17
Diosenꞌ beꞌe yel llsaꞌkziꞌ ke yell xhen naꞌ nak ka noꞌr reꞌe
Naꞌll bed to angl gall kaꞌ noꞌx akeꞌ leo de ya chaꞌo, naꞌ lleꞌe nadaꞌ:
—Da ke, wroeꞌraꞌ rweꞌ kanꞌ gon Diosenꞌ saꞌkziꞌ noꞌr braꞌon lliꞌ lo nisdaꞌo kaꞌ, noꞌrenꞌ nak noꞌr reꞌe. Yeolol beꞌnn wnebiaꞌ llaꞌa yellrio, ba bawé akreꞌ bzenay akeꞌ keꞌe, naꞌ nnello nak akeꞌ ka xtoeꞌ, naꞌ leskaꞌ yeolol beꞌnn llaꞌa yellrio, bawerén akreꞌ leꞌe, naꞌ gok akeꞌ ka beꞌnn bzollreꞌ, le benrén akeꞌ leꞌe txhen rao da xhinnj keꞌen.
Naꞌ chak ben Spíritu ke Diosenꞌ breꞌdaꞌoraꞌ da ki, bcheꞌe anglenꞌ nadaꞌ to latj dache. Ka bllinaꞌ naꞌ, breꞌraꞌ to noꞌre llieꞌ koꞌll bell xhna banꞌ llia gall yichj naꞌ, naꞌ llia chi lozbaꞌ, naꞌ doxhen kwerp kebaꞌn nyojen diꞌll da dilrén Dios. Noꞌrenꞌ nakeꞌ to raꞌll danꞌ nchix da morad naꞌ da xhna, naꞌ noneꞌ nbaraz kone ya chaꞌo danꞌ nziꞌi oro, ren yej chaꞌo, ren yej danꞌ nziꞌi perlas. Naꞌ noꞌxeꞌ to leo de ya chaꞌo danꞌ nziꞌi oro, ballaꞌte yollen to da zejen llawereꞌ lloneꞌ da nen ke xpeꞌreꞌ, naꞌ billre da llwie Dios. Naꞌ roxhgueꞌe naꞌ, nyojen diꞌll da nen akre nakeꞌ, diꞌll da bi byejnieꞌ beꞌnnach, nen: “Nakaꞌ yell Babilonia, naꞌ nakaꞌ beꞌnn brao. Nakaꞌ xhnaꞌ noꞌr reꞌe ake, naꞌ xhnaꞌ da zban da de rao yellrionꞌ.” Naꞌ breꞌraꞌ zolle noꞌrenꞌ, baweꞌjeꞌ xchen beꞌnn kaꞌ nake beꞌnn ke Dios, beꞌnn kaꞌ beꞌe diꞌll nxenraꞌll akeꞌ Jesúsenꞌ. Naꞌ ka breꞌraꞌ noꞌrenꞌ, naꞌll babanraꞌ. Naꞌll goll anglenꞌ nadaꞌ:
—¿Bixchen llabanroꞌ? Wzejnieꞌkzeraꞌ rweꞌ bi zejen danꞌ breꞌroꞌ noꞌrenꞌ llia koꞌll bell xiꞌon zo gall yichj, naꞌ llia chi lozbaꞌ. Bellenꞌ breꞌroꞌn bzobaꞌ bnebiaꞌbaꞌ choll, zan bill nnebiaꞌbaꞌ nnaꞌ, yellojbaꞌ lo yell zitjenꞌ danꞌ nak lo gabil ganꞌ yoꞌbaꞌn. Te naꞌ yeyoꞌbaꞌ saꞌkziꞌbaꞌ ke chnare. Ka bxhe yellriote bzoj Diosenꞌ ra beꞌnn kaꞌ nap yel nban zejlikane leꞌ yich keꞌe naꞌ. Naꞌ beꞌnn kaꞌ bi nyoj ra akeꞌ leꞌ yich keꞌe naꞌ, yebán akreꞌ kat reꞌe akreꞌ yebán bell xiꞌon, banꞌ bzo batnaꞌ, naꞌ nnaꞌ bi zobaꞌ, naꞌ sobaꞌ da yobre. Yálljello yel siꞌn naꞌ, nench chejnieꞌllo da ni. Da gall yichj bellenꞌ naken gall yaꞌ ganꞌ lliꞌ noꞌrenꞌ. 