8
Rayüjn Jesús tijb bén rajc guialguijdx la lepra
(Mr. 1:40‑45; Lc. 5:12‑16)
Chi baza Jesús ruguiaꞌ guin, dád zien bejn nal laaman. Dxel gubig tijb bejn lojman rajcaman guialguijdx la lepra, abiꞌ bazuxibaman lojman, rëbaman:
―Dad, bal tiëbil, zileꞌ yayüjnl naj.
Dxel basli yaa Jesús baquiꞌman laaman, rëbaman:
―Rënan. Bayajc.
Chi rëb Jesús zian, loj hor ziigajc biquied guialguijdx guin abiꞌ bayaman. Dxel rëb Jesús lojman:
―Bacaagdiajg ni ganin lüj. Achu loj guiëbil guial ma bayajquil. Lojzi bixhioz wej din guguiaaman lüj, binë gon ni rayal chinël ziꞌc gunabee Moisejs, din gagbee gra ree bejn guial ma bayajquil.
Bayajc xmojs tijb bén suldad rniabee ree suldad
(Lc. 7:1‑10)
Chi guyu Jesús luguiedx Capernaum, tijb suldad Rom rniabee ree suldad bibig lojman, guzajcaman laaman liaadx, rëbaman:
―Dad, laa da mojsan nagaꞌ lidxan ragxuux. Ad rileꞌt chixchex, dád cusagzi guialguijdx guin laax.
Dxel rëb Jesús lojman:
―Gan din yayünan laax.
Badxiꞌ bén rniabee ree suldad guinan, rëbaman:
―Dad, ad rayaltan chuꞌl lidxan, per gunee diizd guie din yayajc da mojsan. Din ziꞌc naj yuꞌ ree bén rniabee naj, ziangajc naj yuꞌ ree da suldadan xin rniabeen. Chi rën loj tijb reex: “Wej”, rejx, chi rën loj stijbix: “Guda,” riꞌtix. Abiꞌ chi rë loj da mojsan: “Been ni guin”, rüjnxan.
10 Chi biguiejn Jesús zian, dád badxalojman abiꞌ rëbaman loj ree bén zinal laaman:
―Naj rni lojdi, niꞌqui Israel ad wadxaaglojtan tijb bén rliladx Dios ziꞌc rliladx bén guin Dios. 11 Naj rni lëjt, dád zien ree bén gralad yayal gawnë Abraham, në Isaac, në Jacob lod rniabee Dios. 12 Guiáad ree bén rayal niu lod rniabee Dios, laa reeman yayal lod nacay daꞌt lod goon reeman lod gaw tëë lay reeman.
13 Dxel rëb Jesús loj suldad rniabee guin:
―Baguiaj lidxil, gac tëë ziꞌc ma bililadxil.
Abiꞌ loj hor guin gajc bayajc xmojs bén guin.
Rayüjn Jesús xnasuegr Bëd
(Mr. 1:29‑31; Lc. 4:38‑39)
14 Chi we Jesús lidx Bëd, baguiaaman xnasuegr Bëd nagaꞌman yuꞌman xliaa. 15 Dxel gunaazaman yaaman, abiꞌ bariiman xliaa guin, dxel bixcheman guzuloj cuyaanman laa reeman.
Rayüjn Jesús zien ree bénragxuu
(Mr. 1:32‑34; Lc. 4:40‑41)
16 Chi ma caxhin, binë ree bejn zien ree bén yuꞌ xindxab luxdoo loj Jesús. Abiꞌ con tijb diidx ni guneeman babëëman xindxab guin luxdoo reeman, bayüjn tëëman gra ree bénragxuu. 17 Zian gojc persi gojc cumplid ni rëb Isaías, bén badëë xtiidx Dios loj ree bejn, chi rëbaman: “Laaman zignë dux guialguijdx ree, laa tëëman zignë dux guialzi ree.”
