5
Ni balüü Jesús tijb guijc guiaꞌ
Chi baguiaa Jesús bén guixiuj ree, wëꞌpaman tijb guijc guiaꞌ abiꞌ gurejman, dxel gubig ree xbejnman lojman. Abiꞌ guzuloj culüüman laa reeman, rëbaman:
Xiquilbaa ree bejn
(Lc. 6:20‑23)
―Xiquilbaa ree bén ragbee guial ryaadx gagnë Dios laa reeman, din por zian yayal reeman lod rniabeeman.
’Xiquilbaa ree bén yuꞌnaya, din Dios yaguꞌ luxdoo reeman zagdxe.
’Xiquilbaa ree bén na̱j bén chaawladx, din laa reeman tiaꞌ guidxliuj ni rëb Dios gudëëdaman loj reeman.
’Xiquilbaa ree bén rzajc ziꞌc chi rliaan bejn o chi reꞌcaman nijs zian rën daꞌt reeman güün reeman ziꞌc rniabee Dios, din Dios gagnë laa reeman din güün reeman ziꞌc ruladxaman.
’Xiquilbaa ree bén raya lasaꞌ, din zian yaya Dios laa reeman.
’Xiquilbaa ree bén naya loj Dios, din laa reeman guguiaa laaman.
’Xiquilbaa ree bén rüjn naguiejn cwedxenë lasaꞌ, din laa reeman grii laj xiꞌn Dios.
10 ’Xiquilbaa ree bén cadëd loj guialzi por graloj ni rujnnë bejn laa reeman guial cayüjn reeman ziꞌc rniabee Dios, din laa reeman yayal lod rniabeeman.
11 ’Xiquilbaadi, chi rüjnnë reeman lëjt xhiernarajc në chi rnieeguijdx reeman lëjt nëtëë chi rudxiib reeman guijquidi graczi, guial najdi da bejnan. 12 Gol badxeꞌ luxdoodi nix, gol babaa tëë din naroob na̱j ni gunee Dios lojdi xanyabaa. Abiꞌ lëjt ragbee guial ziangajc basagzi reeman bén badëë ree xtiidx Dios loj ree bejn gocli chi gadidi guiꞌt loj guidxliuj.
Lëjt na̱j ziꞌc zëd në ziꞌc bajl
(Mr. 9:50; Lc. 14:34‑35)
13 ’Lëjt na̱j ziꞌc zëd loj guidxliuj guie. Per bal id naxijran, ¿xhieza naag yayajcan naxij zatijb? Achetri dxiin güünan, gaz guireꞌchan abiꞌ chëꞌp ree bejn guijcan.
14 ’Lëjt na̱j ziꞌc tijb biani loj guidxliuj guie, naj tëëdi ziꞌc tijb guiedx ni rigaꞌ tijb guijc guiaꞌ abiꞌ ad zajct guiguieꞌchan. 15 Ad ritiaguij tëët tijb guij par guidaꞌcwan lën tijb yagalm, rtiaguijn persi rzojban ya din gusnin loj gra ree bén yuꞌ lënü. 16 Ziangajc lëjt, gol gojc ziꞌc biani loj ree bejn, din chi guguiaa reeman ni zagdxe cayüjndi guzaꞌt reeman xDadidi Dios zagdxe bén yuꞌ xanyabaa.
Rulüü Jesús xcwent ley
17 ’Ad naladxidi zialan par günan ley tiblad, ley ni badëë Dios loj Moisejs o ni balüü ree bén badëë xtiidx Dios loj ree bejn, zialan par günanan cumplid. 18 Din naj rni lojdi, laꞌtgaj yuꞌ xanyabaa në guidxliuj, ad ziquiedt tijb punt o tijb lejtr loj ley xt chi gac gra ni na̱j gac. 19 Zianan zeel bén ad ruzoobt tijb mandamient ni zëëd loj ley guin majsi nidobëz na̱j mandamient guin, bal rulüü tëëman bejn ree güün reeman zian, laaman lasajc taꞌnzi lod rniabee Dios. Per bén ruzoob gra ree mandamient ni zëëd loj ley guin, rulüü tëëman bejn ree guzoob reeman laan, laaman na̱j mazri bén lasajc lod rniabee Dios. 20 Zeel naj rni lojdi, bal id zabajndi mazri zagdxe guial loj ree mextr rajc ley në ree bénfarisew, ad zayaltidi lod rniabee Dios.
Rulüü Jesús xcwent guialrdxeꞌch lasaꞌ
(Lc. 12:57‑59)
21 ’Lëjt ragbee guial rëb Dios loj ree xbéngulalidi: “Ad gugüjtil bejn, din bén gugüjt bejn yayalaman casti.” 22 Per naj rni lojdi, chutëëz bén rdxeꞌchnë lasaꞌ, yayalaman casti, në bén rniee diidxguijdx lasaꞌ xt loj guxtis zajc cheman, guiáad bén rëb loj lasaꞌ achet sirv lüj, laaman yayal loj bajl yuꞌ gabijl.
