24
Rëb Jesús guial yazeꞌn yadooroꞌ
(Mr. 13:1‑2; Lc. 21:5‑6)
Chi barii Jesús lën yadooroꞌ Jerusalén, ziaman, bibig ree xbejnman lojman balüü reeman gra ree xyu yadoo guin lojman. Abiꞌ rëb Jesús loj reeman:
―Diidxliczi rnin, gra ni cuguiaadi yuꞌ dxej niꞌqui tijb guiaj guin ad zayaꞌnt guijc stijban, gran yazeꞌn.
Ni gac chi gad guidxliuj nit
(Mr. 13:3‑23; Lc. 21:7‑24; 17:22‑24)
Laꞌtgaj zojb Jesús guijc guiaꞌ la Olivos, gubig ree xbejnman lojman, rëb reeman:
―Rayënan nal goc gac zian. ¿Xhie ree sen gac chi ma zidyob guiꞌtil stijb, në chi ma zidyob nit guidxliuj?
Dxel rëb Jesús loj reeman:
―Gol gojp cudad achu gusquiee lëjt. Din zien ree bejn guiꞌt guiëb reeman guial por naj zëëd reeman, guiëb tëë reeman: “Naj na̱j Cristo”, abiꞌ zien bejn gusquiee reeman. Per lëjt chi guiguiejndi cayajc wadijl o zëëb diidx guial gac wadijl, ad guidxebidi din zian na̱j gac. Per ad wadxint dxej nit guidxliuj. Din til nacion con stijb nacion, në bén rajp guialrniabee con stijb bén rajp guialrniabee. Abiꞌ guiꞌt xudoxh në gubijn niz ni niz guie. Gra ree nine ree gac chi ma suloj guialzi guin.
’Dxel yayü ree bejn lëjt loj ree bén gusagzi lëjt, gugüjt reeman lëjt, abiꞌ gra ree bénguidxliuj guidxeꞌch lëjt guial najdi da bejnan. 10 Chi gac zian zien ree bejn gusaꞌn guialrliladx reeman naj, guidxeꞌch lasaꞌ reeman abiꞌ yayü lasaꞌ reeman loj ree bén ralen laa reeman. 11 Guiꞌt tëë zien ree bén gusquiee, guiëb reeman guial rudëëd reeman xtiidx Dios, abiꞌ zien bejn gusquiee reeman. 12 Abiꞌ guial dád zien ni mal gac, zien daꞌt bén ad zëntri ree lasaꞌ. 13 Per bén sudxiꞌch loj guialrliladxaman naj, xt dxej chigra guibanman, laaman yayal xanyabaa. 14 Abiꞌ xtiidx Dios ni canin lëjt yan guireꞌchan guidibczi guidxliuj din gagbee gra bejnan, dxelri nit guidxliuj.
15 ’Zianan zeel chi guguiaadi zojb tijb ni dxuudx, ni ad rüjnt sirv lën yadooroꞌ Jerusalén, ziꞌc gunee Daniel bén badëë xtiidx Dios loj ree bejn (bén gool guiꞌch guie ree, gol bigniaꞌ), 16 guial bén zojb ree Judea rayal guxüün reeman che reeman dajn. 17 Guiáad ree bén yëꞌp guijc yulidx dxejzii, ad yayu lënülidx reeman par tiaꞌ xhie xieen reeman. 18 Abiꞌ ree bén zaꞌ dajn, ad yayejc reeman chigxii xab reeman. 19 ¡Probza ree béngunaa nüü xiꞌn o bén caꞌ ree xindobëz lën ree dxejzii! 20 Gol gurejdx gunab Dios chitëë gac zian tiamp nayaag o dxej raziiladx ree bejn ya. 21 Din nadxel dád guialziroꞌ chuꞌ, ziꞌc ad wayajctczi diizd guiaꞌxchej chi gad guidxliuj gacchaaw ad yuꞌ tëët dxej gac zian. 22 Abiꞌ bal id Dios gucwëëz guialzi chuꞌ lën ree dxej guin, niꞌqui tijb bejn ad zalaat, per gucwëëzaman laa reen por ree bén guleman.
23 ’Lën ree dxejzii bal chu na lojdi: “Gol baguiaa, laa Cristo zaꞌ guie”, o “Gol baguiaa laaman zaꞌ ni”, ad bal chililadxidi. 24 Din ziꞌt zien ree bén gusquiee na guial laa reeman na̱j bén guxhaal Dios o na reeman guial laa reeman na̱j bén rudëëd xtiidx Dios. Abiꞌ züjn reeman milagr ree në graloj ni yadxaloj bejn din gusquiee reeman laa reeman, abiꞌ bal zileꞌn xt në ree bén gulej Dios gusquiee reeman. 25 Ma rni xgajn lojdi ni gac. 26 Zeel bal chu na lojdi: “Gol baguiaa laa Cristo zaꞌ niz loj yujbidx”, ad bal chedi o na reeman lojdi: “Laa Cristo yuꞌ lënü ni”, ad bal chililadxidi. 27 Din ziꞌc chi rëꞌp nijs, abiꞌ rulaan bachaꞌ niz lod rliejn gubijdx xt lod rëëzan, ziangajc gac dxej guiꞌt Bén guxhaal Dios stijb. 28 Bén rliladx ree naj guiꞌt reeman lon, ziꞌc chi radoꞌp ree golbich lod nagaꞌ tijb begüt.