Bén rën chinal Jesús
(Lc. 9:57‑62)
18 Chi baguiaa Jesús bénguixiuj nayaw laaman, gunabeeman tëdaman stiblad roꞌ nijs na̱j yagaj. 19 Dxel gubig tijb mextr rajc ley loj Jesús, rëbaman:
―Mextr, rënan guidnaalan lüj bantëëz guin chel.
20 Abiꞌ rëb Jesús lojman:
―Bëz ree yuꞌ xbiliaa reeb, abiꞌ ree biguijn yuꞌ xguixbitiaꞌs reeb. Per Bén guxhaal Dios niꞌqui lod quixh guijcaman ad yuꞌt.
21 Dxel rëb stijb ree bén zinal laaman:
―Dad, baslaa naj gabenëꞌ da dadan xt chi guiëtaman.
22 Per rëb Jesús lojman:
―Tanal naj, basaꞌnman con ree bén ad rënt guidnal naj, laa reeman guquieꞌch laaman chi guiëtaman.
Racwëëz Jesús bidoxh
(Mr. 4:35‑41; Lc. 8:22‑25)
23 Guyu Jesús loj barcw con ree xbejnman, 24 abiꞌ laꞌtgaj zë reeman loj nijs guin dxejlczi gubiꞌ tijb bidoxh, ma cazëëbczi barcw guin xan nijs. Per Jesús nagaꞌyëjsaman. 25 Dxel bicwëën ree xbejnman laaman, rëb reeman:
―¡Dad, gunaj dunujn! ¡Ma cayzëëban xan nijs!
26 Badxiꞌman laan rëbaman:
―¿Chexc zeel dád rdxebidi? ¿Chexc zeel ad rliladxzaꞌctidi naj?
Dxel bixcheman abiꞌ gunabeeman bacwëëz bi guin në nijs guin. Loj hor ziigajc babedxe reen. 27 Abiꞌ ree xbejnman badxa daꞌt loj reeman, zianz gunabdiidx loj lasaꞌ reeman, rëb reeman:
―¿Chu bén guin, zeel xt bi në nijs ruzoob xtiidxaman?
Tioꞌp ree bén yuꞌ xindxab luxdoo
(Mr. 5:1‑20; Lc. 8:26‑39)
28 Chi bidxin Jesús stiblad roꞌ nijs guin, loj xguidxliuj ree bén Gadara, dxel tioꞌp ree xinguiaaw yuꞌ xindxab luxdoo brii reex la̱d ree baa abiꞌ wej reex loj Jesús. Dád nadoxh reex, zeel ad rileꞌt chu tëd lunejz guin. 29 Chi baguiaa reex Jesús, gurixdiaj reex rëb reex:
―¿Xhie rënl con dunujn, Jesús, Xiꞌn Dios? ¿Zëëdil guie ya din gusagzil dunujn chi gadli dxej guidxin?
30 Per gajxh yagaj zaꞌ zien ree cüch, cayaw reeb, 31 abiꞌ guzajc ree xindxab guin liaadx loj Jesús, rëb reex:
―Bal yabëël dunujn, banee mod yadxuꞌn lën ree cüch guin.
32 Dxel rëb Jesús:
―Gol wej.
Dxel barii ree xindxab guin luxdoo ree bén guin bayu reex lën ree cüch guin. Abiꞌ gra reeb guzuloj cuxüün zianz bitidiaꞌ reeb roꞌ tijb balaꞌ xt loj nijs, lod guꞌ reeb nijs abiꞌ güjt reeb.
33 Abiꞌ ree bén cayajp cüch guin ree, baxüün reeman. Dxel chi badxin reeman luguiedx guin, be reeman diidx gra ni goc në gra ni guzac ree bén yuꞌ ree xindxab guin luxdoo. 34 Dxel gra ree bén guiedx guin brii wej lod zaꞌ Jesús, abiꞌ chi baguiaa reeman laaman, guzajc reeman laaman liaadx, din yazaman ladx reeman.