9
Bayüjn Jesús bén nëjt xcuerp
(Mr. 2:1‑12; Lc. 5:17‑26)
Dxel bayu Jesús loj tijb barcw, badëdaman stiblad roꞌ nijs guin abiꞌ badxin ladxaman. Yagaj binë ree bejn tijb xin nëjt xcuerp, nagaꞌx loj da. Chi baguiaa Jesús guial rliladx reeman laaman, rëbaman loj xin ragxuu guin:
―Baguꞌ luxdool zagdxe, xiꞌn. Ma benan perdon xtolil.
Dxel tioꞌp choon ree mextr rajc ley been reeman xgab: “Diosan rüjnx tiblad guial rnieex zian.” Per guial gogbee gajc Jesús xhie xgaban cayüjn reeman, dxel rëbaman loj reeman:
―¿Chexc zeel rüjndi xgabmal? ¿Conin mazri nawëëg gac? ¿Guial guiën ya: “Ma benan perdon xtolil” o guiën: “Bixche, guza”? Per yan, gulün lëjt guial naj, Bén guxhaal Dios raꞌpan guialrniabee loj guidxliuj guie par günan perdon dol ree.
Dxel rëb Jesús loj xin ragxuu guin:
―Bixche. Bacaꞌ ni goꞌtil loj. Baguiaj lidxil.
Laa bixchegajquix zia lidxix. Chi baguiaa ree bén guin zian, bidxeb reeman, abiꞌ bazaꞌt reeman Dios zagdxe por guialrniabee ni badëëman loj ree bejn.
Rbejdx Jesús Matew
(Mr. 2:13‑17; Lc. 5:27‑32)
Chi baza Jesús yagaj ziaman, baguiaaman tijb xin la Matew. Zojbix lod ruquijxix impuest, abiꞌ rëbaman lojx:
―Tanal naj.
Dxel bisu Matew zinalix laaman.
10 Tijb dxej chi cayaw Jesús lidx Matew con zien ree bén ruquijx impuest në ree bén zëëb xtiidx ad nabant xnejz, gra reeman zojbnë Jesús xan mex con ree xbejnman. 11 Chi baguiaa ree bénfarisew zian, gunabdiidx reeman loj ree xbejn Jesús rëb reeman:
―¿Chexc zeel cayawnë xmextridi bén ruquijx ree impuest në ree béndol?
12 Chi biguiejn Jesús ni rëb reeman, dxel rëbaman:
―Bénnadaan ree ad ryaadxt reeman doctor, bénragxuu ree laa reeman ryaadx doctor. 13 Gol chej, gol basiid xhie rën guiëb loj xtiidx Dios lod rëb: “Ni mazri rënan na̱j guial yaya lasaꞌdi luar guidnëdi gon lon.” Yan, naj ad zialtan par ree benzaꞌc, zialan par ree béndol, din yayüjn reeman xgab por xtol reeman.
Rniabdiidx reeman loj Jesús xcwent guialrbaꞌn
(Mr. 2:18‑22; Lc. 5:33‑39)
14 Dxel ree xbejn Waj, bén baroobnijs bejn ree, bibig reeman loj Jesús, zianz gunabdiidx reeman lojman, rëb reeman:
―¿Chexc zeel dunujn con ree bénfarisew dád zienvolt rabaꞌnan, guiáad ree xbejnl ad rbaꞌnt reeman?
15 Badxiꞌ Jesúsan rëbaman:
―Lod yuꞌ guialruxhliaa, ¿wen runaya ree biooz ya chi zaꞌnë xin cuxhliaa guin laa reeman? Per guidxin dxej chiquiedix, dxel guibaꞌn reeman.
16 ’Achut rataꞌ lajd cüb loj lajd yojx din zaxüꞌn lajd cüb guin, abiꞌ mazri quixyaꞌn lajd yojx guin. 17 Ad rguꞌ tëët reeman vin cüb lën anfr yojx din zaxyaꞌ anfr yojx guin, abiꞌ ziꞌc anfr guin ziꞌc vin guin zaxin reen. Zeel na̱j guial chuꞌ vin cüb lën anfr cüb, din niꞌqui tijb reen ad zaxint.
