4
Gojc Jesús prueb
(Mr. 1:12‑13; Lc. 4:1‑13)
Dxel binë xSprijt Dios Jesús niz loj yujbidx, din güün xindxab laaman prueb.
Ni guzuman tiuu dxej tiuu guiaal sin guialraw, dxel gulaanman. Abiꞌ bidxin xindxab beenx laaman prueb, rëbix:
―Bal wali najl xiꞌn Dios, gunabee yayajc guiaj guie ree guiadxtil.
Per badxiꞌ Jesúsan rëbaman:
―Loj xtiidx Dios rëb: “Ad ganaxtizi guiadxtil guiban bejn, nëgajc gra diidx rniee Dios.”
Dxel binë xindxab guin laaman Jerusalén, abiꞌ gulëꞌpix laaman guijc yadooroꞌ zojb luguiedxzii, abiꞌ rëbix lojman:
―Bal wali najl xiꞌn Dios, gudidyaꞌ diizd guie, din loj xtiidx Dios rëb:
Dios guixhiaal ree xianjlaman din guinia reeman lüj.
Guiniaaz reeman lüj con yaa reeman
chitëë ladx niꞌczi tijb guiaj guiaꞌl.
Badxiꞌ Jesúsan, rëbaman:
―Rëb gajc loj xtiidx Dios: “Ad güünl prueb xDadil Dios.”
Dxel binë xindxab guin laaman tijb guijc guiaꞌ ya daꞌt, lod balüüx laaman gra ree guiedx rigaꞌ loj guidxliuj në ree guialnazaꞌc yuꞌ loj reen. Abiꞌ rebix lojman:
―Naj gune gra ree ni guie lojl, bal guzuxibil lon guiniajchiꞌ tëël naj.
10 Badxiꞌ Jesúsan, rëbaman:
―Biquied, xindxab, din loj gajc xtiidx Dios rëb: “Gunajchiꞌ xDadil Dios, tijbzi lojman been sirv.”
11 Dxel biquied xindxab guin lojman, abiꞌ biꞌt tioꞌp choon ree xianjl Dios persi been reeman laaman sirv.
Rzuloj Jesús rtieꞌchaman xtiidx Dios niz Galilea
(Mr. 1:14‑15; Lc. 4:14‑15)
12 Chi gogbee Jesús guial yuꞌ Waj ladxguiib, bayejcaman Galilea. 13 Per ad gurejtraman guiedx Nazaret, wejman bisobaman guiedx Capernaum, tijb guiedx rigaꞌ gajxh roꞌ nijs Galilea niz lod goc ree xdajn Zabulón në Neftalí. 14 Zian gojc persi gojc cumplid ni bacaa Isaías, bén badëë xtiidx Dios loj ree bejn, chi rëbaman:
15 Bén Zabulón con ree bén Neftalí,
në ree bén zojb gajxh roꞌ nijsdoo, nëtëë ree bén zojb xijch guiiw Jordán
con gra ree bén zojb niz Galilea,
lod zojb ree bén ad najt bén Israel,
16 gra reeman gubajn loj xcay.
Yan ma brii tijb biani par laa reeman,
abiꞌ biani guin guxhal xquiarguiejn ree bén ad nabant xnejz loj Dios.
17 Diizd dxejzii guzuloj gutieꞌch Jesús xtiidx Dios, rëbaman:
―Gol bayüjn xgab por xtolidi din ma zëëd gajxh xguialrniabee Dios.
Rbejdx Jesús tajp ree bén gac xbejnman
(Mr. 1:16‑20; Lc. 5:1‑11)
18 Laꞌtgaj caza Jesús gajxh roꞌ nijsdoo Galilea, baguiaaman Simón bén la gajc Bëd con bijchaman Andrejs. Cuzaal reeman guijxh loj nijs din guiniaaz reeman bëjl. Guial laan na̱j xchiin reeman. 19 Dxel rëb Jesús loj reeman:
―Gol tanal naj, din gulün lëjt xhienaag güündi din gutoꞌpidi bejn par Dios luar guiniaazidi bëjl.
20 Loj hor guin gajc basaꞌn xguijxh reeman abiꞌ zinal reeman laaman.
21 Guzaman zatibdaꞌn dxel baguiaaman zatioꞌp ree bejn, Jacob con bijchaman Waj, xiꞌngaan ree Zebedeo. Yuꞌ reeman loj tijb barcw con xdad reeman cayüjnchaaw xguijxh reeman. Dxel gurejdx Jesús laa reeman, 22 abiꞌ basaꞌn reeman barcw guin con xdad reeman, dxel laa zinal gajc reeman laaman.
Rulüü Jesús zien ree bejn
(Lc. 6:17‑19)
23 Wej Jesús guidibczi niz Galilea, abiꞌ tijbgaj ree guiedx wejman lën ree yadoo persi balüüman bejn ree. Balüüman laa reeman xtiidx Dios, rëbaman loj reeman xhienaag na̱j xguialrniabee Dios, abiꞌ bayüjnman bén rdoob ree në gra ree bén rajc xhietëëz guialguijdxan. 24 Guidibczi niz Siria bireꞌch xtiidx Jesús, abiꞌ bidnë reeman bén cusagdiaj ree gadxagayaa ni mal në graloj ree guialguijdx, bén yuꞌ ree xindxab luxdoo, në ree bén rëjtyaꞌ, nëtëë ree bén ad rileꞌt suli, abiꞌ bayüjn Jesús laa reeman. 25 Dád zien ree bejn binal laaman, bén Galilea ree, bén zëëd ree Decápolis, bén Jerusalén ree, bén zëëd ree niz Judea në ree bén zëëd stiblad roꞌ guiiw Jordán.