Guiꞌt Bén guxhaal Dios stijb
(Mr. 13:24‑37; Lc. 21:25‑33; 17:26‑30, 34‑36)
29 ’Chi ma gudëd ree dxej ni gac ree guialzi guin, guicajy loj gubijdx, ad zusnit bëëw, guiyajb ree bajl xanyabaa abiꞌ gra ree ni yuꞌ xanyabaa guiniib. 30 Dxel guiguien tijb sen xanyabaa guial ma guiꞌt Bén guxhaal Dios. Abiꞌ gra ree bénguidxliuj goon daꞌt chi guguiaa reeman Bén guxhaal Dios, rdiinman bachaꞌ zëëdaman loj za̱j con xguialrniabeeman. 31 Dxel guixhiaal ree xianjlaman, abiꞌ rejs daꞌt gucwejdx reeman trompejt, din yadxajg lasaꞌ ree bén guleman, bén zaꞌ ree gralad guidiblagaa guidxliuj.
32 ’Yan, gol baguiaa xhienaag rajc con tijb yag higo. Chi ma naquieꞌn xidxan, chi ma caydxib ree xbalagan, lëjt ragbee guial ma zëëd tiamp nalaa. 33 Ziangajc chi guguiaadi ma cayajc ree ni guin, gagbeedi guial ma zidyob gac ziꞌc rnin lëjt. 34 Diidxliczi rnin lëjt guial gra ree ni guin gac chi gad ree bén naban yan guiët. 35 Guidxliuj në xanyabaa zanijt reen, per da diidxan ad zanijttan.
36 ’Per achut ragbee xhie dxejn në xhie horan gac zian, niꞌqui ree anjl yuꞌ xanyabaa, niꞌqui Xiꞌn Dios ad ragbeet. Tijbzi da Dadan Dios ragbee.
37 ’Ziꞌc goc gulal chi guban Noé, zian gac chi yaguiaad Bén guxhaal Dios. 38 Din chi gad Dios guixhiaal guiadoxh loj guidxliuj, bejn ree, raw reeman, rëꞌ reeman, ruxhliaa reeman, rudëë tëë xiꞌn reeman ruxhliaa, xt chi bidxin dxej guyu Noé lën barcwroꞌ ni beenman. 39 Abiꞌ ad bidxgatczi reeman, dxejlczi gol guiadoxh abiꞌ zinë nijs laa reeman, ziangajc gac chi yaguiaad Bén guxhaal Dios. 40 Dxej guin, lod zaꞌ tioꞌp ree xinguiaaw dajn, tijbix yaza, stijbix yayaꞌn. 41 Guiáad lod cayojt tioꞌp ree béngunaa, tijbaman yaza, stijbaman yayaꞌn.
42 ’Zeel gol guzujsin din ad ragbeetidi xhie dxej yaguiaad xDadidi. 43 Gol been xgab, bal tijb bejn ragbee xhie guxhin xhie tëë horan chuꞌ xingubaan lidxaman cwanx, zabejnaaman abiꞌ ad zatiëjbtaman chuꞌ xingubaan guin lidxaman. 44 Zianan zeel gol guzujsin, din ad ragbeetidi dxejlczi yaguiaad Bén guxhaal Dios.
Mojs zaꞌc në mojs guijdx
(Lc. 12:41‑48)
45 ’¿Chu lëjt na̱j ziꞌc tijb mojs rusaꞌn xpatronx lidxaman din gulenx gra ree mojs, gudëë tëëx ni gaw reeman chi gal hor? 46 Xiquilbaa mojs cayüjn dxiin ziꞌc rayal chi yadxin xpatronx. 47 Din diidxliczi rnin lëjt, patron guin zusaꞌn gra xieenman loj mojs guin. 48 Per bal na̱j mojs guin mojs dxuudx, naladxix: “Zaglaari da patronan.” 49 Zianz suloj gusagzix los demazri ree mojs guin, suloj gawix, guiëꞌnë tëëx xinguꞌ ree. 50 Abiꞌ yadxin xpatronx tijb dxej ni ad ragbeetix ad rbëz tëëtix laaman. 51 Dxel dád castiroꞌ gudëëd patron guin laax, guixhiaal tëëman laax lod rayal ree bén rusquiee, lod goonx gaw tëë layix.