4
Pablonꞌ bzejnieꞌreꞌ kanꞌ lleꞌne Diosenꞌ so kweze beꞌnne
Nnaꞌ beꞌnn biꞌche, ba broeꞌ bsédetoꞌ reꞌ gonre kanꞌ llazraꞌll Diosenꞌ, naꞌ ba naore llonrenꞌ. Kanꞌ ne Xanllo Jesúsenꞌ, llaꞌtyoetoꞌ reꞌ, nnaollre gonre danꞌ llazraꞌll Diosenꞌ.
Ba nnézkzere bi ka da kaꞌ blliatoꞌ biaꞌa gonrenꞌ, naꞌ nak aken danꞌ ne Xanllo Jesús naꞌ. Diosenꞌ lleꞌnreꞌ soteze sollo gakllo beꞌnn raꞌlldaꞌo yalle. Bi lleꞌnreꞌ lljatil-llo noꞌre bi nak noꞌr kello o chaꞌ noꞌre lljatileꞌ beꞌnne bi nake xhyiweꞌ. Lleꞌne Diosenꞌ nneze totore kanꞌ llayaꞌle sorén xhoꞌr-re, bibi doꞌl gapre, naꞌ gone lwelljre ka to beꞌnn zaꞌke. Bi gonre kanꞌ llon ak beꞌnne bi nombiaꞌ ak Dios, kon llzorén akeꞌ noteze noꞌre choll weje, naꞌ llon akeꞌ kanꞌ llzaꞌraꞌll lo raꞌlldaꞌo akeꞌ naꞌ. Ni to reꞌ bi gonre da bi llayaꞌl gonre, siyeꞌrizre no beꞌnn lwelljre, naꞌ sorenre noꞌr keꞌe. Bakze beꞌrentoꞌ reꞌ diꞌll kanꞌ basnísetoꞌ reꞌ, kanꞌ gon Xanllo Diosenꞌ da saꞌkziꞌ beꞌnn llon ak yeolol da xhinnj kaꞌ nak ka da ki. Diosenꞌ brejeꞌ lliꞌo nench gakllo beꞌnne raꞌlldaꞌo yalle, kere nench gonllo da xhinnj ki. Naꞌllenꞌ chaꞌ reꞌ bi llzoare diꞌll ke da ki ba bzejnieꞌtoꞌ reꞌ, kere xtiꞌll beꞌnnachenꞌ bi llzoare, xtiꞌll Diosenꞌ bi llzoare. Leꞌen benneꞌ lliꞌo Spíritu keꞌen.
Bi llonen bien wzojaꞌ reꞌ, kanꞌ llayaꞌle llieꞌ lwellj lliꞌo beꞌnnach gonliraꞌll-llo Jesucristonꞌ. Dios naꞌn ba bzejnieꞌreꞌ reꞌ nench llieꞌ lwelljre. 10 Naꞌ da li ba nllieꞌre yeolol beꞌnne lwelljre kaꞌ, zjallaꞌa doxhen ganꞌ nziꞌi Macedonia. Nnaꞌ llaꞌtyoetoꞌ reꞌ beꞌnn biꞌche, lellieꞌ akllreꞌ. 11 Naꞌ totore leyeyirjlaꞌll bi llin gonre, nench naꞌ so kwezre kwasro kanꞌ nlliatoꞌ biaꞌa naꞌ, naꞌ bi tare wiare bi llasoꞌn beꞌnn yobre. 12 Legón kanꞌ ba bniaꞌ naꞌ, nench gakbeꞌe beꞌnn kaꞌ bi non lliꞌo txhen llonkzre wen, naꞌ len gakrenen reꞌ, bibi yálljere da gonrenre llin.
Danꞌ gak kate yed Cristonꞌ da yobre
13 Lleꞌnetoꞌ nnézere beꞌnne biꞌche, kanꞌ gak ke beꞌnn benliraꞌll Jesucristonꞌ, naꞌ ba got akeꞌ. Lleꞌnetoꞌ nnézere nench ke soyaꞌchre, kanꞌ llon beꞌnne bi llone rez chaꞌ yereꞌe rao da xhinnjenꞌ. 14 Llonliraꞌll-llo got Jesúsenꞌ, naꞌ babaneꞌ radj beꞌnn wat kaꞌ. Naꞌ lekze llonliraꞌll-llo Diosenꞌ goneꞌ nench Jesúsenꞌ, kat yedeꞌ da yobre, zancheꞌe beꞌnn kaꞌ ba got benliraꞌll Leꞌe yellrio ni.
15 Naꞌ llzénetoꞌ reꞌ diꞌll ni, naken danꞌ bsede Xanllo Jesúsenꞌ lliꞌo. Chaꞌ nna nbanllo kat yedeꞌ da yobre, bi nnello yoblle kwiaraollo kerke beꞌnn kaꞌ ba wasaꞌte. 16 Naꞌ ka nake Xanllo Jesúsenꞌ kwineꞌn yetjeꞌ leꞌ yebánꞌ, naꞌ nneꞌe zillje, naꞌ to angl brao naꞌ nneꞌe, naꞌ yénello kwell trompet ke Diosenꞌ. Naꞌ beꞌnn kaꞌ wasaꞌt benliraꞌll akeꞌ Cristonꞌ, zgaꞌtek leakeꞌ yebán akeꞌ radj beꞌnn wat kaꞌ. 17 Yeyoll naꞌ, lliꞌo llonliraꞌll-lloeꞌ, chaꞌ nna nbanllo yellrio ni, gon Diosenꞌ yeyeprén aklloeꞌ txhen leꞌ yebánꞌ lo bej kaꞌ, naꞌ yellayllo Xanllo Jesúsenꞌ leꞌ yebá naꞌ. Naꞌ lljazorenlloeꞌ ke chnare. 18 Ke len naꞌ lewasnise lwelljre kanꞌ gak naꞌ.