2
Danꞌ ben Pablonꞌ kanꞌ bzoeꞌ Tesalónica
Beꞌnn biꞌche, reꞌ nnézere danꞌ badwiatoꞌ reꞌ, bi bden kaꞌze. Naꞌ nnézkzere kanꞌ bxhaꞌkziꞌtoꞌ kanꞌ byejtoꞌ ganꞌ nziꞌi Filipos, naꞌ kanꞌ bziꞌchiꞌll beꞌnn kaꞌ netoꞌ. Naꞌ Dios naꞌ gokrén netoꞌ nench bi bllebtoꞌ bdixjweꞌtoꞌ Diꞌll Wen keꞌen raore, laꞌkze beꞌnn zan bllon akeꞌ chixjweꞌtoꞌn. Le kanꞌ goꞌtyoetoꞌ reꞌ wzenayre ke Diosenꞌ, bi bzejnieꞌtoꞌ reꞌ krere, ni kere gokraꞌlltoꞌ gontoꞌ da xhinnj, ni kere gokraꞌlltoꞌ siyeꞌtoꞌ reꞌ. Zokztoꞌ lloeꞌtoꞌ diꞌll kanꞌ lleꞌne Dios, beꞌnnenꞌ bseꞌl netoꞌ chixjweꞌtoꞌ Diꞌll Wen keꞌen. Naꞌ ka nak danꞌ llyixjweꞌtoꞌn, kere llontektoꞌ bien nench yewé beꞌnne, zan nench yewé Diosenꞌ beꞌnnenꞌ nneze bi yoꞌ lo yichjraꞌlldaꞌollonꞌ. Nnézkzere kanꞌ bentoꞌ, ni chnia gaze bi nna weꞌtoꞌ diꞌll wallajllo nench yewere xtiꞌlltoꞌn, naꞌ bi bxhiyeꞌtoꞌ reꞌ nench gonnre netoꞌ bi da de keré. Nnezkze kwin Diosenꞌ kaꞌn naken. Naꞌ kere llayirjlaꞌlltoꞌ akre gontoꞌ nench gon beꞌnn netoꞌ xhen naꞌ o gonre netoꞌ xhen, o yezikre beꞌnn goneꞌ netoꞌ xhen. Naꞌ wak wchieꞌtoꞌ reꞌ gontoꞌ ka wzenayre ketoꞌ da bseꞌl Cristonꞌ netoꞌ lloeꞌtoꞌ xtiꞌlleꞌ naꞌ, naꞌ bi llontoꞌn. Nllieꞌtoꞌ reꞌ kaꞌkze nllieꞌ to noꞌre xhiꞌnneꞌ daꞌo ak llasgoreꞌ. Naꞌ danꞌ nllieꞌtoꞌ reꞌ naꞌ, beꞌrentoꞌ reꞌ Diꞌll Wen ke Diosenꞌ. Naꞌ kere da naꞌze da bentoꞌ, leskaꞌ bsanraꞌll kwintoꞌ bentoꞌ ga zerao bxhaꞌketoꞌ nench gokrentoꞌ reꞌ, le nllieꞌtoꞌ reꞌ. Beꞌnn biꞌche zaꞌraꞌllkzere kanꞌ bzorentoꞌ reꞌ, bentoꞌ llin kwis ga zerao bzoetoꞌ. Bentoꞌ llin do lla do yere nench bibi gaxt bzoatoꞌ reꞌ, chak badtixjweꞌtoꞌ reꞌ xtiꞌll Diosenꞌ.
