3
Naꞌ bill bzoetoꞌ danꞌ bill llreꞌe lwelljllo naꞌ. Naꞌ bachoyraꞌlltoꞌ yegaꞌnntoꞌ ganꞌ nziꞌi Atenas. Naꞌ bseꞌltoꞌ beꞌnn lwelljllo Timoteonꞌ ganꞌ zore naꞌ. Naꞌ Timoteo naꞌ lloneꞌ xchin Diosenꞌ, naꞌ llonreneꞌ netoꞌ txhen llyixjweꞌtoꞌ Diꞌll Wen ke Cristonꞌ. Naꞌ bseꞌltoeꞌ badyeꞌtyoereꞌ reꞌ bi soyaꞌchre, naꞌllenꞌ badwieꞌ reꞌ nench sechichre gonliraꞌllre Cristonꞌ. Bseꞌltoeꞌ ganꞌ zorenꞌ nench ni tore bi gak débere bixchen ll-llayraore. Nnézkzere lliꞌo llonliraꞌll-llo Cristonꞌ, llayaꞌle saꞌkziꞌllo yellrio ni. Kanꞌ bzorentoꞌ reꞌ naꞌ, bzénetoꞌ reꞌ, dekz de tello yel llzaꞌkziꞌ, naꞌ nnaꞌ llwiare ba llak kanꞌ bnetoꞌn. Naꞌ bi bxhenraꞌllaꞌ, le bi nna nnezraꞌ akre llakre, naꞌllenꞌ bseꞌlaꞌ Timoteo naꞌ, ganꞌ zorenꞌ nench nnezraꞌ chaꞌ do raꞌllrenꞌ llonliraꞌllre Cristonꞌ. Le benaꞌ xhbab gokraꞌ chaꞌ daxiꞌo naꞌn ba bzoen bxhiyeꞌn reꞌ, naꞌ benreꞌn reꞌ. Le chaꞌ ba bzoen benreꞌn reꞌ, ba bendadtoꞌ xchin Diosenꞌ radjre naꞌ chet kaꞌ.
Naꞌ nnaꞌ baraꞌ Timoteonꞌ ba bedeꞌ ganꞌ zore naꞌ, naꞌ ba beꞌreneꞌ netoꞌ diꞌll xhen raz, bneꞌe zokzre llonliraꞌllre Cristonꞌ, naꞌ nllieꞌre yeolol beꞌnne. Naꞌ leskaꞌ neꞌe lljadinraꞌllre netoꞌ, naꞌ zeraꞌllre reꞌre netoꞌ, leskaꞌkzenꞌ zeraꞌll netoꞌ. Kaꞌn naken beꞌnn biꞌche, ll-llayraotoꞌ naꞌ biteze zaꞌkziꞌtoꞌ, naꞌ ba bayakxhenraꞌlltoꞌ, ba bnnézetoꞌ zoteze zore llonliraꞌllre Cristonꞌ. Diꞌll likze nbaraz zotoꞌ, le zechichre llonliraꞌllre Xanllo Cristo naꞌ. Naꞌ ke len naꞌ llawetoꞌ rao Diosenꞌ kanꞌ llonrenꞌ, naꞌ kaꞌ zeteztoꞌ lloeꞌtoꞌ yel llioxken keꞌe kanꞌ llonre naꞌ. 10 Naꞌ llalwilltoeꞌ do lla do yere, llnnábetoeꞌ goneꞌ yedil yellay lwelljllo da yobre, nench wzejnieꞌlletoꞌ reꞌ akrenꞌ llayaꞌl gonre nench wxenraꞌllyaꞌnnre.
11 Naꞌ llnnábetoꞌ Xallo Diosenꞌ ren Xanllo Jesucristonꞌ gakrén akchgueꞌ netoꞌ yedwiatoꞌ reꞌ. 12 Naꞌ llnnábetoꞌ Xanllonꞌ goneꞌ llieꞌlle lwelljre, naꞌ goneꞌ llieꞌllere yeolol beꞌnnach kaꞌkzenꞌ nllieꞌ netoꞌ reꞌ. 13 Llnnabkztoꞌ goneꞌ sechichre gonliraꞌllreꞌ, naꞌllenꞌ gak raꞌlldaꞌorenꞌ yall rao Xallo Diosenꞌ, naꞌ bibi doꞌl xhia gapre katenꞌ yed Xanllo Jesucristonꞌ da yobre, naꞌ ncheꞌe yeolol beꞌnn kaꞌ ba brej Diosenꞌ nak akeꞌ rallneꞌe.