22
Xcwent guialruxhliaa
Basnuu Jesús beman ziꞌc cwent loj reeman rëbaman:
―Xguialrniabee Dios na̱j ziꞌc tijb rey bén been lanijroꞌ chi baxhliaa xiꞌnman. Abiꞌ guxhaalaman mojs ree bignee reeman biooz ree, per biooz guin ree ad guyënt reeman niej reeman. Dxel guxhaalaman mojs ren ree, rëbaman loj reeman: “Gol güjdx loj ree biooz guin ma na̱j guialraw, ma gunabeen güjt ree da goꞌnan në ree beren, beroꞌ ree. Ma najcchaaw graczi, gol güjdx loj reeman din guiꞌt reeman loj guialruxhliaa guin.” Per biooz guin ree ad bidxgaꞌt reeman xtiidx rey guin, yuꞌ reeman zë loj xguiniaa, yuꞌ reeman zë xmandad, yuꞌ tëë reeman gunaaz mojs guin ree gudijn reeman laa reeman abiꞌ bagüjt reeman laa reeman. Chi gogbee rey guin zian, dád bidxeꞌchaman. Guxhaalaman bén na̱j ree xsuldadaman persi bagüjt reeman bén guin ree bazeꞌc tëë reeman lidx reeman. Dxel rëbaman loj ree xmojsaman: “Graczi ma najcchaaw par loj guialruxhliaa guin, per ree bén gunen ad najt guial niꞌt reeman. Yan, gol wej lod radxaag lasaꞌ ree nejz, gol güjdx loj ree bén guidxaalojtzidi din guiꞌt reeman loj guialruxhliaa guin.” 10 Abiꞌ brii ree mojs guin wej reeman lunejz guin ree, batoꞌp reeman gra ree bén bidxaalojtzi reeman, ziꞌc ree benmal ziꞌc ree benzaꞌc, zian gudxa ree biooz lidx rey guin.
11 ’Per chi guyu rey guin din guguiaaman biooz guin ree, baguiaaman tijb bén ad najcwt xab ni rayal gacwaman loj guialruxhliaa guin. 12 Abiꞌ rëb rey guin lojman: “Laadx lüj, ¿xhienaag beenl guyul guie abiꞌ ad najcwt xabil ni rayal gacwil loj guialruxhliaa?” Dxel achet badxejl niëjb bén guin. 13 Zianz rëb rey guin loj ree bén caguiꞌs guialraw: “Gol guxhii guiaꞌx në yaax, gol bazaal tëëx xchu lod nacay daꞌt lod goonx gaw tëë layix.” 14 Din zien ree bejn rdxejl, per ad grataman chuꞌ.
¿Rayal gax impuest ya?
(Mr. 12:13‑17; Lc. 20:19‑26)
15 Dxel baza ree bénfarisew yagaj, abiꞌ bayaꞌn reeman diidx xhie guiniabdiidx reeman loj Jesús din guidoon xhie guiëbaman, zian chileꞌ gutediaꞌ reeman laaman. 16 Abiꞌ guxhaal ree xbejn reeman con ree xbejn Herodes, rëb reeman lojman:
―Mextr, dunujn rayagbee guial lüj rniee diidxli, abiꞌ walil rulüül guial xhienaag rën Dios guiban bejn, ad ridxgaꞌ tëëtil chu na̱j bejn. Din lojl tiblojzi na̱j bejn. 17 Guna du lojn: ¿Zagdxen ya yadijxan impuest loj César o ad zagdxetan ya?
18 Per gogbee gajc Jesús xgabmal ni cayüjn reeman, abiꞌ rëbaman loj reeman:
―Bén rusquiee, ¿chexc zeel raguiilidi mod xhienaag gutidiaꞌdi naj? 19 Gol balüü tijb cintabl lon ni rguijxnëdi impuest.
Dxel badëëd reeman tijban lojman, 20 abiꞌ gunabdiidx Jesús loj reeman, rëbaman:
―¿Chu loj ca lojn chu tëë laj ca lojn?
21 Badxiꞌ reeman laan, rëb reeman:
―Laj César në lojman.
Dxel rëbaman:
―Gol badëëd loj César ni na̱j xieen César, guiáad loj Dios gol badëëd ni na̱j xieen Dios.
