25
Xcwent chii biinxdüb
Basnuu Jesús rëbaman:
―Loj xguialrniabee Dios gac ziꞌc guzac ree chii biinxdüb we loj tijb guialruxhliaa cwaꞌ tijbgaj xguij reem bilëz reem xin cuxhliaa guin. Gaay reem been xgab xhie güün reem, per za gaay reem ad beent xgab. Biin ad beent ree xgab guin binë xguij reem per ad binët reem mazri sejt ni cheꞌcnë ree guij guin. Guiáad ree biin been xgab guin xhie güün reem, binë reem za tib lumejtgaj sejt con xguij reem. Abiꞌ guial goglaa badxin xinruxhliaa guin, biꞌt bacaal loj gra reem, abiꞌ goodyëjs reem. Cost garol guiaal, biguien chaꞌ tijb bejn rëbaman: “¡Laa xinruxhliaa guin ma ziaad, gol tagchaaglojx!” Dxel bixche gra ree biinxdüb guin, abiꞌ beenchaaw xguij reem. Abiꞌ gaay ree biin ad beent xgab guin xhie güün reem, rëb reem loj za gaay biin been xgab guin: “Gol baneesii tibdaꞌn xsejtidi, din dux guijn ma cayüꞌ reen.” Per badxiꞌ reemin rëb reem: “Yajqui, din dool ad zadaantan par lëjt niꞌqui par dunujn. Zagdxeli gol wëj lod rdoꞌn din siidan par lëjt gajc.” 10 Abiꞌ laꞌtgaj zë reem zisii reem sejt, bidxin xinruxhliaa guin, abiꞌ za gaay ree biin been xgab guin guyunë reem laax loj guialruxhliaa guin dxel bidaꞌcw roꞌ port. 11 Dxel chi badxin za gaay biin bisii ree sejt guin, rëb reem: “¡Dad, dad, guxhal din yadxuꞌn!” 12 Per badxiꞌxan rëbix: “Diidxliczi rnin, ad nünbeetan lëjt.”
13 Dxel basnuu Jesús rëbaman:
―Zeel gol guzusin din ad ragbeetidi goc yaguiaad Bén guxhaal Dios.
Xcwent bén badëëd milia
14 Dxel rëb tëë Jesús:
―Xguialrniabee Dios na̱j ziꞌc tijb bén ma grii cheman zijt, abiꞌ gurejdx ree xmojsaman, basaꞌn xmiliaman loj reeman. 15 ’Loj tijbaman badëëman gaay mil cintabl, loj zatijbaman badëëman zatioꞌp milan, guiáad loj zatijbaman badëëman za timilan. Loj tijbgaj reeman badëëdaman ni naladxaman zajc güünnë reeman dxiin, dxel briitaman zëman zijt. 16 Abiꞌ mojs cwaꞌ gaay mil cintabl guin beennëman laan dxiin abiꞌ beenman gan za ziant gajcan. 17 Ziangajc been mojs cwaꞌ tioꞌp milan, beenman gan za tioꞌp mil gajcan. 18 Per mojs cwaꞌ timil cintabl guin bitëënman luyuj persi baquieꞌchaman cintabl guin ni badëëd xpatronman.
19 ’Gojc xchej daꞌt dxel badxin patron guin abiꞌ babëëman cwent con la reeman. 20 Yaloj bidxin mojs cwaꞌ gaay mil cintabl guin abiꞌ bayüman zagaay milan, rëbaman: “Dad, lüj banee gaay milan lon, yan, laa za gaay milan guie ni benan gan.” 21 Dxel rëb patron guin lojman: “Zagdxen, mojszaꞌc, zagdxe beenl, guial zagdxe beenl con tibdaꞌn ni banen, yan, gunen mazri guial loj ni banen. Guyu, babaa con naj.” 22 Zianz bidxin mojs cwaꞌ zatioꞌp mil cintabl guin rëbaman: “Dad, lüj banee tioꞌp milan lon, yan, laa zatioꞌp milan guie ni benan gan.” 23 Dxel rëb patron guin lojman: “Zagdxen, mojszaꞌc, zagdxe beenl, guial zagdxe beenl con tibdaꞌn ni banen, yan, gunen mazri guial loj ni banen. Guyu, babaa con naj.”
