20
Xcwent ree bén rüjn dxiin
Rëb tëë Jesús:
―Xguialrniabee Dios na̱j ziꞌc tijb bén rajp tijb guiniaaroꞌ, rsildoo briiman zitiilaman mojs güün dxiin loj xguiniaaman. Bayaꞌnnëman laa reeman diidx plac quixaman tijb gaj reeman tibdxej, dxel guxhaalaman laa reeman loj xguiniaaman. Dxel briiman stijb cost raca gaa rsil, abiꞌ baguiaaman ben ren ree zaꞌ reeman galay luguiedx, achet xchiin reeman. Zianz rëbaman loj reeman: “Gol biguieen dxiin loj da guiniaan, naj gaguix lëjt ziꞌc rayal.” Dxel zë reeman. Cost garol dxej briiman stijb, abiꞌ brii gajman cost raca choon wadxe ziangajc rëbaman loj ree bén rigaꞌ yagaj, bén achet xchiin. Cost raca gaay wadxe wejman galay luguiedx guin stijb, abiꞌ bidxaaglojman ben ren ree, bén achet ree xchiin, gunabdiidxaman loj reeman, rëbaman: “¿Chexc zeel zaꞌdi guin gudëdchej ad cayüjntidi dxiin?” Badxiꞌ reeman laan rëb reeman: “Achut wanee dxiin yaguieenan.” Dxel rëbaman loj reeman: “Në lëjt gol biguieen dxiin loj da guiniaan naj gaguix lëjt ziꞌc rayal.” Chi ma gurej guiaal, rëb bén naj xguiniaan loj bén naaz dxiin guin: “Gurejdx ree mojs guin din quixil laa reeman, per yalojxgaj gudijx ree bén bigra guyu, zianz quixil bén guyu ree yaloj.” Chi bidxin ree bén guyu loj dxiin guin raca gaay wadxe, gojx tijbgaj reeman xieen tibdxej. 10 Dxel chi bidxin ree bén guyu loj dxiin diizd rsil, gunaladx reeman niajx reeman mazri, per nëgajc reeman gojx xieen tibdxej. 11 Abiꞌ chi cayajx reeman, guzuloj cadxeꞌch reeman bén na̱j xguiniaa laan, 12 rëb reeman lojman: “Bén bigra guyu ree, been reeman dxiin tib horzi abiꞌ ziꞌcgajc caguijxil dunujn gudijxil laa reeman, abiꞌ dunujn badaanan baguieenan dxiin dëchej loj guialnalaa.” 13 Per rëb bén guin loj tijb reeman: “Achet ni mal cayünan lüj. ¿Nid bayaꞌn diidx ya plac gunen tiaꞌl tibdxej? 14 Cwaꞌ ni bayalil baguiaj. Din naj rënan gaguixan bén bigratë guyu ziꞌc gudixan lüj, 15 zajc günnëꞌ da milian ni rëntzan. ¿O nadëdlojl ya guial najn benzaꞌc?” 16 Zianan zeel bén na̱j ree bén bigra gac reeman bén yaloj, guiáad ree bén yaloj gac reeman bén bigra.
Bayon volt bagojn Jesús guial guiëtaman
(Mr. 10:32‑34; Lc. 18:31‑34)
17 Chi zë Jesús Jerusalén, gurejdx guidxiptioꞌp ree xbejnman tiblad, rëbaman loj reeman:
18 ―Ganin lëjt, ziyoꞌ ree Jerusalén, lod yayü reeman Bén guxhaal Dios, loj ree bixhioz rniabee ree bixhioz në loj ree mextr rajc ley, abiꞌ laa reeman nabee guiëtaman, 19 yayü reeman laaman loj ree benzit, din guzeꞌ reeman laaman quin tëë reeman laaman, abiꞌ gucaa reeman laaman loj crüjz, per yayon dxej yabanman.
Ni gunab xniaa Jacob con Waj
(Mr. 10:35‑45)
20 Gubig lacheel Zebedeo loj Jesús con grop ree xiꞌnman, bazuxibaman lojman din guiniabaman ni rënman. 21 Gunabdiidx Jesús lojman, rëbaman:
―¿Xhie rënl?
Badxiꞌ bén guinan, rëbaman:
―Rënan nabeel cwe tijb da xiꞌnan xladbeel, stijbim xladruvejsil, chi ma canabeel.
22 Dxel rëb Jesús:
―Ad ragbeetidi ni rniabidi. ¿Wen zajc tëdidi guialzi ziꞌc na̱j ni gadëëdan ya?
Badxiꞌ reeman laan, rëb reeman:
―Zayajcan.
23 Abiꞌ rëbaman:
―Diidxliczi rnin zajc tëdidi guialzi ziꞌc na̱j ni gadëëdan, per guial cwedi da ladbeen o da ladruvejsan ya ad najt rayal ganabee, din ma najn par ree bén bacaabee da Dadan.
24 Chi biguiejn zachii ree xbejn Jesús zian dád balen reeman grop bijch reeman. 25 Per gurejdx Jesús laa reeman, rëbaman:
―Lëjt ragbee, bén rniabee ree loj guidxliuj, rniabee reeman bejn ree ziꞌctzi rën reeman, guiáad ree bén zojbloj rüjnnë reeman bejn ree ziꞌctzi rën reeman por guialrniabee ni rajp reeman. 26 Per con lëjt ad rayalt gac zian. Bal chu rën gac bén rniabee lojdi, rayal güünman sirv lojdi. 27 Ziangajc bén rën gac bén zojbloj lojdi, rayal güünman sirv lojdi ziꞌc bén nadoꞌ. 28 Ziꞌc Bén guxhaal Dios ad biꞌttaman par güün reeman sirv lojman, biꞌtaman par güünman sirv gudëë tëë xguialnabanman din laa zien bejn loj dol.
Rayüjn Jesús tioꞌp ree bénlutiaꞌp
(Mr. 10:46‑52; Lc. 18:35‑43)
29 Chi bazaman luguiedx Jericó con ree xbejnman, dád zien ree bejn binal laaman. 30 Dxel tioꞌp ree bénlutiaꞌp zojb cwëꞌ nejz chi biguiejn reeman cadëd Jesús niz yagaj, gurixdiaj reeman rëb reeman:
―¡Dad, xdiaa Davi, baya dunujn!
31 Abiꞌ rdilë ree ben guin laa reeman din yacwëëz roꞌ reeman, per mazri ribixdiaj reeman rëb reeman:
―¡Dad, xdiaa Davi, baya dunujn!
32 Dxel guzudxe Jesús, gurejdxaman laa reeman, gunabdiidxaman loj reeman, rëbaman:
―¿Xhie rëndi günan por lëjt?
33 Badxiꞌ reeman laan, rëb reeman:
―Dad, rayënan yaxal du lojn.
34 Dxel baya Jesús laa reeman, abiꞌ baquiꞌman loj reeman. Loj hor zii baxal loj reeman, dxel binal reeman Jesús.