16
Rniab reeman güün Jesús tijb milagr
(Mr. 8:11‑13; Lc. 12:54‑56)
Bénfarisew ree con ree bénsaducew bidxin reeman lod zaꞌ Jesús, abiꞌ par güün reeman laaman prueb gunab reeman lojman din güünman tijb milagr din guiguien guial Dios guxhaal laaman. Per badxiꞌ Jesús laan rëbaman:
―Wadxe ree chi ruguiaadi naxnia xanyabaa, rëbidi: “Zagdxe gac guixie din naxnia xanyabaa.” Guiáad rsil chi naxnia xanyabaa yuꞌ tëë za̱j, rëbidi: “Ad laat gac yandxej.” ¡Bén rusquiee!, bal ragbeedi xhie rën guiëb sen yuꞌ xanyabaa, ¿chexc ad rigniaꞌtidi xhie rën guiëb gra ni cuguiaadi yan? Bén mal, ad rliladxtidi abiꞌ rniabidi günan tijb milagr, per achet guguiaadi, tijbzi ziꞌc guzac Jonás.
Dxel basaꞌn Jesús laa reeman, ziataman.
Xlevadur ree bénfarisew
(Mr. 8:14‑21)
Dxel gudëdnë ree xbejnman stiblad roꞌ nijs guin, per bayanladx ree xbejnman ninë reeman guiadxtil. Abiꞌ rëb Jesús loj reeman:
―Gol gojp cudad con xlevadur ree bénfarisew në ree bénsaducew.
Dxel guzuloj rëb loj lasaꞌ reeman:
―Naman duloj ree zian guial ad nacaꞌt ree guiadxtil.
Gogbee Jesús ni canee reeman abiꞌ rëbaman loj reeman:
―¿Chexc zeel rëbidi guial ad caꞌtidi guiadxtil? Taꞌnnijt rliladxidi naj. ¿Staczi ad rigniaꞌtidi ya? ¿Nid rusaaladxidi ya chi gudiꞌsan gaay guiadxtil loj gaay mil bejn, abiꞌ zabël dxüm ni bayaꞌn batoꞌpidi? 10 ¿Nid zaladx tëëdi ya chi gudiꞌsan gajdx guiadxtil loj tajp mil bejn, abiꞌ zabël dxüman batoꞌpidi? 11 ¿Chexc zeel ad rigniaꞌtidi guial ad guiadxtiltan cuzatan lojdi, chi rnin lojdi gapidi cudad con xlevadur ree bénfarisew në ree bénsadusew?
12 Dxel bigniaꞌ ree xbejnman guial ad xlevadurt guiadxtilan cuzaꞌtaman loj reeman, rëbaman zian din gap reeman cudad con ni rulüü ree bénfarisew në ree bénsaducew.
Rëb Bëd guial Jesús na̱j Cristo
(Mr. 8:27‑30; Lc. 9:18‑21)
13 Chi bidxin Jesús niz Cesarea de Filipo, gunabdiidxaman loj ree xbejnman, rëbaman:
―¿Chu rëb ree bejn, na̱j Bén guxhaal Dios?
14 Badxiꞌ reeman laan, rëb reeman:
―Yuꞌ reeman rëb guial Wajn, bén baroobnijs bejn ree. Yuꞌza reeman rëb guial Elíasan, bén badëë xtiidx Dios loj ree bejn, yuꞌ tëë reeman rëb guial Jeremíasan, bén badëëd xtiidx Dios loj ree bejn o stijb ben ren ya, bén badëëd xtiidx Dios loj ree bejn.
15 Dxel rëbaman loj reeman:
―Laadx lëjt, ¿xhie nadi, chu naj?
16 Badxiꞌ Simón Bëdan, rëbaman:
―Lüjn na̱j Cristo. Lüjn na̱j Xiꞌn Dios naban.
17 Dxel rëb Jesús lojman:
―Xiquilbaal, Simón, xiꞌn Jonás, din ad bénguidxliujt guna lojl ni guinieel, da Dadan bén yuꞌ xanyabaa laaman na̱j bén guna lojl. 18 Abiꞌ naj rni lojl, Bëd, (rën guiëban “guiaj”) lüj na̱j ziꞌc tijb guiaj ni gacnë lidxan, din por lüj grii ree bén gac da bejnan abiꞌ niꞌqui guialgüjt ad zunijtt laa reeman. 19 Naj gune lüj guialrniabee ni za xanyabaa, abiꞌ gra ni tiëbil gac loj guidxliuj guie ma na̱j gacan xanyabaa, guiáad ni ad zatiëjbtil gac loj guidxliuj guie ad najt gacan xanyabaa.
20 Dxel gunabee Jesús loj gra ree xbejnman guial achu loj guiëb reeman guial laaman na̱j Cristo.
Rugojn Jesús guiëtaman
(Mr. 8:31–9:1; Lc. 9:22‑27)
21 Diizd nadxel guzuloj Jesús bagojn ree xbejnman guial na̱j cheman Jerusalén, abiꞌ ree guxtis Israel con ree bixhioz rniabee ree bixhioz në ree mextr rajc ley, laa reeman na̱j bén gusagzi laaman, gugüjt reeman laaman, per ni yayon dxej yabanman. 22 Dxel gulëëcaan Bëd laaman, rëbaman lojman:
―¡Dios ad zabëëladxt lüj, Dad! ¡Laaman ad zatiëjbt saquil zian!
23 Per badxiꞌ loj Jesús, rëbaman:
―¡Basaꞌn naj, xindxab!, ad rüjn nawëëguil lon. Din ad por Diost zëëd ree xgab ni rüjnl, xixgab bénguidxliujn rüjnl.
24 Dxel rëb Jesús loj ree xbejnman:
―Bal yuꞌ bén rën gac da bejnan ad zajct güünman ziꞌc na̱j xixgabaman, siibnejzaman guialzi ni tëdzaman abiꞌ guidnalaman naj. 25 Din bén mazri rën xguialnaban ni rajpaman loj guidxliuj guie zadxin dxej gunijtaman laan. Per bén guiët por naj, zajpaman guialnaban tiblayaa con Dios. 26 Xhieczi gan gap bejn gra ni yuꞌ loj guidxliuj, abiꞌ nitaman loj Dios. Din ad zileꞌt sii bejn xguialnabanman xanyabaa. 27 Abiꞌ Bén guxhaal Dios, guiꞌtaman con xguialrniabee xDadaman Dios në ree xianjl Dios din gudëëman ni rayal tijbgaj bejn, bal gonin been bejn. 28 Diidxliczi rnin lojdi guial yuꞌ ree bén rigaꞌ guie ad zëjtt reeman chi gad reeman guguiaa Bén guxhaal Dios, guiꞌtaman con xguialrniabeeman din nabeeman.