꞌ xniaaman na̱j Li, guiáad ree bijchaman na̱j Jacob, Xiëb, Simón, në Judas? 56 ¿Nid luguiedx guie zojb ree bizanman ya? ¿Banza guin basiidaman gra ree ni rajcaman?
57 Abiꞌ ad bidxgaꞌt reeman Jesús. Per rëbaman loj reeman:
―Bantëëz guin rajp ree bejn respejt tijb bén rudëë xtiidx Dios loj ree bejn, per ladxaman achut rajp laaman respejt niꞌqui lidxaman.
58 Abiꞌ ad zient milagr beenman yagaj guial ad bililadxt reeman laaman.