23 ’Zeel bal zinël gon lën yadoo abiꞌ yagaj rusaaladxil guial yuꞌ bén rdxeꞌchil, 24 basaꞌnsii xgonl yagaj, yalojxgaj babenë bén rdxeꞌchil zagdxe, dxel ma zileꞌ yayejquil din gusaꞌn xgonl.
25 ’Bal chu bén rudëed lüj loj guxtis, bayaꞌnnëman diidx zagdxe laꞌtgaj yuꞌ tiamp, chitëë yayüman lüj loj guxtis, abiꞌ guxtis guin nabee chuꞌl ladxguiib. 26 Naj rni lüj, ad zariitil ladxguiib guin xtczi quixil gra ni na guxtis guin.
Rulüü Jesús xcwent guialrzunë lacheel ben ren
27 ’Lëjt ragbee guial loj ley rëb: “Ad sunël lacheel ben ren.” 28 Per naj rni lëjt, chutëëz bén rüjn xgabmal chi ruguiaaman tijb béngunaa, con laan ma beenman dol lën luxdooman por béngunaa guin.
29 ’Bal laagajc guiaaloj ladbeel rüjn din güünl dol, mazri zagdxe na̱j gulëën bazaalan zijt. Din mazri zagdxe na̱j nit tiblad guiaalojl luar che guidibil gabijl. 30 Abiꞌ bal laagajc yaa ladbeel rüjn din güünl dol, gutüꞌn bazaalan zijt. Din mazri zagdxe na̱j nit tiblad yaal luar che guidibil gabijl.
Rulüü Jesús xcwent guial ralaꞌ lasaꞌ bejn
(Mt. 19:9; Mr. 10:11‑12; Lc. 16:18)
31 ’Ma bacaagdiajg tëëdi: “Chutëëz bén ralaꞌ lacheel, rayal gudëëdaman guiꞌch lojman guial ma balaꞌ lasaꞌ reeman.” 32 Per naj rni lëjt: Xinguiaaw ralaꞌ xbéngunaa, abiꞌ ad zaꞌnët béngunaa guin xin ren, laagajc laax cayüjn din sunë xbéngunaax xin ren. Abiꞌ xin tiaꞌ béngunaa guin dolan cayüjnx.
Ad rayalt guzaꞌt xliaꞌ bejn Dios
33 ’Rëb tëë Dios loj ree xbéngulalidi: “Ad guzaꞌt xliaꞌdi Dios, rayal güündi cumplid ni rëbidi gudëëdidi lojman.” 34 Per naj rni lojdi: Ad rayaltczi guzaꞌtidi Dios, niꞌqui xanyabaa par chililadx reeman lëjt din ni zojb Dios, 35 niꞌqui guidxliuj din loj guidxliuj na̱j lod ruzuj guiaꞌman, niꞌqui Jerusalén din laan na̱j ladx rey mazri rniabee. 36 Ad guzaꞌt tëë guijquidi par chililadx reeman lëjt, din niꞌqui tijb guidxguijquidi ad zajct güündi ni yaꞌs o ni naquich ya. 37 Zagdxeli con gol güjdx “an” o “aꞌn”, din los demazri ree ni guinieedi loj xindxab zan.
Ad yadxiꞌdi ni mal por ni mal
(Lc. 6:29‑30)
38 ’Lëjt ragbee guial loj ley rëb: “Bén cwëë guiaalojl, gulëë gajc guiaalojman. Guiáad bén cwëë layil, gulëë gajc layaman.” 39 Per naj rni lëjt: Ad yadxiꞌdi ni mal por ni mal, bal chu chëëz xhajg ladbeedi, gol badëë stibladan chëëzaman. 40 Bal chu bén tilë lüj din cwëëxuuman xmanguil, badëë në xchamarril tiaꞌman. 41 Abiꞌ bal rüjn reeman lüj naguiejn güül tijb yuu din sanëlan tib kilometro, guzanën tioꞌp kilometro. 42 Chutëëz bén rniab xhienin lojl, badëëdan, bal chu tëë rguiꞌn xhienin lojl ad bal cwexuul gudëëdilan.
Guyën bén rdxeꞌch lüj
(Lc. 6:27‑28, 32‑36)
43 ’Ragbee tëëdi rëb ree bejn: “Guyën bén rën lüj, bidxeꞌch tëë bén rdxeꞌch lüj.” 44 Per naj rni lojdi: Gol guyën bén rdxeꞌch lëjt, gol gurejdx tëë Dios por ree bén rzunal lëjt, din güün reeman lëjt ni mal. 45 Din zian gaquidi xiꞌn xDadidi Dios bén yuꞌ xanyabaa, din laaman ruslejn xgubijdxaman par ree benzaꞌc në par ree benmal, ruscal tëëman guia par ree bén naban ziꞌc rayal në par ree bén ad nabant ziꞌc rayal. 46 Din bal rëndi ganaxzi bén rën lëjt, ¿xhieza tiaꞌdi loj Dios zian? Din xt béndol ree rüjn zian. 47 Abiꞌ bal ganaxzi bén rëndi rugajpdiozidi, ¿xhieza ni zagdxe cayüjndi? Din xt bén ad nünbeet ree Dios rüjn zian. 48 Zeel gol gojc benzaꞌc, ziꞌc na̱j xDadidi Dios bén yuꞌ xanyabaa.