2
Ca guca cati uda Pablo ciudad Tesalónica
Banezile, bichaꞌ, biuden canaꞌzi bidandoꞌ udixogueꞌndoꞌ leꞌe xtiꞌidzaꞌ Diuzi dza naꞌ. Lëscanꞌ nezile cabëꞌ bë yaca benꞌ ciudad Filipos len nëtoꞌ. Ptasi bnioyaquëꞌ nëtoꞌ. Psacayaquëꞌ nëtoꞌ bizinaquezi. Pues baꞌalaꞌcazi psaca yaca benꞌ naꞌ nëtoꞌ bizinaquezi, baꞌalaꞌcazi guca zëdi gula, udixogueꞌndoꞌ leꞌe xtiꞌidzaꞌ Diuzi du guicho du laꞌadyiꞌndoꞌ. Cala diꞌidzaꞌ huiziꞌ yëꞌ udixogueꞌndoꞌ leꞌe. Biudixogueꞌndoꞌ leꞌe xtiꞌidzaꞌ Diuzi con ganzi. Nitu nitu biuz̃iꞌndoꞌ leꞌe yëꞌ. Ulio Diuzi nëtoꞌ ta udixogueꞌndoꞌ leꞌe diꞌidzaꞌ laꞌiya quienëꞌ. Cala rguilondoꞌ modo ta hue yaca benëꞌ nëtoꞌ benꞌ z̃e. Rbezandoꞌ hue Diuzi nëtoꞌ benꞌ z̃e, porque nezi Diuzi cabëꞌ naca pensari quiendoꞌ. Dyëꞌëdi nezile cala diꞌidzaꞌ bibizacaꞌ, cala diꞌidzaꞌ huiziꞌ yëꞌ, udixogueꞌndoꞌ leꞌe dza naꞌ. Dyëꞌëdi nezile quele reꞌenndoꞌ ta de quiele. Naca Diuzi testigo cala yëꞌ rziꞌa. Cala zaꞌndoꞌ rguilondoꞌ benꞌ hue nëtoꞌ benꞌ z̃e, laꞌachi leꞌe, laꞌachi benꞌ tula. Baꞌalaꞌcazi de yelaꞌ rnabëꞌ quiendoꞌ, como nacandoꞌ benꞌ useꞌelaꞌ Cristo, bibëlëndoꞌ leꞌe zëdi bi cosa reꞌenndoꞌ huele. Ca quie z̃iꞌindoꞌ bëlëndoꞌ leꞌe dza naꞌ. Gucalëndoꞌ leꞌe ca quie z̃naꞌle racalënëꞌ z̃iꞌinëꞌ. Pues tantozi nadyëꞌëndoꞌ leꞌe, cala udixogueꞌzindoꞌ leꞌe diꞌidzaꞌ laꞌiya quie Diuzi, denꞌ lëscanꞌ uzundoꞌ dispuesto gatindoꞌ lao lazale chi bi reꞌen yaca benëꞌ hueyaquëꞌ quiele. Bichaꞌ, bigalalaꞌadyiꞌle cabëꞌ bëndoꞌ, bëndoꞌ dyin du dza, du yëla, ta bibi gasto huele ta de quiele para nëtoꞌ caora cati udandoꞌ udixogueꞌndoꞌ leꞌe xtiꞌidzaꞌ Diuzi.
10 Leꞌe len Diuzi, nacale testigo quiendoꞌ cabëꞌ bëndoꞌ. Dyëꞌëdi nezile cabëꞌ bëndoꞌ lëndoꞌ leꞌe dza naꞌ. Bëndoꞌ tahuen, bëndoꞌ tali, bëndoꞌ ta gabi causa gataꞌ quiendoꞌ conlë leꞌe. 11 Lëscanꞌ nezile cabëꞌ unandoꞌ leꞌe diꞌidzaꞌ z̃elaꞌadyiꞌ cabëꞌ rue benëꞌ lënëꞌ z̃iꞌinëꞌ. 12 Pues pxiꞌidzeꞌndoꞌ leꞌe de que reyaꞌalaꞌ huele tadyaꞌa como benꞌ nao xneza Diuzi, porque lëbëꞌ ulionëꞌ leꞌe ta yeyole tzezulële lëbëꞌ guibá ga reꞌnëꞌ rnabëꞌnëꞌ.
13 Quie lenaꞌ rulidzandoꞌ Diuzi diuxcaleloꞌ nun quie uyëzilaꞌadyiꞌle xtiꞌidzaꞌ Diuzi udixogueꞌndoꞌ leꞌe dza naꞌ. Gucabëꞌle diꞌidzaꞌ li xtiꞌidzaꞌ Diuzi, binacan diꞌidzaꞌ quie benëꞌzi. Pues lëdiꞌidzaꞌ naꞌ ruxiꞌidzeꞌn leꞌe cabëꞌ reyaꞌalaꞌ huele tadyaꞌa nun quie danꞌ nacale benꞌ nao xneza Jesús. 14 Bichaꞌ, cati rue yaca benëꞌ leꞌe bizinaquezi, bigalaꞌadyiꞌle lëscanꞌ gucarë quie yaca benꞌ nao xneza Cristo, yaca benꞌ nitaꞌ yaca yedyi nababa estado Judea. Lëzi psaca yaca benꞌ yedyi quiejëꞌ leyaquëꞌ bizinaquezi. 15 Lëbenꞌ Israel bëtiyaquëꞌ Señor quiero Jesús. Lëzi bëtirëyaquëꞌ yaca benꞌ bida bedetixogueꞌ leyaquëꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi dza naꞌte. Pues belaoyaquëꞌ nëtoꞌ berondoꞌ yaca yedyi quiejëꞌ. Biraxe Diuzi ca ruejëꞌ, danꞌ ruejëꞌ condre yugulu benëꞌ. 16 Pues bzaꞌagayaquëꞌ nëtoꞌ caora cati guꞌunndoꞌ quixogueꞌndoꞌ benꞌ binaca benꞌ Israel xtiꞌidzaꞌ Diuzi, porque biguꞌunyaquëꞌ galeyaquëꞌ gataꞌ yelaꞌ neban quieyaquëꞌ tuzioli. Quie lenaꞌ nayëra xquia quieyaquëꞌ. Quie lenaꞌ abdyin hora hue Diuzi lëjëꞌ castigo huala gula.
Guꞌun Pablo tzionëꞌ tatula ciudad Tesalónica ta tzeyubinëꞌ yaca benꞌ nao xneza Jesús
17 Azio zidza bezaꞌndoꞌ ciudad quiele. Baꞌalaꞌcazi bira zulëndoꞌ leꞌe yedyi quiele, biralalaꞌadyiꞌndoꞌ leꞌe. Lega reꞌenndoꞌ ideyubindoꞌ leꞌe. 18 Zë lasa guꞌunndoꞌ ideyubindoꞌ leꞌe hasta aguꞌundaꞌ guidaꞌ cuinzaꞌ, pero bzaꞌaga xanꞌ taxiꞌibiꞌ nëtoꞌ. 19 ¿Bixquienꞌ redaohuendoꞌ zundoꞌ gusto, zundoꞌ contento rbezandoꞌ yeguida Jesús? Danꞌ rue quiele xtiꞌidzaꞌ Diuzi nacale benꞌ nao xneza Jesús, quie lenaꞌ redaohuendoꞌ zundoꞌ gusto, zundoꞌ contento rbezandoꞌ yeguida Señor quiero Jesucristo. 20 Leꞌe, sí, danꞌ naole xneza Jesús, quie lenaꞌ redaohuendoꞌ zundoꞌ gusto.