10 Renkzrenꞌ nnézere naꞌ ren Diosenꞌ nnezreꞌ, kanꞌ bzorentoꞌ reꞌ, bzotoꞌ do raꞌlltoꞌ radj reꞌ llonliraꞌll Jesucristonꞌ. Bentoꞌ kanꞌ llazraꞌll Diosenꞌ nench nono bne naptoꞌ doꞌle. 11 Nnézkzere kanꞌ goꞌtyoetoꞌ reꞌ gonre da wen naꞌ, kanꞌ btipraꞌlltoꞌ reꞌ. Bentoꞌ ka llone to beꞌnne xhiꞌnneꞌ. 12 Naꞌ golltoꞌ reꞌ gonre da wen kanꞌ llayaꞌl gon lliꞌo nakllo rao naꞌa Diosenꞌ, le ba brejeꞌ lliꞌo nench nnebiaꞌrenlloeꞌ, naꞌ nench goneꞌ gak wen kwis kello katenꞌ lljazorenlloeꞌ ganꞌ llieꞌ naꞌ.
13 Ke len naꞌ zoteze zotoꞌ lloeꞌtoꞌ yel llioxken ke Dios danꞌ ba bzenayre xtiꞌlleꞌ naꞌ, kanꞌ bdixjweꞌtoꞌn reꞌ. Zakbeꞌkzere bi naken xtiꞌll beꞌnnach, naken xtiꞌll Dios danꞌ lloeꞌtoꞌ naꞌ. Naꞌ xtiꞌll Dios danꞌ lloeꞌtoꞌ naꞌ, llejleꞌre naꞌ llchaꞌn xhbab da yoꞌ lo yichjraꞌlldaꞌorenꞌ. 14 Beꞌnn biꞌche, ba gok keré kanꞌ gok ke beꞌnn kaꞌ lldop ll-llay llonliraꞌll akeꞌ Xanllo Jesucristonꞌ ganꞌ nbane Judea naꞌ. Bsaꞌkziꞌ beꞌnn wrall ke akeꞌ kaꞌ leakeꞌ, naꞌ kaꞌkzenꞌ basaꞌkziꞌ beꞌnn wrall kere kaꞌ reꞌ. 15 Naꞌ beꞌnn wrall ke akeꞌ kaꞌ, basoꞌt akeꞌ Xanllo Jesúsenꞌ, naꞌ kaꞌkze ben akreꞌ beꞌnn kaꞌ beꞌrén leakeꞌ xtiꞌll Diosenꞌ kanaꞌ. Naꞌ leskaꞌn ben akreꞌ netoꞌ baraydo akeꞌ netoꞌ. Naꞌ llaꞌa akeꞌ llon akeꞌ da bi llazraꞌll Diosenꞌ, naꞌ llwie akreꞌ yeolol beꞌnnach, 16 le ll-llon akeꞌ wzejnieꞌtoꞌ yezikre beꞌnne bi da llayaꞌl gonllo nench yerallo rao da xhinnjenꞌ. Naꞌ llaꞌteze llaꞌa akeꞌ llon akeꞌ kaꞌ, naꞌll llzan aklleꞌ doꞌl ke akeꞌn, ke len naꞌ ba llsaꞌkziꞌ Diosenꞌ leakeꞌ.
Pablo lleꞌnreꞌ lljawieꞌ beꞌnn kaꞌ llaꞌa Tesalónica da yobre
17 Netoꞌ, beꞌnn biꞌche, laꞌkze ba bazaꞌtoꞌ ganꞌ zorenꞌ, naꞌ bill llreꞌe lwelljllo, dekz de lljadinraꞌlltoꞌ reꞌ, naꞌ zeraꞌlltoꞌ kwis yedwiatoꞌ reꞌ da yobre. 18 Naꞌ to chop ras gokraꞌllaꞌ yedaꞌ, naꞌ daxiꞌo naꞌ bi bennen latje. 19 Llawetoꞌ llonre wen, ke len naꞌ zotoꞌ bexhtoꞌ sotoꞌ nbaraz kat yed Xanllo Jesucristonꞌ da yobre, Leꞌe yewereꞌ danꞌ bzejnieꞌtoꞌ reꞌ llzenayre keꞌen. 20 Da li reꞌ llonre nench llawetoꞌ naꞌ nench zotoꞌ nbaraz.