22 Chi biguiejn reeman zian, dád badxaloj reeman, dxel basaꞌn reeman laaman, zianz zia reeman.
Gunabdiidx reeman xcwent guial yaban ree bengüt
(Mr. 12:18‑27; Lc. 20:27‑40)
23 Dxejzii gajc tioꞌp choon ree bénsadusew wej reeman bignaj reeman Jesús, bénsadusew guin ree ad rliladxt reeman guial yaban ree bengüt, zeel rëb reeman loj Jesús:
24 ―Mextr, Moisejs rëb guial bal guiët tijb xinguiaaw abiꞌ achut xiꞌn reex guyu con lacheelix, bijch xingüt guin guxhliaanë béngunaa bizëjb guin din chuꞌ xiꞌn reex luar bijchix. 25 Du lojn guyu tijb famil lod gojc reex gajdx bijch. Baxhliaa xin yaloj guin, per güjtix abiꞌ guial ad guyut xiꞌnx, dxel bijch barojpix baxhliaanë béngunaa guin. 26 Per ziangajc guzajc xin barojp guin abiꞌ ziangajc guzajc xin bayon guin, xt bagajdx reex guzajc zian. 27 Chi bara reex güjt dxel güjt béngunaa guin. 28 Yan, chi yaban ree bengüt, loj guigajdx reex, ¿chu gac xbéngunaa laaman guial gra reex baxhliaanë laaman?
29 Badxiꞌ Jesúsan, rëbaman:
―¡Ragdxadi guial ad nünbeetidi xtiidx Dios ad nünbee tëëtidi xhienaag na̱j xguialrniabeeman! 30 Din chi yaban ree bengüt, ad zuxhliaatri reeman ad zudëëd tëëtri xiꞌn reeman guxhliaa, ma gac reeman ziꞌc ree anjl yuꞌ xanyabaa. 31 Abiꞌ xcwent ni yaban ree bengüt, ¿gadidi gool ya lod ca guial Dios gajc rëb: 32 “Naj na̱j xDios Abraham, xDios Isaac në xDios Jacob”? Abiꞌ Dios ad najtaman xDios ree bengüt, najman xDios ree bén naban.
33 Chi biguiejn ree bejn zian, dád badxaloj reeman ziꞌc rulüüman laa reeman.
Mandamient mazri zojbloj
(Mr. 12:28‑34)
34 Chi gogbee ree bénfarisew guial achet badxejl niëjb ree bénsadusew loj Jesús, dxel bayaꞌn reeman diidx badxaag lasaꞌ reeman. 35 Abiꞌ tijb ree bénfarisew guin, bén na̱j mextr rajc ley, gunabdiidxaman loj Jesús din guidoon xhie guiëbaman, rëbaman:
36 ―Mextr, ¿con mandamientan mazri zojbloj loj gra ree mandamient ni zëëd loj ley?
37 Badxiꞌ Jesúsan rëbaman:
―“Guyën xDadil Dios guidiblagaa guidib guijc guidib ladxil.” 38 Laan na̱j mandamient mazri zojbloj. 39 Ziangajc na̱j mandamient rarojp ni rëb: “Guyën ree bejn ziꞌc rën lüj gajc.” 40 Con grop ree mandamient guie, ma cayüjn bejn cumplid gra ley bacaa Moisejs në ree ni bacaa ree bén badëë xtiidx Dios loj ree bejn.
Chu loj xdiaa za Cristo
(Mr. 12:35‑37; Lc. 20:41‑44)
41 Laꞌtgaj nadxag lasaꞌ ree bénfarisew guin, gunabdiidx Jesús loj reeman, rëbaman:
42 ―¿Xhie xgab rüjndi por Cristo? ¿Chu loj xdiaa zaman?
Badxiꞌ reeman laan rëb reeman:
―Loj xdiaa Davi.
43 Dxel rëb Jesús loj reeman:
―Per, ¿chexquiza zeel por xSprijt Dios rëb Davi lojman, Dad? Din Davi rëb:
44 Dios rëb loj bén rniabee naj:
“Gurej da ladbeen, xt gabecan
xin rdxeꞌch ree lüj guiaꞌl.”
45 Yan, bal xiꞌn Davi na̱j Cristo, ¿chexquiza zeel rëb Davi lojman Dad?
46 Achutczi gojc nadxiꞌ xtiidx Jesús, niꞌczi tijb diidx. Abiꞌ diizd dxejzii achutczi bayax niniabdiidx xhienin lojman.