12
Rguiꞌch ree xbejn Jesús trigo dxej raziiladx ree bén Israel
(Mr. 2:23‑28; Lc. 6:1‑5)
Tijb dxej raziiladx ree bejn, chi cadëd Jesús con ree xbejnman loj tijb guiniaa lod yuꞌ trigo, dxel calaan ree xbejnman abiꞌ guzuloj caguiꞌch reeman trigo persi cayaw reeman laan. Abiꞌ chi baguiaa ree bénfarisew ni cayüjn reeman, rëb reeman loj Jesús:
―Baguiaa ree xbejnl nial cayüjn reeman ni ad rayalt güün reeman dxej raziiladx ree bejn.
Dxel rëb Jesús loj reeman:
―¿Gadidi gool loj xtiidx Dios ya ni been Davi chi gulaanman con ree xcompniaraman? Guyu Davi lën xyadoo Dios abiꞌ cwaꞌman guiadxtil ma nagleꞌ ree gudawaman con ree xcompniaraman, ni ad rayalt niajw reeman, bixhiosi ree rayal gaw laa reen. ¿O gadidi gool loj xley Moisejs ya guial achet dol rüjn ree bixhioz chi rüjn reeman dxiin lën yadoo majsi ad raziiladxt reeman dxej raziiladx ree bejn? Abiꞌ naj rni lëjt guial naj, bén zaꞌnë lëjt mazri lasajcan guial loj yadoo. Bal rigniaꞌdi xhie rën guiëb loj xtiidx Dios lod rëb: “Ni rënan na̱j guial yaya lasaꞌdi, ad guial guneetidi gon lon.” Bal rigniaꞌdi diidx guin ree ad zudxiibtidi guijc ree bén ad rajpt dol. Abiꞌ Bén guxhaal Dios rajpaman guialrniabee dxej raziiladx ree bejn.
Rayajc tijb bén nëjt tiblad yaa
(Mr. 3:1‑6; Lc. 6:6‑11)
Chi gudëd gojc zian, dxel baza Jesús abiꞌ guyuman lën tijb yadoo na̱j niz yagaj. 10 Lën yadoo guin zaꞌ tijb bén nëjt tiblad yaa. Abiꞌ guial ree bénfarisew raguiil reeman mod xhie gudxiib reeman guijc Jesús, dxel gunabdiidx reeman lojman, rëb reeman:
―¿Zileꞌ yayüjn bejn tijb bénragxuu dxej raziiladx bejn ya?
11 Badxiꞌ Jesúsan rëbaman:
―Bal tijb lëjt rajp tijb xiil, abiꞌ yabib lën balaꞌ dxej raziiladx bejn. ¿Nid zabëëdi laab dxej guin ya? 12 ¿Wen id mazri lasajc tijb bejn guial loj tijb xiil ya? Zeel achet güünan zajc güün bejn ni na̱j zagdxe dxej raziiladx bejn.
13 Dxel rëb Jesús loj bénragxuu yaa guin:
―Basli yaal.
Abiꞌ basli yaa bén guin, loj hor ziigajc bayajc yaaman ziꞌc na̱j stibladan. 14 Per chi barii ree bénfarisew guin lën yadoo guin, guzuloj cayü reeman diidx xhienaag güün reeman din gugüjt reeman Jesús.
Bén gule Dios
15 Chi gogbee Jesús zian, laa zia gajcaman, abiꞌ zien ree bejn binal laaman. Dxel bayüjnman gra ree bénragxuu, 16 abiꞌ gunabeeman laa reeman chitëë guitieꞌch reeman diidx chu bayüjn laa reeman. 17 Zian guzojb xtiidx Isaías, bén badëë xtiidx Dios loj ree bejn, chi rëbaman:
18 Gol baguiaa, bén guie na̱j bén gulen
din güünman naj sirv,
laaman na̱j bén rën daꞌtan,
rabaanëꞌ tëën laaman.