24 ’Per chi bidxin mojs cwaꞌ timil cintabl guin, rëb loj xpatronman: “Dad, naj ragbee guial ad rayatil bejn, rabëël guialnazaꞌc lod ad rguꞌtil bin, ratoꞌp tëël guialnazaꞌc lod ad rtieꞌchtil bin. 25 Zeel bidxeban abiꞌ biquiechan xmilial lën liuj, yan, laa xmilial guie.” 26 Badxiꞌ patron guinan, rëbaman: “Mojs mal, mojs ploj, bal ragbeel rabën guialnazaꞌc lod ad rguꞌtan bin, ratop tëën guialnazaꞌc lod ad rtiechtan bin. 27 Adil niluꞌ da milian lën bancw, din chi naguialan nacaꞌnan con xiꞌnan ni beenan gan.” 28 Dxel rëb patron guin loj ree bén zaꞌ yagaj: “Gol biquied timil cintabl guin lojx, gol badëëdan loj xin rajp chii milan. 29 Din bén rajp zacaꞌman mazri, abiꞌ gapaman zroꞌ daꞌt, per bén rajp taꞌnzi, xt ni rajpaman chiquied lojman. 30 Abiꞌ mojs ad rünjt sirv guin gol bazaalix xchuni lod nacay, lod goonx, lod gaw tëë layix.”
Xguialguxtis Jesús
31 ’Chi guiꞌt Bén guxhaal Dios, guiꞌtaman con xguialrniabeeman, në con gra ree xianjlaman din cweman lod nabeeman. 32 Dxel gra ree bénguidxliuj yadoꞌp lojman, abiꞌ cweman laa reeman ziꞌc rüjn tijb bén rajp xiil chi rabëëcaman xiil ree loj ree dxib. 33 Abiꞌ guzujman bén na̱j ree xbejnman xladbeeman, guiáad ree bén ad najt xbejnman guzujman xladruvejsaman. 34 Dxel guiëb rey guin loj ree bén zaꞌ xladbeeman: “Gol guda bén ma nüjnleꞌ da Dadan. Gol guyu loj guialrniabee najcchaaw par lëjt, diizd chi goꞌtchaaw guidxliuj. 35 Din chi gulaanan, baneedi ni gudawan, chi weꞌcan nijs, baneedi ni guꞌn, chi bizaan ziꞌc tijb benzit, baneedi lod bayaꞌnan. 36 Chi byaadx da xaban, lëjt banee ni goꞌtan, chi gogxuun, bidgatixlojdi naj, abiꞌ chi guyuꞌn ladxguiib, bidganajdi naj.” 37 Dxel guiëb ree bén zaꞌ ladbee guin: “Dad, ¿goc baguiaan lüj rliaanl, abiꞌ baneen ni gudawil?, ¿o goc baguiaan lüj weꞌquil nijs, abiꞌ baneen nijs guꞌl? 38 ¿Goc baguiaan lüj zizal ziꞌc tijb benzit, abiꞌ baneen lod bayaꞌnl, o goc biyaadx xabil, abiꞌ baneen ni gotil? 39 ¿Abiꞌ goc baguiaan lüj ragxuul, o guyul ladxguiib, abiꞌ budganajn lüj?” 40 Dxel guiëb rey guin loj reeman: “Diidxliczi rnin lojdi, gra yudar beendi da bejn reen majsi ad najt reeman bén lasajc, najn beendi yudar.”
41 ’Dxel guiëbaman loj ree bén zaꞌ xladruvejsaman: “Gol biquied lon, benmal gol chej loj bajl ni ad yuꞌt dxej yayüꞌ ni ma na̱j par xindxab në ree xbejnx. 42 Din chi gulaanan, ad baneetidi ni niawan, chi weꞌcan nijs, ad baneetidi ni niëꞌn. 43 Chi bizaan ziꞌc benzit, ad baneetidi lod nayaꞌnan, chi biyaadx da xaban, ad baneetidi ni niaꞌcwan. Abiꞌ chi gogxuun në chi guyuꞌn ladxguiib, ad bidganajtidi naj.” 44 Dxel guiëb reeman lojman: “Dad, ¿goc baguiaan lüj rliaanl o reꞌquil nijs, o zizal ziꞌc tijb benzit, o goc baguiaan lüj ryaadx xabil, o ragxuul, o yuꞌl ladxguiib, abiꞌ ad bayidxgaꞌtan lüj?” 45 Abiꞌ yadxiꞌman laan guiëbaman: “Diidxliczi rnin lëjt, gra ni ad beentidi din nüjndi yudar da bejn reen majsi ad najt reeman bén lasajc, najn ad beentidi yudar.” 46 Laa reeman yayal loj casti tiblayaa, guiáad ree bén been ziꞌc rayal, laa reeman rayal guialnaban tiblayaa con Dios.