11
Bigneenë ree xbejn Waj Jesús
(Lc. 7:18‑35)
Chi gulox rëb Jesús loj guidxiptioꞌp ree xbejnman con ree nin chiguieen reeman, dxel bazaman yagaj ziglüüman bejn ree xtiidx Dios loj ree guiedx rigaꞌ niz yagaj.
Abiꞌ Waj, laꞌtgaj yuꞌman ladxguiib, cwaꞌman ruson gra ree ni cayüjn Jesús. Dxel guxhaal tioꞌp choon ree xbejnman, bignabdiidx reeman lojman, rëb reeman:
―¿Lüj na̱j Cristo ya bén na̱j guiꞌt, o yalëjzan ben ren ya?
Dxel rëb Jesús loj reeman:
―Gol chej gol güjdx loj Waj ni cuguiaadi në ni cucaagdiajguidi. Gol güjdx lojman guial ma ruguiaa ree bénlutiaꞌp, ma rajc rza ree bencoj, ma bayajc tëë ree bén rajc guialguijdx la lepra, ma riguiejn ree bén nacwaꞌt guiáad ree bengüt ma baban reeman, abiꞌ ree bénprob ma caguiejn reeman xtiidx Dios. Xiquilbaa ree bén ad zucwëëzt chililadx naj.
Chi baza ree bén guxhaal Waj, dxel guzuloj Jesús caneeman loj ree bejn xcwent Waj, rëbaman:
―¿Chu naladxidi na̱j bén biquiaadi loj yujbidx? ¿Naladxidi ya najman ziꞌc tijb biqui ni runiib bi? ¿O xhienaag na̱j bén biquiaadi? ¿Najman tijb bén najcw lajd zagdxe ya? Lëjt ragbee guial bén rajcw ree lajd zagdxe lën palas zojb reeman. ¿Chuza biquiaadi? ¿Tijb bén rudëë xtiidx Dios loj ree bejn ya? Per naj rni lojdi guial biquiaadi tijb bén mazri zojbloj guial loj bén rudëëd xtiidx Dios loj ree bejn. 10 Wajn din laaman naj ben ruzaꞌt loj xtiidx Dios lod rëb:
Naj rxhial tijb bén ned lojl,
ben güünchaaw xnejzil.
11 Naj rni lëjt, loj graczi ree bénguidxliuj, ad wayut bén mazri zojbloj guial loj Waj. Per majsi zian, bén ad zojblojt loj xguialrniabee Dios, laaman mazri zojbloj guial loj Waj.
12 ’Diizd chi biꞌt Waj xt yan, zien bejn rüjn daꞌt naguiejn chuꞌ lod rniabee Dios. Abiꞌ ree bén rüjn daꞌt naguiejn laa reeman chuꞌ lod rniabeeman. 13 Diizd ley badëë Dios loj Moisejs con loj ree bén badëë xtiidx Dios loj ree bejn, xt Waj, laa reeman gunee xcwent xguialrniabee Dios. 14 Abiꞌ bal chililadxidi ni ganin lëjt, naj rni guial Wajn na̱j Elías bén badëë xtiidx Dios loj ree bejn. 15 Bén rën ree gucaagdiajg, gol bacaagdiajg.
16 ’¿Xhienaag ganin lëjt na̱j ree bén rigaꞌ loj guidxliuj guie yan? Laa reeman na̱j ziꞌc ree xindoo rguijt niz galay luguiedx, abiꞌ rbixdiaj reex rëb loj lasaꞌ reex: 17 “Bacwejdxan bidxa, per ad bayaꞌtidi, badoolan ni naya ree per ad biintidi.” 18 Din biꞌt Waj bén baroobnijs bejn ree, ad rawtaman ad rëꞌ tëëtaman vin, abiꞌ rëbidi xindxab yuꞌ luxdooman. 19 Yan, biꞌt Bén guxhaal Dios, rawaman rëꞌ tëëman vin abiꞌ rëbidi nalaman ruladx tëëman guiëꞌman, ruchajg tëëman béndol ree con ree bén ruquijx impuest. Per ree bén ma caꞌ xguialrniabee Dios, por laa reeman rguien guial gra ni rüjn Dios na̱j zagdxe.
Bén ad bazoobt ree xtiidx Dios
(Lc. 10:13‑15)
20 Dxel guzuloj Jesús cadilëman bén zojb ree guiedx lod beenman mazri zien ree milagr. Din bén guin ree ad bayüjnt reeman xgab por xtol reeman, abiꞌ rëbaman loj reeman:
21 ―¡Probza lëjt bén Corazín! ¡Probza lëjt bén Betsaida! Din bal luguiedx Tiro në luguiedx Sidón niajc ree milagr ni goc ladxidi, diizd gocli nayüjn reeman xgab por xtol reeman, niajcw reeman lajd yaꞌs nuroob tëë cobdëj guijc reeman ziꞌc tijb sen guial ma bayüjn reeman xgab por xtol reeman. 22 Per rnin lëjt guial dxej yadëëd ree bejn cwent loj Dios, mazri casti naroob yayalidi guial loj ree bén Tiro në ree bén Sidón. 23 Guiáad lëjt bén Capernaum, ad naladxidi yayalidi xanyabaa, lëjt yayal gabijl. Din bal luguiedx Sodoma niajc ree milagr goc ladxidi, xt yan sta yuꞌ guiedx guin. 24 Per rnin lojdi guial dxej yadëëd ree bejn cwent loj Dios, mazri casti naroob yayalidi guial loj ree bén Sodoma.
Gol guda lon din yaziiladxidi
(Lc. 10:21‑22)
25 Lën ree dxejzii rëb Jesús:
―Dad, ruzatan lüj zagdxe, din ni baquieꞌchil loj ree bén rajc në loj ree bén rigniaꞌ, laan ma balüül loj ree bén ad rajct. 26 Zian gojc Dad, din zian guyënl.
27 ’Da Dadan banee gra lon. Abiꞌ achut nünbee Jesucrist xiꞌn Dios, tijbzi Dios, achu tëët nünbee Dios, tijbzi Jesucrist xiꞌnman, con ree bén rënman güünbee Dios. 28 Gradi, bén ma badxag rüjn xhienin din yayaꞌndi zagdxe loj Dios, ma badxag tëëdi nüü xtolidi. Gol guda lon, naj gune guialraziiladx lojdi. 29 Gol bazoob da diidxan, gol basiid tëë gaquidi benzaꞌc në bén chaawladx ziꞌc naj, din yabedxe luxdoodi loj Dios. 30 Din ad nawëëgt guial guzoobidi da diidxan, ad nawëëg tëët guial güündi ziꞌc rënan.