Bayajc xiꞌn Jairo në béngunaa bagaal xab Jesús
(Mr. 5:21‑43; Lc. 8:40‑56)
18 Laꞌtgaj canee Jesús zian, bidxin tijb bén rniabee lën xyadoo ree bén Israel, abiꞌ bazuxibaman loj Jesús, rëbaman:
―Yangajczi güjt da xiꞌndxaꞌpan, per bal guiꞌtil guixhioob yaal guijquim zabanm.
19 Dxel zinë Jesús laaman con ree xbejn Jesús. 20 Abiꞌ tijb béngunaa ragxuu ma gojc chiptioꞌp ijz ad rbëzt ryajbaman rejn, gubigaman niz xijch Jesús abiꞌ bagaalaman guiaꞌ xabaman, 21 guial gunaladxaman: “Bal gugaalaman majsi xabzaman, zayajcaman.” 22 Per badxiꞌ loj Jesús, abiꞌ baguiaadxijchaman béngunaa guin, dxel rëbaman lojman:
―Zagdxe baguꞌ luxdool, xiꞌn. Ma bayajquil guial bililadxil naj.
Abiꞌ loj hor ziigajc bayajc bén guin.
23 Chi bidxin Jesús lidx bén rniabee guin, baguiaaman ma rigaꞌ ree xinrucwejdx din chiquieꞌch reex xiꞌnman, abiꞌ ree bejn roon rbixdiaj reeman guijquim. 24 Dxel rëb Jesús loj reeman:
―Gol barii guie, din ad güjtt bindo guin, nagaꞌyëjszim.
Abiꞌ baxijdxnë reeman laaman. 25 Chi ma barii reeman, zianz guyuman. Gunaazaman yaa bindo guin dxel bixchem. 26 Abiꞌ guidib niz yagaj bireꞌch diidx ni goc.
Rayüjn Jesús tioꞌp bénlutiaꞌp
27 Chi baza Jesús yagaj, binal tioꞌp bénlutiaꞌp laaman, rbixdiaj reeman, rëb reeman:
―¡Jesús, xdiaa Davi, baya dunujn!
28 Chi badxin Jesús lod zojbaman, dxel bibig ree bén guin lojman, abiꞌ gunabdiidxaman loj reeman, rëbaman:
―¿Rliladxidi ya guial zileꞌ yayünan lëjt?
Badxiꞌ reeman laan rëb reeman:
―Raliduladxan, Dad.
29 Dxel bagaal Jesús guiaaloj reeman, rëbaman:
―Gac ziꞌc rliladxidi.
30 Abiꞌ bayajc guiaaloj reeman, dxel rëb Jesús loj reeman:
―Ad bal chu loj guiëbidi guial bayajc guiaalojdi.
31 Per naabzi baza reeman yagaj, guzuloj catieꞌch reeman diidx guidib niz yagaj ni been Jesús.
Rayüjn Jesús tijb bengop
32 Chi baza ree bén bayüjn Jesús guiaaloj, dxel bidxinnë ree bejn tijb bengop, yuꞌ xindxab luxdooman. 33 Abiꞌ guloxzi babëë Jesús xindxab guin luxdoo bengop guin, laa guzuloj gajc caneeman. Abiꞌ dád badxaloj ree bejn, rëb reeman:
―Ad goct waguiaa ree lasaꞌ milagr guie niz Israel.
34 Per ree bénfarisew rëb reeman:
―Bén guin rabëë xindxab luxdoo ree bejn por xguialrniabee gajc xindxab rniabee ree xindxab.
Raya Jesús bejn ree
35 Wej Jesús gra ree ciuda në ree guiedx ni rigaꞌ niz yagaj, abiꞌ beegaj lod rejman ruman lën ree yadoo persi rulüüman bejn ree xtiidx Dios, rëbaman loj reeman xhienaag rniabee Dios, rayüjn tëëman graloj guialrdoob në graloj guialguijdx ni rajc ree bejn. 36 Chi baguiaa Jesús benzien guin ree, bayaman laa reeman, guial dád naya rigaꞌ reeman, rigaꞌ reeman ziꞌc xiil ad ryaꞌpt. 37 Dxel rëbaman loj ree xbejnman:
―Walican zien bejn rën gucaagdiajg xtiidx Dios, per ad zient bén gulüü laa reeman yuꞌ. 38 Zeel gol gunab loj Dios din guixhiaalaman mazri ree bén gulüü laa reeman.