Gudë da Sprijtan lojman
abiꞌ guiëbaman loj ree bénguidxliuj
xhienaag na̱j da guialrniabeen.
19 Achut tilnëman,
ad zabixdiaj tëëtaman
achut tëët guien chaꞌman niz lunejz.
20 Ad zudëëdtaman casti bén ad zaꞌdxiꞌcht
ree loj da nejzan, në ree bén ad ridxgaꞌzaꞌct naj,
xt chi ma beenman gan gac guialguxtis.
21 Abiꞌ xt ree bén ad najt bén Israel
cwëz reeman yabëëman laa reeman loj dol.
Rëb ree bejn caꞌ Jesús xguialrniabee Beelzebú
(Mr. 3:19‑30; Lc. 11:14‑23; 12:10)
22 Binë ree bejn tijb xinguiaaw lod zaꞌ Jesús, yuꞌ xindxab luxdoox, natiaꞌp lojx naj tëëx gop. Dxel bayüjn Jesús laax abiꞌ guzuloj rnieex ruguiaa tëëx. 23 Graczi ree bejn dád badxaloj reeman, abiꞌ rëb reeman:
―¿Id bén guinan zëëd loj xdiaa Davi ya?
24 Chi biguiejn ree bénfarisew zian, dxel rëb reeman:
―Bén guin rabëë xindxab luxdoo ree bejn por xguialrniabee Beelzebú xin rniabee ree xindxab.
25 Per Jesús gogbee gajcaman xgab cayüjn reeman, abiꞌ rëbaman:
―Gra nacion o ciuda bal id nadxag rigaꞌ bejn, rliaꞌ lasaꞌ reeman, ziangajc tijb famil bal id nadxag rigaꞌ reeman, rliaꞌ lasaꞌ reeman. 26 Ziangajc bal xindxab su contr laagajquix, nayob nitix. 27 Lëjt na guial naj rabë xindxab luxdoo ree bejn por xguialrniabee Beelzebú, per bal zianan, ¿chuza rudëë guialrniabee loj xbejndi din yabëë reeman xindxab? Zeel laagajc reeman rulüü guial ad laat rnieedi. 28 Per naj, bal por xSprijt Dios rabën xindxab luxdoo ree bejn, rën guiëban guial ma zaꞌnë xguialrniabee Dios lëjt.
29 ’Din ¿xhieza naag chuꞌ tijb bejn lidx tijb bén gojl par cwanman ni rajpaman, bal id zaxhiixgajman laaman? Zian güünman din chileꞌ cwanman ni rajpaman.
30 ’Bén ad zaꞌt con naj, zaꞌman contr naj. Guiáad bén ad rutoꞌpt bejn par naj, rtieꞌchaman laa reeman.
31 ’Zeel rnin lëjt: Züjn Dios perdon xhietëëz dolan, në ree diidxguijdx ni rnieetzi ree bejn, per ad züjntaman perdon bén rnieeguijdx ree xSprijt Dios. 32 Chutëëz bén guinieeguijdx Bén guxhaal Dios, zajcaman perdon, per bén guinieeguijdx xSprijt Dios ad zajctaman perdon yan, niꞌqui chi yaguialan.
Nünbee bejn tijb yag por ni rtia lojn
(Lc. 6:43‑45)
33 ’Lëjt ragbee, bal tijb bejn ruzuj tijb yag zagdxe, rtia ni zagdxe lojn, per bal guzujman tijb yag guijdx, rtia ni guijdx lojn. Din tijb gaj yag nünbee bejnan por ni rtia lojn. 34 ¡Xiꞌn xindxab! ¿Xoza guinieedi diidx zagdxe ree awa benmal lëjt? Din ni yuꞌ luxdoo bejn laan rnieeman. 35 Benzaꞌc rnieeman diidxzaꞌc, din laan yuꞌ luxdooman. Guiáad benmal rnieeman diidxmal din laan yuꞌ luxdooman. 36 Per naj rni lëjt guial dxej ni güün xguialguxtis Dios, gra ree bejn yadëëd cwent lojman por gra ree diidxguijdx ni rniee reeman. 37 Din por xtiidx gajc bejn guiguien bal rayalaman xcasti Dios o ad rayaltaman laan ya.
