19
Rulüü Jesús xcwent guial ralaꞌ lasaꞌ
(Mr. 10:1‑12; Lc. 16:18)
Chi gulox gunee Jesús zian, bazaman niz Galilea, zëman niz Judea, niz stiblad roꞌ guiiw Jordán. Zien ree bejn binal laaman, yagaj bayüjnman bénragxuu ree.
Abiꞌ tioꞌp choon ree bénfarisew bibig loj Jesús, dxel par güün reeman laaman prueb, gunabdiidx reeman lojman rëb reeman:
―¿Zileꞌ yalaꞌ bejn lacheelaman por xhiedxitzinin ya?
Badxiꞌ Jesúsan rëbaman:
―¿Nid wayoolidi loj xtiidx Dios ya, guial diizd guiaꞌxchej Dios “been xinguiaaw në béngunaa”? Rëb tëëman: “Zeel xinguiaaw gusaꞌn xdad xniaax din guibannë lacheelix, dxel grop reex ma gac ziꞌc tijbzi bejn.” Zianan zeel ad najtri reex tioꞌp, ma na̱j reex tijbzi. Zeel bénguidxliuj ad rayalt yalaꞌman lasaꞌ ni ma bachajg Dios.
Dxel rëb ree bénfarisew guin loj Jesús:
―¿Chexquiza zeel rëb Moisejs guial zileꞌ yalaꞌ lacheel bejn, con gudëëdaman guiꞌch guial ma balaꞌ lasaꞌ reeman?
Badxiꞌ Jesúsan, rëbaman:
―Cwëjb Moisejs gojc zian guial ad rëntidi guzoobidi diidx, per ad ziant gojc diizd guiaꞌxchej. Naj rni lojdi. Xin yalaꞌ lacheel, bal id zaꞌnë lacheelix xin ren, abiꞌ tiaꞌx ben ren dolan cayüjnx. Ziangajc xin tiaꞌ bén qui balaꞌri lasaꞌ guin dolan cayüjnx.
10 Dxel rëb ree xbejn Jesús lojman:
―Bal zian na̱j xcwent guial ru lacheel, zagdxeli ad zut lacheel bejn
11 Badxiꞌ Jesúsan rëbaman:
―Ad grat bejn zileꞌ chigniaꞌ ni canin, bén caꞌzi ree quiarguiejn par chigniaꞌ reeman laan. 12 Yuꞌ bejn diizd rajlaman ad zëëdtaman loj guidxliuj par guxhliaaman, yuꞌza reeman, bejn rüjn laa reeman zian. Abiꞌ yuꞌ reeman rüjn xgab guial zagdxeli guitieꞌch reeman xtiidx Dios luar guxhliaa reeman. Bén rën chigniaꞌ, gol bigniaꞌ.
Rüjnleꞌ Jesús xindoo ree
(Mr. 10:13‑16; Lc. 18:15‑17)
13 Binë ree bejn xindoo ree lod zaꞌ Jesús, din guixhioob yaaman guijc reex cwedx guiniab tëëman Dios por laa reex, per ree xbejnman guzuloj cadilë reeman bén zinë ree laa reex. 14 Dxel rëb Jesús loj reeman:
―Gol baslaa guiꞌt reex lon, ad bal rudxoondi, din lod rniabee Dios na̱j par ree bén naj ziꞌc laa reex.
15 Abiꞌ guxhoob yaa Jesús guijc ree xindo guin, dxel ziaman.
Tijb xinrijcw
(Mr. 10:17‑31; Lc. 18:18‑30)
16 Bidxin tijb xin guin loj Jesús, abiꞌ gunabdiidxix lojman, rëbix:
―Mextr, ¿xhie ni zagdxe günan din gaꞌpan guialnaban tiblayaa con Dios?
17 Dxel rëb Jesús lojx:
―¿Chexc zeel rniabdiidxil lon conin na̱j ni zagdxe? Achut na̱j benzaꞌc, tijbzi Dios. Per bal rënl gapil guialnaban tiblayaa con Dios, been ziꞌc rëb ree mandamient.
18 Dxel gunabdiidxix loj Jesús rëbix:
―¿Con ree mandamientan?
Badxiꞌ Jesúsan, rëbaman:
―Ad gugüjtil bejn, ad sunël lacheel ben ren, ad cwanl, ad cwëël xtiidx bejn, 19 gojp respejt xdad xniaal, guyën tëë ree lasaꞌl ziꞌc rën lüj gajc.
20 Dxel rëbix:
―Gra ree ni guin cayünan diizd najn xindoo, ¿xhieri ryaadx günan yan?
21 Badxiꞌ Jesúsan, rëbaman:
―Bal rënl gaquil benzaꞌc loj Dios, bigtoꞌ gra ni rajpil dxel gudëël milia guin loj ree bénprob. Zian gapil guialnazaꞌc xanyabaa. Zianz guidnalil naj.
22 Chi biguiejn xin guin zian, dád guyu nayax ziax, guial dád xinrijcwan.
23 Dxel rëb Jesús loj ree xbejnman:
―Diidxliczi rnin lojdi: Dád nawëëg chuꞌ benrijcw lod rniabee Dios. 24 Naj rni lëjt. Adli nawëëgt tëd tijb camell xan gagux, guial chuꞌ tijb benrijcw lod rniabee Dios.
25 Chi biguiejn ree xbejn Jesús zian, dád badxaloj reeman, abiꞌ rëb reeman:
―¿Chuza zajc gac perdon loj Dios?
26 Dxel baguiaa Jesús loj reeman, rëbaman:
―Nawëëg gac zian par bénguidxliuj, per par Dios achet ni nawëëg yuꞌ.
27 Abiꞌ rëb Bëd lojman:
―Ma basaꞌnan graczi ni rayaꞌpan, persi zudnaalan lüj. Abiꞌ ¿xhieza yayalan?
28 Badxiꞌ Jesúsan, rëbaman:
―Diidxliczi rnin lojdi chi guidxin dxej yacüb gra, guidxin tëë dxej cwe Bén guxhaal Dios luar lod nabeeman, në lëjt, guial zidnalidi naj, cwedi loj chiptioꞌp ree luar lod nabeedi, din güün xguialguxtisidi loj guidxiptioꞌp ree xdiaa Israel. 29 Abiꞌ gra ree bén basaꞌn lidx, bijch, bizan, xdad, xniaa, xiꞌn, o guidxliuj ree por naj, zacaꞌ reeman tibgayuu volt mazri guial loj ni basaꞌn reeman, zajp tëë reeman guialnaban tiblayaa con Dios. 30 Per zien ree bén na̱j bén yaloj, gac reeman bén bigra, abiꞌ zienza ree bén na̱j bén bigra, gac reeman bén yaloj.