10 Naꞌ leskaꞌ zejen gall beꞌnne wnebiaꞌ. Gaꞌyeꞌ ba bzo akeꞌ bnebiaꞌ akeꞌ, naꞌ ba bnit yel llnebiaꞌ ke akeꞌn. Toeꞌ llnebiaꞌ nnaꞌ, naꞌ beꞌnnenꞌ ye to bi nna reꞌlloeꞌ, za yedeꞌ yednnebieꞌ, naꞌ kat yedeꞌn chollze yednnebieꞌ. 11 Naꞌ bell banꞌ bzo kanaꞌ, naꞌ bill zobaꞌ nnaꞌ, zejen ye to beꞌnn wnebiaꞌ, beꞌnn xoꞌne. Nakeꞌ to beꞌnn kaꞌ galle bnebiaꞌ akeꞌ, naꞌ nnebieꞌ da yobre, naꞌ Diosenꞌ goneꞌ kweyieꞌ, naꞌ saꞌkzieꞌ ke chnare.
12 ’Naꞌ chi lozbaꞌ kaꞌ breꞌroꞌn, zejen chi beꞌnn wnebiaꞌ kaꞌ beꞌnn za zaꞌke nench nnebiaꞌ akeꞌ. Naꞌ nnebiaꞌrén akeꞌ bellenꞌ txhen chollze. 13 Naꞌ yeololte beꞌnn chi kaꞌ, toz ka gon akeꞌ, koꞌ akeꞌ rao naꞌa bellenꞌ yel llnebiaꞌ ke akeꞌn, naꞌ billre da llak llon akeꞌ. 14 Naꞌ tilrén akeꞌ beꞌnnenꞌ nak ka xhiꞌr daꞌon, naꞌ beꞌnnenꞌ nak ka xhiꞌr daꞌon goneꞌ gan rao wdilenꞌ, le Leꞌen nakeꞌ Xanllo, beꞌnn llnebiaꞌ rao yezikre beꞌnn wnebiaꞌ, naꞌ nakeꞌ Rey, beꞌnn llnebiaꞌ rao yeololte rey. Naꞌ beꞌnn kaꞌ non leꞌe txhen naꞌ, nak akeꞌ beꞌnn ba brej Diosenꞌ, beꞌnn kaꞌ nxenraꞌll akyaꞌnneꞌ Leꞌe biteze da gak.
15 Naꞌll goll anglenꞌ nadaꞌ:
—Nisdaꞌo kaꞌ breꞌroꞌ ganꞌ lliꞌ noꞌre reꞌe naꞌ, zejen beꞌnn zan kwis, beꞌnn yell, naꞌ zan yell xhen ake, naꞌ beꞌnn llak wde wdere diꞌll de yellrio. 16 Naꞌ beꞌnn kaꞌ nak ka chi loz bell xiꞌo, wie akreꞌ noꞌrenꞌ, naꞌ wsanraꞌll akeꞌ leꞌe yekwaꞌnn akteꞌ gal yidze, te yeyoll naꞌ, gao akeꞌ xpeꞌreꞌn, naꞌ wzeyrén akteꞌn lo yiꞌ. 17 Le Dios naꞌn weꞌe latj gak akeꞌ toze, gon akeꞌ yeolol da kaꞌ nne bell xiꞌo naꞌ, naꞌ gon akeꞌ yel llnebiaꞌ ke akeꞌn rao naꞌa bellenꞌ, nench naꞌ gak yeolol da kaꞌ ba bne Diosenꞌ. 18 Naꞌ noꞌrenꞌ breꞌroꞌn nakeꞌ yell brao kwis da llnebiaꞌ beꞌnn wnebiaꞌ kaꞌ zjallaꞌa doxhen yellrio.