Rniab ree bénfarisew tijb milagr
(Mr. 8:12; Lc. 11:29‑32)
38 Yuꞌ ree bénfarisew con ree mextr ni rajc ley, rëb loj Jesús:
―Mextr, rayënan yaguiaan güünl tijb milagr.
39 Badxiꞌ Jesúsan rëbaman:
―Lëjt benmal, bén ad rüjnt ni rën Dios abiꞌ rëndi günan tijb milagr. Per achetri guguiaadi, tijbzi ziꞌc guzac Jonás bén badëë xtiidx Dios loj ree bejn. 40 Din ziꞌc guyu Jonás lën bëjl naroob choon dxej choon guiaal, ziangajc Bén guxhaal Dios, choon dxej choon guiaal chuꞌman lën baa. 41 Abiꞌ chi yadëëd ree bejn cwent loj Dios, bén guban ree Nínive zaban reeman abiꞌ guiëb reeman guial ree bén rigaꞌ yan, yayal reeman xcasti Dios. Din bén Nínive ree bayejc reeman loj Dios chi bacaagdiajg reeman xtiidx Dios ni gunee Jonás. Abiꞌ yan, bén zaꞌnë lëjt mazri lasajcaman guial loj Jonás. 42 Ziangajc bén goc reina niz sur, zabanman chi yadëëd ree bejn cwent loj Dios, dxel guiëbaman guial ree bén rigaꞌ yan, yayal reeman xcasti Dios. Din laaman dád zijt guzaman persi bicaagdiajgaman xguialrajc rey Salomón. Abiꞌ yan, bén zaꞌnë lëjt mazri lasajcan guial loj Salomón.
Xindxab ni rayejc
(Lc. 11:24‑26)
43 ’Chi rarii tijb xindxab luxdoo tijb bejn, abiꞌ rzax niz loj yujbidx rguiilix lod yaziiladxix. Abiꞌ chi ad rdxejlt lod yaziiladxix, dxel rüjnx xgab naladxix: 44 “Zagdxeli yayeꞌcan lod guzaan.” Abiꞌ chi rayejquix ruguiaax luxdoo bén guin najn ziꞌc tijb lënü lod achut zojb, lod bilioob lod najcchaaw tëë. 45 Dxel ricaꞌx za gajdx xindxab na̱j ree mazri xinmal guial lojx. Abiꞌ ru gra reex luxdoo bén guin. Dxel mazri benmal gacaman guial loj ni gocaman yaloj. Ziangajc sac ree benmal rigaꞌ loj guidxliuj yan.
Xniaa Jesús con ree bijchaman
(Mr. 3:31‑35; Lc. 8:19‑21)
46 Sta canee Jesús loj ree bejn, bidxin xniaaman con ree bijchaman, zaꞌ reeman luleꞌ, rën reeman guinieenë reeman laaman. 47 Abiꞌ yuꞌ tijb bén rëb lojman:
―Laa xniaal con ree bijchil zaꞌ luleꞌ guin, rën reeman guinieenë reeman lüj.
48 Per Jesús badxiꞌman xtiidx bén guin rëbaman:
―¿Chu na̱j da nan chu tëë ree nin na̱j da bichan?
49 Dxel con yaaman balüü ree xbejnman rëbaman:
―Bén guie ree na̱j da nan në ree da bichan. 50 Din chutëëz bén rüjn ziꞌc rën da Dadan bén yuꞌ xanyabaa, laaman na̱j da bichan, da zanan, në da nan.